Zasadnutia výboru v roku 2019

Zasadnutie výboru v novembri 2019

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 205.4 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 205.5 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.6 kB] - národný projekt  "Zosúladenie rodinného a pracovného života"

Zasadnutie výboru v októbri 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 194.0 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 192.2 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 199.8 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 235.1 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.9 kB] - národný projekt  "Zosúladenie rodinného a pracovného života"

Zasadnutie výboru v septembri 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 192.1 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 193.0 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 192.0 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 201.2 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 195.4 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 202.6 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.0 kB] - národný projekt  "Pracuj v školskej kuchyni"

Zasadnutie výboru v auguste 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 192.8 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 194.3 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 198.3 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 194.8 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 202.9 kB] - národný projekt  "Pracuj v školskej kuchyni"

Zasadnutie výboru v júli 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 194.4 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 193.1 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 201.7 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

Zasadnutie výboru v júni 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 198.8 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 201.1 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 197.4 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 199.7 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 193.6 kB] - poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zasadnutie výboru v máji 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 49 [ PDF 194.3 kB]    - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 57 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 196.4 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 195.8 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 198.6 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 201.4 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 192.9 kB] - národný projekt  "Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2"

Zasadnutie výboru v apríli 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 192.7 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 192.2 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 194.3 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 201.2 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 196.5 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.1 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 195.4 kB] - národný projekt  "Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2"

Zasadnutie výboru v marci 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 195.3 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 197.2 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 203.3 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 198.3 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 205.5 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 191.9 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 206.8 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 99.1 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Schválené žiadosti v zmysle § 56 [ PDF 195.6 kB] - poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zasadnutie výboru vo februári 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50 [ PDF 195.1 kB]  - poskytnutie príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 199.3 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 51a [ PDF 197.8 kB]    - národný projekt  "Úspešne na trhu práce" - Aktivita č. 1

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 209.1 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 211.6 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 193.9 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.7 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 201.1 kB] - národný projekt  "Reštart pre DN vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2"

Zasadnutie výboru v januári 2019

* Schválené žiadosti v zmysle § 50j [ PDF 192.7 kB]   - poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie v zmysle § 50j zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 52a [ PDF 195.7 kB]   - poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona 5/2004 Z.z.

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 204.0 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 197.3 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 2"

* Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 206.6 kB] - národný projekt  "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3"

Schválené žiadosti v zmysle § 54 ods.1 písm.a) [ PDF 212.0 kB] - národný projekt  "Praxou k zamestnaniu"

Dátum vytvorenia stránky: 28.01.2019
Dátum aktualizácie: 25.11.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac