Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Zvolen
Gergel Milan, PhDr. 209 1 045/2441 421 milan.gergel@upsvr.gov.sk
Chromeková Zuzana, Ing. 205 1 045/2441 426 zuzana.chromekova@upsvr.gov.sk
Rausová Anna, Ing. 205 1 045/2441 424 anna.rausova@upsvr.gov.sk
Šmálová Lenka, Ing. 205 1 045/2441 426 lenka.smalova@upsvr.gov.sk
Tereňová Eva, Bc. 209 1 045/2441 425 eva.terenova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Uhrínová Jana, Mgr. 209 1 045/2441 420 jana.melichova2@upsvr.gov.sk
Urbanová Martina, Ing. 209 1 045/2441 423 martina.urbanova@upsvr.gov.sk
Zvolen, Námestie SNP 35/48
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Krupina
Feja Radoslav, Mgr. 242 1 045/2442 421 radoslav.feja@upsvr.gov.sk
Luptáková Zuzana, M.A. 242 1 045/2442 423 zuzana.luptakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - pracovisko Detva
Sláviková Andrea, Ing. 22 1 045/2443 422 andrea.slavikova2@upsvr.gov.sk
späť