Pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci pracoviska Ing. Božena Michaličová 15 2 054/ 2443 310 bozena.michalicova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Jana Baková 28 2 054/2443 511 jana.bakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marcela Berezná 30 2 054/2443 603 marcela.berezna@upsvr.gov.sk
Roztoky, Vyšný Mirošov Svidník-Š, T, Ť Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020 anton.binder@upsvr.gov.sk
správne konanie Ing. Ján Brenišin 19 2 054/2443 212 jan.brenisin@upsvr.gov.sk
Bodružal, Beňadikovce, Hunkovce, Kečkovce, Krajné Čierno, Krajná Porúbka, Kurimka, Miroľa, Nižný Komárnik, Šemetkovce, Vyšný Komárnik Svidník-L, Ľ, O, R Mgr. Daniela Brindová 11 1 054/ 2443 203 daniela.brindova@upsvr.gov.sk
Kružlová, Nižná Písaná, Vyšná Písaná Svidník-A, B, C, K Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315 iveta.brjancinova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Mgr. Veronika Čengeriová 90 Prízemie, budova OÚ 054/2443 616 veronika.cengeriova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Darivčáková 17 2 054/2443 605 jana.darivcakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 94 Prízemie, budova OÚ 054/2443 673 maria.digonova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Silvia Feková 16 2 054/2443 614 silvia.fekova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Dana Gereková 29 2 054/2443 318 dana.gerekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Gojdičová 16 2 054/2443 614 jana.gojdicova@upsvr.gov.sk
§53, §32 §54-NP Podpora zamestnanosti Aktivita č.2 SK §54-NP Praxou k zamestnaniu 2-SK Ing. Jaroslava Grossmannová 5 1 054/2443 454 jaroslava.grossmannova@upsvr.gov.sk
Cigla, Havranec, Kapišová, Korejovce, Medvedie, Mestisko, Nižná Jedľová, Nižný Orlík, Svidnička, Šarbov, Vagrinec Svidník-Č, I, J, N, S Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312 nadezda.guzyova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) REPAS +, § 54 ods. 1 písm. d) KOMPAS + Mgr. Nikola Handogová 23 2 054/2443 316 nikola.handogova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Dominika Hlivjaková 20 2 054/2443 553 dominika.hlivjakova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Mgr. Stanislava Ivančová 8 1 054/ 2443 513 stanislava.ivancova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Marcela Ivanegová 86 Prízemie, budova OÚ 054/2443 643 marcela.ivanegova@upsvr.gov.sk
§54 - NP CnTP3 -Opatrenie 2 - SK, §54 - Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 3 SK, §50 - BJ Mgr. Lýdia Ivanová 2 1 054/2443 403 lydia.ivanova@upsvr.gov.sk
Nižný Mirošov, Šemetkovce, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Svidník-K JUDr. Maroš Jurčenko 6 1 054/ 2443 319 maros.jurcenko@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Ing. Katarína Kalináková 23 2 054/2443 316 katarina.kalinakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Kimáková 18 2 054/2443 514 maria.kimakova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Patrik Kolečava 28 2 054/2443 511 patrik.kolecava@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Michaela Krajkovičová 31 2 054/2443 452 michaela.krajkovicova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Jana Kromková 21 2 054/2443 222 jana.kromkova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva §54 NP “Podpora zamestnanosti” Aktivita č. 1 SK, §52, §52a, §54 - NP CnTP3 -Opatrenie 1 - SK, Mgr. Darina Kuzmová 3 1 054/2443 400 darina.kuzmova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Silvia Lešková 95 Prízemie, budova OÚ 054/2443 641 silvia.leskova@upsvr.gov.sk
Hrabovčík, Krajná Bystrá, Nová Polianka, Vyšný Orlík, Pstriná, Príkra, Rakovčík Svidník-D, E, F, G, P Mgr. Iveta Ligová 13 1 054/ 2443 311 iveta.ligova@upsvr.gov.sk
Činnosti aktivačné centrum Mgr. Ján Lucík 14 1 054/2443 371 jan.lucik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Aneta Maguláková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 aneta.magulakova@upsvr.gov.sk
Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Jurková Voľa, Stročín Svidník-H, M Ing. Jana Malačinová 11 1 054/2443 250 jana.malacinova@upsvr.gov.sk
Činnosti aktivačné centrum Silvia Manik 14 1 054/2443 371 silvia.manik@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Otrošinová 92 Prízemie budova OÚ 054/2443 210 katarina.otrosinova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva §54 NP “Podpora zamestnanosti” Aktivita č. 1 SK, §52, §52a Bc. Mariana Pašeňová 3 1 054/2443 401 mariana.pasenova@upsvr.gov.sk
§ 53a, § 53c - SK, § 54 Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2 - SK PhDr. Helena Pichová 2 1 054/2443 402 helena.pichova@upsvr.gov.sk
§53, §54-NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie č.3 Ing. Roman Popik 5 1 054/2443 191 roman.popik@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Ivo Rodák 8 1 054/ 2443 317 ivo.rodak@upsvr.gov.sk
Ladomirová, Nižný Mirošov Svidník-Ď, DZ, DŽ, CH Mgr. Iveta Rudyová 12 1 054/ 2443 202 iveta.rudyova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Renáta Rusinková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 renata.rusinkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Ivana Sipľaková 85 Prízemie, budova OÚ 054/2443 642 ivana.siplakova@upsvr.gov.sk
Krajná Poľana, Mlynárovce, Okrúhle, Radoma, Rovné Šapinec, Šarišský Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová Svidník-U, V, Z, Ž, Y Mgr. Jana Zribková 7 1 054/ 2443 312 jana.zribkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky Mgr. Andrea Želizňaková 20 2 054/2443 553 andrea.zeliznakova@upsvr.gov.sk
späť