Zasadnutia výboru v roku 2014

Zasadnutie výboru v decembri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci december Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 153.3 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j
[ PDF 170.7 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a
[ PDF 160.3 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v novembri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci november Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 152.5 kB]   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 159.8 kB]  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v októbri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci október Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 157.9 kB]   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 159.7 kB]  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 54  [ PDF 164.6 kB]  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Zasadnutie výboru v septembri 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci máj Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle §49 [ PDF 165.5 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 160.7 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 152.5 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 156.1 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 54 
[ PDF 154.3 kB]
  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

Schválené žiadosti v zmysle § 56
[ PDF 155.2 kB]
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v auguste 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci august Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 54 
[ PDF 163.7 kB]
  (poskytnutie príspevku v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 152.7 kB]
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 129.1 kB]
  (poskytnutie príspevku AOTP v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie  výboru v júli 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci júl Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 127.9 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 126.4 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 133.2 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v júni 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci jún Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 49
[ PDF]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50
[ PDF]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50j (9.6.2014)
[ PDF 215.1 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j (25.6.2014)
[ PDF 151.7 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a (9.6.2014)
[ PDF 217.0 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a (25.6.2014)
[ PDF 160.3 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 56a
[ PDF 195.6 kB]
  (poskytnutie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní)

Schválené žiadosti v zmysle § 57
[ PDF 159.3 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v máji 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci máj Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 206.0 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 204.5 kB]
  (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v apríli 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci apríl Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

* Schválené žiadosti v zmysle §49 [ PDF 211.3 kB]
   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Neschválené žiadosti v zmysle §56 [ PDF 129.3 kB]
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v marci 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci marec Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 50j 
[ PDF 202.7 kB]
  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 56
[ PDF 207.8 kB]
  (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru vo februári 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci február Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 168.5 kB]    (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 164.9 kB]  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 222.2 kB]  (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

Zasadnutie výboru v januári 2014

Zoznam schválených respektíve neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v mesiaci január Výborom pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou:

 * Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 200.5 kB]   (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac