Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Vazovova 7/A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kolozsváryová Lenka, Ing. 313 2 02/204 43 727 Lenka.Kolozsvaryova@upsvr.gov.sk
Bratislava I, II, III
recepcia Petrášová Silvia 130 prízemie 02/204 43 817 Silvia.Petrasova2@upsvr.gov.sk
recepcia Christovová Alica 132 prízemie 02/204 43 932 Alica.Christovova@upsvr.gov.sk
recepcia Kniezová Terézia, Mgr. 133 prízemie 02/204 43 927 Terezia.Kniezova@upsvr.gov.sk
recepcia Vontszemüová Eva 133 prízemie 02/203 43 706 eva.vontszemuova@upsvr.gov.sk
G,Q,X,Y,Z,Ž Večerková Mária, Mgr. 211 1 02/204 43 617 Maria.Vecerkova@upsvr.gov.sk
PA - POK, U Mihalcová Magdaléna, Bc. 212 1 02/204 43 849 Magdalena.Mihalcova@upsvr.gov.sk
O, POL - PŽ Semanová Mária 212 1 02/204 43 631 Maria.Semanova@upsvr.gov.sk
R, Ř, koordinátor oddelenia pre oblasť sociálnych vecí Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 Natalia.Szaszova@upsvr.gov.sk
Š Zvaríková Zuzana, Ing. 213 1 02/204 43 632 Zuzana.Zvarikova@upsvr.gov.sk
NA-NEM, SA - SM Studená Zuzana, Mgr. 214 1 02/204 43 827 Zuzana.Studena@upsvr.gov.sk
NEN-NŽ, SN - SŽ Lipnická Mária, Mgr. 214 1 02/204 43 848 Maria.Lipnicka@upsvr.gov.sk
E, T, Ť Vráblová Jana 216 1 02/204 43 812 Jana.Vrablova2@upsvr.gov.sk
J Rita Bruderová 216 1 02/204 43 720 rita.bruderova@upsvr.gov.sk
KAM-KOŇ Ernstová Zuzana, Mgr. 218 1 02/204 43 823 Zuzana.Ernstova@upsvr.gov.sk
KOO-KUBE Jágriková Erika 218 1 02/204 43 602 Erika.Jagrikova@upsvr.gov.sk
HA - HORŠ Poórová Patrícia 222 1 02/204 43 879 Patricia.Poorova@upsvr.gov.sk
Ď,F,CH Vagundová Zdena, Mgr. 224 1 02/204 43 612 Zdena.Vagundova@upsvr.gov.sk
MB - MŽ Macková Michaela, Mgr. 224 1 02/204 43 622 Michaela.Mackova@upsvr.gov.sk
I,W, dožiadania Wűrflová Valéria 225 1 02/204 43 810 Valeria.Wurflova@upsvr.gov.sk
HORT- HŽ, KUBF - KŽ Janovská Zuzana, Mgr. 226 1 02/204 43 634 Zuzana.Janovska@upsvr.gov.sk
V Kálmánová Monika 226 1 02/204 43 890 monika.kalmanova@upsvr.gov.sk
C, Č Podmajerská Mária 227 1 02/204 43 933 Maria.Podmajerska@upsvr.gov.sk
BA - BER Caudtová Silvia, Mgr. 227 1 02/204 43 621 silvia.caudtova@upsvr.gov.sk
KA - KAL, MA - MAŽ Fabiánová Nora, Mgr. 228 1 02/204 43 633 Nora.Fabianova@upsvr.gov.sk
D Sečanská Mária, Mgr. 228 1. 02/204 43 804 maria.secanska@upsvr.gov.sk
BES - BŽ Juroszeková Bobošíková Ivana 229 1 02/204 43 721 Ivana.JuroszekovaBobosikova@upsvr.gov.sk
A, Á, L, Ľ Šramková Zuzana, Ing. 229 1 02/204 43 730 Zuzana.Sramkova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)
vedúca úseku Majerčáková Mária, Mgr. 625 6 02/204 48 800 maria.majercakova@upsvr.gov.sk
P, Mi - Mž Pešková Silvia 616 6 02/204 48 806 Silvia.Peskova@upsvr.gov.sk
H, O, I Marušová Mária, Ing. 616 6 02/204 48 804 Maria.Marusova@upsvr.gov.sk
D, Ď, J, Ma - Me Kevický Adam 616 6 02/204 48 820 adam.kevicky@upsvr.gov.sk
Ka - Ko, R, T. Ť Kovácsová Katarína 615 6 02/204 48 808 katarina.kovacsova3@upsvr.gov.sk
L, Ľ, N, Ň, V, W Segešová Helena 615 6 02/204 48 812 Helena.Segesova@upsvr.gov.sk
S, Š, Ž Štiavnická Edita, Bc. 614 6 02/204 48 811 edita.stiavnicka@upsvr.gov.sk
G, Kr -Kž, Z Sýkorová Beáta 614 6 02/204 48 826 Beata.Sykorova@upsvr.gov.sk
B, Č, Ch, U Benediková Gabriela 616 6 02/204 48 802 Gabriela.Benedikova@upsvr.gov.sk
Recepcia Neuwirthová Jana 624 6 02/204 48 828 Jana.Neuwirthova@upsvr.gov.sk
Recepcia Klasová Božena 624 6 02/204 48 829 Bozena.Klasova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava V - Kutlíkova 17 (budova Technopol)
vedúca úseku Sarköziová Eva, Mgr. 212 2 02/204 50 837 Eva.Sarkoziova@upsvr.gov.sk
Ba - Br Obertová Mária 210 2 02/204 50 836 Maria.Obertova@upsvr.gov.sk
D, F, N Karabová Alena 210 2 02/204 50 835 Alena.Karabova@upsvr.gov.sk
Bs - Bz, H, Juríková Alena, Bc. 210 2 02/204 50 833 Alena.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ko – Kz Kramarčíková Anna, Mgr. 210 2 02/ 204 50 839 Anna.Kramarcikova@upsvr.gov.sk
C, Ch, I, J, Hanzelová Ľudmila 211 2 02/204 50 844 Ludmila.Hanzelova@upsvr.gov.sk
M, E Heribanová Zdenka 215 2 02/204 50 842 Zdenka.Heribanova@upsvr.gov.sk
P Rigáňová Renáta 215 2 02/204 50 841 Renata.Riganova@upsvr.gov.sk
V, W, Y, Z Koštialová Jana, PaedDr. 216 2 02/204 50 840 Jana.Kostialova@upsvr.gov.sk
Sa - Sr Miklášová Jana, Bc. 216 2 02/204 50 830 Jana.Miklasova@upsvr.gov.sk
L, R, O Šipekyová Veronika, Mgr. 209 2 02/204 50 843 Veronika.Sipekyova@upsvr.gov.sk
Ka - Kn, G, A, Veselová Martina, Mgr. 209 2 02/204 50 845 Martina.Veselova@upsvr.gov.sk
St - Sz, T, U Sládeková Iveta 209 2 02/204 50 831 iveta.sladekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Kaasová Renáta 208 2 02/204 50 817 Renata.Kaasova@upsvr.gov.sk
Recepcia Krivosudská Helena 208 2 02/204 50 829 Helena.Krivosudska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
koordinátor referátu, informačné karty, povolenia na zamestnávanie cudzincov Krásna Denisa, Mgr. 314 2 02/204 43 866 Denisa.Krasna@upsvr.gov.sk
Informačné karty Balabanská Magdaléna, Ing. 314 2 02/204 43 872 Magdalena.Balabanska@upsvr.gov.sk
Pavelka Jakub 314 2. 02/204 43 861 jakub.pavelka@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Bošanská Milada, Bc. 315 2 02/204 43 874 Milada.Bosanska@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Rábeková Dana, Ing. 315 2 02/204 43 898 Dana.Rabekova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Garajová Zlatica, Bc. 318 2 02/204 43 831 Zlatica.Garajova@upsvr.gov.sk
EURES, Informačné karty Poizlová Magdaléna, Ing. 319 2 02/204 43 710 Magdalena.Poizlova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Stavbárska 6, Bratislava - Neklientské pracovisko
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Osvaldová Zlatica, Mgr. 02/204 57 600 Zlatica.Osvaldova@upsvr.gov.sk
HN a NV Bratislava III Holič Peter, Ing. 02/204 57 630 Peter.Holic@upsvr.gov.sk
ŠSD - Prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradná osobná starostlivosť, jednorázové dávky
Bratislava I a III Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 Andrej.Libic@upsvr.gov.sk
Bratislava II Belanová Jana, Mgr. 02/204 57 889 Jana.Belanova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV Tancošová Tatiana, Mgr. 02/204 57 825 Tatiana.Tancosova@upsvr.gov.sk
Bratislava V Ocilka Peter, Mgr. 02/204 57 885 Peter.Ocilka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné
BA všetky obvody Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 718 Adriana.Kostanyova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ
BA všetky obvody Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 950 Lucia.Rusnakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka  odboru Mrázová Silvia, Ing. 515A 4 02/204 43 828 mrazova.silvia@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bratislava I – III
odvody za nezam. Obč. ZP + APZ, predchádzajúci súhlas s rozviazaním PP s obč. ZŤP, správne konanie Hardy Mária, PhDr. 521 4. 02/20 443 883 maria.hardy@upsvr.gov.sk
správne konanie Koštialová Lucia, Mgr. 529 4. lucia.kostialova@upsvr.gov.sk
správne konanie Michalková Stanislava 529 4. 02/20 443 842 michalkova.stanislava@upsvr.gov.sk
správne konanie Staňová Helena 528 4. 02/204 43 824 Helena.Svardova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava IV
správne konanie Gálisová Ingrid RNDr. 620 6 02/204 48 803 Ingrid.Galisova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava V
správne konanie Pôbišová Terézia 211 2 02/204 50 838 Terezia.Pobisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia a § 54 - projekty Hudyová Denisa, Mgr. 613 5 02/204 43 936 denisa.hudyova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. RE-PAS Brezinová Marta 611 5 02/204 43 852 Marta.Brezinova@upsvr.gov.sk
§ 50a), § 50c) – dofinancovanie, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. RE-PAS Hrušková Darina 611 5 02/204 43 882 Darina.Hruskova@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Kukučková Helena, Mgr. 130 prízemie 02/204 43 611 Helena.Kukuckova@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Jackanin Magdaléna, Mgr. 129 prízemie 02/204 43 707 magdalena.jackanin@upsvr.gov.sk
§ 54 - projekty, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn. Reichová Zuzana, Ing. 612 5 02/204 43 869 zuzana.reichova2@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+ Hurta Jozef, Ing. 612 5 02/204 43 905 jozef.hurta@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava IV
odborný poradca (Detašované pracovisko BA IV) Vrábliková Helena, PhDr. 613 6. 02/204 48 723 helena.vrablikova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava V
odborný poradca (Detašované pracovisko BA V) Bakajová Jana, Mgr. 205 2 02/204 50 805 Jana.Bakajova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Oľga, PhDr. 631 5 02/204 43 863 olga.mikulova@upsvr.gov.sk
§ 59 – Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Ostrožlíková Katarína, Bc. 629 5 02/204 43 881 Katarina.Ostrozlikova@upsvr.gov.sk
§ 55 – Priznanie postavenia CHD/CHP, § 56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Bažíková Janette, Bc. 629 5 02/204 43 876 Janette.Bazikova@upsvr.gov.sk
§ 50 – Príspevok pre znevýhodneného UoZ, § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50 k – Príspevok na podporu udržania PM, § 51 – Príspevok na vykonávanie absolvent. praxe, § 51a – Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní, § 53 - Príspevok na dochádzku za prácou Cviková Kristína 627 5 02/204 43 877 Kristina.Cvikova@upsvr.gov.sk
projektový z. Šuba Michal 627 5 02/204 43 836 Michal.Suba@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) Náhrada časti cestovných výdavkov, § 49 - Príspevok na SZČO, § 50 – Príspevok pre znevýhodneného UoZ, § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50 k – Príspevok na podporu udržania PM, § 57 – Príspevok obč. so ZP na SZČ, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou Kiseľ Michal 627 5 02/204 43 806 michal.kisel@upsvr.gov.sk
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec a samosprávne kraje, § 52a – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53 a - Príspevok na podporu mobility, § 53 c - Príspevok na presťahovanie Palkovič Červeňanská Jarmila, Mgr. 626 5 02/204 43 875 Jarmila.PalkovicCervenanska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Košovská Eva, Ing. 628 5 02/204 43 880 Eva.Kosovska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Melichová Veronika, Mgr. 628 5 02/204 43 942 Veronika.Melichova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca AC Zajíčková Denisa, Mgr. 630 5 02/204 43 858 denisa.zajickova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kadaňková Jarmila 625 5 02/204 43 991 jarmila.kadankova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Šuman Burdej Michal 624 5 02/204 43 992 Michal.Suman-Burdej@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Blahová Andrea, Mgr. 515B 4 02/204 43 801 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
Bratislava I
Schvaľovateľ BA I a III, kuratela PFO Balog František, Mgr. 206 1 02/204 54 803 frantisek.balog@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela mládeže a PFO 204 1 02/204 54 847 @upsvr.gov.sk
SPO – H, Ch, I, J, L, M, N, P Čurdová Jana, Mgr. 205 1 02/204 54 820 Jana.Curdova@upsvr.gov.sk
SPO – A, B, C, Č, D, E, F, G, K Imbergerová Barbora, Mgr. 205 1 02/204 54 838 barbora.embergerova@upsvr.gov.sk
SPO – O, R, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Vlasovová Margita, Mgr. 205 1 02/204 54 846 margita.vlasovova@upsvr.gov.sk
NRS + ústavná starostlivosť Bolebruchová Mária, Bc. 204 1 02/204 54 814 Maria.Bolebruchova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
Schvaľovateľ referátu a SPO - Dolné Hony Gáborová Gabriela, Mgr. 411 4 02/204 54 856 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
SPO – Prievoz, Štrkovec Krkošek Marián, Mgr. 404 3 02/204 54 841 Marian.Krkosek@upsvr.gov.sk
SPO – Podunajské Biskupice Dušaničová Alexandra, Mgr. 409 3 02/204 54 828 Alexandra.Dusanicova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Frťalová Alena, Mgr. 408 3 02/204 54 808 alena.frtalova@upsvr.gov.sk
SPO - Vrakuňa Marmanová Simona, Mgr. 409 3 02/204 54 829 simona.marmanova@upsvr.gov.sk
SPO –Nivy Hanková Lenka, Mgr. 406 3 02/204 54 8143 lenka.hankova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Bahurinský Andrej, Mgr. 408 3 02/204 54 888 Andrej.Bahurinsky@upsvr.gov.sk
SPO - Trnávka, Ostredky, Vlčie hrdlo Wirtz Zuzana, PhD. , Mgr. 408 3 02/204 54 830 Zuzana.Wirtz@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť, Osvojenie, Pestúnska star. Petrišinová Katarína, Mgr. 406 3 02/204 54 825 Katarina.Petrisinova@upsvr.gov.sk
SPO - Pošen, Trávniky Rakovský Alexander, Mgr. 407 4 02/204 54 830 alexander.rakovsky@upsvr.gov.sk
Ústavná starostlivosť, Náhradná osobná starostlivosť Vargová Lenka, Bc. 406 3 02/204 54 840 Lenka.Vargova2@upsvr.gov.sk
Bratislava III
SPO – P, W, Z, Ž, Q Labuda Roman, Mgr. 308 2 02/204 54 837 Roman.Labuda@upsvr.gov.sk
Schvaľovateľ referátu + SPO - G, L, U, X Fialová Jana, Mgr. 306 2 02/204 54 807 Jana.Fialova@upsvr.gov.sk
Kuratela mládeže + ústavná starostlivosť + PFO Klimová Katarína, Mgr. 304 2 02/204 54 806 Katarina.Klimova2@upsvr.gov.sk
NRS + SPO - T, Ť Horváthová Romana, Mgr. 304 2 02/204 54 858 Romana.Horvathova@upsvr.gov.sk
SPO - B, C, Č, N, S, Š, V, R Jelínková Andrea, Bc. 310 2 02/204 54 804 andrea.jelinkova@upsvr.gov.sk
SPO – A, J, I, K, M, O,Y Karlíková Viera, PhDr. 310 2 02/204 54 831 Viera.Karlikova@upsvr.gov.sk
D, Ď, E, F, H, Ch Daniž Ján, Mgr. 308 2 02/204 54 805 jan.daniz@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľka referátu a agenda SPO – Devín Labudová Vladimíra, Mgr. 319 2 02/204 54 815 Vladimira.Labudova@upsvr.gov.sk
SPO – Dúbravka (841 01) Kmotorková Monika, Mgr. 319 2 02/204 54 813 Monika.Kmotorkova@upsvr.gov.sk
SPO – Dúbravka (841 02) + Agátová ul. Danišová Vladimíra, Mgr. 318 2 02/204 54 833 vladimira.danisova@upsvr.gov.sk
SPO – Devínska Nová Ves + Lamač Tóthová Kristína , Mgr. 318 2 02/204 54 823 Kristina.Tothova3@upsvr.gov.sk
SK – Dúbravka + Lamač + K. Ves (841 04) Králiková Zuzana, Bc. 304 2 02/204 54 836 zuzana.kralikova@upsvr.gov.sk
SK - K. Ves + Dlhé diely (841 05) + Devín + DNV + Záhr. Bystrica Petrušková Veronika, Mgr. 304 2 02/204 54 817 Veronika.Petruskova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS - Dúbravka + Lamač Endreslová Zuzana, Mgr. 305 2 02/204 54 832 Zuzana.Endreslova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Karlova Ves + Devín + DNV + Z. Bystrica Malíková Lenka, Mgr. 314 2 02/204 54 821 lenka.malikova@upsvr.gov.sk
SPO - Karlova Ves (841 04) + Záhr. Bystrica Vaňková Monika, Bc. 319 2 02/204 54 853 monika.vankova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ referátu + SPO - A, D, Ď, F, M, O, Š, U, W, Y, Ž Zeleňák Jozef, Mgr. 218 1 02/204 54 826 jozef.zelenak@upsvr.gov.sk
SK - A, B, C, Č, CH, I, M, S, Š, V, Z, Ž Blehová Ivana, PhDr. 218 1 02/204 54 809 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
SK - D, E, F, G, H, J, K, L, N, O, P, R, T, U Rosíkova Izabela, JUDr. 215 1 02/204 54 851 Izabela.Rosikova@upsvr.gov.sk
NRS - A -K Sokolíková Katarína, Bc. 210 1 02/204 54 818 katarina.sokolikova@upsvr.gov.sk
SPO – N, S, T, Ť, Z Ovádeková Eva, Mgr. 215 1 02/204 54 816 Eva.Ovadekova@upsvr.gov.sk
neobsadené miesto
SPO – Č, E, G, J, K Junasová Mária, Mgr. 215 1 02/204 54 827 Maria.Junasova@upsvr.gov.sk
SPO – A, B, C, H, V Slezáková Silvia, Mgr. 214 1 02/204 54 834 silvia.slezakova2@upsvr.gov.sk
SPO - I, CH, L, P, R Šidíková Adriana, Mgr. 214 1 02/204 54 849 adriana.sidikova@upsvr.gov.sk
NRS - L - Z Kosíková Ľubica, Mgr. 210 1 02/204 54 822 Lubica.Kosikova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Bratislava I a IV
psychológ Ürgeová Zuzana, Mgr. 02/204 54 835 zuzana.urgeova2@upsvr.gov.sk
Bratislava II
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Prelovská Gabriela, Mgr. 403 3 02/204 54 842 Gabriela.Prelovska@upsvr.gov.sk
psychológ Jamáriková Iveta, Mgr. 411 3 02/204 54 845 iveta.jamarikova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
psychológ Chrenková Anna, PhDr. 412 3 02/204 54 819 Anna.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
psychológ Pavúk Tomáš, Mgr. 306 2 02/204 54 852 tomas.pavuk@upsvr.gov.sk
Orgán SPOD a SK NRS
NRS BA I-III Špaleková Zuzana, Mgr. 313 2 02/204 54 811 Zuzana.Spalekova@upsvr.gov.sk
NRS BA IV-V Zvijasová Alžbeta, Mgr. 313 2 02/204 54 839 Alzbeta.Zvijasova@upsvr.gov.sk
NRS MA, PK, SC Haťapková Zuzana, Mgr. 313 2 02/204 54 812 Zuzana.Hatapkova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Efektivita - zamestnanci
terénny sociálny pracovník BA I - V Obernauer Matúš, Mgr. 219 2 02/204 54 850 matus.obernauer@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Krajčovičová Jana, Mgr. 219 2 02/204 54 850 jana.krajcovicova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Gnipová Radoslava, Mgr. 219 2 02/204 54 850 radoslava.gnipova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník BA I - V Zálešáková Iveta, Mgr. 219 2 02/204 54 850 iveta.zalesakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuková Petra, Mgr. 421 3 02/204 43 952 petra.kukova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bratislava I
Schvaľovateľ BA I - III Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2 02/204 43 620 Katarina.Noskovicova@upsvr.gov.sk
BA I - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,CH,I,J,K,N,O,R,V,W BA III - Ge - Gz Hajtášová Katarína, PhDr. 323 2 02/204 43 719 Katarina.Hajtasova@upsvr.gov.sk
BA I - G,H,L,M,P,S,Š,U,T,Z,Ž BA III – Ga Stašeková Tatiana, Mgr. 322 2. 02/204 43 708 tatiana.stasekova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
schvaľovateľ BA II Karláková Eva, Ing. 327 2 02/204 43 808 Eva.Karlakova@upsvr.gov.sk
E, F ,G, L, Ma, Z, Ž Dubeňová Petra, Mgr. 330 2 02/204 43 818 petra.dubenova@upsvr.gov.sk
Mo, Mr, Mu, My, N, Ň R, Ř, T, Ť, U, V, W,Y Tóthová Soňa RNDr. 331 2 02/204 43 803 Sona.Tothova@upsvr.gov.sk
Mi, Ml, S, Š Farkašová Veronika, Mgr. 330 2 02/204 43 805 Veronika.Farkasova2@upsvr.gov.sk
A, H, Mc, Me, O, P Kubátová Jana, Mgr. 331 2 02/204 43 811 Jana.Kubatova@upsvr.gov.sk
K, J Baginová Eva 323 2 02/204 43 807 Eva.Baginova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,I,Ch,D,Ď,Dz zástup Baginová Eva 330 2. 02/204 43 807 eva.baginova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
C, Č, E, G, K, M, U Petríková Rebeka 326 2. 02/204 43 819 rebeka.petrikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, L, O, P, R, T, V, W, Z, Ž zástup Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2 02/204 43 620 Katarina.Noskovicova@upsvr.gov.sk
A, D,, Ď, H, J, N, S, Š Šipulová Simona 326 2 02/204 43 626 Simona.Sipulova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
Schvaľovateľ BA IV Valentovičová Andrea, Mgr. 528 4. 02/204 43 635 Andrea.Valentovicova@upsvr.gov.sk
G, J, M, N, Ň, P Pivarčeková Miroslava Mgr. 325 2. 02/204 43 628 miroslava.pivarcekova@upsvr.gov.sk
B, E, F, K Škodler Zuzana Ing. 320 2. 02/204 43 637 zuzana.skodler@upsvr.gov.sk
H, I, O, R, Ř, S, Š Domsova Dana, Mgr. 325 2. 02/204 43 629 dana.domsova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,Ch,L,Ľ,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Nováková Barbora, Mgr. 320 2. 02/204 43 624 Barbora.Novakova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
Schvaľovateľ BA V, Ka - Km, M, P, W Karailievová Silvia, Bc. 414 3. 02/204 43 608 Silvia.Karailievova@upsvr.gov.sk
A, B, C, D, Ď, E, Ch, I, O, U, Č, F, L, R, Ž Tóthová Bumbalová Zuzana , Mgr. - zástup 415 3. 02/204 43 619 Zuzana.TothovaBumbalova@upsvr.gov.sk
G, H, N, Kn-Kz Zaťková Silvia, Mgr. 413 3. 02/204 43 615 Silvia.Zatkova@upsvr.gov.sk
Č, F, L, R, S, Ž Strecková Zuzana Mgr. 415 2. 02/204 43 607 zuzana.streckova@upsvr.gov.sk
Ka-Km, M, P, W Varcholová Jana Mgr. 416 2 02/204 43 618 jana.varcholova@upsvr.gov.sk
J, Š, T, Ť, V, Z Koceľová Marianna, Mgr. 413 3. 02/204 43 609 marianna.kocelova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Bratislava I
A - G schvaľovateľ BA I, II, III Hupková Marcela, Mgr. 418 3 02/204 43 948 Marcela.Hupkova@upsvr.gov.sk
H – Ř Jasenovcová Eva, Mgr. 417 3 02/204 43 734 Eva.Jasenovcova@upsvr.gov.sk
Illý Tomáš, Mgr. 417 3 02/204 43 813 tomas.illy@upsvr.gov.sk
Bratislava II
E, I, M, N, Ň, R, Ř, Š, Ž Elznic Petra, Bc. 423 3 02/204 43 944 petra.elznic@upsvr.gov.sk
G,K,L,O,P,U,Ú,Y zástup Kuková Petra, Mgr. 418 3 02/204 43 952 petra.kukova@upsvr.gov.sk
H, J, S, T, W, Z Kunová Daniela, Mgr. 423 3 02/204 43 946 Daniela.Kunova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, F, Ch, V Martincová Dana, Mgr. 423 3 02/204 43 929 dana.martincova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
A - K Csavoly Bučková Lucia,Mgr. 419 3 02/204 43 940 Lucia.CsavolyBuckova@upsvr.gov.sk
L - Ž Kiszelová Lucia, Mgr. 419 3 02/204 43 724 Lucia.Kiszelova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
A - H Brežná Silvia, Mgr. 424 3 02/204 43 937 Silvia.Brezna@upsvr.gov.sk
Ch - O Ulbriková Dáša, PhDr. 424 3 02/204 43 860 Dasa.Ulbrikova@upsvr.gov.sk
P - Ž Kvetáková Silvia, Mgr. 424 3 02/204 43 871 Silvia.Kvetakova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
K Jasenovcová Eva, Mgr. 417 3 02/204 43 734 Eva.Jasenovcova@upsvr.gov.sk
J, L, M, N, Ň, O, P, Ho - Hy Okuliarová Irena, Mgr. 423A 3 02/204 43 712 Irena.Okuliarova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Ch, I, Šutlliaková Alena, Mgr. 423A 3 02/204 43 947 Alena.Sutliakova@upsvr.gov.sk
R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Z, Ž,Ha-Hn Kovalová Žanet 417 3 02/204 43 930 Zaneta.Kovalova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár MUDr. Kluka Dezider 420 3 02/204 43 938 Dezider.Kluka@upsvr.gov.sk
Národný projekt Efektivita - zamestnanci
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Drinková Patrícia, Mgr. 325 2 Patricia.Drinkova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Mihaľuvová Barbora, Mgr. 325 2 02/204 43 830
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Petráková Ivana, Mgr. 325 2 02/204 43 830
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Jurkáčková Michaela, Mgr. 325 2 02/204 43 830
asistent sociálnej práce - NP Efektivita II Moncmanová Nikola, Bc. 325 2 02/204 43 830
späť