Contact

Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T.

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T.
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T. Ústredňa, podateľňa 128 5 057 / 244 5 999
Pracovisko Hanušovce n. T., Zámocká 153, 094 31
Ústredňa Ústredňa 9B Prízemie 057 / 244 4 998

Oddelenie služieb pre občana

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou Recepcia: 057/244 5 250
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Balická Dagmar, Ing. 64B 2 057/244 5 200 dagmar.vargova2@upsvr.gov.sk
Recepcia Šandrejová Mária, Mgr. Recepcia Prízemie 057/244 5 215 maria.sandrejova@upsvr.gov.sk
obec Hlinné ,obec Girovce Vagaská Anna, Mgr. 57 2 057/244 5 202 anna.vagaska@upsvr.gov.sk
obec Čaklov - priezvisko so začiatočným písmenom A - B - Daňová, K - S, Tokár - Ž. Verčimáková Adriana, Mgr. 57 2 057/244 5 203 adriana.vercimakova@upsvr.gov.sk
mesto Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom M,N,O,P, Goroľová - Gz Kertisová Anna 58 2 057/244 5 219 anna.kertisova@upsvr.gov.sk
mesto Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom H,R,S,Š. Peržeľová Simona, Mgr. 58 2 057/244 5 218 simona.perzelova@upsvr.gov.sk
obec Soľ - priezvisko so začiatočným písmenom A - J, Komárany - priezvisko so začiatočným písmenom A - J, mesto Vranov n/T písmená Z - Ž Hromuľáková Miroslava, Mgr. 59 2 057/244 5 213 miroslava.hromulakova@upsvr.gov.sk
obec Jasenovce, Kvakovce, Soľ - priezvisko so začiatočným písmenom K - Ž, Komárany - priezvisko so začiatočným písmenom K - Ž, mesto Vranov n/T písmeno - V Peržeľová Viera, Mgr. 59 2 057/244 5 213 viera.perzelova@upsvr.gov.sk
Nižný Hrabovec (H,CH,I,J,K,L), Nižný Hrušov, Poša Jakubová Renáta, Bc. 60 2 057/244 5 204 renata.jakubova@upsvr.gov.sk
Kamenná Poruba, Nižný Hrabovec (Š,T,U,V,Z,Ž) Sivičová Viera, Bc. 60 2 057/244 5 204 viera.sivicova@upsvr.gov.sk
Kučín, Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Galbavá Martina 61 2 057/244 5 206 martina.galbava@upsvr.gov.sk
Čičava - priezvisko so začiatočným písmenom A - L, Me - O, S, Š, obec Sačurov Št - Ž Repčínová Viera, Ing. 61 2 057/244 5 205 viera.repcinova@upsvr.gov.sk
obec Zámutov - priezvisko so začiatočným písmenom D,E, F, obec Michalok, obec Benkovce - priezvisko so zač. písmenom A-D, mesto Vranov n/T písmenko CH Serafínová Martina 62 2 057/244 5 207 martina.serafinova@upsvr.gov.sk
Benkovce (E-CH), Ďapalovce, Zámutov (A,B,C,Č,Ď, L-Ž) Karolová Denisa, Mgr. 62 2 057/244 5 207 denisa.karolova@upsvr.gov.sk
Jusková Voľa, Nižný Hrabovec (G), Zámutov (G-K) Babenská Dagmar 63 2 057/244 5 208 dagmar.babenska@upsvr.gov.sk
obec Dlhé Klčovo, Hencovce, Holčíkovce, Rafajovce, Majrovce, mesto Vranov n/T písmeno - U Lazurová Terézia 63 2 057/244 5 208 terezia.lazurova@upsvr.gov.sk
Banské (A-R), Nižný Hrabovec (A,B,C,Č,D,DZ,E,F), Nižný Kručov Demčáková Jarmila, Mgr. 64 2 057/244 5 209 jarmila.demcakova@upsvr.gov.sk
Banské (S-Ž), Nižný Hrabovec (M,N,O,P,R,S), Ondavské Matiašovce Kolečavová Mária, Ing. 64 2 057/244 5 209 maria.kolecavova@upsvr.gov.sk
Malá Domaša, Továrne, Vyšný Kazimír, Merník, Rudľov Kočišová Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 211 maria.kocisova@upsvr.gov.sk
mesto Vranov nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom J,K,L. Demčáková Mária, Mgr. 69 2 057/244 5 210 maria.demcakova3@upsvr.gov.sk
Sečovská Polianka, Cabov, Giglovce, Piskorovce, Tovarianska Polianka Ondičová Jarmila, Mgr. 70 2 057/244 5 212 jarmila.ondicova@upsvr.gov.sk
Žalobín, Kladzany, Jastrabie n/T Jenčová Danka, Mgr. 70 2 057/244 5 217 danka.jencova@upsvr.gov.sk
mesto Vranov nad Topľou - preizvisko so začiatočným písmenom A,B, C,Č, I, Obec Čičava - priezvisko so zač. písmenom Maľár -Maľárová Tomková Terézia, Ing. 71A 2 057/244 5 220 terezia.tomkova@upsvr.gov.sk
Čičava (P,R,T-Ž), Vranov nad Topľou (D,E,F,Ga,Ge) Palenčíková Emília, Mgr. 71A 2 057/244 5 221 emilia.palencikova@upsvr.gov.sk
Benkovce (I -Ž), Vechec (A,B,N-Ž), Dobranská Martina 71B 2 057/244 5 222 martina.dobranska@upsvr.gov.sk
Vechec (C-M) Kačuráková Simona, Mgr. 71B 2 057/244 5 222 simona.kacurakova@upsvr.gov.sk
obec Sačurov- priezvisko so začiatočným písmenkom A - Šmatárová, obec Nová Kelča, obec Davidov, mesto Vranov n/T písmená Tr - Ť Bakajsová Kvetoslava, Mgr. 72 2 057/244 5 214 kvetoslava.bakajsova@upsvr.gov.sk
obec Čaklov - priezvisko so začiatočným písmenom De. - J, Tancoš - Timková, mesto Vranov n/T písmená T - To Šulič Peter, Ing. 72 2 057/244 5 201 peter.sulic@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Marcinčinová Zuzana, Mgr. 113 4 057/244 5 271 zuzana.marcincinova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Kočišová Ľuboslava, Mgr. 113 4 057/244 5 270 luboslava.kocisova@upsvr.gov.sk
Výber vhodných UoZ na jednotlivé nástroje AOTP, poskytovanie informačných a poradenských služieb (§42), prijímanie žiadostí UoZ - na § 32,51,52a)poskytovanie pomoci a poučenia pre UoZ Štefaňáková Ľubica, Ing. 111 4 057/244 5 230 lubica.stefanakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31
Recepcia Mikita Jozef, Ing. 11 Prízemie 057/244 4 250 jozef.mikita@upsvr.gov.sk
obec Petrovce, Bystré - priezvisko so začiatočným písmenom A - M - O, obec Skrabské priezvisko so začiatočným písmenom Kroka - Ž Gajdoš Jaroslav, Ing. 9A Prízemie 057/244 4 253 jaroslav.gajdos@upsvr.gov.sk
obce Babie, Prosačov, Radvanovce, Ruská Voľa, Vyšný Žipov, Zlatník, obec Skrabské priezvisko so začiatočným písmenom A - Kočišová Balogová Danka, Bc. 8 Prízemie 057/244 4 254 danka.verbovancova@upsvr.gov.sk
obec Pavlovce, mesto Hanušuvce nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom A - Hn, obec Detrík, obec Remeniny, obec Vavrinec, obec Hermanovce Mikita Jozef, Ing. 11 Prízemie 057/244 4 253 jozef.mikita@upsvr.gov.sk
obce Čierne nad Topľou, Vlača, mesto Hanušovce nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Pi - Ž, obec Ďurďoš, obec Matiaška a Medzianky Končárová Daniela, Mgr. 2 1 057/244 4 251 daniela.koncarova@upsvr.gov.sk
mesto Hanušovce nad Topľou - priezvisko so začiatočným písmenom Ho - Pch, obec Petkovce , obec Bystré od P - Ž Molitorisová Mária, Mgr. 1 1 057/244 4 255 maria.molitorisova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Šveda Ján, Ing. 193 7 +421 57 2445 300 Jan.Sveda@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Ondrušová Lýdia, JUDr. 183 7 +421 57 2445 301 Lydia.Ondrusova@upsvr.gov.sk
správne konanie Rejda Marek, JUDr. 190 7 +421 57 2445 302 Marek.Rejda@upsvr.gov.sk
správne konanie Rybarčáková Soňa, JUDr. 196 7 +421 57 2445 467 Sona.Rybarcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Repčín Štefan, Ing. 174 7 +421 57 2445 310 Stefan.Repcin@upsvr.gov.sk
samostatný radca, poradenstvo Zajacová Ľubica, Ing. 175 7 +421 57 2445 311 Lubica.Zajacova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, poradenstvo Radvanský Rastislav, Ing. 38 5 +421 57 2445 313 Rastislav.Radvansky@upsvr.gov.sk
radca, poradenstvo Sabol Vladislav 38 5 +421 57 2445 313 Vladislav.Sabol@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., poradenstvo Cvejkušová Martina, Mgr. 41 5 +421 57 2445 316 Martina.Cvejkusova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Volčková Anna, Mgr. 173 7 +421 57 2445 315 Anna.Volckova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Vagaský Jozef, Ing. 176 7 +421 57 2445 314 Jozef.Vagasky@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Krištanová Zuzana, Mgr. 176 7 +421 57 2445 314 Zuzana.Kristanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Ropoviková Simona, Mgr. 173 7 +421 57 2445 321 Simona.Ropovikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, vzdelávanie Dudová Vladimíra, Mgr. 178 7 +421 57 2445 312 Vladimira.Dudova@upsvr.gov.sk
proj.zamestn., vzdelávanie Jenčová Agáta, Ing. 178 7 +421 57 2445 312 Agata.Jencova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Salanciová Zdenka, Ing. 204 7 +421 57 2445 400 Zdenka.Salanciova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Bubnárová Mária, Ing. 202 7 +421 57 2445 408 Maria.Bubnarova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Džuková Jana, PhDr. Ing. 195 7 +421 57 2445 406 Jana.Dzukova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Halgašová Anna, Mgr. 203 7 +421 57 2445 410 Anna.Halgasova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Šenitková Jana, Mgr. 2020 7 +421 57 2445 409 Jana.Senitkova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §52a,NP CNTP 3- opatrenie 2 Krivák Vladimír, Ing. 208 7 +421 57 2445 453 Vladimir.Krivak@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - §50j, NP Aktivácia ZUoZ Jenčko Vladimír, Mgr. 208 7 +421 57 2445 457 Vladimir.Jencko@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 52a, NP CNTP 3 - opatrenie 2 Bednárová Iveta, Mgr. 207 7 +421 57 2445 456 Iveta.Bednarova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 55, § 60 Dankovič Dušan, Ing. 179 7 +421 57 2445 404 Dusan.Dankovic@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 55, § 60, NP Podpora IP Ivanová Janka, PhDr. 180 7 +421 57 2445 407 Janka.Ivanova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 59, § 60 Sabolová Magdaléna, Ing. 180 7 +421 57 2445 407 Magdalena.Sabolova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CHSŠ - opatrenie 3 Kľučárová Stanislava, Ing. 181 7 +421 57 2445 412 Stanislava.Klucarova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 53a, § 32 Habětín Simona, Mgr. 208 7 +421 57 2445 450 Simona.Habetin@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 51, NP Prax pre mladých Čačková Anna, Mgr. 182 7 +421 57 2445 451 Anna.Cackova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 53, § 54 (cestovné) Berta Pavol, Mgr. 184A 7 +421 57 2445 468 Pavol.Berta@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 50, § 53, § 54 (cestovné) Chromčo Juraj, Ing. 188 7 +421 57 2445 402 Juraj.Chromco@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 51a, § 53, § 54 (cestovné) Sedláková Viera, Ing. 189 7 +421 57 2445 403 Viera.Sedlakova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 53, § 54 (cestovné) Hajník Michal, Bc. 188 7 +421 57 2445 402 Michal.Hajnik@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - § 53, § 54 (cestovné) Sestrienka Roderik, Bc. 184A 7 +421 57 2445 468 Roderik.Sestrienka@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Aktivácia ZUoZ - opatrenie č.2 Tkáčová Viera, Bc. 185 7 +421 57 2445 405 viera.tkacova1@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP Aktivácia ZUoZ - opatrenie č.2 Cvejkušová Martina, Mgr. 185 7 +421 57 2445 458 Martina.Cvejkusova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CHSŠ - opatrenie 2 Murinová Mária, Mgr. 184B 7 +421 57 2445 466 Maria.Murinova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - NP CHSŠ - opatrenie 2 Škripová Agáta, Mgr. 184B 7 +421 57 2445 466 Agata.Skripova@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevky na SZČ Pavlinská Hana, Ing. 186 7 +421 57 2445 401 Hana.Pavlinska@upsvr.gov.sk
agenda AOTP - príspevky na SZČ Baran Adrian, Bc. 186 7 +421 57 2445 412 Adrian.Baran@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedći oddelenia Jenčo Martin, Ing. 200 7 +421 57 2445 370 Martin.Jenco@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Marcinko Jozef, Ing. 197 7 +421 57 2445 372 Jozef.Marcinko@upsvr.gov.sk
koordinátor Gajdošová Mária, PhDr. 199 7 +421 57 2445 374 Maria.Gajdosova3@upsvr.gov.sk
koordinátor Dragula Róbert 199 7 +421 57 2445 374 Robert.Dragula@upsvr.gov.sk
koordinátor Porvazník Ľudovít, Mgr. 199 7 +421 57 2445 371 Ludovit.Porvaznik@upsvr.gov.sk
koordinátor Gromina Jozef, Bc. 198 7 +421 57 2445 375 Jozef.Gromina@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloš Michal 198 7 +421 57 2445 375 Michal.Miklos@upsvr.gov.sk
koordinátor Hajník Michal, Bc. 197 7 +421 57 2445 373 Michal.Hajnik@upsvr.gov.sk
koordinátor Rusnák Pavol 197 7 +421 57 2445 373 Pavol.Rusnak@upsvr.gov.sk
koordinátor Nemčík Pavol 197 7 +421 57 2445 373 Pavol.Nemcik@upsvr.gov.sk
koordinátor Šimčák Tomáš 197 7 +421 57 2445 372 Tomas.Simcak@upsvr.gov.sk
Pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocká 153, 094 31 32
koordinátor Vagaský Jozef, Mgr. 3 1 +421 57 2444 375 Jozef.Vagasky2@upsvr.gov.sk
koordinátor Dunda Marián, Ing. 3 1 +421 57 2444 375 Marian.Dunda@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Sčerbová Jolana, Mgr. 1 2 +421 57 2445 500 Jolana.Scerbova@upsvr.gov.sk
kooordinátorka ochrany detí pred násilím Stašková Jana, PaedDr. 145 5 +421 57 2445 505 Jana.Staskova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Pánči Stanislav, Mgr. 154 6 +421 57 2445 640 Stanislav.Panci@upsvr.gov.sk
psychológ Šimáková Monika, Mgr. 153 6 +421 57 2445 620 Monika.Simakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a ŠSD

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľoi
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
1. kontakt Vranov nad Topľou 73 2 057 / 244 5 503
1. kontakt Hanušovce nad Topľou 7 P 057 / 244 4 505
odborný radca, vedúci oddelenia Pidaničová Alena, Mgr. 2 2 +421 57 2445 550 Alena.Pidanicova@upsvr.gov.sk
radca, dotácie, dávky Džurdženíková Darina, 3 2 +421 57 2445 554 Darina.Dzurdzenikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dotácie, dávky Baranová Andrea, Ing. 3 2 +421 57 2445 553 Andrea.Baranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Frenová Mária, Bc. 4 4 +421 57 2445 555 Maria.Frenova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Demetrová Lenka, Mgr. 5 2 +421 57 2445 556 Lenka.Demetrova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Kuncová Lívia, Mgr. 5 2 +421 57 2445 556 Livia.Kuncova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Sobotová Ivana, Ing. 5 2 +421 57 2445 556 Ivana.Sobotova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Peštová Veronika, Bc. 6 2 +421 57 2445 557 Veronika.Pestova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Popová Simona, Mgr. 6 2 +421 57 2445 557 Simona.Popova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Hricová Nikola, Mgr. 7 2 +421 57 2445 558 Nikola.Hricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Vysoká Beáta, Mgr. 7 2 +421 57 2445 558 Beata.Vysoka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Baranová Alena, Mgr. 8 2 +421 57 2445 559 Alena.Baranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Juhásová Nikola, Bc. 8 2 +421 57 2445 559 Nikola.Juhasova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Lukáčová Mária, Mgr. 9 2 +421 57 2445 560 Maria.Lukacova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Kocanová Monika, Mgr. 9 2 +421 57 2445 560 Monika.Kocanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, dávky Petrovčinová Martina, Mgr. 10 2 +421 57 2445 561 Martina.Petrovcinova@upsvr.gov.sk
radca, dávky Roskošová Anna 10 2 +421 57 2445 561 Anna.Roskosova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Rošková Juliana, Ing. 11 2 +421 57 2445 563 Juliana.Roskova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Lešková Ľudmila, Ing. 12 2 +421 57 2445 562 Ludmila.Leskova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Sotáková Marta, Ing. 13 2 +421 57 2445 551 Marta.Sotakova@upsvr.gov.sk
samostný radca, dávky Sestrienková Janka, Mgr. 13 2 +421 57 2445 551 Janka.Sestrienkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, zástupca Šimčáková Kvetoslava, Mgr. 14 2 +421 57 2445 552 Kvetoslava.Simcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Dargajová Anna, Mgr. 52 2 +421 57 2445 670 Anna.Dargajova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Pavliško Martin, Ing. 53 2 +421 57 2445 671 Martin.Pavlisko@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Sukovská Emília, Mgr. 53 2 +421 57 2445 671 Emilia.Sukovska@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Šebová Agáta, Mgr. 51 2 +421 57 2445 674 Agata.Sebova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Mikulová Erika, Ing. 51 2 +421 57 2445 674 Erika.Mikulova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Tulejová Ivana, Mgr. 50 2 +421 57 2445 672 Ivana.Tulejova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Baran Marek, Mgr. 50 2 +421 57 2445 672 Marek.Baran@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Capková Katarína, Mgr. 49 2 +421 57 2445 673 Katarina.Capkova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Ragančíková Mária, Mgr. 48 2 +421 57 2445 675 Maria.Ragancikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Tomášová Anna, MVDr. 48 2 +421 57 2445 675 Anna.Tomasova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Čech-Špireková Eva, Ing. 74 2 +421 57 2445 676 Eva.Cech-Spirekova@upsvr.gov.sk
peň.príspevky na kompenzácie Gajdošová Mária, Mgr. 74 2 +421 57 2445 676 Maria.Gajdosova@upsvr.gov.sk
1. kontakt Drobná Anna, Mgr. 73 2 +421 57 2445 503 Anna.Drobna@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Benešová Jaroslava, Mgr. 152 6 +421 57 2445 600 Jaroslava.Benesova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Baranová Martina, PaedDr. 147 6 +421 57 2445 606 Martina.Baranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny, ÚS Bidleňová Anna, Mgr. 149 6 +421 57 2445 607 Anna.Bidlenova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Čikotová Janka, Mgr. 149 6 +421 57 2445 615 Janka.Cikotova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Hricová Ľubica, Mgr. 173 6 +421 57 2445 611 Lubica.Hricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Hrunená Eva, Mgr. 148 6 +421 57 2445 608 Eva.Hrunena@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Ivaničová Mária, Mgr. 150 6 +421 57 2445 610 Maria.Ivanicova@upsvr.gov.sk
TSP - Efektivita II. Jacko Peter, Mgr. 155 6 +421 57 2445 510 Peter.Jacko@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálna kuratela detí Lakatošová Anna, Mgr. 151 6 +421 57 2445 614 Anna.Lakatosova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, rodičovský konflikt Pižontová Judita, Mgr. 173 6 +421 57 2445 611 Judita.Pizontova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálna kuratela detí, sociálna kuratela PFO Pristaš Mirko, Mgr. 174 6 +421 57 2445 639 Mirko.Pristas@upsvr.gov.sk
samostatný radca, ohrozené rodiny Šimčáková Silvia, Mgr. 150 6 +421 57 2445 605 Silvia.Baranova@upsvr.gov.sk
TSP - Efektivita II. Vrábelová Dagmar, Mgr. 155 6 +421 57 2445 510 Dagmar.Vrabelova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Fiedor Marcel, Ing. 134 5 +421 57 2445 700 Marcel.Fiedor@upsvr.gov.sk
hlavný účtovník, ŠP Karabinová Valéria, Bc. 143 5 +421 57 2445 701 Valeria.Karabinova@upsvr.gov.sk
finančný účtovník, rozpočet Malá Ľubica, Ing. 143 5 +421 57 2445 702 Lubica.Mala2@upsvr.gov.sk
správca registratúry, VO Thurová Katarína, Mgr. 133 5 +421 57 2445 705 Katarina.Thurova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Kaščáková Milena, Bc. 131 5 +421 57 2445 704 Milena.Kascakova@upsvr.gov.sk
skladová evidencia Sabolová Jarmila, Mgr. 127 5 +421 57 2445 706 Jarmila.Sabolova@upsvr.gov.sk
autodoprava, majetok Čontošová Monika 124 5 +421 57 2445 707 Monika.Contosova@upsvr.gov.sk
pokladňa Lancošová Simona, Ing. 126 5 +421 57 2445 703 Simona.Lancosova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát kontroly Troppová Alena, Ing. 125 5 +421 57 2445 130 Alena.Troppova@upsvr.gov.sk
referát kontroly Ondiková Marta, Ing. 123 5 +421 57 2445 131 Marta.Ondikova@upsvr.gov.sk
späť