Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Vazovova 7/A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kolozsváryová Lenka, Ing. 313 2 02/204 43 727 Lenka.Kolozsvaryova@upsvr.gov.sk
Bratislava I, II, III
3 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Botíková Eva 133 prízemie 02/204 43 927 eva.botikova@upsvr.gov.sk
4 - recepcia ŠSD M-Ž Janovská Zuzana, Mgr. 133 prízemie 02/204 43 634 Zuzana.Janovska@upsvr.gov.sk
5 - RECEPCIA (Doplnenie podania, potvrdenia) Christovová Alica 132 prízemie 02/204 43 932 Alica.Christovova@upsvr.gov.sk
7 - recepcia ŠSD M-Ž Petrášová Silvia 131 prízemie 02/204 43 817 Silvia.Petrasova2@upsvr.gov.sk
10 - D, Ď, J Vichnáleková Nikola, Mgr. 211 1. 02/204 43 804 nikola.vichnalekova@upsvr.gov.sk
11 - KOŠ - KY Marčinová Mária 211 1 02/204 43 602 maria.marcinova2@upsvr.gov.sk
12 - Š, Z, Ž Berkyová Martina, Bc. 212 1 02/204 43 632 martina.berkyova@upsvr.gov.sk
13 - KA - KOS Junasová Jana -mentor Szászová( Ševčíková) 212 1 02/204 43 848 jana.junasova@upsvr.gov.sk
14 - N, O, R, Ř, Q, U, X, Y Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 Natalia.Szaszova@upsvr.gov.sk
15 - V, T, Ť Šalátová Michaela 213 1 02/204 43 631 michaela.salatova@upsvr.gov.sk
16 - S Studená Zuzana, Mgr. 214 1 02/204 43 827 Zuzana.Studena@upsvr.gov.sk
18 - P, I Ševčíková Veronika 216 1 02/204 43 812 veronika.sevcikova@upsvr.gov.sk
20 - recepcia ŠSD A-L Bruderová Rita 218 1 02/204 43 849 rita.bruderova@upsvr.gov.sk
21 - recepcia ŠSD A-L Melečki Denisa 218 1 02/204 43 720 denisa.melecki@upsvr.gov.sk
27 - A, L, HUB - HŽ Wűrflová Valéria 225 1 02/204 43 810 Valeria.Wurflova@upsvr.gov.sk
28 - E, F, CH, MOS-MUŽ Szaboóvá Zuzana, Bc.-mentor Würflová Valéria 226 1 02/204 43 612 zuzana.szaboova2@upsvr.gov.sk
29 - MAR - MOR Jeremiašová Belinda-mentor Würflová Valéria 226 1 02/204 43 622 belinda.jeremiasova@upsvr.gov.sk
33 - G, MA - MAP Mikle Fröhlich Erika 228 1 02/204 43 617 erika.miklefrohlich@upsvr.gov.sk
34 - HA - HR Gábová Jana - mentor Podmajerská Mária 228 1 02/204 43 879 jana.gabova@upsvr.gov.sk
35 - C, Č, BOŤ-BZ, W Podmajerská Mária 227 1 02/204 43 933 Maria.Podmajerska@upsvr.gov.sk
36 - BA-BOŠ Ožvoldová Ingrid, Ing. 227 1 02/204 43 621 ingrid.ozvoldova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)
vedúca úseku Drabantová Michaela, Ing. 625 6 02/204 48 800 michaela.drabantova@upsvr.gov.sk
Recepcia Neuwirthová Jana, Bc. 624 6 02/204 48 828 Jana.Neuwirthova@upsvr.gov.sk
Recepcia Klasová Božena 624 6 02/204 48 829 Bozena.Klasova@upsvr.gov.sk
P, J Pešková Silvia 616 6 02/204 48 806 Silvia.Peskova@upsvr.gov.sk
H, O, I Marušová Mária, Ing. 616 6 02/204 48 804 Maria.Marusova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ma-Me,Dz,Dž,Z Miklošová Zuzana 616 6 02/204 48 820 zuzana.zednikovicova@upsvr.gov.sk
Ka-Kn,R,T.Ť Hudecová Nora, Bc. 615 6 02/204 48 808 nora.hudecova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,N,Ň,V,W,Ch Segešová Helena 615 6 02/204 48 812 Helena.Segesova@upsvr.gov.sk
S,Š Žužičová Zuzana Bc. 614 6 02/204 48 811 zuzana.zuzicova@upsvr.gov.sk
G,Ko-Kž,U Sýkorová Beáta 614 6 02/204 48 826 Beata.Sykorova@upsvr.gov.sk
A, C, E, F, Mi - Mž, Q, X, Y, Ž Janegová Katarína, Mgr. 621 6 02/204 48 815 katarina.janegova@upsvr.gov.sk
B,Č Krúpová Martina 621 6 02/204 48 802 martina.krupova@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava V - Kutlíkova 17 (budova Technopol)
vedúca úseku Sarköziová Eva, Mgr. 212 2 02/204 50 837 Eva.Sarkoziova@upsvr.gov.sk
Ba - Br Obertová Mária 210 2 02/204 50 836 Maria.Obertova@upsvr.gov.sk
Ka - Kn,D, F Gašparíková Eva 210 2 02/204 50 835 eva.gasparikova2@upsvr.gov.sk
Bs - Bz, H, Juríková Alena, Bc. 210 2 02/204 50 833 Alena.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ko – Kz Kramarčíková Anna, Mgr. 210 2 02/ 204 50 839 Anna.Kramarcikova@upsvr.gov.sk
C, G, Ch, I, J, Nej - Nz Janatová Oľga 211 2 02/204 50 844 olga.janatova@upsvr.gov.sk
M, E Adamecká Jana 215 2 02/204 50 842 @upsvr.gov.sk
P, N Rigáňová Renáta 215 2 02/204 50 841 Renata.Riganova@upsvr.gov.sk
T,U,V, W, Y,Z Koštialová Jana, PaedDr. 216 2 02/204 50 840 Jana.Kostialova@upsvr.gov.sk
S Daitová Alena 216 2 02/204 50 830 alena.daitova@upsvr.gov.sk
A, L, R, O Šipekyová Veronika, Mgr. 209 2 02/204 50 843 Veronika.Sipekyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Šťastná Zuzana 209 2 02/204 50 805 zuzana.stastná@upsvr.gov.sk
Recepcia Kučerová Miriam 208 2 02/204 50 817 miriam.kucerova@upsvr.gov.sk
Recepcia Krivosudská Helena 208 2 02/204 50 829 Helena.Krivosudska@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Informačné karty Balabanská Magdaléna, Ing. 314 2 02/204 43 872 Magdalena.Balabanska@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Dyršmíd Katarína, Mgr. 315 2 02/204 43 898 katarina.dyrsmid@upsvr.gov.sk
vyd. povolenia na zamestnávanie cudzincov Vaculínová Daniela, Ing. 314 2 02/204 43 873 daniela.vaculinova@upsvr.gov.sk
vyd. povolenia na zamestnávanie cudzincov Georgievová Andrea, Mgr. 316 2 02/204 43 855 andrea.georgievova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Garajová Zlatica, Bc. 316 2 02/204 43 831 Zlatica.Garajova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Gillányi Lenka, Bc. 316 2 02/204 43 816 lenka.gillanyi@upsvr.gov.sk
EURES, Informačné karty, Hromadné prepúšťanie Poizlová Magdaléna, Ing. 319 2 02/204 43 710 Magdalena.Poizlova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Krásna Denisa, Mgr. 631 5. 02/204 43 866 denisa.krasna@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Vazovova 7/A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka  odboru Mrázová Silvia, Ing. 515A 4 02/204 43 828 mrazova.silvia@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bratislava I – III
odvody za nezam. Obč. ZP + APZ, predchádzajúci súhlas s rozviazaním PP s obč. ZŤP, správne konanie Hardy Mária, PhDr. 523 4. 02/20 443 883 maria.hardy@upsvr.gov.sk
správne konanie Vaculčiaková Lucia 521 4. 02/204 43 878 lucia.vaculciakova@upsvr.gov.sk
správne konanie Staňová Helena 521 4. 02/204 43 824 Helena.Stanova@upsvr.gov.sk
správne konanie Michalková Stanislava 529 4. 02/20 443 842 michalkova.stanislava@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava IV
správne konanie Bayer Michaela, Ing. 620 6 02/204 48 803 michaela.bayer@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava V
správne konanie Vašová Dagmar 211 2 02/204 50 838 dagmar.vasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Hudyová Denisa, Mgr. 613 5 02/204 43 936 denisa.hudyova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Kadrliak Lukáš 611 5 02/204 43 852 lukas.kardliak@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Hrušková Darina 611 5 02/204 43 882 Darina.Hruskova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Jurčovičová Valéria 612 5. 02/204 43 737 valeria.jurcovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Kukučková Helena, Mgr. 130 prízemie 02/204 43 611 Helena.Kukuckova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Reichová Zuzana, Ing. 612 5 02/204 43 869 zuzana.reichova2@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu a vzdelávaj sa Sotníková Katarína, Ing. 519 4. 02/204 43 926 katarina.sotnikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu a vzdelávaj sa Marová Jana, Ing. 519 4. 02/204 43 922 jana.marova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Lukáčová Katarína, Mgr. 520 4. 02/204 23 706 katarina.lukacova@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Očkayová Eva, Mgr. 520 4. 02/204 43 920 eva.ockayova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Brozman Miroslav, Ing. 411 3. 02/204 43 213 miroslav.brozman@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Riabyi Denys, Ing. 411 3 02/204 43 213 denys.riabyi@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Eliseeva Natalia 411 3 02/204 43 917 natalia.eliseeva@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Balakarieva Diana, Bc. 411 3 02/204 43 917 diana.balakarieva@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Levchenko Olga, Mgr. 411 3 02/204 43 217 olga.levchenko@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Futrikanichova Nonna, Ing. 411 3 02/204 43 217 nonna.futrikanichova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Tikhomirova - Mochulskaia Irina, Mgr. 411 3 02/204 43 877 irina.tikhomirova-mochulskaia@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Mráz Stanislav, JUDr. 411 3. 02/204 43 877 stanislav.mraz@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Veselá Karin 627 5. 02/204 43 724 karin.vesela@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava IV
odborný poradca (Detašované pracovisko BA IV), Dočasne Vazovova 7/A, 5 poschodie, č.d.631 Vrábliková Helena, PhDr. 613 5. 02/204 43 915 helena.vrablikova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava V
odborný poradca (Detašované pracovisko BA V), Dočasne Vazovova 7/A, prízemie, č.d.129 Bakajová Jana, Mgr. 129 prízemie 02/204 43 707 Jana.Bakajova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Oľga, PhDr. 614 5 02/20 443 863 olga.mikulova@upsvr.gov.sk
§ 32 ods. 12 písm. d) – Náhrada časti cestovných nákladov, § 49 – Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 50 – Príspevok pre znevýhodneného UoZ, § 50j – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, § 50 k – Príspevok na podporu udržania PM, § 53 – Príspevok na dochádzku za prácou, § 56a – Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, § 57 – Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, § 51 – Príspevok na vykonávanie absolvent. praxe, § 51a – Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelnom platenom zamestnan Bažíková Sarah 624 5 02/20 443 806 sarah.bazikova@upsvr.gov.sk
§ 55 – Priznanie postavenia CHD/CHP, § 56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Bažíková Janette, Bc. 628 5 02/20 443 876 Janette.Bazikova@upsvr.gov.sk
§ 59 – Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Ostrožlíková Katarína, Bc. 628 5 02/20 443 881 Katarina.Ostrozlikova@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Košovská Eva, Ing. 629 5 02/20 443 880 Eva.Kosovska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Melichová Veronika, Mgr. 630 5 02/20 443 942 Veronika.Melichova@upsvr.gov.sk
§ 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť pre obec a samosprávne kraje, § 52a – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, § 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53c - Príspevok na presťahovanie sa za prácou Palkovič Červeňanská Jarmila, Mgr. 630 5 02/20 443 875 Jarmila.PalkovicCervenanska@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc, NP Mimor. odmeny pre poskytovateľov sociálnych služieb Kostelníková Jana, Mgr. 624 5 02/20 443 753 jana.kostelnikova@upsvr.gov.sk
projektový z. NP Starostlivosť o dieťa Matušťáková Lucia, Mgr. 625 5 02/204 43 755 lucia.matustakova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Melen Michal 618 5 02/20 443 210 michal.melen@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Murcinová Dominika 619 4 02/20 443 223 dominika.murcinova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Fašungová Daniela, Ing. 619 5 02/20 443 220 daniela.fasungova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Mihňák Jakub 621 5 02/20 443 225 jakub.mihnak@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Henček Michal 626 5 02/20 443 212 michal.hencek@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Strecková Zuzana, Mgr. 625 5 02/20 443 754 zuzana.streckova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Vašín Dušan 626 5 02/20 443 211 dusan.vasin@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Vrabec Martin, Bc. 629 5 02/20 443 214 martin.vrabec@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
zastupujúca vedúceho oddelenia Mrázová Silvia, Ing. 515A 4 02/204 43 828 silvia.mrazova@upsvr.gov.sk
NP Prvá pomoc Mužiková Katarína 621 5 02/204 43 219 katarina.muzikova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - riaditeľka a Referát poradensko-psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vazovova 7/A , Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
zastupujúci neobsadené miesto riaditeľa odboru Martin Ďurko, MBA, PhD. 515B 4 02/204 43 801 @upsvr.gov.sk
Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Prelovská Gabriela, Mgr. prízemie 02/204 54 842 Gabriela.Prelovska@upsvr.gov.sk
psychológ BA I a BA III Chrenková Anna, PhDr. prízemie 02/204 54 819 Anna.Chrenkova@upsvr.gov.sk
psychológ BA II Jamáriková Iveta, Mrg. prízemie 02/204 54 845 iveta.jamarikova@upsvr.gov.sk
psychológ BA IV Ürgeová Zuzana, Mgr. prízemie 02/204 54 835 zuzana.urgeova2@upsvr.gov.sk
psychológ BA V Zahratková Šareková Eva prízemie 02/204 54 852 eva.zahratkovasarekova@upsvr.gov.sk
Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III
NP DEI III - psychológ BA I Šuláková Daniela, Mgr. 5 02/204 54 860; 0908 430 037 Daniela.Sulakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA II Riglerová Martina, Mgr. 5 02/204 54 854; 0908 418 038 martina.riglerova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA III Sasváry Nicolette, Mgr. prízemie 02/204 54 844; 0908 450 039 nicolette.sasvary@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA IV neobsadené miesto 5 02/204 54 800; 0908 948 312 @upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ BA V Bonková Alexandra, Mgr. 5 02/204 54 848; 0908 417 359 alexandra.bonkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova ul. č. 1, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Zeleňák Jozef, PhDr. 208 1 02/204 54 803 jozef.zelenak@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava I
schvaľovateľ referátu + sociálnoprávna ochrana detí pre BA III - sociálna kuratela detí a PFO Klimová Katarína, Mgr. 214 1 02/204 54 806 katarina.klimova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W Kurimský Ladislav, Mgr. 204 1 02/204 54 847 ladislav.kurimsky@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO Frťalová Alena, Mgr. 206 1 02/204 54 846 alena.frtalova@upsvr.gov.sk
SPO - A,B,C,Č,D,Ď E,F,G,K,Z,Ž, sociálnoprávna ochrana detí - H,Ch,I,J,L,Ľ,M,N,Ň,O,X,Y Gotzmanová Lenka, Mgr. 205 1 02/204 54 838 lenka.gotzmanova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie Čičatková Katarína, Mgr. 204 1 02/204 54 814 katarina.cicatkova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava II
schvaľovateľ referátu + sociálna kuratela detí a PFO - Vrakuňa, Podunajské Biskupice Miškech Martin, PhDr. 413 3 02/204 54 841 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO – Dolné hony Gáborová Gabriela, Mgr. 403 3 02/204 54 856 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
SPO - Podunajské Biskupice Dušaničová Alexandra, Mgr. 409 3 02/204 54 828 alexandra.dusanicova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela mládeže a PFO, Ružinov Miškech Martin,PhDr. 408 3 02/204 54 808 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO - Vrakuňa Marmanová Simona, Mgr. 411 3 02/204 54 829 simona.marmanova@upsvr.gov.sk
NRS H-M Čurdová Jana, Mgr. 406 3 02/204 54 843 jana.curdova@upsvr.gov.sk
SPO - Mlynské Nivy, starý Ružinov, Ružinov, Ružová Dolina, Fialová Jana, Mgr. 407 3 02/204 54 859 jana.fialova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Trnávka, Ostredky, Vlčie Hrdlo Baloghová Marianna, Mgr. 404 3 02/204 54 810 marianna.baloghova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie, N - Ž Sopková Nikola, Mgr. 407 3 02/204 54 825 nikola.sopkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Trávniky, Pošeň Cebová Dária, Mgr. 406 3 02/204 54 830 daria.cebova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Štrkovec, Prievoz Baloghová Marianna, Mgr. 404 3 02/204 54 888 marianna.baloghova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie A - G Sopková Nikola, Mgr. 412 3 02/204 54 840 nikola.sopkova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava III
schvaľovateľ referátu + sociálnoprávna ochrana detí pre BA III - sociálna kuratela detí a PFO Klimová Katarína, Mgr. 214 1 02/204 54 806 katarina.klimova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí – E, F, G, H, CH, P, Q Nagyová Miriam, Mgr. 219 1 02/204 54 837 miriam.nagyova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie Regecová Ružena, Mgr. 215 1 02/204 54 806 ruzena.regecova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - B, C, Č, D, Ď, E Švec Alfréd, JUDr. 218 1 02/204 54 804 alfred.svec@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - B, C, Č, D, Ď, V, W Švec Alfréd, JUDr. 218 1 02/204 54 804 alfred.svec@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - N, Ň, O, R, S, Š, Nagyová Miriam, Mgr. 218 1 02/204 54 861 miriam.nagyova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí – A, J, I, K, M Karlíková Viera, Mgr. 220 1 02/204 54 831 viera.karlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - V, W, T, Ť, F Beličáková Jana, Mgr. 218 1 02/204 54 807 jana.belicakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - L, U, X, Y, Z, Ž Beličáková Jana, Mgr. 218 1 02/204 54 805 jana.belicakova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava IV
schvaľovateľka referátu + sociálnoprávna ochrana detí - Devín Labudová Vladimíra, Mgr. 310 2 02/204 54 815 vladimira.labudova@upsvr.gov.sk
SPO - Dúbravka 841 01 Kmotorkova Monika, Mgr. 319 2 02/20454813 monika.kmotorkova@upsvr.gov.sk
SPO - Dúbravka 841 02 Vitteková Anna, Mgr. 308 2 02/20454833 anna.vittekova2@upsvr.gov.sk
SPO - K. Ves - Dlhé diely + Lamač Véghová Veronika, Bc. 318 2 02/20454824 veronika.veghova@upsvr.gov.sk
SPO - DNV Tóthová Kristína, Bc. 308 2 02/20454823 kristina.tothova3@upsvr.gov.sk
zástupca vedúceho oddelenia + sociálna kuratela detí a PFO – Dúbravka, Lamač, Karlova Ves 841 04 Blahová Andrea, Mgr. 210 2 02/204 54 836 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
kuratela pre mládež a PFO Yaghy Baňáková Jana, Mgr. 313 2 02/204 54 817 jana.yaghybanakova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Endreslová Zuzana, Mgr. 314 2 02/20454832 zuzana.endreslova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie - Karlova Ves + Devín + Devínska Nová Ves + Z. Bystrica Jančigová Lenka, Mgr. 314 2 02/20454821 lenka.jancigova@upsvr.gov.sk
SPO - Záh. Bystrica + K. Ves Horňáková Linda, Mgr 317 2 02/20454853 linda.hornakova@upsvr.gov.sk
špec. agenda ohrozené rodiny Gnipová Radoslava, Mgr. 318 2 02/20454864 radoslava.gnipova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava V
schvaľovateľ referátu + sociálna kuratela detí a PFO - A, Č, I, S, U, W, X, Y, Ž Blehová Ivana, PhDr. 511 4 02/204 54 809 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO - B, E, F, CH, L, M, N, Š, V, Z Remšík Andrej, PhDr. 508 4 02/ 204 54 826 andrej.remsik@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO - C, D, G, H, J, K, O, P, R, T Blehová Ivana, PhDr. 510 4 02/204 54 816 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť Slezáková Silvia, Mgr. 504 4 02/204 54 834 silvia.slezakova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - F, M, R Gašparová Ingrid, Mgr. 507 4 02/204 54 857 ingrid.gasparova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - A, D, Ď, Š, U, W, X, Y, Ž Petro Patrik, Mgr. 507 4 02/204 54 827 patrik.petro@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Č, E, K, G Marošová Michaela, Bc. 507 4 02/204 54 863 michaela.marosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - B, I, CH, L Klein Branko, PhDr. 506 4 02/204 54 851 branko.klein@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - J, N, O, S, T, Ť, Z Berdáková Katarína, Bc. 506 4 02/204 54 818 katarina.berdakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - C, H, P, V Jurkovičová Zuzana, Mgr. 507 4 02/204 54 849 zuzana.jurkovicova@upsvr.gov.sk
pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie Reháková Adriana, Bc. 504 4 02/204 54 822 adriana.rehakova@upsvr.gov.sk
Určený úrad
sprostredkovnaie náhradnej rodinnej starostlivosti BA I - III Špaleková Zuzana, Mgr, 305 2 02/204 54 811 zuzana.spalekova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti BA IV - V Zvijasová Alžbeta, Mgr. 305 2 02/204 54 839 alzbeta.zvijasova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre okresy MA, PK, SC Vargová Lenka, Mgr. 305 2 02/204 54 812 lenka.vargova2@upsvr.gov.sk
Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník SPODaSK Pobežalová Renata, Mgr. 0908/446 037 renata.pobezalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Stavbárska 6, Bratislava - Neklientské pracovisko
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 950 lucia.rusnakova@upsvr.gov.sk
ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
Bratislava I
schvaľovateľ BA I Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 andrej.libic@upsvr.gov.sk
B, D, Ď, I, J, K, L, M, N, O, S, T, Ť, náhr. starostlivosť BA I Sivčová Martina, Mgr. 02/204 57 610 martina.sivcova@upsvr.gov.sk
A, C, Č, E, F, G, H, Ch, L, P, Q, R, Š, U, V, W, X, Y, Z, Ž Kaczová Andrea 02/204 57 711
Bratislava II
schvaľovateľ BA II  Peršeková Tatiana, Mgr. 02/204 57 717 tatiana.persekova@upsvr.gov.sk
A, D, Ď, W, V Némethová Simona, Mgr. 02/204 57 636 simona.nemethova@upsvr.gov.sk
J, M, U Molnárová Ľubica, Mgr. 02/204 57 606 lubica.molnarova@upsvr.gov.sk
Č, N, O, P Hladíková Veronika, Mgr. 02/204 57 929 veronika.hladikova@upsvr.gov.sk
H, S Ifková Monika 02/204 57 931 monika.ifkova@upsvr.gov.sk
E, K Pajdiaková Alica, Mgr. 02/204 57 921 alica.pajdiakova@upsvr.gov.sk
C, G, F, T, Ť zástup Pajdiaková Alica, Mgr. 02/204 57 921 alica.pajdiakova@upsvr.gov.sk
CH, I, L, Š, Z, Ž Poórová Patrícia 02/204 57 747 patricia.poorova@upsvr.gov.sk
B, R, Q, X, Y zástup Molnárová Ľubica, Mgr. 02/20 457 720 lubica.molnarova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
schvaľovateľ BA III Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 andrej.libic@upsvr.gov.sk
Č, J, N, O, P, R Buchová Ingrid, Bc. 02/204 57 640 ingrid.buchova@upsvr.gov.sk
B, L, M Smataníková Jana 02/204 57 623 jana.smatanikova@upsvr.gov.sk
G, H, E, F, T, Ť, Z, X, Y Pecho Marek, Mgr 02/204 57 728 marek.pecho@upsvr.gov.sk
I, Ch, Q, S, Š, U, V, W, Ž Fabšičová Livia , Bc 02/204 57 737 livia.fabsicova@upsvr.gov.sk
A, C, D, Ď, K Grežďová Andrea, Mgr. 02/204 57 805 andrea.grezdova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľ Tancošová Tatiana, Mgr. 02/204 57 825 tatiana.tancosova@upsvr.gov.sk
F, G, H, I, O, U, W Bezáková Ivana, Mgr. 02/204 57 835 ivana.bezakova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, J, Buberníková Barbara 02/204 57 809 barbara.bubernikova@upsvr.gov.sk
P, Q, Š, T, Ť Janečková Vilma, Mgr. 02/204 57 833 vilma.janeckova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Ch, L, S, X, Y, Z-Zar Lahučká Zuzana 02/204 57 840 zuzana.lahucka@upsvr.gov.sk
K, R, Ř, Zas - koniec Granátová Beata, Mgr. 02/204 57 819 beata.granatova@upsvr.gov.sk
E,M,N,V,Ž Paulovičová Eva 02/204 57 830 eva.paulovicova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ BA V Ocilka Peter, Mgr. 02/204 57 885 peter.ocilka@upsvr.gov.sk
B, C, Č, Hi - Hy, CH, Čunderlíková Nadežda 02/204 57 656 nadezda.cunderlikova@upsvr.gov.sk
I, Koč-Ky, N, U, V Ďurčáková Jana, Bc. 02/204 57 831 jana.durcakova@upsvr.gov.sk
A, E, M, Š, Y, X Žaťková Iveta, Ing. 02/204 57 813 iveta.zatkova@upsvr.gov.sk
G, Ha – He, L, Q, R, T, Ť Izsofová Zuzana 02/204 57 820 zuzana.izsofova@upsvr.gov.sk
D, F, J, Ka-Kocz, Z, Ž neobsadené miesto 02/204 57 829 @upsvr.gov.sk
Ď, O, P, S, W Verdunová Erika, Bc. 02/204 57 803 erika.verdunova@upsvr.gov.sk
POMOC V HMOTNEJ NÚDZI, NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ Bratislava I – V
schvaľovateľ BA I - V Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 718 adriana.kostanyova@upsvr.gov.sk
BA I - A - Z Petríková Zuzana 02/204 57 736 zuzana.petrikova@upsvr.gov.sk
BA II - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, N, R, S, Š zástup Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 747 adriana.kostanyova@upsvr.gov.sk
BA III - A - Z Koval Martin Ing. 02/204 57 630 martin.koval@upsvr.gov.sk
BA IV Jurenová Marta 02/204 57 600 marta.jurenova@upsvr.gov.sk
BA V - E, G, H, I, L, M, N, T, Z, Ž Petríková Zuzana 02/204 57 736 zuzana.petrikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ BA I - V
schvaľovateľ Radoská Mária, Mgr. 02/204 57 822 maria.radoska@upsvr.gov.sk
Príspevok na starostlivosť o dieťa - ESF Bratislava I - V Molnárová Ľubica, Mgr. 02/204 57 606 lubica.molnarova@upsvr.gov.sk
BA I zástup Radoská Mária, Mgr. 02/204 57 740 maria.radoska@upsvr.gov.sk
BA II (od A - H), BA III (od A - G) Dziaková Simona 02/204 57 834 simona.dziakova@upsvr.gov.sk
BA III (od H - Z) Peršeková Tatiana, Mgr. 02/204 57 717 tatiana.persekova@upsvr.gov.sk
BA V (od A - K) zástup Bakaljar Roland, Mgr. 02/204 57 727 roland.bakaljar@upsvr.gov.sk
BA IV (M - Ž) zástup Peršeková Tatiana, Mgr. 02/204 57 604 tatiana.persekova@upsvr.gov.sk
BA V (od A - K) Bakaljar Roland, Mgr. 02/ 204 57 888 roland.bakaljar@upsvr.gov.sk
BA V (od L - Z) neobsadené miesto @upsvr.gov.sk
Národný projekt - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Lauko Ľubomír, PhDr. 02/204 57 883; 0905 282 356, 0908 416 530 lubomir.lauko@upsvr.gov.sk
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Hricov Alexander, Mgr 02/204 57 883; 0908 430 169 alexander.hricov@upsvr.gov.sk
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Závodská Lýdia, Bc. 02/204 57 883; 0908 949 241 lydia.zavodska@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuková Petra, Mgr. 421 3. 02/204 43 952 petra.kukova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bratislava I
schvaľovateľ BA I a BA III - agenda BA III- písm. B Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2. 02/204 43 620 Katarina.Noskovicova@upsvr.gov.sk
BA I - A,B,C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,CH,I,J,K,N,O,R,V,W Hajtášová Katarína, PhDr. 323 2. 02/204 43 719 Katarina.Hajtasova@upsvr.gov.sk
BA I - G,H,L,M,P,S,Š,U,T,Z,Ž Dubeňová Petra, Mgr. 323 2. 02/204 43 708 petra.dubenova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
schvaľovateľ BA II Tóthová Bumbalová Zuzana, Mgr. 327 2. 02/204 43 808 Zuzana.TothovaBumbalova@upsvr.gov.sk
E, F ,G, L, Ma, Z, Ž Hrebeňár Patrik, Mgr. 332 2. 02/204 43 818 patrik.hrebenar@upsvr.gov.sk
Mo, Mr, My, N, R, T, U, V, W,Y Tóthová Soňa, RNDr. 331 2. 02/204 43 803 Sona.Tothova@upsvr.gov.sk
Mi, Ml, S, Š Leščáková Lenka, Bc. 332 2. 02/204 43 805 lenka.lescakova@upsvr.gov.sk
A, H, Mc, Me, O, P Hučková Lucia, Mgr. 331 2. 02/204 43 811 lucia.huckova@upsvr.gov.sk
B, C, Č, D, Ď, Ch, I Štefánková Dominika, Mgr. 330 2. 02/204 43 814 dominika.stefankova@upsvr.gov.sk
K, J Baginová Eva 330 2. 02/204 43 807 eva.baginova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
C, Č, E, G, K, M, U Petríková Rebeka 323 2. 02/204 43 719 rebeka.petrikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, L, O, P, R, T, V, W, Z, Ž Repčeková Lívia, Ing. 322 2. 02/204 43 616 livia.repcekova@upsvr.gov.sk
A, D, Ď, H, J, N, S, Š Šipulová Simona 326 2. 02/204 43 626 simona.sipulova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľ BA IV Valentovičová Andrea, Mgr. 329 2. 02/204 43 635 Andrea.Valentovicova@upsvr.gov.sk
G, J, M, N, Ň, P Maďarová Fatima, Ing. 325 2. 02/204 43 628 fatima.madarova@upsvr.gov.sk
B, E, F, K Škodler Zuzana, Ing. 320 2. 02/204 43 637 zuzana.skodler@upsvr.gov.sk
H, I, O, R, Ř, S, Š Domsova Dana, Mgr. 325 2. 02/204 43 629 dana.domsova@upsvr.gov.sk
A,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,Ch,L,Ľ,T,Ť,U,V,W,Z,Ž zástup Valentovičová Andrea, Mgr. 329 2. 02/204 43 635 andrea.valentovicova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ BA V Karailievová Silvia, Bc. 414 3. 02/204 43 608 Silvia.Karailievova@upsvr.gov.sk
A, B, C, D, Ď, E, Ch, I, O, U Kavický Matúš 415 3. 02/204 43 619 matus.kavicky@upsvr.gov.sk
Č, F, L, R, S, Ž + Š, V Balážová Anna, Bc. 413 3. 02/204 43 607 anna.balazova@upsvr.gov.sk
J, Š, T, Ť, V, Z Komanický Tomáš, Mgr. 413 3. 02/204 43 618 tomas.komanicky@upsvr.gov.sk
G, H, N, Kn-Kz + J, Z, T, Ť Vagundová Zdena, Mgr. 413 3. 02/204 43 615 zdena.vagundova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Bratislava I
schvaľovateľ BA I, II, III - agenda BA I - L - Ž Csavoly Bučková Lucia, Mgr. 419 3. 02/204 43 940 lucia.csavolybuckova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ BA IV a V - agenda BA I - A - K Kunová Daniela, Mgr. 420 3. 02/204 43 946 daniela.kunova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
E, I, L, M, N, Ň, O, R, Ř, Š, Ž zástup celé OPČ 423 3. @upsvr.gov.sk
G, K, P, U, Y Bošanská Milada, Mgr. 423 3. 02/204 43 948 milada.bosanska@upsvr.gov.sk
H, J, M, Ř, S, T, W, Z Lorková Michaela, Mgr. 423 3. 02/204 43 931 michaela.lorkova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, F, Ch, V Fodorová Lenka, Mgr. 420 3. 02/204 43 939 lenka.fodorova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
A - K + BA II - Šl - Šž Martincová Dana, Mgr. 418 3. 02/204 43 675 dana.martincova@upsvr.gov.sk
L - Ž + BA II - Lo-Lž Čaplová Edita, Mgr. 420 3. 02/204 43 813 edita.caplova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
A - H + BA II - Mo-Mž Zmajkovičová Zuzana, Mgr. 419 3. 02/204 43 937 zuzana.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
Ch - O + BA II - R, Ř Ulbriková Dáša, PhDr. 424 3. 02/204 43 860 Dasa.Ulbrikova@upsvr.gov.sk
P - Ž + BA II - O Sadloňová Viera, Mgr. 424 3. 02/204 43 871 viera.sadlonova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
J, Kr - Ky, L, M, N, Ň, O, P, Ho - Hy + BA II - Ša-Šk Okuliarová Irena, Mgr. 423A 3. 02/204 43 712 Irena.Okuliarova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Ch, I, Ko - Kn + BA II - Ma-Mn Šutliaková Alena, Mgr. 419 3. 02/204 43 705 Alena.Sutliakova@upsvr.gov.sk
Ka - Km, R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Z, Ž, Ha - Hn + BA II - N, Ň Kovalová Žaneta 417 3. 02/204 43 930 Zaneta.Kovalova@upsvr.gov.sk
Národný projekt - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Petráková Ivana, Mgr. 412 02/204 43 830; 0908 428 326
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Jurkáčková Michaela, Mgr. 412 02/204 43 830; 0908 433 625
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Mikulenková Radana, Mgr. 412 02/204 43 830
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Moncmanová Nikola, Bc. 412 02/204 43 830; 0908 417 774
späť