Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Moravčíková Jana, Ing. 608 6 048/2440 400 jana.moravcikova@upsvr.gov.sk
§59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou Ďurišková Eva 601 6 048/2440 411 eva.duriskova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou; §60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; Janovcová Iveta, Mgr. 601 6 048/2440 456 iveta.janovcova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou; §60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; Ponická Anna, PhDr. 601 6 048/2440 452 anna.ponicka2@upsvr.gov.sk
Koordinátor národných projektov Kováčová Nikola, Mgr. 602 6 048/2440 407 nikola.kovacova2@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou; §60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; Lichá Klaudia, Ing. 602 2 048/2440 406 klaudia.licha@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou; Očenášová Anna, Ing. 602 6 048/2440 402 anna.ocenasova2@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov; chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; NP PUPN Lauruská Ingrid, Mgr. 603 6 048/2440 404 ingrid.lauruska@upsvr.gov.sk
§ 19b Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; priznanie postavenia chráneného pracoviska/dielne Hambálková Miroslava, Ing. 603 6 048/2440 405 miroslava.hambalkova@upsvr.gov.sk
§52-Príspevok na aktivačnú činnosť, §53a – Príspevok na podporu mobility, §60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; Janovcová Magdaléna, Ing. 603 6 048/2440 410 magdalena.janovcova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou; §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; Almanová Lucia, PhDr. 604 6 048/2440 453 lucia.almanova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou, §32, ods. 12 – Náhrada časti cestovných výdavkov; §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; Pejková Pecníková Ivona, Mgr. 604 6 048/2440 458 ivona.pejkovapecnikova@upsvr.gov.sk
projekt Prax pre mladých Štúberová Jana 604 6 048/2440 222 jana.stuberova@upsvr.gov.sk
Koordinátor národných projektov; § 19b Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku; Bariaková Martina, Mgr. 605 6 048/2440 403 martina.bariakova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou; Sliacka Anna, Mgr. 605 6 048/2440 220 anna.sliacka@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č.1, §49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, Švantnerová Lucia, Mgr. 606 6 048/2440 401 lucia.svantnerova@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť