Zasadnutia výboru v roku 2014

Zasadnutie výboru v decembri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci december Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v novembri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci november Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v októbri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci október Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 54    (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Zasadnutie výboru v septembri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci máj Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle §49
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 54 
  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Schválené žiadosti v zmysle § 56
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v auguste 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci august Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 54 
  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie  výboru v júli 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci júl Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v júni 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci jún Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 49
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50j (9.6.2014)
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j (25.6.2014)
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a (9.6.2014)
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a (25.6.2014)
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56a
  (poskytnutie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní)

Schválené žiadosti v zmysle § 57
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v máji 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci máj Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v apríli 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci apríl Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle §49
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Neschválené žiadosti v zmysle §56
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v marci 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci marec Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 50j 
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 56
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru vo februári 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci február Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 49    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50j   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v januári 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci január Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

 * Schválené žiadosti v zmysle § 50   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac