Pracoviská úradu

ÚPSVaR Vranov nad Topľou je situovaný do dvoch pracovísk v rámci miest Vranov nad Topľou a Hanušovce nad Topľou.

1. ÚPSVaR Vranov nad Topľou, Nám. slobody 5 Vranov n/T

    - sídlo úradu, nachádza sa v prenajatých priestoroch Administratívno obchodného centra AOC v centre mesta Vranov n. T., kde sa na štyroch poschodiach nachádzajú jednotlivé odbory a oddelenia:

a)  1. poschodie - Odbor služieb zamestnanosti - AC

b)  2. poschodie - Odbor sociálnych vecí, OSO

b)  5. poschodie - Riaditeľ, Prierezové činnosti

d)  6. poschodie - Oddelenie SPOaSK

e)  7. poschodie - Odbor služieb zamestnanosti, OSO-IPS

2. ÚPSVaR Vranov nad Topľou, Zámocká 153, Hanušovce n/T

   - sídli v poschodovej budove vo vlastníctve úradu, nachádza sa tu:

a) Odbor služieb zamestnanosti - evidencia nezamestnaných, Prízemie

b) Odbor sociálnych vecí - vyplácanie dávok, 1. poschodie


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 28.11.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac