Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Zvolen, Námestie SNP 35/48
Bosáková Renáta, Mgr. 421 4 045/2441 607 renata.bosakova@upsvr.gov.sk
Dulajová Kristína, Mgr. 416 4 045/2441 608 kristina.dulajova@upsvr.gov.sk
Dutkijevič Eugen, Mgr. 419 4 045/2441 613 eugen.dutkijevic@upsvr.gov.sk
Hrončiaková Drahuša, Bc. 416 4 045/2441 603 drahusa.hronciakova@upsvr.gov.sk
Jonáš Vladimír, Mgr. 418 4 045/2441 614 vladimir.jonas@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Kanková Lucia, Mgr. 417 4 045/2441 600 lucia.kankova@upsvr.gov.sk
Katina Rastislav, Mgr. 421 4 045/2441 602 rastislav.katina@upsvr.gov.sk
Konôpková Ivana, Mgr. 421 4 045/2441 604 ivana.konopkova@upsvr.gov.sk
Macháčeková Jana, PhDr. 418 4 045/2441 616 jana.machacekova@upsvr.gov.sk
Melicherová Zuzana, Mgr. 418 4 045/2441 605 zuzana.melicherova@upsvr.gov.sk
Petreková Radka, Mgr. 419 4 045/2441 617 radka.petrekova@upsvr.gov.sk
Račková Ľubomíra, Mgr. 415 4 045/2441 606 lubomira.rackova@upsvr.gov.sk
Zeliesková Katarína, Mgr. 415 4 045/2441 601 katarina.zelieskova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Krupina
Gregáňová Ľudmila, Mgr. 333 2 045/2442 736 ludmila.greganova@upsvr.gov.sk
Konôpková Ľubica, PhDr. 234 1 045/2442 732 lubica.konopkova@upsvr.gov.sk
Melichová Zuzana, PaedDr. 336 2 045/2442 737 zuzana.melichova3@upsvr.gov.sk
Repiská Zuzana, Mgr. 236 1 045/2442 738 zuzana.repiska@upsvr.gov.sk
Stehlíková Veronika, Mgr. 235 1 045/2442 731 veronika.stehlikova@upsvr.gov.sk
Šimková Lucia, Bc. 335 2 045/2442 734 lucia.simkova3@upsvr.gov.sk
Urbanová Pavla, Mgr. 233 1 045/2442 733 pavla.urbanova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - pracovisko Detva
Chovancová Jarmila, PhDr. 32 2 045/2443 786 jarmila.chovancova@upsvr.gov.sk
Komárová Jana, Mgr. 31 2 045/2443 754 jana.komarova@upsvr.gov.sk
Melichová Jana, Mgr. 26 2 045/2443 782 jana.melichova@upsvr.gov.sk
Nociarová Cerovská Martina, Mgr. 25 2 045/2443 781 martina.nociarova.cerovska@upsvr.gov.sk
Olšiaková Marianna, Mgr. 25 2 045/2443 789 marianna.olsiakova@upsvr.gov.sk
Renčková Eva, Mgr. 32 2 045/2443 783 eva.renckova@upsvr.gov.sk
Tóthová Petra, Mgr. 31 2 045/2443 788 petra.tothova2@upsvr.gov.sk
späť