Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova ul. č. 1, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Zeleňák Jozef, Mgr. 208 1 02/204 54 803 jozef.zelenak@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava I
schvaľovateľ referátu + sociálnoprávna ochrana detí pre BA III- L, U, X, Y, Z, Ž Klimová Katarína, Mgr. 214 1 02/204 54 807 katarina.klimova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W Kurimský Ladislav, Mgr. 204 1 02/204 54 847 ladislav.kurimsky@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - H, Ch, I, J, L, M, N, O, X, Y zastupuje Mgr. Frťalová 205 1 02/204 54 846 alena.frtalova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí a PFO Frťalová Alena, Mgr. 206 1 02/204 54 846 alena.frtalova@upsvr.gov.sk
SPO - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, K, Z, Ž Gotzmanová Lenka, Mgr. 205 1 02/204 54 838 lenka.gotzmanova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie Bolebruchová Mária, Bc. 204 1 02/204 54 814 maria.bolebruchova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava II
schvaľovateľ referátu + sociálna kuratela detí a PFO - Vrakuňa, Podunajské Biskupice Miškech Martin, PhDr. 413 3 02/204 54 841 martin.miskech@upsvr.gov.sk
SPO – Dolné hony Gáborová Gabriela, Mgr. 403 3 02/204 54 856 gabriela.gaborova@upsvr.gov.sk
SPO - Podunajské Biskupice Dušaničová Alexandra, Mgr. 409 3 02/204 54 828 alexandra.dusanicova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela mládeže a PFO, Ružinov neobsadené miesto - zastupuje Mgr. Miškech 408 3 02/204 54 808 @upsvr.gov.sk
SPO - Vrakuňa Marmanová Simona, Mgr. 411 3 02/204 54 829 simona.marmanova@upsvr.gov.sk
NRS H-M Čurdová Jana, Mgr. 406 3 02/204 54 843 jana.curdova@upsvr.gov.sk
SPO - Mlynské Nivy, starý Ružinov, Ružinov, Ružová Dolina, Fialová Jana, Mgr. 407 3 02/204 54 859 jana.fialova@upsvr.gov.sk
špecializovaná agenda - ohrozené rodiny neobsadené miesto - zastupuje Mgr. Nagyová 02/204 54 810
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie, N - Ž Sopková Nikola, Mgr. 407 3 02/204 54 825 nikola.sopkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Trávniky, Pošeň Cebová Dária, Mgr. 406 3 02/204 54 830 daria.cebova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Štrkovec, Prievoz Nagyová Miriam, Mgr. 444 3 02/204 54 888 miriam.nagyova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie A - G neobsadené miesto - zastupuje Mgr. Sopková 412 3 02/204 54 840 @upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava III
schvaľovateľ referátu + sociálnoprávna ochrana detí - L, U, X, Y, Z, Ž Klimová Katarína, Mgr. 214 1 02/204 54 807 katarina.klimova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí – E, F, G, H, CH, P, Q JUDr. Vermeš Pavol, PhD. 219 1 02/204 54 837
sociálna kuratela detí a PFO + ústavná starostlivosť 215 1 02/204 54 806 @upsvr.gov.sk
NRS + PS + osvojenie zastupuje Bc. Bolebruchová 204 1 02/204 54 814 maria.bolebruchova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - B, C, Č, D, Ď, V, W Švec Alfréd, JUDr. 218 1 02/204 54 804 alfred.svec@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - N, Ň, O, R, S, Š, T, Ť Piterová-Bučková Klaudia, Mgr. 218 1 02/204 54 861 Klaudia.Piterova-Buckova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí – A, J, I, K, M Karlíková Viera, Mgr. 220 1 02/204 54 831 viera.karlikova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava IV
schvaľovateľka referátu + sociálnoprávna ochrana detí - Devín Labudová Vladimíra, Mgr. 310 2 02/204 54 815 vladimira.labudova@upsvr.gov.sk
SPO - Dúbravka 841 01 Kmotorkova Monika, Mgr. 319 2 02/20454813 monika.kmotorkova@upsvr.gov.sk
SPO - Dúbravka 841 02 Vitteková Anna, Mgr. 308 2 02/20454833 anna.vittekova2@upsvr.gov.sk
SPO - K. Ves - Dlhé diely + Lamač Véghová Veronika, Bc. 318 2 02/20454824 veronika.veghova@upsvr.gov.sk
SPO - DNV Tóthová Kristína, Bc. 308 2 02/20454823 kristina.tothova3@upsvr.gov.sk
zástupca vedúceho oddelenia + sociálna kuratela detí a PFO – Dúbravka, Lamač, Karlova Ves 841 04 Blahová Andrea, Mgr. 210 2 02/204 54 836 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
kuratela pre mládež a PFO Yaghy Baňáková Jana, Mgr. 313 2 02/204 54 817 jana.yaghybanakova@upsvr.gov.sk
NRS + ÚS Endreslová Zuzana, Mgr. 314 2 02/20454832 zuzana.endreslova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie - Karlova Ves + Devín + Devínska Nová Ves + Z. Bystrica Jančigová Lenka, Mgr. 314 2 02/20454821 lenka.jancigova@upsvr.gov.sk
SPO - Záh. Bystrica + K. Ves Horňáková Linda, Mgr 317 2 02/20454853 linda.hornakova@upsvr.gov.sk
špec. agenda ohrozené rodiny Gnipová Radoslava, Mgr. 318 2 02/20454864 radoslava.gnipova@upsvr.gov.sk
Obvod Bratislava V
schvaľovateľ referátu + sociálna kuratela detí - A, Č, E, I, S, U, W, X, Y, Ž Blehová Ivana, PhDr. 508 4 02/204 54 809 ivana.blehova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí - B, C, CH, L, M, N, Š, V, Z, D, F, G, H, J, K, O, P, R, T zastupuje PhDr. Blehová 4 02/ 204 54 826 @upsvr.gov.sk
sociálna kuratela PFO neobsadené miesto - zastupuje Mgr. Blahová 510 4 02/204 54 836 andrea.blahova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - A, D, Ď, Š, U, W, Y, Ž zastupuje PhDr. Klein 509 4 02/204 54 851 branko.klein@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - F, M, R Gašparová Ingrid, Mgr. 507 4 02/204 54 857 ingrid.gasparova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť Müllner Ingrid, Mgr. 505 4 02/204 54 827 ingrid.mullner@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - Č, E, G, K Šimková Anna, JUDr. 504 4 02/204 54 816 anna.simkova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - B, I, CH, L, P Klein Branko, PhDr. 506 4 02/204 54 851 branko.klein@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - J, N, O, S, T, Ť, Z Berdáková Katarína, Bc. 506 4 02/204 54 818 katarina.berdakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí - C, H, V zastupuje Mgr. Gašparová 507 4 02/204 54 857 ingrid.gasparova@upsvr.gov.sk
náhradná osobná starostlivosť, pestúnska a ústavná starostlivosť, osvojenie Kosíková Ľubica, Mgr. 504 4 02/204 54 822 lubica.kosikova@upsvr.gov.sk
Určený úrad
sprostredkovnaie náhradnej rodinnej starostlivosti BA I - III Špaleková Zuzana, Mgr, 305 2 02/204 54 811 zuzana.spalekova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti BA IV - V Zvijasová Alžbeta, Mgr. 305 2 02/204 54 839 alzbeta.zvijasova@upsvr.gov.sk
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti pre okresy MA, PK, SC Vargová Lenka, Mgr. 305 2 02/204 54 812 lenka.vargova2@upsvr.gov.sk
Národný projekt Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
terénny pracovník SPODaSK Lattová Silvia, PhDr. 0908/418 685 silvia.lattova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník SPODaSK Mlkvá Miroslava, Mgr. 0908/945 055 miroslava.mlkva@upsvr.gov.sk
terénny pracovník SPODaSK Pobežalová Renata, Mgr. 0908/446 037 renata.pobezalova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník SPODaSK – práca s deťmi Hullová Mária, Mgr. 0908/943 504 maria.hullova@upsvr.gov.sk
späť