Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Stavbárska 6, Bratislava - Neklientské pracovisko
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 600 lucia.rusnakova@upsvr.gov.sk
ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
Bratislava I
schvaľovateľ BA I Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 andrej.libic@upsvr.gov.sk
B, D, Ď, I, J, K, L, M, N, O, S, T, Ť, náhr. starostlivosť BA I Sivčová Martina, Mgr. 02/204 57 610 martina.sivcova@upsvr.gov.sk
A, C, Č, E, F, G, H, Ch, L, P, Q, R, Š, U, V, W, X, Y, Z, Ž Kaczová Andrea 02/204 57 711
Bratislava II
schvaľovateľ BA II  Árvová Lenka, Mgr. 02/204 57 889 lenka.arvova@upsvr.gov.sk
A, D, Ď, W, V Némethová Simona, Mgr. 02/204 57 636 simona.nemethova@upsvr.gov.sk
J, M, U Barkarová Andrea 02/204 57 873 andrea.barkarova@upsvr.gov.sk
Č, N, O, P Hladíková Veronika, Mgr. 02/204 57 929 veronika.hladikova@upsvr.gov.sk
H, S Ifková Monika 02/204 57 931 monika.ifkova@upsvr.gov.sk
E, K Pajdiaková Alica, Mgr. 02/204 57 921 alica.pajdiakova@upsvr.gov.sk
B, R, Q, X, Y Vozáriková Daniela, Mgr. 02/204 57 720 daniela.vozarikova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
schvaľovateľ BA III Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 andrej.libic@upsvr.gov.sk
Č, J, N, O, P, R Buchová Ingrid, Bc. 02/204 57 640 ingrid.buchova@upsvr.gov.sk
B, L, M Smataníková Jana 02/204 57 623 jana.smatanikova@upsvr.gov.sk
G, H, E, F, T, Ť, Z, X, Y Pecho Marek, Mgr 02/204 57 728 marek.pecho@upsvr.gov.sk
I, Ch, Q, S, Š, U, V, W, Ž Fabšičová Livia , Bc 02/204 57 737 livia.fabsicova@upsvr.gov.sk
A, C, D, Ď, K Grežďová Andrea, Mgr. 02/204 57 805 andrea.grezdova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľ Tancošová Tatiana, Mgr. 02/204 57 825 tatiana.tancosova@upsvr.gov.sk
F, G, H, I, O, U, W Bezáková Ivana, Mgr. 02/204 57 835 ivana.bezakova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, J, Buberníková Barbara 02/204 57 809 barbara.bubernikova@upsvr.gov.sk
P, Q, Š, T, Ť Janečková Vilma, Mgr. 02/204 57 833 vilma.janeckova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Ch, L, S, X, Y, Z-Zar Lahučká Zuzana 02/204 57 840 zuzana.lahucka@upsvr.gov.sk
K, R, Ř, Zas - koniec Granátová Beata, Mgr. 02/204 57 819 beata.granatova@upsvr.gov.sk
E,M,N,V,Ž Zelinková Zuzana, Bc. 02/204 57 830 zuzana.zelinkova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ BA V Ocilka Peter, Mgr. 02/204 57 885 peter.ocilka@upsvr.gov.sk
B, C, Č, Hi - Hy, CH, (PnD, RP, PPnD, Pohrebné, NS) Čunderlíková Nadežda 02/204 57 656 nadezda.cunderlikova@upsvr.gov.sk
I, Koč-Ky, N, U, V (PnD, RP,PPnD, Pohrebné, NS) Ďurčáková Jana, Bc. 02/204 57 831 jana.durcakova@upsvr.gov.sk
A, E, M, Š, Y, X(PnD, RP,PPnD, Pohrebné, NS) Žaťková Iveta, Ing. 02/204 57 813 iveta.zatkova@upsvr.gov.sk
G, Ha – He, L, Q, R, T, Ť (PnD, RP,PPnD, Pohrebné, NS) Izsofová Zuzana 02/204 57 820 zuzana.izsofova@upsvr.gov.sk
D, F, J, Ka-Kocz, Z, Ž (PnD, RP,PPnD,Pohrebné,NS) Sláviková Mária, Mgr. 02/204 57 829 maria.slavikova@upsvr.gov.sk
Ď, O, P, S, W (PnD, RP,PPnD, Pohrebné, NS) Verdunová Erika, Bc. 02/204 57 803 erika.verdunova@upsvr.gov.sk
POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ Bratislava I – V
schvaľovateľ BA I - V Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 718 adriana.kostanyova@upsvr.gov.sk
BA I - A - Z Petríková Zuzana 02/204 57 736 zuzana.petrikova@upsvr.gov.sk
BA II - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, N, R, S, Š Juračková Paula, Mgr. 02/204 57 747 paula.jurackova@upsvr.gov.sk
BA III - A - Z Koval Martin Ing. 02/204 57 630 martin.koval@upsvr.gov.sk
BA V - A, B, C, Č, D, Ď, F, CH, J, K, O, P, R, S, Š, U, V, W Havlíčková Silvia, Bc. 02/204 57 731 silvia.havlickova@upsvr.gov.sk
BA V - E, G, H, I, L, M, N, T, Z, Ž Petríková Zuzana 02/204 57 736 zuzana.petrikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ BA I - V
schvaľovateľ Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 950 lucia.rusnakova@upsvr.gov.sk
Príspevok na starostlivosť o dieťa - ESF Bratislava I - V Molnárová Ľubica, Mgr. 02/204 57 606 lubica.molnarova@upsvr.gov.sk
BA II (od I - Z) Radoská Mária, Mgr. 02/204 57 822 maria.radoska@upsvr.gov.sk
BA II (od A - H), BA III (od A - G) Gavorník Martin, Mgr. 02/204 57 834 martin.gavornik@upsvr.gov.sk
BA III (od H - Z) Peršeková Tatiana, Mgr. 02/204 57 717 tatiana.persekova@upsvr.gov.sk
BA V (od A - K) Bakaljar Roland, Mgr. 02/204 57 888 roland.bakaljar@upsvr.gov.sk
BA V (od L - Z) Džopková Valentína, Mgr. 02/204 57 735 valentina.dzopkova@upsvr.gov.sk
Národný projekt - Terénny sociálny asistent
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Lauko Ľubomír, PhDr. 02/204 57 883; 0905 282 356, 0908 416 530 lubomir.lauko@upsvr.gov.sk
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Hricov Alexander, Mgr 02/204 57 883; 0908 430 169 alexander.hricov@upsvr.gov.sk
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Závodská Lýdia, Bc. 02/204 57 883; 0908 949 241 lydia.zavodska@upsvr.gov.sk
späť