Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Ing. Ľubomíra Petrušová 403 3 054/2440 500 lubomira.petrusova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Katarína Kravcová 466 3 054/2440 837 katarina.kravcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately JUDr. Dana Hegedüšová 474 3 054/2440 600 Dana.hegedusova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Iveta Buvaličová 471 3 054/2440 603 iveta.buvalicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Gabriela Glovňová 464 3 054/2440 604 gabriela.glovnova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Guttová 470 3 054/2440 606 marta.guttova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jaroslava Halecká 465 3 054/2440 605 jaroslava.halecka@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Hudáková 473 3 054/2440 602 marta.hudakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela PhDr. Stanislava Jurková 464 3 054/2440 604 stanislava.jurkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Pangrácová 473 3 054/2440 602 jana.pangracova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Žaneta Stašová 471 3 054/2440 603 zaneta.stasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jozefína Šuťaková 465 3 054/2440 605 jozefina.sutakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Katarína Živčáková 470 3 054/2440 606 katarina.zivcakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - zamestnanci NP
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Michal Hadváb 469 3 054/2440608 michal.hadvab@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Chudíková 475 3 zuzana.chudikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marián Lazor 469 3 054/2440608 marian.lazor@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Gabriela Patkaňová 469 3 054/2440608 gabriela.patkanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Tamara Štefanská 475 3 tamara.stefanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúci Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mgr. Lenka Kováčová 575 4 054/2440 510 lenka.kovacova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Erika Cinová 567 4 054/2440 514 erika.cinova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Anna Dinisová 572 4 054/2440 515 anna.dinisova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Helena Gmitterová 573 4 054/2440 555 helena.gmitterova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Jana Chomová 574 4 054/2440 519 jana.chomova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Erika Ildžová 570 4 054/2441 570 erika.ildzova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Marianna Jaszayová 571 4 054/2440 522 marianna.jaszayova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Andrea Kuľková 571 4 054/2440 522 andrea.kulkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marianna Mačejovská 574 4 054/2440 519 marianna.macejovska@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Eva Mašlarová 564 4 054/2440 517 eva.maslarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Emília Matiašová 573 4 054/2440 555 emilia.matiasova@upsvr.gov.sk
Ukrajina - pomoc a podpora Ing. Lenka Nalepová 572 4 054/2440 515 lenka.nalepova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Blanka Rimarčíková 564 4 054/2440 517 blanka.rimarcikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dana Semanová 567 4 054/2440 514 dana.semanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dagmar Ragan Schleifová 565 4 054/2440 511 dagmar.schleifova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dominik Spišák 566 4 054/2440 174 dominik.spisak@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Veronika Dufalová 208 1 054/2440 213 Veronika.dufalova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Miroslava Palšová 210 1 054/2440 215 miroslava.palsova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Jana Petrašková 209 1 054/2440 214 jana.petraskova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Anna Popíková 209 1 054/2440 214 anna.popikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Miroslava Vasičkaninová 210 1 054/2440 215 miroslava.vasickaninova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúci Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Erik Sokoli 261 1 054/2440 670 erik.sokoli@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Stanislav Baranok 262 1 054/2440 641 stanislav.baranok@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Dana Bilavská 264 1 054/2440 643 dana.bilavska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Henrieta Bobeková 264 1 054/2440 643 henrieta.bobekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Kamila Cverdeľová 262 1 054/2440 641 kamila.cverdelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Anton Hudák 272 1 054/2440 676 anton.hudak@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Jana Kandelová 272 1 054/2440 676 jana.kandelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Zuzana Krakovská 271 1 054/2440 671 zuzana.krakovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Alena Pisarčíková 270 1 054/2440 672 alena.pisarcikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Tatiana Prokopovičová 268 1 054/2440 645 tatiana.prokopovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Eva Ratvajová 268 1 054/2440 645 eva.ratvajova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Mária Šoltysová 271 1 054/2440 671 maria.soltysova@upsvr.gov.sk
Referát aktivačné centrum
Timlíder Mgr. Erik Slimák 326 2 054/2440 370 erik.slimak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Marek Gmitter 321 2 054/2440 373 marek.gmitter@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Ing. Viera Havrilová 323 2 054/2440 372 viera.havrilova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Ing. Viktor Jaroščák 323 2 054/2440 372 viktor.jaroscak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Agáta Jurčišinová 325 2 054/2440 371 agata.jurcisinova@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Jana Palšová 321 2 054/2440 373 jana.palsova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Mgr. Peter Šandala 321 2 054/2440 373 peter.sandala@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Daniela Štefanovová 325 2 054/2440 371 daniela.stefanovova@upsvr.gov.sk
späť