Oddelenie sprostredkovania práce

Kompletný prehľad rozdelenia agendy OSP si nájdete na záložke "Sprostredkovania práce" - "Pracoviská OSP"
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sprostredkovania práce Zvolen
Vedúca oddelenia Dolníková Monika, Ing. 203 1 045/2441 310 monika.dolnikova@upsvr.gov.sk
Príjem žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie Andreánska Jana 202 1 045/2441 311 jana.andreanska@upsvr.gov.sk
Príjem žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie Beňová Ivana, M.A. 202 1 045/2441 319 ivana.benova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 18 Gáboríková Erika 105 0 045/2441 325 erika.gaborikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 15 Gavalcová Stanislava, Mgr. 105 0 045/2441 336 stanislava.gavalcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 20 Hric Miroslav, Ing. 105 0 045/2441 323 miroslav.hric@upsvr.gov.sk
Pracovisko 14 Končková Katarína, Ing. 105 0 045/2441 333 katarina.konckova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12, 13 Koreňová Lenka 105 0 045/2441 326 lenka.korenova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12, 13 Martinková Katarína, Mgr. 105 0 045/2441 335 katarina.martinkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 16 Minárová Milota 105 0 045/2441 315 milota.minarova@upsvr.gov.sk
Müllerová Alena, Ing. 203 1 045/2441 316 alena.mullerova2@upsvr.gov.sk
Príjem žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie Parobková Ľubica, Bc. 202 1 045/2441 331 lubica.parobkova@upsvr.gov.sk
Príjem žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie Sedliaková Adriana 202 1 045/2441 314 adriana.sedliakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 19 Supuková Otília, Ing. 105 0 045/2441 334 otilia.supukova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 14 Valovčanová Darina, Bc. 105 0 045/2441 333 darina.valovcanova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Zvolen
Collerová Eva, Bc. 204 1 045/2441 322 eva.collerova@upsvr.gov.sk
Koščová Erika, Mgr. 204 1 045/2441 321 erika.koscova@upsvr.gov.sk
Rajčoková Jana, Mgr. 204 1 045/2441 337 jana.rajcokova@upsvr.gov.sk
Sprostredkovanie práce, Služby pre zamestnávateľa - Krupina
Vedúca oddelenia Balková Lucia, Mgr. 255 1 045/2442 350 lucia.balkova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa - Krupina Babiaková Martina, Mgr. 231 1 045/2442 366 martina.babiakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 08 Bartíková Renáta 253 1 045/2442 351 renata.bartikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 05 Cesnaková Miroslava 254 1 045/2442 363 miroslava.cesnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 Foltánová Katarína 252 1 045/2442 352 katarina.foltanova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Rábotová Lucia, Mgr. 254 1 045/2442 361 lucia.rabotova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 09 Slúková Miroslava 252 1 045/2442 357 miroslava.slukova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Sopková Martina, Mgr. 251 1 045/2442 362 martina.sopkova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 11 Šorecová Mária 251 1 045/2442 367 maria.sorecova@upsvr.gov.sk
Sprostredkovanie práce, Služby pre zamestnávateľa - Detva
Vedúca oddelenia Vaculčiaková Marta, Mgr. 24 1 045/2443 370 marta.vaculciakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 07 Babicová Renáta, Mgr. 14 1 045/2443 381 renata.babicova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 13 Budáčová Lenka, Mgr. 19 1 045/2443 387 lenka.budacova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 10 Gašparová Lenka, Mgr. 17 1 045/2443 375 lenka.gasparova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa - Detva Grexa Pavel 28 2 045/2443 151 pavel.grexa@upsvr.gov.sk
Pracovisko 06 Hanesová Katarína, Mgr. 14 1 045/2443 386 katarina.hanesova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 14 Jančíchová Michaela, Mgr. 19 1 045/2443 384 michaela.jancichova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa - Detva Matúšková Henrieta, Mgr. 28 2 045/2443 372 henrieta.matuskova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 03 Melichová Iveta, Mgr. 12 1 045/2443 382 iveta.melichova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 02 Miháliková Silvia, Ing. 12 1 045/2443 379 silvia.mihalikova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 09 Očenášová Anna, Mgr. 16 1 045/2443 376 anna.ocenasova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 12 Purdeková Alena, Bc. 17 1 045/2443 374 alena.purdekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko 08 Viazanicová Elena 16 1 045/2443 377 elena.viazanicova@upsvr.gov.sk
späť