Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lorenčíková Dagmar, Mgr. 3.posch. 052/2440640 Dagmar.Lorencikova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum pre OPPnKŤZPaPČ - pracovisko 34 pracovník OPPnKŤZPaPČ 3 prízemie 052/2440671
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Dluhá Mária Ing. 207 2.posch. 052/2440642 Maria.Dluha@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Drenčeniová Mária Mgr. 207 2.posch. 052/2440642 Maria.Drenceniova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Marešová Jarmila Bc. 207 2.posch. 052/2440642 Jarmila.Maresova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Karpatyová Daniela Ing. 208 2.posch. 052/2440643 Daniela.Karpatyova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Horníková Mária Mgr. 208 2.posch. 052/2440643 Maria.Hornikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Kubová Mária Mgr. 209 2.posch. 052/2440641 Maria.Kubova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Podolcová Mária Mgr. 209 2.posch. 052/2440641 Maria.Podolcova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -teamleader Labudová Eva, PhDr. 204 2.posch. 052/2440670 Eva.Labudova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená G,H,CH,P Omastová Katarína, Mgr. 205 2.posch. 052/2440675 Katarina.Omastova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená E,F,L,Ľ,M,N,Ň,V,W Zemančíková Jana Mgr. 205 2.posch. 052/2440675 Jana.Zemancikova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená A,B,CČ,D,Ď,DZ,DŽ,O Fenčáková Mária, Mgr. 206 2.posch. 052/2440676 Maria.Fencakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -písmená J,K,U,Ú Kundisová Renáta Bc. 206 2.posch. 052/2440672 Renata.Kundisova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená I,R,Ř,S,Š,T,Z,Ž Pavlíková Marcela Mgr. 206 2.posch. 052/2440677 Marcela.Pavlikova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Dančík Alexander, MUDr 204 2.posch. Alexander.Dancik@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Pondušová Edita, MUDr. 204 2.posch. Edita.Pondusova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Šlosárik Slavomír, MUDr. 206 2.posch. Slavomir.Slosarik@upsvr.gov.sk
späť