Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T.

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T.
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Ústredňa ÚPSVaR Vranov n. T. Ústredňa, podateľňa 128 5 057 / 244 5 999
Pracovisko Hanušovce n. T., Zámocká 153, 094 31
Ústredňa Ústredňa 9B Prízemie 057 / 244 4 998
späť