Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie AOTP a ESF - Zvolen
Futáková Petra, Ing. 310 2 045/2441 404 petra.futakova@upsvr.gov.sk
Klimová Katarína, Mgr. 310 2 045/2441 454 katarina.klimova@upsvr.gov.sk
Krčmáriková Katarína, Ing. 309 2 045/2441 235 katarina.krcmarikova@upsvr.gov.sk
Kurajdová Anna, Ing., PhD. 309 2 045/2441 455 anna.kurajdova@upsvr.gov.sk
Lakotová Eva, Bc. 309 2 045/2441 453 eva.lakotova@upsvr.gov.sk
Moravcová Mária, Mgr. 309 2 045/2441 231 maria.moravcova@upsvr.gov.sk
Oslancová Erika 309 2 045/2441 233 erika.oslancova@upsvr.gov.sk
Sieglová Petra, Ing. 310 2 045/2441 401 petra.sieglova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Šníderová Jana, PhDr. 308 2 045/2441 450 jana.sniderova@upsvr.gov.sk
Tereňová Eva, Bc. 310 2 045/2441 401 eva.terenova@upsvr.gov.sk
Uhrinová Katarína 304 2 045/2441 483 katarina.uhrinova@upsvr.gov.sk
Vajdová Mária 310 2 045/2441 457 maria.vajdova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF - Krupina
Kyslý Ľubomír, Ing. 327 2 045/2442 471 lubomir.kysly@upsvr.gov.sk
Petrencová Mária 326 2 045/2442 473 maria.petrencova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTP a ESF - Detva
Kubková Mária 27 2 045/2443 484 maria.kubkova@upsvr.gov.sk
Šufliarska Jana 25 2 045/2443 482 jana.sufliarska@upsvr.gov.sk
späť