Výzva č. 1/2024 - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 Výzva č.1/2024 SPODaSK [ PDF]

Termín vyhlásenia výzvy: 15.2.2024

Lehota na doručenie ponuky: do 28.2.2024, rozhodujúcou pre posúdenie splnenia podmienky dodržania termínu predloženia projektu je pečiatka pošty.

Spôsob doručenia: poštou na adresu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen, alebo osobne do podateľne úradu.

Obálku je potrebné označiť heslom: Výzva 1/2024 – SPODaSK – NEOTVÁRAŤ!


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2023
Dátum aktualizácie: 14.02.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac