Kontakty

Informátor úradu

Vazovova 7/A, Bratislava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informátor úradu 02/204 43 700
Podateľňa Po-Ut:8:00-12:00,13:00-15:00 St:8:00-12:00,13:00-17:00 Št,Pi:8:00-12:00 prízemnie 02/204 43 907
Verejná schránka úradu ba@upsvr.gov.sk

Agenda prvého kontaktu pre Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - Vazovova 7/A
7 - Štátne sociálne dávky - žiadosti, agenda M-Ž Petrášová Silvia, Bc. 131 prízemie 02/204 43 817 Silvia.Petrasova2@upsvr.gov.sk
6 - žiadosti ŠSD, agenda M-Ž Jonasová Denisa 132 prízemie 02/204 43 932 denisa.jonasova@upsvr.gov.sk
5 - žiadosti ŠSD, agenda M-Ž Mondok Ján 132 prízemie 02/204 43 810 jan.mondok@upsvr.gov.sk
3 - žiadosti ŠSD, agenda A-L Bruderová Rita 133 prízemie 02/204 43 849 rita.bruderova@upsvr.gov.sk
4 - žiadosti ŠSD, agenda A-L Melečki Denisa 133 prízemie 02/204 43 720 denisa.melecki@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - Bratislava IV
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD neobsadené miesto 624 6 02/204 48 828 @upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Pilná Katarína 624 6 02/204 48 829 katarina.pilna@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - Bratislava V
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - O,P,Q,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,X,Y,Z,Ž Šťastná Zuzana 209 2 02/204 50 805 zuzana.stastna@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,E,F,G,H,CH Kučerová Miriam 208 2 02/204 50 817 miriam.kucerova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň Krivosudská Helena 208 2 02/204 50 829 Helena.Krivosudska@upsvr.gov.sk

Sprostredkovanie práce

Vazovova 7/A, Bratislava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Krásna Denisa, Mgr. 313 2 02/204 43 727 denisa.krasna@upsvr.gov.sk
Bratislava I, II, III
10 - D, Ď, J Vichnáleková Nikola, Mgr. 211 1. 02/204 43 804 nikola.vichnalekova@upsvr.gov.sk
11 - KOŠ - KY Marčinová Mária 211 1 02/204 43 602 maria.marcinova2@upsvr.gov.sk
12 - Š, Z, Ž Berkyová Martina, Bc. 212 1 02/204 43 632 martina.berkyova@upsvr.gov.sk
13 - A, L, HUB - HŽ Letková Jeanette 212 1 02/204 43 848 jeanette.letkova@upsvr.gov.sk
14 - R, Ř, X Szászová Natália, Mgr. 213 1 02/204 43 815 Natalia.Szaszova@upsvr.gov.sk
15 - V, T, Ť Šalátová Michaela 213 1 02/204 43 631 michaela.salatova@upsvr.gov.sk
16 - S Žužičová Zuzana, Bc. 214 1 02/204 43 827 zuzana.zuzicova@upsvr.gov.sk
17 Kunová Viera, Bc. 214 1
18 - P, I Ševčíková Veronika 216 1 02/204 43 812 veronika.sevcikova@upsvr.gov.sk
19 - KA - KOS Junasová Jana 216 1 02/204 43 848 jana.junasova@upsvr.gov.sk
21 - N, O, Q, U, Y Šimáková Martina, Mgr 218 1. 02/204 43 633 martina.simakova@upsvr.gov.sk
22 Sokolová Renáta 218 1.
26 - Farkašová Janette, Ing. 225 1
28 - E, F, CH, MOS-MUŽ Ivičová Snežana, Mgr. 226 1 02/204 43 612 snezana.ivicova@upsvr.gov.sk
29 - MAR - MOR Antalíková Miriam 226 1 02/204 43 622 miriam.antalikova@upsvr.gov.sk
33 - G, MA - MAP Nemcová Bronislava, Bc. 228 1 02/204 43 617 bronislava.nemcova@upsvr.gov.sk
34 - HA - HR Gábová Jana 228 1 02/204 43 879 jana.gabova@upsvr.gov.sk
35 - C, Č, BOŤ-BZ, W Podmajerská Mária 227 1 02/204 43 933 Maria.Podmajerska@upsvr.gov.sk
36 - BA-BOŠ Ožvoldová Ingrid, Ing. 227 1 02/204 43 621 ingrid.ozvoldova@upsvr.gov.sk
Úsek sprostredkovanie práce – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)
vedúca úseku Drabantová Michaela, Ing. 625 6 02/204 48 800 michaela.drabantova@upsvr.gov.sk
P, J Pešková Silvia 616 6 02/204 48 806 Silvia.Peskova@upsvr.gov.sk
H, O, I Marušová Mária, Ing. 616 6 02/204 48 804 Maria.Marusova@upsvr.gov.sk
D,Ď,Ma-Me,Dz,Dž,Z Miklošová Zuzana 616 6 02/204 48 820 zuzana.miklosova@upsvr.gov.sk
Ka-Kn,R,T.Ť Hudecová Nora, Bc. 615 6 02/204 48 808 nora.hudecova@upsvr.gov.sk
Ch,L,Ľ,N,Ň,V,W Macho Michal 615 6 02/204 48 812 michal.macho@upsvr.gov.sk
S,Š Neuwirthová Jana, Bc. 614 6 02/204 48 811 jana.neuwirthova@upsvr.gov.sk
G,Ko-Kž,U Wilde Martina 614 6 02/204 48 826 martina.wilde@upsvr.gov.sk
A, C, E, F, Mi - Mž, Q, X, Y, Ž Klasová Božena 621 6 02/204 48 815 bozena.klasova@upsvr.gov.sk
B,Č Krúpová Martina 621 6 02/204 48 802 martina.krupova@upsvr.gov.sk
Úsek sprostredkovanie práce – Detašované pracovisko Bratislava V - Kutlíkova 17 (budova Technopol)
vedúca úseku Sarköziová Eva, Mgr. 212 2 02/204 50 837 Eva.Sarkoziova@upsvr.gov.sk
B Obertová Mária 210 2 02/204 50 836 Maria.Obertova@upsvr.gov.sk
Ka - Kn,D, F Gašparíková Eva 210 2 02/204 50 835 eva.gasparikova2@upsvr.gov.sk
H, T Juríková Alena, Bc. 210 2 02/204 50 833 Alena.Jurikova@upsvr.gov.sk
Ko – Kz Kramarčíková Anna, Mgr. 210 2 02/ 204 50 839 Anna.Kramarcikova@upsvr.gov.sk
C, G, Ch, I, J Janatová Oľga 211 2 02/204 50 844 olga.janatova@upsvr.gov.sk
M, E Bartošová Veronika 215 2 02/204 50 842 veronika.bartosova@upsvr.gov.sk
P, N Rigáňová Renáta 215 2 02/204 50 841 Renata.Riganova@upsvr.gov.sk
T,U,V, W, Y,Z Koštialová Jana, PaedDr. 216 2 02/204 50 840 Jana.Kostialova@upsvr.gov.sk
S Daitová Alena 216 2 02/204 50 830 alena.daitova@upsvr.gov.sk
A, L, R, O Šipekyová Veronika, Mgr. 209 2 02/204 50 843 Veronika.Sipekyova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Informačné karty Balabanská Magdaléna, Ing. 314 2 02/204 43 872 Magdalena.Balabanska@upsvr.gov.sk
Kodlová Annamária, Mgr. 314 2. 02/204 43 866 annamaria.kodlova@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Dyršmíd Katarína, Mgr. 315 2 02/204 43 898 katarina.dyrsmid@upsvr.gov.sk
Nahlasovanie VPM Gašparovičová Martina, Ing. 315 2. 02/204 43 874 martina.gasparovicova2@upsvr.gov.sk
Informačné karty Gillányi Lenka, Bc. 316 2 02/204 43 816 lenka.gillanyi@upsvr.gov.sk
Informačné karty Garajová Zlatica, Bc. 316 2 02/204 43 831 Zlatica.Garajova@upsvr.gov.sk
vyd. povolenia na zamestnávanie cudzincov Vaculínová Daniela, Ing. 314 2 02/204 43 873 daniela.vaculinova@upsvr.gov.sk
Vrábelová Brigida, Ing. 316 2 02/204 43 855 brigita.vrabelova@upsvr.gov.sk
EURES, Informačné karty, Hromadné prepúšťanie Poizlová Magdaléna, Ing. 319 2 02/204 43 710 Magdalena.Poizlova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Vazovova 7/A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Hudyová Denisa, Mgr. 613 5 02/204 43 936 denisa.hudyova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bratislava I – III
§ 63-povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, § 66 ZP-predchádzajúci súhlas na skončenie PP s občanom so ZP, správne konanie Hardy Mária, PhDr. 523 4. 02/20 443 883 maria.hardy@upsvr.gov.sk
správne konanie Vaculčiaková Lucia 521 4. 02/204 43 878 lucia.vaculciakova@upsvr.gov.sk
správne konanie Staňová Helena 521 4. 02/204 43 824 Helena.Stanova@upsvr.gov.sk
správne konanie Michalková Stanislava 529 4. 02/20 443 842 stanislava.michalkova@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava IV
správne konanie Bayer Michaela, Ing. 620 6 02/204 48 803 michaela.bayer@upsvr.gov.sk
Agenda správneho konania Bratislava V
správne konanie Vašová Dagmar 211 2 02/204 50 838 dagmar.vasova@upsvr.gov.sk
Oddelenie AOTPaP
vedúca oddelenia Sotníková Katarína, Ing. 614 5 02/204 43 926 katarina.sotnikova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Veselá Karin 611 5. 02/204 43 724 karin.vesela@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Mužíková Katarína 611 5 02/204 43 219 katarina.muzikova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Jurčovičová Valéria 612 5. 02/204 43 737 valeria.jurcovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca BA I-III Kukučková Helena, Mgr. 130 prízemie 02/204 43 611 Helena.Kukuckova@upsvr.gov.sk
§ 46 – vzd. a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 47 – vzd. a príprava pre trh práce zamestn., § 54 ods. 1 písm. d) –prísp.na rekv. REPAS+, KOMPAS+, Pomáhame odídencom _ vzdelávanie (opatrenie č.1) Reichová Zuzana, Ing. 612 5 02/204 43 869 zuzana.reichova2@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu a vzdelávaj sa Nadaská Zuzana, Mgr. 617 5 02/204 43 215 zuzana.nadaska@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu a vzdelávaj sa Zboroň Adam, Mgr. 617 5 02/204 43 922 adam.zboron@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Króliková Gabriela, Mgr. 520 4. 02/204 43 920 gabriela.krolikova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Brozman Miroslav, Ing. 411 3. 02/204 43 213 miroslav.brozman@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Riabyi Denys, Ing. 411 3 02/204 43 213 denys.riabyi@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Hubinská Elena, Mgr. 411 3 02/204 43 917 elena.hubinska@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Balakarieva Diana, Bc. 411 3 02/204 43 917 diana.balakarieva@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Levchenko Olga, Mgr. 411 3 02/204 43 217 olga.levchenko@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Futrikanichova Nonna, Ing. 411 3 02/204 43 217 nonna.futrikanichova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Mráz Stanislav, JUDr. 411 3. 02/204 43 877 stanislav.mraz@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava IV
odborný poradca (Detašované pracovisko BA IV), Dočasne Vazovova 7/A, 5 poschodie, č.d.625 Vrábliková Helena, PhDr. 625 5. 02/204 43 915 helena.vrablikova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania Bratislava V
odborný poradca (Detašované pracovisko BA V), Dočasne Vazovova 7/A, prízemie, č.d.129 Bakajová Jana, Mgr. 528 4. 02/204 43 707 Jana.Bakajova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Nestrať prácu vzdelávaj sa Mihaľová Aneta 631 5 02/20 443 882 aneta.mihalova@upsvr.gov.sk
§ 53 – Príspevok na dochádzku za prácou, NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 1 - Podpora SZČO Bažíková Sarah 624 5 02/20 443 806 sarah.bazikova@upsvr.gov.sk
§55 – Priznanie postavenia CHD/CHP, §56 – Príspevok na zriadenie CHD/CHP, §60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ, §19b - Vyrovnávací príspevok Bažíková Janette, Bc. 628 5 02/20 443 876 Janette.Bazikova@upsvr.gov.sk
§ 59 – Príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP-OSZČ Ostrožlíková Katarína, Bc. 628 5 02/20 443 881 Katarina.Ostrozlikova@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP Košovská Eva, Ing. 629 5 02/20 443 880 Eva.Kosovska@upsvr.gov.sk
§ 60 – Prevádzkové náklady CHD/CHP, §19b - Vyrovnávací príspevok Melichová Veronika, Mgr. 630 5 02/20 443 942 Veronika.Melichova@upsvr.gov.sk
§ 53a - Príspevok na podporu mobility za prácou, NP Pomáhame odídencom - opatrenie č. 2, 3, 4 Cviková Kristína 626 5 02/20 443 852 kristina.cvikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu vzdelávaj sa Vargová Mária, Bc. 629 5 02/20 443 214 maria.vargova4@upsvr.gov.sk
NP Pomáhame odídencom - opatrenie č. 2 Gregušová Marcela, Bc. 624 5 02/20 443 223 marcela.gregusova@upsvr.gov.sk
projektový z. NP Starostlivosť o dieťa Matušťáková Lucia, Mgr. 626 5 02/204 43 755 lucia.matustakova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny - riaditeľ a Referát poradensko-psychologických služieb

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vazovova 7/A , Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
riaditeľ odboru Berkovič Vladislav, Ing. PhD. 4 02/204 43 801 vladislav.berkovic@upsvr.gov.sk
Svoradova 1, Bratislava 02/204 43 700; ba@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Prelovská Gabriela, Mgr. prízemie 02/204 54 842 Gabriela.Prelovska@upsvr.gov.sk
psychológ BA I a BA III Chrenková Anna, PhDr. prízemie 02/204 54 819 Anna.Chrenkova@upsvr.gov.sk
psychológ BA IV Rybová Zuzana, Mgr. prízemie 02/204 54 835 zuzana.urgeova2@upsvr.gov.sk
psychológ BA V Pitoniak Nicolette, Mgr. prízemie 02/204 54 852 nicolette.pitoniak@upsvr.gov.sk
Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III
NP DEI III - psychológ BA II Riglerová Martina, Mgr. 5 02/204 54 854; 0908 418 038 martina.riglerova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova ul. č. 1, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Zeleňák Jozef, PhDr. 208 1 02/204 54 803 jozef.zelenak@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava I
schvaľovateľ referátu + sociálnoprávna ochrana detí pre BA III - sociálna kuratela detí a PFO Klimová Katarína, Mgr. 214 1 02/204 54 806 katarina.klimova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W Klein Branko, PhDr. 204 1 02/204 54 847 branko.klein@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - H,Ch,I,J,L,Ľ,M,N,Ň,O,X,Y Klein Branko, PhDr. 204 1 02/204 54 820 branko.klein@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO Frťalová Alena, Mgr. 206 1 02/204 54 846 alena.frtalova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,K,Z,Ž Blahová Andrea, Mgr. 205 1 02/204 54 838 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie Čičatková Katarína, Mgr. 205 1 02/204 54 814 katarina.cicatkova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava II
schvaľovateľ referátu + sociálna kuratela detí a PFO - Vrakuňa, Podunajské Biskupice Miškech Martin, PhDr. 413 3 02/204 54 841 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO – Dolné hony Gáborová Gabriela, Mgr. 403 3 02/204 54 856 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
SPO - Podunajské Biskupice Gašparová Ingrid, Mgr. 409 3 02/204 54 828 ingrid.gasparova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela mládeže a PFO, Ružinov Miškech Martin,PhDr. 408 3 02/204 54 808 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO - Vrakuňa Kirinovič Simona, Mgr. 411 3 02/204 54 829 simona.kirinovic@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie, H - M Gáborová Gabriela, Mgr. 406 3 02/204 54 843 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
SPO - Mlynské Nivy, starý Ružinov, Ružinov, Ružová Dolina, Fialová Jana, Mgr. 407 3 02/204 54 859 jana.fialova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Trnávka, Ostredky, Vlčie Hrdlo Bednáriková Alžbeta, Mgr. 404 3 02/204 54 862 alzbeta.bednarikova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie, N - Ž Gáborová Gabriela, Mgr. 407 3 02/204 54 810 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Trávniky, Pošeň, Ružinov, Vrakuňa Cebová Dária, Mgr. 406 3 02/204 54 830 daria.cebova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Štrkovec, Prievoz Nagyová Miriam, Mgr. 404 3 02/204 54 888 miriam.nagyova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie A - G Marmanová Simona, Mgr. 412 3 02/204 54 840 simona.marmanova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava III
schvaľovateľ referátu + sociálnoprávna ochrana detí pre BA III - sociálna kuratela detí a PFO Klimová Katarína, Mgr. 214 1 02/204 54 806 katarina.klimova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí – E, F, G, H, CH, P, Q Šteffeková Iveta, JUDr. 219 1 02/204 54 837 iveta.steffekova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie Regecová Ružena, Mgr. 215 1 02/204 54 858 ruzena.regecova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - B, C, Č, D, Ď, E Švec Alfréd, JUDr. 218 1 02/204 54 804 alfred.svec@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - N, Ň, O, R, S, Š Miklóš Žofia, Mgr. 215 1 02/204 54 807 zofia.miklos@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - N, Ň, O, R, S, Š, Nagyová Miriam, Mgr. 218 1 02/204 54 861 miriam.nagyova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí – A, J, I, K, M Karlíková Viera, Mgr. 220 1 02/204 54 831 viera.karlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - V, W, T, Ť, F Zapletalová Veronika, Mgr. 218 1 02/204 54 861 veronika.zapletalova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - L, U, X, Y, Z, Ž Poórová Patrícia, Mgr. 219 1 02/204 54 805 patricia.poorova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava IV
schvaľovateľka referátu + sociálnoprávna ochrana detí - Devín Labudová Vladimíra, Mgr. 310 2 02/204 54 815 vladimira.labudova@upsvr.gov.sk
SPO - Dúbravka 841 01 Kmotorkova Monika, Mgr. 319 2 02/20454813 monika.kmotorkova@upsvr.gov.sk
SPO - Dúbravka 841 02 Danišová Vladimíra, Mgr. 308 2 02/204 54 823 vladimira.danisova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí – Karlova Ves-Dlhé diely (841 05) Vodičková Monika, Mgr. 318 2 02/204 54 824 monika.vodickova@upsvr.gov.sk
SPO - DNV Vitteková Anna, Mgr. 308 2 02/204 54 833 anna.vittekova@upsvr.gov.sk
zástupca vedúceho oddelenia + sociálna kuratela detí a PFO – Dúbravka, Lamač, Karlova Ves 841 04 Blahová Andrea, Mgr. 210 2 02/204 54 836 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
kuratela pre mládež a PFO Yaghy Baňáková Jana, Mgr. 313 2 02/204 54 817 jana.yaghybanakova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Endreslová Zuzana, Mgr. 314 2 02/20454832 zuzana.endreslova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie - Karlova Ves + Devín + Devínska Nová Ves + Z. Bystrica Jančigová Lenka, Mgr. 314 2 02/20454821 lenka.jancigova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Karlova Ves (841 04) Horňáková Linda, Mgr 317 2 02/20454853 linda.hornakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Lamač + Záh.Bystrica + ubytovňa Fortuna Gnipová Radoslava, Mgr. 318 2 02/20454864 radoslava.gnipova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava V
schvaľovateľ referátu + sociálna kuratela detí - A,C,Č,I,N,W,X,Y,Ž Blehová Ivana, PhDr. 511 4 02/204 54 809 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO - B, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z Remšík Andrej, PhDr. 508 4 02/ 204 54 826 andrej.remsik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - B, I, CH Hennel Matej, Mgr. 506 4 02/204 54 851 matej.hennel@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť Slezáková Silvia, Mgr. 504 4 02/204 54 834 silvia.slezakova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - F, M, R Neobsadené miesto - zastupuje Bc. Marošová 505 4 02/204 54 857 @upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - A,Ď,Š,U,W,Ž Petro Patrik, Mgr. 507 4 02/204 54 827 patrik.petro@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Ć,E,K,X,Y Marošová Michaela, Bc. 510 4 02/204 54 863 michaela.marosova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela PFO Dočolomanská Soňa, Mgr. 509 4 02/204 54 855 sona.docolomanska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - J, N, S, Ť, Z Berdáková Katarína, Bc. 506 4 02/204 54 818 katarina.berdakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - D,G,L,O,T Cvik Martina, Mgr. 507 4 02/204 54 816 martina.cvik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - C, H, P, V Pekarovič Marlene, Mgr. 509 4 02/204 54 850 marlene.pekarovic@upsvr.gov.sk
pestúnska a ústavná starostlivosť mimo BA, osvojenie Reháková Adriana, Bc. 504 4 02/204 54 822 adriana.rehakova@upsvr.gov.sk
Určený úrad
sprostredkovnaie náhradnej rodinnej starostlivosti BA I - III Špaleková Zuzana, Mgr, 305 2 02/204 54 811 zuzana.spalekova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti BA IV - V Zvijasová Alžbeta, Mgr. 305 2 02/204 54 839 alzbeta.zvijasova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre okresy MA, PK, SC Vargová Lenka, Mgr. 305 2 02/204 54 812 lenka.vargova2@upsvr.gov.sk
Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník SPODaSK Pobežalová Renata, Mgr. 0908/446 037 renata.pobezalova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník SPODaSK Kováč Henrich, Mgr. 0908/434 529 henrich.kovac@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Stavbárska 6, Bratislava - Neklientské pracovisko
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Rusnáková Lucia, Mgr. 02/204 57 950 lucia.rusnakova@upsvr.gov.sk
ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
Bratislava I
schvaľovateľ BA I Libič Andrej, Mgr. 02/204 57 614 andrej.libic@upsvr.gov.sk
B, D, Ď, I, J, K, L, M, N, O, S, T, Ť, náhr. starostlivosť BA I zástup Pecho Marek, Mgr. 02/204 57 610 marek.pecho@upsvr.gov.sk
A, C, Č, E, F, G, H, Ch, L, P, Q, R, Š, U, V, W, X, Y, Z, Ž Klossová Romana 02/204 57 711 romana.klossova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
schvaľovateľ BA II  Radoská Mária, Mgr. 02/204 57 822 maria.radoska@upsvr.gov.sk
Dž, Ď, J, M, U, W, Príspevok na starostlivosť o dieťa - ESF Bratislava I - V Molnárová Ľubica, Mgr. 02/204 57 606 lubica.molnarova@upsvr.gov.sk
H, S, Viu - Vz Zemanová Sylvia, Ing. 02/204 57 636 sylvia.zemanova@upsvr.gov.sk
Č, N, O, P, V - Varg Džopková Valentina, Mgr. 02/204 57 929 valentina.dzopkova@upsvr.gov.sk
A, E, K Pajdiaková Alica, Mgr. 02/204 57 921 alica.pajdiakova@upsvr.gov.sk
C, D - Dol, G, F, T, Ť Ďuračková Zuzana 02/204 57 861 zuzana.durackova@upsvr.gov.sk
CH, I, L, Š, Varh - Vit, Z, Ž zástup Fedorová Lenka, Ing. 02/204 57 747 lenka.fedorova2@upsvr.gov.sk
B, Dom - Dz, R, Q, X, Y Fedorová Lenka, Ing. 02/20 457 720 lenka.fedorova2@upsvr.gov.sk
Bratislava III
Č, J, N, O, P, R Buchová Ingrid, Bc. 02/204 57 640 ingrid.buchova@upsvr.gov.sk
B, L, M Liptáková Ľudmila 02/204 57 623 ludmila.liptakova@upsvr.gov.sk
G, H, E, F, T, Ť, Z, X, Y Pecho Marek, Mgr 02/204 57 728 marek.pecho@upsvr.gov.sk
I, Ch, Q, S, Š, U, V, W, Ž Fabšičová Livia , Bc 02/204 57 737 livia.fabsicova@upsvr.gov.sk
A, C, D, Ď, K zástup Buchová Ingrid, Bc. 02/204 57 805 ingrid.buchova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľ Tancošová Tatiana, Mgr. 02/204 57 825 tatiana.tancosova@upsvr.gov.sk
F, G, H, I, O, U, W Bezáková Ivana, Mgr. 02/204 57 835 ivana.bezakova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, J, M Buberníková Barbara 02/204 57 809 barbara.bubernikova@upsvr.gov.sk
P, Q, Š, T, Ť Olivová Zuzana 02/204 57 830 zuzana.olivova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž, Ch, L, V, S, X, Y, Z-Zar Lahučká Zuzana 02/204 57 840 zuzana.lahucka@upsvr.gov.sk
E, N K, R, Ř, Ž Zas - koniec Granátová Beata, Mgr. 02/204 57 819 beata.granatova@upsvr.gov.sk
E,M,N,V,Ž Jurkasová Nicole 02/204 57 833 nicole.jurkasova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
schvaľovateľ BA V Ocilka Peter, Mgr. 02/204 57 885 peter.ocilka@upsvr.gov.sk
B, C, Č, F, Hi - Hy, CH Čunderlíková Nadežda 02/204 57 656 nadezda.cunderlikova@upsvr.gov.sk
I, Koč-Ky, N, U, V J Ďurčáková Jana, Bc. 02/204 57 831 jana.durcakova@upsvr.gov.sk
A, D, E, M, Š, Y, X Žaťková Iveta, Ing. 02/204 57 813 iveta.zatkova@upsvr.gov.sk
G, Ha – He, Ka-Kocz, L, Q, R, T, Ť Izsofová Zuzana 02/204 57 820 zuzana.izsofova@upsvr.gov.sk
Ď, O, P, S, W, Z, Ž Verdunová Erika, Bc. 02/204 57 803 erika.verdunova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza a náhradné výživné Bratislava I – V
schvaľovateľ BA I - V Košťanyová Adriana, Ing. 02/204 57 718 adriana.kostanyova@upsvr.gov.sk
BA I - A - Z Petríková Zuzana, Mgr. 02/204 57 736 zuzana.petrikova@upsvr.gov.sk
BA II - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, H, N, R, S, Š Jantošovičová Veronika Ing. 02/204 57 828 veronika.jantosovicova@upsvr.gov.sk
BA II - G, CH, I, J, K, L, Ľ, M, O, P, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Bojková Natália 02/204 57 718 natalia.bojkova@upsvr.gov.sk
BA III - A - Z zástup Havlíčková Silvia, Bc. 02/204 57 630 silvia.havlickova@upsvr.gov.sk
BA IV zástup Petríková Zuzana, Mgr. 02/204 57 736 @upsvr.gov.sk
BA V - A, B, C, Č, D, Ď, F, CH, J, K, O, P, R, S, Š, U, V, W Havlíčková Silvia, Bc. 02/204 57 731 silvia.havlickova@upsvr.gov.sk
BA V - E, G, H, I, L, M, N, T, Z, Ž Petríková Zuzana, Mgr. 02/204 57 736 zuzana.petrikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok a príspevku na starostlivosť EÚ BA I - V
schvaľovateľ Niňajová Nikola, Ing. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 571 nikola.ninajova@upsvr.gov.sk
Príspevok na starostlivosť o dieťa - ESF Bratislava I - V Molnárová Ľubica, Mgr. 02/204 57 606 lubica.molnarova@upsvr.gov.sk
BA I Bogdyová Magdaléna Mgr. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 570 @upsvr.gov.sk
BA II (od I - Z) Kunová Monika, Ing. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 573 monika.kunova@upsvr.gov.sk
BA II (od A - H) Dimeková Denisa, Ing. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 573 denisa.dimekova@upsvr.gov.sk
BA III (od A - G) Pracovisko UPSVR Nitra @upsvr.gov.sk
BA III (od H - Z) Krajmerová Gréta, Mgr. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 570 greta.krajmerova@upsvr.gov.sk
BA IV (A – L) Čambalíková Lucia Ing. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 572 lucia.cambalikova@upsvr.gov.sk
BA IV (M - Ž) Kováčiková Lenka, Ing. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 572 lenka.kovacikova@upsvr.gov.sk
BA V (od A - K) Ľahká Martina, Mgr. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 571 martina.lahka@upsvr.gov.sk
BA V (od L - Z) Farmadinová Petra, Mgr. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 570 petra.farmadinova@upsvr.gov.sk
Potvrdzovanie formulárov Hanečka Peter, Mgr. Pracovisko UPSVR Nitra 037/2440 572 peter.hanecka@upsvr.gov.sk
Národný projekt - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Lauko Ľubomír, PhDr. 02/204 57 883; 0908 416 530 lubomir.lauko@upsvr.gov.sk
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Závodská Lýdia, Bc. 02/204 57 883; 0908 949 241 lydia.zavodska@upsvr.gov.sk
Národný projekt - Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom
terénny pracovník OHN,NVaŠSD Duduka Olga 02/204 43 222 olga.duduka@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuková Petra, Mgr. 421 3. 02/204 43 952 petra.kukova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bratislava I
schvaľovateľ BA I a BA III - agenda BA III- písm. Ba-Bh Noskovičová Katarína, Mgr. 326 2. 02/204 43 620 Katarina.Noskovicova@upsvr.gov.sk
BA I - A,B,C,Č,D,Ď, Dz, Dž, E,F,CH,I,J,K,N,O,R,V,W + BAIII - Bo, Bl Hajtášová Katarína, PhDr. 323 2. 02/204 43 719 Katarina.Hajtasova@upsvr.gov.sk
BA I - G,H,L,M,P,S,Š,U,T,Z,Ž + BAIII Bi, Br, Bu, Bz Štefánková Dominika, Mgr. 323 2. 02/204 43 708 dominika.stefankova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
schvaľovateľ BA II Tóthová Bumbalová Zuzana, Mgr. 327 2. 02/204 43 808 Zuzana.TothovaBumbalova@upsvr.gov.sk
E, F ,G, L, Ma, Z, Ž Hrebeňár Patrik, Mgr. 332 2. 02/204 43 818 patrik.hrebenar@upsvr.gov.sk
Ma, Mr–Mu-My, N, R, T, U, V, W, Y zástup celá BA II 2.
Mc–Mo, S, Š Farkašová Veronika 331 2. 02/204 43 805 veronika.farkasova2@upsvr.gov.sk
A, H, Mc, Me, O, P Maďarová Fatima, Ing. arch. 330 2. 02/204 43 811 fatima.madarova@upsvr.gov.sk
B, C, Č, D, Ď, Ch, I Sekeľová Nikola, Mgr. 332 2. 02/204 43 814 nikola.sekelova@upsvr.gov.sk
K, J Baginová Eva 330 2. 02/204 43 807 eva.baginova@upsvr.gov.sk
Bratislava III
C, Č, E, G, K, M, U Petríková Rebeka 323 2. 02/204 43 819 rebeka.petrikova@upsvr.gov.sk
F, CH, I, L, O, P, R, T, V, W, Z, Ž Repčeková Lívia, Ing. 322 2. 02/204 43 616 livia.repcekova@upsvr.gov.sk
A, D, Ď, H, J, N, S, Š Šipulová Simona 326 2. 02/204 43 626 simona.sipulova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
schvaľovateľ BA IV Valentovičová Andrea, Mgr. 329 2. 02/204 43 635 Andrea.Valentovicova@upsvr.gov.sk
G,J,M,N,Ň,P Hučková Lucia, Mgr. 325 2. 02/204 43 628 lucia.huckova@upsvr.gov.sk
B,E,F,K Škodler Zuzana, Ing. 320 2. 02/204 43 637 zuzana.skodler@upsvr.gov.sk
 A,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,Ch,L,Ľ,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Slámová Natália, Mgr. 320 2. 02/204 43 734 natalia.slamova@upsvr.gov.sk
H,I,O,R,Ř,S,Š Domsova Dana, Mgr. 325 2. 02/204 43 629 dana.domsova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
Ch, J, Š, T, Ť, V, Z Koceľová Marianna, Mgr. 415 3. 02/204 43 609 marianna.kocelova@upsvr.gov.sk
A, B, D, Ď, E, I, O, U Kavický Matúš 415 3. 02/204 43 619 matus.kavicky@upsvr.gov.sk
Č, F, L, R, S, Ž Balážová Anna, Bc. 413 3. 02/204 43 607 anna.balazova@upsvr.gov.sk
Ka-Km, M, P, W Brychtová Martina, Mgr. 413 3. martina.brychtova@upsvr.gov.sk
C, G, H, N, Kn-Kz Leščáková Lenka, Mgr. 413 3. 02/204 43 615 lenka.lescakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Bratislava I
agenda BA I - S - Ž Lorková Michaela, Mgr. 418 3. 02/204 43 931 michaela.lorkova@upsvr.gov.sk
agenda BA I - A - R Martincová Dana, Mgr. 420 3. 02/204 43 675 dana.martincova@upsvr.gov.sk
Bratislava II
E, I, L, M, N, Ň, O, R, Ř, Š, Ž Vagundová Zdena, Mgr. 423 3. 02/204 43 624 zdena.vagundova@upsvr.gov.sk
G, K, P, U, Y Bošanská Milada, Mgr. 423 3. 02/204 43 948 milada.bosanska@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, F, Ch, V zástup celá OPČ 420 3.
Bratislava III
A - K Spišiaková Katarína, Mgr. 417 3. 02/204 43 944 katarina.spisiakova@upsvr.gov.sk
schvaľovateľ BA I - III, agenda BA III L - Ž Čaplová Edita, Mgr. 420 3. 02/204 43 813 edita.caplova@upsvr.gov.sk
Bratislava IV
A - H Weberová Miloslava, Mgr. 419 3. 02/204 43 675 miloslava.weberova@upsvr.gov.sk
Ch - O Repková Lenka, Mgr. 424 3. 02/204 43 860 lenka.repkova@upsvr.gov.sk
P - Ž Kajanová Gabriela, Mgr. 424 3. 02/204 43 871 gabriela.kajanova@upsvr.gov.sk
Bratislava V
J, L, M, N, Ň, O, P, Ho - Hy zástup celá OPČ 423A 3. @upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Ch, I Šutliaková Alena, Mgr. 419 3. 02/204 43 705 Alena.Sutliakova@upsvr.gov.sk
R, Ř, S, Š, T, U, Ú, V, W, Z, Ž, Ha - Hn Kovalová Žaneta 417 3. 02/204 43 930 Zaneta.Kovalova@upsvr.gov.sk
K Lorková Michaela, Mgr. 418 3. 02/204 43 931 michaela.lorkova@upsvr.gov.sk
Národný projekt - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Petráková Ivana, Mgr. 412 02/204 43 830; 0908 428 326
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Jurkáčková Michaela, Mgr. 412 02/204 43 830; 0908 433 625
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Mikulenková Radana, Mgr. 412 02/204 43 830
terénny pracovník PPK ŤZPaPČ Moncmanová Nikola, Bc. 412 02/204 43 830; 0908 417 774
Aktivačné centrum Fašungová Daniela, Ing. 631 5 02/204 43 220 daniela.fasungova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Strecková Zuzana, Mgr. 631 5 02/204 43 754 zuzana.streckova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čabráková Mária, Ing. 709 6. 02/204 43 839 maria.cabrakova2@upsvr.gov.sk
pohľadávky OSV - I Nguyen Thuy (Monika) 717 6. 02/204 43 845 thuy.nguyenthiphuong@upsvr.gov.sk
pohľadávky OSV – BA IV, V Madarásová Zuzana, Mgr. 717 6. 02/204 43 851 zuzana.madarasova@upsvr.gov.sk
pohľadávky OSZ, Ref. kontr., OSV – pest. starostl., pohľadávky Komanická Darina, JUDr. 718 6. 02/204 43 613 darina.komanicka@upsvr.gov.sk
pohľadávky OSV – BA II, III Rovenská Nina 721 6. 02/204 43 895 nina.rovenska@upsvr.gov.sk
Referát všeobecnej správy
schvalovateľ Fekiač Peter, Ing. 721 6. 02/204 43 809 peter.fekiac@upsvr.gov.sk
späť