Schválené oznámenia

  • Schválené žiadosti v zmysle § 49

- príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013 [ PDF 214.9 kB]       * august 2013 [ PDF 162.1 kB]

  • Schválené žiadosti v zmysle § 50

- príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* september 2013 [ PDF 205.9 kB]     * august 2013 [ PDF 165.0 kB]     * júl 2013 [ PDF 172.8 kB]

  • Schválené žiadosti v zmysle § 50j

- príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013 dodatky [ PDF 206.4 kB]     * október 2013 [ PDF 204.4 kB]     * august 2013 [ PDF 156.5 kB]     * júl 2013 [ PDF 206.5 kB]     * jún 2013 [ PDF 324.5 kB]

  • Schválené žiadosti v zmysle § 51

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013 [ PDF 221.9 kB]     * september 2013 [ PDF 223.9 kB]     * august 2013 [ PDF 173.7 kB]     * júl 2013 [ PDF 175.5 kB]     * jún 2013 [ PDF 165.6 kB]

  • Schválené žiadosti v zmysle § 52a

- príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013  [ PDF 205.8 kB]     * september 2013  [ PDF 159.2 kB]     * august 2013  [ PDF 122.8 kB]    * jún 2013 [ PDF 167.7 kB]

  • Schválené žiadosti v zmysle § 56

- príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v zmysle § 56 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* október 2013 [ PDF 196.5 kB]

  • Schválené žiadosti v zmysle § 57

- príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej  činnosti

Zoznamy schválených žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z. v mesiacoch:

* august 2013 [ PDF 129.8 kB]

 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac