Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bartkovičová Zuzana, Mgr. 208 2 048/2440 310 zuzana.bartkovicova@upsvr.gov.sk
A - Ber Šnírerová Dagmar 202 2 048/2440 323 dagmar.snirerova@upsvr.gov.sk
Bes - Čie Kolláriková Martina Bc. 202 2 048/2440 313 martina.kollarikova@upsvr.gov.sk
Čif - E Kárová-Almášiová Janka, Bc. 204 2 048/2440 352 janka.karovaalmasiova@upsvr.gov.sk
F - G Sitová Lenka 204 2 048/2440 312 lenka.sitova@upsvr.gov.sk
H Laurová Dagmar 205 2 048/2440 318 dagmar.laurova@upsvr.gov.sk
Ch - Keľ Šajgalíková Katarína, Mgr. 205 2 048/2440 358 katarina.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Kem - Ko Bozalková Zuzana 209 2 048/2440 356 zuzana.bozalkova@upsvr.gov.sk
Kr - Le Tomášu Katarína, Mgr. 209 2 048/2440 316 katarina.tomasu@upsvr.gov.sk
Li - Meľ Varhoľová Lucia, Bc. 210 2 048/2440 319 lucia.varholova@upsvr.gov.sk
Mem - Oň Poláková Zuzana Mgr. 210 2 048/2440 324 zuzana.polakova3@upsvr.gov.sk
Op - Poľ Príčová Katarína, Bc. prízemie 048/2440 317 katarina.pricova@upsvr.gov.sk
Pom - Sam Koklesová Katarína, Mgr. prízemie 048/2440 351 katarina.koklesova@upsvr.gov.sk
San - Sti Čambalová Tatiana, Mgr. prízemie 048/2440 327 tatiana.cambalova@upsvr.gov.sk
Sto - Šť Kubaliaková Alexandra Mgr. prízemie 048/2440 325 alexandra.kubaliakova@upsvr.gov.sk
Šu - Vap Kekeláková Renáta prízemie 048/2440 328 renata.kekelakova@upsvr.gov.sk
Var - Ž Bieliková Michaela, Mgr. prízemie 048/2440 362 michaela.bielikova@upsvr.gov.sk
VPM, HP, povolenia A-P Kmeťová Marianna, Mgr. 201 2 048/2440 341 marianna.kmetova@upsvr.gov.sk
PvP, Súhlas s prepustením ZŤP, Infokarty A-E a čísla, znaky Melošová Veronika, Mgr. 201 2 048/2440 326 veronika.melosova@upsvr.gov.sk
VPM, ZOZ, povolenia R-Ž Slávová Petra, Mgr. 201 2 048/2440 311 petra.slavova@upsvr.gov.sk
dožiadania, Infokarty Q-Ž Sláviková Anna, Ing. prízemie 048/2440 322 anna.slavikova2@upsvr.gov.sk
dožiadania, Infokarty F-P Šuniarová Ivana, Ing. prízemie 048/2440 359 ivana.suniarova@upsvr.gov.sk
portál služby zamestnanosti Vrbovská Lucia, Ing. 103 1 048/2440 315 lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk
__________________________________________________________________________________________________________
späť