Kontakty

Oddelenie služieb pre občana (evidencia nezamestnaných)

Vazovova 7/A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kolozsváryová Lenka, Ing. 313 2 02/204 43 727 Lenka.Kolozsvaryova@upsvr.gov.sk
Bratislava I, II, III
4 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Kopecký Tomáš 133 prízemie 02/204 43 927 tomas.kopecky@upsvr.gov.sk
5 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Christovová Alica 132 prízemie 02/204 43 932 Alica.Christovova@upsvr.gov.sk
7 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Petrášová Silvia 131 prízemie 02/204 43 817 Silvia.Petrasova2@upsvr.gov.sk
10 - D, Ď Vichnáleková Nikola, Mgr. 211 1. 02/204 43 804 nikola.vichnalekova@upsvr.gov.sk
11 - V Szegedyová Michaela, mentoring Szászová Natália, Mgr. 211 1 02/204 43 631 michaela.szegedyova@upsvr.gov.sk
12 - Š Zvaríková Zuzana, Ing. 212 1 02/204 43 632 Zuzana.Zvarikova@upsvr.gov.sk
13 - SS - SŽ, N Lipnická Mária, Mgr. 212 1 02/204 43 848 Maria.Lipnicka@upsvr.gov.sk
14 - R, Ř Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 Natalia.Szaszova@upsvr.gov.sk
15 - O, POL - PŽ zastupuje Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 natalia.szaszova@upsvr.gov.sk
16 - SA - SR, Ť Studená Zuzana, Mgr. 214 1 02/204 43 827 Zuzana.Studena@upsvr.gov.sk
17 - J, Ž Bruderová Rita 214 1 02/204 43 849 rita.bruderova@upsvr.gov.sk
18 - T, Z Ševčíková Veronika 216 1 02/204 43 812 veronika.sevcikova@upsvr.gov.sk
19 - PA - POK, U Melečki Denisa 216 1 02/204 43 720 denisa.melecki@upsvr.gov.sk
20 - Koo-Kub Hrádeková Paulína, Mgr., mentoring Ernstová Zuzana, Mgr. 218 1 02/204 43 602 paulina.hradekova@upsvr.gov.sk
21 - KAM-KOŇ Ernstová Zuzana, Mgr. 218 1 02/204 43 823 Zuzana.Ernstova@upsvr.gov.sk
24 - KA - KAL, MA - MAŽ zástup - Ševčíková Veronika 216 1 02/204 43 812 veronika.sevcikova@upsvr.gov.sk
25 - HR-HŽ, KUC-KŽ Janovská Zuzana, Mgr. 224 1 02/204 43 634 Zuzana.Janovska@upsvr.gov.sk
27 - I,W, BUD-BŽ, dožiadania Wűrflová Valéria 225 1 02/204 43 810 Valeria.Wurflova@upsvr.gov.sk
28 - F,CH Vagundová Zdena, Mgr. 226 1 02/204 43 612 Zdena.Vagundova@upsvr.gov.sk
29 - MB - MŽ Macková Michaela, Mgr. 226 1 02/204 43 622 Michaela.Mackova@upsvr.gov.sk
30 - BES - BUČ, E zastupovanie Vagundová Zdena, Mgr., Macková Michaela, Mgr. 229 1 02/204 43 726 @upsvr.gov.sk
32 - A, Á, L, Ľ zastupuje Wűrflová Valéria 225 1 02/204 43 810 Valeria.Wurflova@upsvr.gov.sk
33 - G, HA - HAM, Q, X, Y zastupujú Podmajerská Mária, Ožvoldová Ingrid 228 1 02/204 43 879, 02/204 43 621 @upsvr.gov.sk
34 - HAN - HO Poórová Patrícia 228 1 02/204 43 879 Patricia.Poorova@upsvr.gov.sk
35 - C, Č Podmajerská Mária 227 1 02/204 43 933 Maria.Podmajerska@upsvr.gov.sk
36 - BA - BER Ožvoldová Ingrid, Ing. 227 1 02/204 43 621 ingrid.ozvoldova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)
vedúca úseku Drabantová Michaela, Ing. 625 6 02/204 48 800 michaela.drabantova@upsvr.gov.sk
Recepcia Neuwirthová Jana 624 6 02/204 48 828 Jana.Neuwirthova@upsvr.gov.sk
Recepcia Klasová Božena 624 6 02/204 48 829 Bozena.Klasova@upsvr.gov.sk
P, J Pešková Silvia 616 6 02/204 48 806 Silvia.Peskova@upsvr.gov.sk
H, O, I Marušová Mária, Ing. 616 6 02/204 48 804 Maria.Marusova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ma-Me,Dz,Dž,Z Zednikovičová Zuzana 616 6 02/204 48 820 zuzana.zednikovicova@upsvr.gov.sk
Ka-Kn,R,T.Ť Náterová Slavka, Ing. 615 6 02/204 48 808 slavka.naterova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,N,Ň,V,W,Ch Segešová Helena 615 6 02/204 48 812 Helena.Segesova@upsvr.gov.sk
S,Š Žužičová Zuzana Bc. 614 6 02/204 48 811 zuzana.zuzicova@upsvr.gov.sk
G,Ko-Kž,U Sýkorová Beáta 614 6 02/204 48 826 Beata.Sykorova@upsvr.gov.sk
A,C,E,F,Q,X,Y,Mi-Mu Dická Jarmila, Ing. 621 6 02/204 48 815 jarmila.dicka@upsvr.gov.sk
B,Č Krúpová Martina 621 6 02/204 48 802 martina.krupova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava V - Kutlíkova 17 (budova Technopol)
vedúca úseku Sarköziová Eva, Mgr. 212 2 02/204 50 837 Eva.Sarkoziova@upsvr.gov.sk
Ba - Br Obertová Mária 210 2 02/204 50 836 Maria.Obertova@upsvr.gov.sk
D, F Gašparíková Eva 210 2 02/204 50 835 eva.gasparikova2@upsvr.gov.sk
Bs - Bz, H, Juríková Alena, Bc. 210 2 02/204 50 833 Alena.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ko – Kz Kramarčíková Anna, Mgr. 210 2 02/ 204 50 839 Anna.Kramarcikova@upsvr.gov.sk
C, Ch, I, J, Hanzelová Ľudmila 211 2 02/204 50 844 Ludmila.Hanzelova@upsvr.gov.sk
M, E Adamecká Jana 215 2 02/204 50 842 @upsvr.gov.sk
P, N Rigáňová Renáta 215 2 02/204 50 841 Renata.Riganova@upsvr.gov.sk
V, W, Y, Z Koštialová Jana, PaedDr. 216 2 02/204 50 840 Jana.Kostialova@upsvr.gov.sk
Sa - Sr Daitová Alena 216 2 02/204 50 830 alena.daitova@upsvr.gov.sk
L, R, O Šipekyová Veronika, Mgr. 209 2 02/204 50 843 Veronika.Sipekyova@upsvr.gov.sk
Ka - Kn, G, A, Veselová Martina, Mgr. 209 2 02/204 50 845 Martina.Veselova@upsvr.gov.sk
St - Sz, T, U Sládeková Iveta 209 2 02/204 50 831 iveta.sladekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Kučerová Miriam 208 2 02/204 50 817 miriam.kucerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Krivosudská Helena 208 2 02/204 50 829 Helena.Krivosudska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
koordinátor referátu, informačné karty, povolenia na zamestnávanie cudzincov zastupuje Vaculínová Daniela, Ing. 314 2 02/204 43 873 daniela.vaculinova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Balabanská Magdaléna, Ing. 314 2 02/204 43 872 Magdalena.Balabanska@upsvr.gov.sk
Informačné karty Deák Karol 311 2. 02/204 43 861 karol.deak@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Bošanská Milada, Bc. 315 2 02/204 43 874 Milada.Bosanska@upsvr.gov.sk
Informačné karty Garajová Zlatica, Bc. 316 2 02/204 43 831 Zlatica.Garajova@upsvr.gov.sk
EURES, Informačné karty, Hromadné prepúšťanie Poizlová Magdaléna, Ing. 319 2 02/204 43 710 Magdalena.Poizlova@upsvr.gov.sk
Krásna Denisa, Mgr. 631 5. 02/204 43 866 denisa.krasna@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka  odboru Mrázová Silvia, Ing. 515A 4 02/204 43 828 mrazova.silvia@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bratislava I – III
odvody za nezam. Obč. ZP + APZ, predchádzajúci súhlas s rozviazaním PP s obč. ZŤP, správne konanie Hardy Mária, PhDr. 523 4. 02/20 443 883 maria.hardy@upsvr.gov.sk
správne konanie Vaculčiaková Lucia 521 4. 02/204 43 878 lucia.vaculciakova@upsvr.gov.sk
správne konanie Staňová Helena 521 4. 02/204 43 824 Helena.Svardova@upsvr.gov.sk
správne konanie Michalková Stanislava 529 4. 02/20 443 842 michalkova.stanislava@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava IV
správne konanie Gálisová Ingrid RNDr. 620 6 02/204 48 803 Ingrid.Galisova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava V
správne konanie Pôbišová Terézia 211 2 02/204 50 838 Terezia.Pobisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hudyová Denisa, Mgr. 613 5 02/204 43 936 denisa.hudyova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+ Brezinová Marta 611 5 02/204 43 852 Marta.Brezinova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+ Hrušková Darina 611 5 02/204 43 882 Darina.Hruskova@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Jackanin Magdaléna, Mgr. 129 prízemie 02/204 43 707 magdalena.jackanin@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Kukučková Helena, Mgr. 130 prízemie 02/204 43 611 Helena.Kukuckova@upsvr.gov.sk
§ 54 - projekty, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn. Gonos Ivan, Mgr. 612 5 02/204 43 905 ivan.gonos@upsvr.gov.sk
§ 54 - projekty, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn. Reichová Zuzana, Ing. 612 5 02/204 43 869 zuzana.reichova2@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava IV
odborný poradca (Detašované pracovisko BA IV) Vrábliková Helena, PhDr. 613 6. 02/204 48 723 helena.vrablikova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava V
odborný poradca (Detašované pracovisko BA V) Bakajová Jana, Mgr. 205 2 02/204 50 805 Jana.Bakajova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Oľga, PhDr. 614 5 02/204 43 863 olga.mikulova@upsvr.gov.sk
§ 59 – Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Ostrožlíková Katarína, Bc. 629 5 02/204 43 881 Katarina.Ostrozlikova@upsvr.gov.sk
§ 55 – Priznanie postavenia CHD/CHP, § 56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Bažíková Janette, Bc. 629 5 02/204 43 876 Janette.Bazikova@upsvr.gov.sk
§ 50 – Príspevok pre znevýhodneného UoZ, § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50 k – Príspevok na podporu udržania PM, § 51 – Príspevok na vykonávanie absolvent. praxe, § 51a – Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnaní Peter Topor 627 5 02/204 43 877 peter.topor@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) – Náhrada časti cestovných nákladov, § 49 – Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 53 – Príspevok na dochádzku za prácou, § 56a – Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 57 – Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť Bažíková Sarah 627 5 02/204 43 806 sarah.bazikova@upsvr.gov.sk
projektový z. Šuba Michal 627 5 02/204 43 836 Michal.Suba@upsvr.gov.sk
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec a samosprávne kraje, § 52a – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c - Príspevok na presťahovanie sa za prácou Palkovič Červeňanská Jarmila, Mgr. 626 5 02/204 43 875 Jarmila.PalkovicCervenanska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Košovská Eva, Ing. 628 5 02/204 43 880 Eva.Kosovska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Melichová Veronika, Mgr. 628 5 02/204 43 942 Veronika.Melichova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Oľga, PhDr. 614 5 02/204 43 863 olga.mikulova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Jurčovičová Valéria 617 5 02/204 43 737 valeria.jurcovicova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kadaňková Jarmila 617 5 02/204 43 991 jarmila.kadankova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Zváč Marian, Ing. 617 5 02/204 43 713 marian.zvac@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - riaditeľka a Referát poradensko-psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vazovova 7/A , Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru Steinerová Gabriela, Ing. 515B 4 02/204 43 801 gabriela.steinerova@upsvr.gov.sk
Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Prelovská Gabriela, Mgr. prízemie 02/204 54 842 Gabriela.Prelovska@upsvr.gov.sk
psychológ - Bratislava I a IV Ürgeová Zuzana, Mgr. prízemie 02/204 54 835 zuzana.urgeova2@upsvr.gov.sk
psychológ - Bratislava II Jamáriková Iveta, Mrg. prízemie 02/204 54 845 iveta.jamarikova@upsvr.gov.sk
psychológ - Bratislava III Chrenková Anna, PhDr. prízemie 02/204 54 819 Anna.Chrenkova@upsvr.gov.sk
psychológ - Bratislava V Pavúk Tomáš, Mgr. prízemie 02/204 54 852 tomas.pavuk@upsvr.gov.sk
Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III
NP DEI III - psychológ BA I Poláková Daniela, Mgr. 5
NP DEI III - psychológ BA II Hollá Veronika, Mgr. 5 02/204 54 854; 0908 418 038 veronika.holla@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA III Sasváry Nicolette, Mgr. prízemie 02/204 54 844; 0908 450 039 nicolette.sasvary@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA IV Závacká Lucia, Mgr. 5 02/204 54 800; 0908 948 312 lucia.zavacka@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA V Bonková Alexandra, Mgr. 5 02/204 54 848; 0908 417 359 alexandra.bonkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova 1 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia 208 1 02/204 54 803 @upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava I
schvaľovateľka + SPO Baloghová Marianna, Mgr. 210 1 02/204 54 859 marianna.baloghova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela mládeže a PFO Kulhavá Ela 214 1 02/204 54 847 ela.kulhava@upsvr.gov.sk
NRS + ústavná starostlivosť Bolebruchová Mária, Bc. 204 1 02/204 54 814 maria.bolebruchova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava II
schvaľovateľ + kuratela Miškech Martin, PhDr. 408 3 02/204 54 841 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO Dušaničová Alexandra, Mgr. 409 3 02/204 54 828 alexandra.dusanicova@upsvr.gov.sk
NRS + ústavná starostlivosť Vargová Lenka, Mgr. 412 3 02/204 54 840 lenka.vargova2@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava III
schvaľovateľka + SPO Baloghová Marianna, Mgr. 210 1 02/204 54 859 marianna.baloghova@upsvr.gov.sk
kuratela mládeže, PFO, ÚS Klimová Katarína, Mgr. 215 1 02/204 54 806 katarina.klimova2@upsvr.gov.sk
NRS + PS + osvojenie Benecová Nikola, Mgr. PhD. 215 1 02/204 54 858 nikola.benecova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava IV
schvaľovateľka + SPO Labudová Vladimíra, Mgr. 310 2 02/204 54 815 vladimira.labudova@upsvr.gov.sk
kuratela pre mládež a PFO Blahová Andrea, Mgr. 313 2 02/204 54 836 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Endreslová Zuzana, Mgr. 314 2 02/ 204 54 832 zuzana.endreslova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava V
schvaľovateľ + SPO Zeleňák Jozef, Mgr. 508 4 02/204 54 826 jozef.zelenak@upsvr. gov.sk
SK - A, B, C, Č, CH, I, M, S, Š, V, Z, Ž Blehová Ivana, PhDr. 511 4 02/ 204 54 809 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Kosíková Ľubica, Mgr. 504 4 02/204 54 822 lubica.kosikova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník SPOD a SK - NP IPV Lattová Silvia, PhDr. 404 3 02/204 54 862 silvia.lattova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Stavbárska 6 - Neklientské pracovisko 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Doktorov Zlatica, Mgr. 02/204 57 600 zlatica.doktorov@upsvr.gov.sk
HN + NV - BA III Holič Peter, Ing. 02/204 57 630 Peter.Holic@upsvr.gov.sk
ŠSD - Prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradná osobná starostlivosť, jednorázové dávky
Bratislava I a III Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 Andrej.Libic@upsvr.gov.sk
Bratislava II Árvová Lenka, Mgr. 02/204 57 889 lenka.arvova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV Tancošová Tatiana, Mgr. 02/204 57 825 Tatiana.Tancosova@upsvr.gov.sk
Bratislava V Ocilka Peter, Mgr. 02/204 57 885 Peter.Ocilka@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné
BA všetky obvody Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 718 Adriana.Kostanyova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ
BA všetky obvody Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 950 Lucia.Rusnakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vazovova 7A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuková Petra, Mgr. 421 3 02/204 43 952 petra.kukova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bratislava I
schvaľovateľ BA I - III - agenda BA III- písm. B Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2 02/204 43 620 Katarina.Noskovicova@upsvr.gov.sk
BA I - A,B,C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,CH,I,J,K,N,O,R,V,W Hajtášová Katarína, PhDr. 323 2 02/204 43 719 Katarina.Hajtasova@upsvr.gov.sk
BA I - G,H,L,M,P,S,Š,U,T,Z,Ž Barnová Daniela, Mgr. 322 2. 02/204 43 708 daniela.barnova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
schvaľovateľ BA II Karláková Eva, Ing. 327 2 02/204 43 808 Eva.Karlakova@upsvr.gov.sk
E, F ,G, L, Ma, Z, Ž Hrebeňár Patrik, Mgr. 332 2 02/204 43 818 patrik.hrebenar@upsvr.gov.sk
Mo, Mr, My, N, R, T, U, V, W,Y Tóthová Soňa RNDr. 331 2 02/204 43 803 Sona.Tothova@upsvr.gov.sk
Mi, Ml, S, Š Farkašová Veronika, Mgr. 332 2 02/204 43 805 Veronika.Farkasova2@upsvr.gov.sk
A, H, Mc, Me, O, P Kubátová Jana, Mgr. 331 2 02/204 43 811 Jana.Kubatova@upsvr.gov.sk
K, J Baginová Eva 330 2 02/204 43 807 Eva.Baginova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,I,Ch,D,Ď,Dz Paprčková Zuzana, Bc. 330 2. 02/204 43 814 zuzana.paprckova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
C, Č, E, G, K, M, U Petríková Rebeka 323 2. 02/204 43 819 rebeka.petrikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, L, O, P, R, T, V, W, Z, Ž Zástup - celá BAI - III 322 2
A, D, Ď, H, J, N, S, Š Šipulová Simona 326 2 02/204 43 626 simona.sipulova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
Schvaľovateľ BA IV Valentovičová Andrea, Mgr. 329 2. 02/204 43 635 Andrea.Valentovicova@upsvr.gov.sk
G, J, M, N, Ň, P Matúšková Miroslava, Mgr. 325 2. 02/204 43 628 miroslava.pivarcekova@upsvr.gov.sk
B, E, F, K Škodler Zuzana Ing. 320 2. 02/204 43 637 zuzana.skodler@upsvr.gov.sk
H, I, O, R, Ř, S, Š Domsova Dana, Mgr. 325 2. 02/204 43 629 dana.domsova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,Ch,L,Ľ,T,Ť,U,V,W,Z,Ž zástup celá BA IV
Bratislava V
schvaľovateľ BA V Karailievová Silvia, Bc. 414 3. 02/204 43 608 Silvia.Karailievova@upsvr.gov.sk
A, B, C, D, Ď, E, Ch, I, O, U Tóthová Bumbalová Zuzana , Mgr. 415 3. 02/204 43 619 Zuzana.TothovaBumbalova@upsvr.gov.sk
Č, F, L, R, S, Ž Kirschnerová Martina, Mgr. 415 martina.kirchnerova@upsvr.gov.sk
Ka-Km, M, P, W Varcholová Jana Mgr. 413 3 02/204 43 618 jana.varcholova@upsvr.gov.sk
G, H, N, Kn-Kz Zaťková Silvia, Mgr. 413 3. 02/204 43 615 Silvia.Zatkova@upsvr.gov.sk
J, Š, T, Ť, V, Z Koceľová Marianna, Mgr. 413 3. 02/204 43 609 marianna.kocelova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Bratislava I
schvaľovateľ BA I, IV, V - agenda BA V - K Nováková Barbora, Mgr. 418 3 02/204 43 624 barbora.novakova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ BA I, II, III - agenda BA I - S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Csavoly Bučková Lucia, Mgr. 419 3 02/204 43 940 lucia.csavolybuckova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R Martincová Dana, Mgr. 423A 3 02/204 43 675 dana.martincova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
E, I, L, M, N, Ň, O, R, Ř, Š, Ž Elznic Petra, Bc. 423 3 02/204 43 944 petra.elznic@upsvr.gov.sk
G, K, P, U, Ú, Y Puhovich Ferdinand, Mgr. 421 3. 02/204 43 948 ferdinand.puhovich@upsvr.gov.sk
H, J, S, T, W, Z Kunová Daniela, Mgr. 423 3 02/204 43 946 Daniela.Kunova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, F, Ch, V Fodorová Lenka, Mgr. 420 3 02/204 43 939 lenka.gutleberova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
A - K Zástup - Csavoly Bučková Lucia, Mgr. 418 3 02/204 43 940 lucia.csavolybuckova@upsvr.gov.sk
L - Ž Čaplová Edita, Mgr. 420 3 02/204 43 813 edita.caplova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
A - H Grofčík Martin, Mgr. 419 3 02/204 43 937 martin.grofcik@upsvr.gov.sk
Ch - O Ulbriková Dáša, PhDr. 424 3 02/204 43 860 Dasa.Ulbrikova@upsvr.gov.sk
P - Ž Sadloňová Viera, Mgr. 424 3 02/204 43 871 viera.sadlonova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
K Nováková Barbora, Mgr. 418 3 02/204 43 624 barbora.novakova@upsvr.gov.sk
J, L, M, N, Ň, O, P, Ho - Hy Okuliarová Irena, Mgr. 423A 3 02/204 43 712 Irena.Okuliarova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Ch, I Šutlliaková Alena, Mgr. 419 3 02/204 43 705 Alena.Sutliakova@upsvr.gov.sk
R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Z, Ž,Ha-Hn Kovalová Žanet 417 3 02/204 43 930 Zaneta.Kovalova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Kluka Dezider, MUDr. 412 3 02/204 43 938 Dezider.Kluka@upsvr.gov.sk
Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ - NP IPV Petráková Ivana, Mgr. 412 3 02/204 43 830
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ - NP IPV Jurkáčková Michaela, Mgr. 412 3 02/204 43 830
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Káčerová Radka, Mgr. 412 3. 02/204 43 830
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ - NP IPV Moncmanová Nikola, Bc. 412 3 02/204 43 830
späť