Dávka v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká, ak občan v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený dobou účasti na poistení v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov „podporné obdobie v nezamestnanosti“ – do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov:

  • nemocenské
  • ošetrovné
  • materské
  • rodičovský príspevok

Uchádzač o zamestnanie si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, kde predkladá žiadosť a doklady potrebné k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti si poistenec uplatňuje na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bližšie informácie o dávke v nezamestnanosti môžete získať na stránke Sociálnej poisťovne.

Dátum vytvorenia stránky: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac