Zasadnutia výboru v roku 2016

Zasadnutie výboru v novembri 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

 

Zasadnutie výboru v októbri 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2

* Schválené žiadosti v zmysle § 56   - poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

 Zasadnutie výboru v septembri 2016

        Žiadosti schválené 28.9.2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

Žiadosti schválené 21.9.2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Neschválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Zasadnutie výboru v auguste 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Zasadnutie výboru v júli 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Neschválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Zasadnutie výboru v júni 2016

* Neschválené žiadosti v zmysle § 50  - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2

* Schválené žiadosti v zmysle § 56   - (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v máji 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 50  - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Neschválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

Zasadnutie výboru v apríli 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 50  - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

 

Zasadnutie výboru v marci 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a   - (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

 

Zasadnutie výboru vo februári 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 49   - (poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a   - (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zmysle § 51 zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 2

* Schválené žiadosti v zmysle § 56   - (poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska)

Zasadnutie výboru v januári 2016

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a   - (poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.)

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) - národný projekt  "Šanca na zamestnanie"

 

Dátum vytvorenia stránky: 02.02.2016
Dátum aktualizácie: 25.11.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac