EURES - poradca

EURES - poradca

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES - poradca Kováčová Lenka, Mgr. art. 107 1 048/2440 303 lenka.kovacova4@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť