Kontakty

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Marek Krúpa 411 3 054/2440 310 marek.krupa@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie JUDr. Miriama Maňková 422 3 054/2440 302 miriama.mankova@upsvr.gov.sk
správne konanie PhDr. Lukáš Grohoľ 422 3 054/2440 301 lukas.grohol@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúci oddelenia Mgr. Marek Rešetár 311 2 054/2440 200 marek.resetar@upsvr.gov.sk
Bardejov Š, Hrabovec, Kurov Mgr. Ivan Fellegi 208 1 054/2440 203 ivan.fellegi@upsvr.gov.sk
Hrabské, Kobyly, Kurima Ing. Milan Gáll 204 1 054/2440 201 milan.gall@upsvr.gov.sk
Bardejov: T, Z, Ž, Andrejová; Bartošovce, Becherov, Frička, Kochanovce, Kučín Mgr. Silvia Görögová 315 2 054/2440 206 silvia.gorogova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ph - Pž, Lenartov: A - B Bc. Zuzana Hanková 314 2 054/2440 205 zuzana.hankova2@upsvr.gov.sk
Bardejov: Pa - Pe, Lenartov: C - Ž, Komárov, Nemcovce, Tročany Ing. Beáta Herichová 314 2 054/2440 205 beata.herichova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Sa - Si, Malcov: A - G, Brezovka, Jedlinka, Livov, Šarišské Čierne Mária Hudáková 313 2 054/2440 204 maria.hudakova2@upsvr.gov.sk
Zborov A - J, L, M PhDr. Mária Hudáková 302 2 054/2440 212 maria.hudakova3@upsvr.gov.sk
Bardejov: G, N, Hankovce, Rešov, Smilno, Sveržov, Tarnov Adriána Karaffová 306 2 054/2440 208 adriana.karaffova@upsvr.gov.sk
Bardejov A, F, Sj-Sz, Maľcov H - Ž, Poliakovce Ing. Eva Kravcová 313 2 054/2440 204 eva.kravcova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ha - Hn, Petrová: A - K, Mikulášová, Ondavka, Regetovka, Varadka Mgr. Mária Krušková 316 2 054/2440 207 maria.kruskova@upsvr.gov.sk
Zborov K, N - Ž Mgr. Eva Kyjovská 302 2 054/2440 212 eva.kyjovska@upsvr.gov.sk
Bardejov: Č, E, Hutka, Krivé, Lukov, Ortuťová, Vaniškovce, Zlaté Jana Mačejovská 315 2 054/2440 206 jana.macejovska@upsvr.gov.sk
Bardejov: I, J, R, Richvald, Raslavice Mgr. Marcel Majcher 204 1 054/2440 201 marcel.majcher@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ho - Hz, CH, Petrová: L - Ž, Fričkovce, Stebnícka Huta Mgr. Alena Maňková 316 2 054/2440 207 alena.mankova@upsvr.gov.sk
Bardejov: D, Chmeľová, Nižný Tvarožec, Olšavce, Porúbka, Stebník, Vyšný Tvarožec Mgr. Katarína Moravcová 302 2 054/2440 212 katarina.moravcova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ba - Bi, Gaboltov, Kružlov, Lipová, Livovská Huta Mgr. Alena Paľová 207 1 054/2440 202 alena.palova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ka - Kn, Cigeľka: O - Ž, Kožany, Kríže Ing. Marek Pavelčák 303 2 054/2440 211 marek.pavelcak@upsvr.gov.sk
Bardejov: Mi - Mz, Beloveža, Hervartov, Janovce, Mokroluh Mgr. Mária Prítoková 305 2 054/2440 209 maria.pritokova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ko - Kz, Cigeľka: A - N, Abrahámovce, Vyšná Voľa Ing. Vladimír Puzder 303 2 054/2440 211 vladimir.puzder@upsvr.gov.sk
Bardejov: Ma - Mh, Buclovany, Kľušov, Rokytov Monika Remetová 305 2 054/2440 209 monika.remetova@upsvr.gov.sk
Bardejov: Bj - Bz, Dubinné, Gerlachov, Lopúchov, Lukavica Valéria Silvašiová 207 1 054/2440 202 valeria.silvasiova@upsvr.gov.sk
Bardejov: U, V, W, Hertník, Nižná Polianka, Osikov, Šašová, Šiba, Bogliarka, Dubie, Vyšná Polianka Monika Timcová 304 2 054/2440 210 monika.timcova@upsvr.gov.sk
Bardejov: C, L, O, Hažlín, Nižná Voľa, Snakov Mária Vavreková 306 2 054/2440 208 maria.vavrekova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Voľné pracovné miesta Mgr. Renáta Achejevová 421 3 054/2440 272 renata.achejevova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Hudáková 421 3 054/2440 272 katarina.hudakova@upsvr.gov.sk
Cudzinci Bc. Petra Pavelčíková 420 3 054/2440 303 petra.pavelcikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúci Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a Poradenstva PhDr. Rastislav Klima 501 4 054/2440 400 rastislav.klima@upsvr.gov.sk
Agenda ESF Mgr. Monika Babejová 521 4 054/2440 411 monika.babejova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Hrady, § 50k, §53b - SK, BJ, §54 - NP Cesta na TP 2 - aktivita č.3, §54- NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č.1, §54 Pracuj, zmeň svoj život- Podpora SZČO - aktivita č.1, §49, §57 Mgr. Jana Borecká 524 4 054/2440 402 jana.borecka@upsvr.gov.sk
agenda ESF JUDr. Ján Dolhý 522 4 054/2440 405 jan.dolhy@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č.2 Mgr. Eva Fedašová 511 4 054/2440 401 eva.fedasova@upsvr.gov.sk
§ 32, §52, §52a - BJ Mgr. Adriana Franeková 525 4 054/2440 408 adriana.franekova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Mgr. Jaroslava Halecká 322 2 054/2440 413 jaroslava.halecka@upsvr.gov.sk
§54 - NP Úspešne na TP, § 54 - NP ZRaPŽ, § 54 - NP CHSŠ - opatrenie č.3, §51a - BJ, SK, §50 - BJ Daniela Herůfková 512 4 054/2440 404 daniela.herufkova@upsvr.gov.sk
§53, §53a, §53c - BJ Mgr. Miroslav Horvath 522 4 054/2440 405 miroslav.horvath@upsvr.gov.sk
§54 - NP CnTP3 -op.2 BJ Ing. Radka Kloknerová 521 4 054/2440 411 radka.kloknerova@upsvr.gov.sk
§54 NP “Chyť sa svojej šance” - Opatrenie č. 2 - BJ Mgr. Alena Krupová 507 4 054/2440 406 alena.krupova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Mgr. Svetlana Kurimská 322 2 054/2440 413 svetlana.kurimska@upsvr.gov.sk
§54 – NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.1 Bc. Silvia Micenková 508 4 054/2440 409 silvia.micenkova@upsvr.gov.sk
§53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku - SK, BJ Ing. Zuzana Mihoková 511 4 054/2440 401 zuzana.mihokova@upsvr.gov.sk
tajomník VOZ, Agenda ESF Mgr. Vladislav Pangrác 520 4 054/2440 403 vladislav.pangrac@upsvr.gov.sk
§55, §56, §56a, §59, §60 - prevádzkové náklady - BJ, SK Mgr. Mária Sokolová 510 4 054/2440 407 maria.sokolova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom - poradenstvo Ing. Monika Soroková 322 2 054/2440 413 monika.sorokova@upsvr.gov.sk
§32, §52, §52a - BJ Mgr. Silvia Soroková 525 4 054/2440 408 silvia.sorokova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, SK, §50 - BJ, § 54 - NP ZRaPŽ, Mgr. Eva Sosňáková 512 4 054/2440 404 eva.sosnakova@upsvr.gov.sk
§55, §56, §56a, §59, §60 - prevádzkové náklady - BJ, SK Mgr. Gabriela Šarišská 510 4 054/2440 407 gabriela.sarisska@upsvr.gov.sk
§54-NP Praxou k zamestnaniu 2-BJ,SK §54- NP Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPOD aSK za obdobie druhej vlny pandémie PhDr. Lenka Vrabcová 509 4 054/2440 410 lenka.vrabcova@upsvr.gov.sk
§53, §54-NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.3, §54-NP Podpora zamestnanosti Aktivita č.2-BJ Mgr. Anna Tribusová 508 4 054/2440 409 anna.tribusova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Timlider Mgr. Eva Borecká 221 1 054/2440 313 eva.borecka@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Mgr. Eva Borecká 221 1 054/2440 313 eva.borecka@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Nestrať prácu - vzdelávaj sa Ing. Lenka Hostová 225 1 054/2440 314 lenka.hostova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Mgr. Slavomíra Jurčišinová 224 1 054/2440 311 slavomira.jurcisinova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) REPAS + , § 54 ods. 1 písm. d) KOMPAS + Mgr. Zuzana Lamancová 219 1 054/2440 309 zuzana.lamancova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46 ods. 2, 54 ods. 1 písm. d), 54 ods. 1 písm. g) PaedDr.PhDr.ThLic. Marcela Nováková PhD. 220 1 054/2440 317 marcela.novakova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313 klaudia.ondiakova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) REPAS + , § 54 ods. 1 písm. d) KOMPAS + Igor Pagáč 219 1 054/2440 309 igor.pagac@upsvr.gov.sk
NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Mgr. Veronika Rybárová 224 1 054/2440 312 veronika.rybarova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) REPAS + , § 54 ods. 1 písm. d) KOMPAS + Mgr. Lenka Štefancová 219 1 054/2440 309 lenka.stefancova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Ing. Ľubomíra Petrušová 403 3 054/2440 500 lubomira.petrusova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Erika Beňová 466 3 054/2440 607 erika.benova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Katarína Kravcová 466 3 054/2440 837 katarina.kravcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately JUDr. Dana Hegedüšová 474 3 054/2440 600 Dana.hegedusova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Iveta Buvaličová 471 3 054/2440 603 iveta.buvalicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Gabriela Glovňová 464 3 054/2440 604 gabriela.glovnova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Guttová 470 3 054/2440 606 marta.guttova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Hudáková 473 3 054/2440 602 marta.hudakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela PhDr. Marianna Jaszayová 464 3 054/2440 604 marianna.jaszayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Stanislava Jurková 469 3 054/2440 608 stanislava.jurkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Kmecová 465 3 054/2440 605 zuzana.kmecova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Gabriel Lamanec 469 3 054/2440 608 gabriel.lamanec@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Katarína Majirská 469 3 054/2440 608 katarina.majirska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Pangrácová 473 3 054/2440 602 jana.pangracova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Žaneta Stašová 471 3 054/2440 603 zaneta.stasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela PhDr. Pavol Tarcala 469 3 054/2440 608 pavol.tarcala@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Vatehová 465 3 054/2440 605 zuzana.vatehova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúci Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Jana Chomová 575 4 054/2440 510 jana.chomova@upsvr.gov.sk
Ukrajina - pomoc a podpora Mgr. Mária Alexovičová 569 4 054/2440 570 maria.alexovicova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Erika Cinová 567 4 054/2440 514 erika.cinova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Anna Dinisová 572 4 054/2440 515 anna.dinisova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Helena Gmitterová 573 4 054/2440 555 helena.gmitterova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Hurajová 574 4 054/2440 519 maria.hurajova@upsvr.gov.sk
Ukrajina - pomoc a podpora Ing. Erika Ildžová 569 4 054/2441 570 erika.ildzova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Ivana Juhásová 570 4 054/2440 550 ivana.juhasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Andrea Kuľková 571 4 054/2440 522 andrea.kulkova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marianna Mačejovská 574 4 054/2440 519 marianna.macejovska@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Martina Marcinová 571 4 054/2440 522 martina.marcinova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Eva Mašlarová 564 4 054/2440 517 eva.maslarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Emília Matiašová 573 4 054/2440 555 emilia.matiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Blanka Rimarčíková 564 4 054/2440 517 blanka.rimarcikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dana Semanová 567 4 054/2440 514 dana.semanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dagmar Ragan Schleifová 565 4 054/2440 511 dagmar.schleifova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dominik Spišák 566 4 054/2440 174 dominik.spisak@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Patrícia Momčilová 209 1 054/2440 214 patricia.momcilova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Miroslava Palšová 210 1 054/2440 215 miroslava.palsova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Jana Petrašková 209 1 054/2440 214 jana.petraskova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Jana Pivovarníková 208 1 054/2440 213 jana.pivovarnikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Miroslava Vasičkaninová 210 1 054/2440 215 miroslava.vasickaninova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúci Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Erik Sokoli 261 1 054/2440 670 erik.sokoli@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Stanislav Baranok 262 1 054/2440 641 stanislav.baranok@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Dana Bilavská 264 1 054/2440 643 dana.bilavska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Henrieta Bobeková 264 1 054/2440 643 henrieta.bobekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Kamila Cverdeľová 262 1 054/2440 641 kamila.cverdelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Anton Hudák 272 1 054/2440 676 anton.hudak@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Jana Kandelová 272 1 054/2440 676 jana.kandelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Zuzana Krakovská 271 1 054/2440 671 zuzana.krakovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Alena Pisarčíková 270 1 054/2440 672 alena.pisarcikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Tatiana Prokopovičová 268 1 054/2440 645 tatiana.prokopovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Eva Ratvajová 268 1 054/2440 645 eva.ratvajova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Mária Šoltysová 271 1 054/2440 671 maria.soltysova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Daniela Veselovská 263 1 054/2440 640 daniela.veselovska@upsvr.gov.sk
Referát aktivačné centrum
Timlíder Mgr. Erik Slimák 326 2 054/2440 370 erik.slimak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Marek Gmitter 321 2 054/2440 373 marek.gmitter@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Ing. Viera Havrilová 323 2 054/2440 372 viera.havrilova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Ing. Viktor Jaroščák 323 2 054/2440 372 viktor.jaroscak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Agáta Jurčišinová 325 2 054/2440 371 agata.jurcisinova@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Jana Palšová 321 2 054/2440 373 jana.palsova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Mgr. Peter Šandala 321 2 054/2440 373 peter.sandala@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Daniela Štefanovová 325 2 054/2440 371 daniela.stefanovova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci pracoviska Ing. Božena Michaličová 15 2 054/ 2443 310 bozena.michalicova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Jana Baková 28 2 054/2443 511 jana.bakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marcela Berezná 30 2 054/2443 603 marcela.berezna@upsvr.gov.sk
Roztoky, Vyšný Mirošov Svidník-Š, T, Ť Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020 anton.binder@upsvr.gov.sk
správne konanie Ing. Ján Brenišin 19 2 054/2443 212 jan.brenisin@upsvr.gov.sk
Bodružal, Beňadikovce, Hunkovce, Kečkovce, Krajné Čierno, Krajná Porúbka, Kurimka, Miroľa, Nižný Komárnik, Šemetkovce, Vyšný Komárnik Svidník-L, Ľ, O, R Mgr. Daniela Brindová 11 1 054/ 2443 203 daniela.brindova@upsvr.gov.sk
Kružlová, Nižná Písaná, Vyšná Písaná Svidník-A, B, C, K Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315 iveta.brjancinova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Mgr. Veronika Čengeriová 90 Prízemie, budova OÚ 054/2443 616 veronika.cengeriova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Darivčáková 17 2 054/2443 605 jana.darivcakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 94 Prízemie, budova OÚ 054/2443 673 maria.digonova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Silvia Feková 16 2 054/2443 614 silvia.fekova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Dana Gereková 29 2 054/2443 318 dana.gerekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Gojdičová 16 2 054/2443 614 jana.gojdicova@upsvr.gov.sk
§53, §32 §54-NP Podpora zamestnanosti Aktivita č.2 SK §54-NP Praxou k zamestnaniu 2-SK Ing. Jaroslava Grossmannová 5 1 054/2443 454 jaroslava.grossmannova@upsvr.gov.sk
Cigla, Havranec, Kapišová, Korejovce, Medvedie, Mestisko, Nižná Jedľová, Nižný Orlík, Svidnička, Šarbov, Vagrinec Svidník-Č, I, J, N, S Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312 nadezda.guzyova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) REPAS +, § 54 ods. 1 písm. d) KOMPAS + Mgr. Nikola Handogová 23 2 054/2443 316 nikola.handogova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Dominika Hlivjaková 20 2 054/2443 553 dominika.hlivjakova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Stanislava Ivančová 8 1 054/ 2443 513 stanislava.ivancova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Marcela Ivanegová 86 Prízemie, budova OÚ 054/2443 643 marcela.ivanegova@upsvr.gov.sk
§54 - NP CnTP3 -Opatrenie 2 - SK, §54 - Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 3 SK, §50 - BJ Mgr. Lýdia Ivanová 2 1 054/2443 403 lydia.ivanova@upsvr.gov.sk
Nižný Mirošov, Šemetkovce, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Svidník-K JUDr. Maroš Jurčenko 6 1 054/ 2443 319 maros.jurcenko@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Ing. Katarína Kalináková 23 2 054/2443 316 katarina.kalinakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Kimáková 18 2 054/2443 514 maria.kimakova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Patrik Kolečava 28 2 054/2443 511 patrik.kolecava@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Michaela Krajkovičová 31 2 054/2443 452 michaela.krajkovicova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Jana Kromková 21 2 054/2443 222 jana.kromkova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva §54 NP “Podpora zamestnanosti” Aktivita č. 1 SK, §52, §52a, §54 - NP CnTP3 -Opatrenie 1 - SK, Mgr. Darina Kuzmová 3 1 054/2443 400 darina.kuzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Silvia Lešková 95 Prízemie, budova OÚ 054/2443 641 silvia.leskova@upsvr.gov.sk
Hrabovčík, Krajná Bystrá, Nová Polianka, Vyšný Orlík, Pstriná, Príkra, Rakovčík Svidník-D, E, F, G, P Mgr. Iveta Ligová 13 1 054/ 2443 311 iveta.ligova@upsvr.gov.sk
Činnosti aktivačné centrum Mgr. Ján Lucík 14 1 054/2443 371 jan.lucik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Aneta Maguláková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 aneta.magulakova@upsvr.gov.sk
Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Jurková Voľa, Stročín Svidník-H, M Ing. Jana Malačinová 11 1 054/2443 250 jana.malacinova@upsvr.gov.sk
Činnosti aktivačné centrum Silvia Manik 14 1 054/2443 371 silvia.manik@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Otrošinová 92 Prízemie budova OÚ 054/2443 210 katarina.otrosinova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva §54 NP “Podpora zamestnanosti” Aktivita č. 1 SK, §52, §52a Bc. Mariana Pašeňová 3 1 054/2443 401 mariana.pasenova@upsvr.gov.sk
§ 53a, § 53c - SK, § 54 Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2 - SK PhDr. Helena Pichová 2 1 054/2443 402 helena.pichova@upsvr.gov.sk
§53, §54-NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.3 Ing. Roman Popik 5 1 054/2443 191 roman.popik@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ivo Rodák 8 1 054/ 2443 317 ivo.rodak@upsvr.gov.sk
Ladomirová, Nižný Mirošov Svidník-Ď, DZ, DŽ, CH Mgr. Iveta Rudyová 12 1 054/ 2443 202 iveta.rudyova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Renáta Rusinková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 renata.rusinkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Ivana Sipľaková 85 Prízemie, budova OÚ 054/2443 642 ivana.siplakova@upsvr.gov.sk
Krajná Poľana, Mlynárovce, Okrúhle, Radoma, Rovné Šapinec, Šarišský Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová Svidník-U, V, Z, Ž, Y Mgr. Jana Zribková 7 1 054/ 2443 312 jana.zribkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky Mgr. Andrea Želizňaková 20 2 054/2443 553 andrea.zeliznakova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 3
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Prvý kontakt pre HN, NV a ŠSD 13 príz. 054/2442 511
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 12 príz. 054/2442 673 maria.digonova@upsvr.gov.sk
Kračúnovce, Lúčka, Lužany pri Topli, Marhaň, Matovce, Soboš, Štefurov, Valkovce, Vyšný Kručov Ing. Edita Fričeková 17 príz. 054/2442 512 edita.fricekova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Haľková 5 1 054/2442 551 maria.halkova@upsvr.gov.sk
Giraltovce A-K, Kuková, Železník Jana Harčariková 11 príz. 054/2442 313 jana.harcarikova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Bc. Kamila Jendroľová 1 1 054/2442 312 kamila.jendrolova@upsvr.gov.sk
Dukovce, Giraltovce - Kurečaj, Kurej, Giraltovce L-Z, Koprivnica, Želmanovce Anna Kaňuchová 10 príz. 054/2442 314 anna.kanuchova@upsvr.gov.sk
Brezov, Fijaš, Harhaj, Kalnište, Kobylnice, Lascov, Mičakovce, Stuľany Anna Kollárová príz. 054/2442 315 anna.kollarova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. František Mašlej 9 príz. 054/2442 641 frantisek.maslej2@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Bc. Bibiana Ondrašinová 5 1 054/2442 551 bibiana.ondrasinova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Mgr. Ivana Štefániková 3 1 054/2442 401 ivana.stefanikova@upsvr.gov.sk
späť