Odbor služieb zamestnanosti

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru - zastupujúca Mgr. Zuzana Bartkovičová 410 4 048/2440 300 jolana.kolesova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť