Pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník (budova OÚ)
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci pracoviska Ing. Božena Michaličová 15 2 054/ 2443 310 bozena.michalicova@upsvr.gov.sk
Činnosti aktivačné centrum Ing. Júlia Babejová 14 1 054/2443 371 julia.babejova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Jana Baková 28 2 054/2443 511 jana.bakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marcela Berezná 30 2 054/2443 603 marcela.berezna@upsvr.gov.sk
Nižná Písaná, Roztoky, Šarišský Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová, Vyšný Mirošov, Vyšná Písaná, Mesto Svidník - C Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020 anton.binder@upsvr.gov.sk
správne konanie Ing. Ján Brenišin 19 2 054/2443 212 jan.brenisin@upsvr.gov.sk
Bodružal, Beňadikovce, Hunkovce, Krajné Čierno, Krajná Porúbka, Kurimka, Nižný Komárnik, Šemetkovce, Cigla, Vyšný Komárnik, Svidník-L, Ľ, O, R Mgr. Daniela Brindová 11 1 054/ 2443 203 daniela.brindova@upsvr.gov.sk
Kružlová, Mesto Svidník-A, K Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315 iveta.brjancinova@upsvr.gov.sk
Dobroslava, Dubová, Jurková Voľa, Kečkovce, Miroľa, Pstriná, Vyšný Orlík Svidník-B, Č, D, Ď, DZ, DŽ, Š, T, Ť PhDr. Vladislav Cuper 6 1 054/ 2443 314 vladislav.cuper@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Mgr. Veronika Čengeriová 90 Prízemie, budova OÚ 054/2443 616 veronika.cengeriova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Darivčáková 17 2 054/2443 605 jana.darivcakova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Silvia Feková 16 2 054/2443 614 silvia.fekova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Dana Gereková 29 2 054/2443 318 dana.gerekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Gojdičová 16 2 054/2443 614 jana.gojdicova@upsvr.gov.sk
§53, §32 Ing. Jaroslava Grossmannová 5 1 054/2443 454 jaroslava.grossmannova@upsvr.gov.sk
Belejovce, Cigla, Havranec, Kapišová, Korejovce, Medvedie, Mestisko, Nižná Jedľová, Nižný Orlík, Nová Polianka, Svidnička, Šarbov, Vagrinec, Svidník-CH, I, J, N, S Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312 nadezda.guzyova@upsvr.gov.sk
§54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu MUoZ Mgr. Nikola Handogová budova OÚ, kanc. č. 92 prízemie 054/2443 319 nikola.handogova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Marianna Hicová 86 Prízemie, budova OÚ 054/2443 643 marianna.hicova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Stanislava Ivančová 8 1 054/ 2443 513 stanislava.ivancova@upsvr.gov.sk
§50-SK,Giraltovce; §54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť"- Aktivita 1-Podaktivita 1 -Poskytovanie FP zamestnávateľom (Mentorované zapracovanie); §54- Podaktivita 3 -Poskytovanie FP ZUoZ (Motivačný príspevok); Podaktivita 4 -poskytovanie FP zamestnávateľom a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku) Mgr. Lýdia Ivanová 2 1 054/2443 403 lydia.ivanova@upsvr.gov.sk
Činnosti aktivačné centrum Mgr. Tomáš Jurina 14 1 054/2443 371 tomas.jurina@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 NP Zručnosti pre trh práce - rekvalifikácie UoZ, NP Zručnosti pre trh práce - vzdelávanie ZoZ, Projekt Vzdelávanie mladých dospelých Ing. Katarína Kalináková budova OÚ, kanc. č. 83 prízemie 054/2443 316 katarina.kalinakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Kimáková 18 2 054/2443 514 maria.kimakova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Patrik Kolečava 28 2 054/2443 511 patrik.kolecava@upsvr.gov.sk
§54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu MUoZ Mihalcová Amália, Mgr. budova OÚ, kanc. č. 92 prízemie 054/2443 319 amalia.mihalcova@upsvr.gov.sk
Cernina, Dlhoňa, Stročín Svidník-H, M Mgr. Viktória Krochtová 11 1 054/2443 250 viktoria.krochtova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Jana Kromková 21 2 054/2443 222 jana.kromkova@upsvr.gov.sk
§52-SK, §54- Podpora udržania pracovných návykov-PUPN 2 Mgr. Darina Kuzmová 3 1 054/2443 400 darina.kuzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Silvia Lešková 95 Prízemie, budova OÚ 054/2443 641 silvia.leskova@upsvr.gov.sk
Hrabovčík, Krajná Bystrá, Príkra, Rakovčík Svidník - E, F, G, P Mgr. Iveta Ligová 13 1 054/ 2443 311 iveta.ligova@upsvr.gov.sk
Činnosti aktivačné centrum Mgr. Ján Lucík 14 1 054/2443 371 jan.lucik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Aneta Maguláková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 aneta.magulakova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Otrošinová 92 Prízemie budova OÚ 054/2443 210 katarina.otrosinova@upsvr.gov.sk
§52-SK, §54- Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 Bc. Mariana Pašeňová 3 1 054/2443 401 mariana.pasenova@upsvr.gov.sk
§53a-SK, Giraltovce; §54 NP "Finančné stimuly pre zamestnanosť"- Aktivita 1-Podaktivita 1 -Poskytovanie FP zamestnávateľom (Mentorované zapracovanie); §54- Podaktivita 3 -Poskytovanie FP ZUoZ (Motivačný príspevok); Podaktivita 4 -poskytovanie FP zamestnávateľom a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku) PhDr. Helena Pichová 2 1 054/2443 402 helena.pichova@upsvr.gov.sk
§54- Podpora udržania pracovných návykov-PUPN 2, §54 NP - Prax pre mladých Ing. Roman Popik 5 1 054/2443 191 roman.popik@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ivo Rodák 8 1 054/ 2443 317 ivo.rodak@upsvr.gov.sk
Ladomirová, Nižný Mirošov Mgr. Iveta Rudyová 12 1 054/ 2443 202 iveta.rudyova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Renáta Rusinková 94 Prízemie, budova OÚ 054/2443 673 renata.rusinkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Ivana Sipľaková 85 Prízemie, budova OÚ 054/2443 642 ivana.siplakova@upsvr.gov.sk
§54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu ZUoZ Mgr. Mária Sirýová budova OÚ, kanc. č. 89 prízemie 054/2443 313 maria.siryova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Michaela Šepitková 31 2 054/2443 452 michaela.sepitkova@upsvr.gov.sk
Krajná Poľana, Mlynárovce, Okrúhle, Radoma, Rovné, Šapinec, Svidník-U, V, Z, Ž, Y Mgr. Jana Zribková 7 1 054/ 2443 312 jana.zribkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky Mgr. Andrea Želizňaková 20 2 054/2443 553 andrea.zeliznakova@upsvr.gov.sk
späť