Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka +421522440219 +421522440524

UPSVaR Poprad, email: pp@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.

Oddelenie sprostredkovania práce

Hraničná 667/13
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Behunová Anna PhDr. +421 52 2440 200 anna.behunova@upsvr.gov.sk
oddelenie sprostredkovania práce Bednárová Anna Mgr. 13 +421 52 2440 330 anna.bednarova@upsvr.gov.sk
Hôrka: L-Ž, Spišská Teplica: K-Ž, Štrba: K-Ž, Veľký Slavkov: K-Ž; Poprad: Harmincova, J. Poničana, Komenského, Košická, Lerchova, Schmoerova, Scholtzova, Uherova Biesová Terézia Mgr. 10 +421 52 2440 233 terezia.biesova@upsvr.gov.sk
Hranovnica - bez ulice, Dubina, Lúčna, Mlynská, Školská, Štúrova, Topoľová; Poprad - bez adresy, Zemplínska Boratková Emília Mgr. 8 +421 52 2440 227 emilia.boratkova@upsvr.gov.sk
Šuňava, Vydrník od 24 a viac; Poprad: Jarná, Lidická, Vajanského Buliščáková Silvia, Ing. 5 +421 52 2440 224 silvia.buliscakova@upsvr.gov.sk
Hôrka A-K, Spišská Teplica A-J, Štrba A-J, Štrbské Pleso, Veľký Slavkov A-J, Poprad: Fabíniova, Gattingerova, Jazová, Papierenská, Tatranská, Vodárenská, Wallachyova, Dobisová Anetta Mgr. 10 +421 52 2440 235 anetta.dobisova@upsvr.gov.sk
Spišský Štiavnik A-Š, Poprad: Dominika Tatarku, J. Curie, Lesná, Matejovská, Matejovské námestie, P. Jilemnického, Svätoplukova, Široká, Šrobárova A-L, Štefánikova, Ustecko-Orlická od 1-2346 Ďurišová Iveta Mgr. 13 +421 52 2440 201 iveta.durisova@upsvr.gov.sk
Kravany, Mlynica, Nová Lesná A-L; Poprad: Bernolákova, Gerlachovská, Hviezdoslavova, Malinovského, Nešporova, Novomeského, Popradskej brigády, Potočná, Prešovská, Rázusova do 1-3287, Šrobárova M-Ž, Ústecko-Orlická od č. 2347 a viac, Fedorová Valéria PhDr. 13 +421 52 2440 215 valeria.fedorova@upsvr.gov.sk
Gánovce, Hranovnica - Budovateľská, Družstevná, Rovná, SNP od 1-196, Poprad: Cintorínska, Družstevná, Hitschova, L. Svobodu od 1-2499, Májová, Nad tehelňou, Orlická, Šarišská, Tranovského Garčárová Beáta Mgr. 8 +421 52 2440 228 beata.garcarova@upsvr.gov.sk
Ždiar, SVIT - 9. mája, Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mierová, Nová, Priečna, Skalná, Sládkovičova, SNP, Školská, Štefánikova, Tatranská, Terasová, Poprad: Hraničná, Jahodná, Kysucká, Nemocničná, Sobotské námestie Gonšorová Janka Bc. 9 +421 52 2440 232 jana.gonsorova@upsvr.gov.sk
Liptovská Teplička - bez ulice, Kufajka od 416 a viac, Lučivná, Poprad: Bezručova, Donská, Letná, Na letisko, Námestie sv. Egídia, Tolstého Hudáková Daniela Mgr. 13 +421 52 2440 202 daniela.hudakova@upsvr.gov.sk
Liptovská Teplička - Bory, Drevárska, Kobyliarky, Koliesko, Liptovská, Pílisko, Pod úbočou, Ráztocká, Štefana Nahalku, Teplická, Uhlárová, Záhrady, Kufajka od 1 - 415, Poprad: 1. mája, 29.augusta, Budovateľská, Františka Hečku, Francisciho, Grebova, Horská, Jarmočná, Kvetná, Lipová, Majstra Pavla, Pod bránou, Podtatranská, Rovná, Slovenského odboja, Tajovského Jašková Mária Mgr. 13 +421 52 2440 210 maria.jaskova@upsvr.gov.sk
Jánovce R- Ž, Vikartovce A-O, Poprad: Dolný rad, Drevárska, Hlavná, Jedľová, J. Wolkera, Kmeťova, Poľná, Priemyselná, Reinerova, Richarda Bekeša, Sládkovičova, Slavkovská, Svätého Juraja, Šafárikova, Športová, Štefánska, Štúrova, Úzka, Záhradnícka Kompišová Mária Ing. 7 +421 52 2440 216 maria.kompisova@upsvr.gov.sk
Švábovce; Poprad: Bajkalská, Farbiarska, Grossova, Huszova, Jókaiho, Koperníkova, Levočská, Malinová, Mlynská, Murgašova, Palárikova, Puškinova, Slnečná, Slobody, Staré ihrisko, Suchoňova, Továrenská štvrť, Trhová, Vagonárska, Velická cesta Liptáková Anna Mgr. 10 +421 52 2440 234 anna.liptakova@upsvr.gov.sk
Jánovce A-P, Vikartovce P-Ž; Poprad: Brežný riadok, Buzulucká, Dlhé hony, Fr. Kráľa, Jesenná, Jesenského, Lúčna, Mierová, Mnoheľova, Oravská, Riečna, Sv. Mateja, Tatranské námestie Marušinová Helena 7 +421 52 2440 217 helena.marusinova@upsvr.gov.sk
Gerlachov A-Č, Spišské Bystré; Poprad: Alžbetina, Gorkého, Hurbanova, Chalupkova, Kollárova, Krompecherova, Liptovská, Magurská, Nám. Mórica Beňovského, Nábrežie Jána Pavla II., Odbojárska, Popradské nábrežie, Rázusova od 3288 a viac, SNP, Staničná, Stavbárska, Šoltésova, Tehelňa, Továrenská, Železničná Méreyová Eva, Mgr. 13 +421 52 2440 204 eva.mereyova@upsvr.gov.sk
Kvetnica, Vysoké Tatry - Pod Lesom, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Nová Polianka, Tatranská Kotlina, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Hranovnica - Hviezdoslavova, Víťazstva, Poprad: , Partizánska A-K, Rastislavova G-Ž, Tomášikova od 2503 a viac, Mervová Adriana, Bc. 6 +421 52 2440 206 adriana.mervova@upsvr.gov.sk
Gerlachov D-Ž, Spišský Štiavnik T-Ž, Vernár; Poprad: Amurská, Boženy Němcovej, Dostojevského, Gemerská, Krátka, Kukučínova, MPČĽ, Nerudova, Pavlovova, Spišská, Strážske námestie, Záborského Orolínová Anna Mgr. 13 +421 52 2440 202 anna.orolinova@upsvr.gov.sk
Hozelec, Mengusovce; Poprad: Moyzesova, Nová, Okružná, Popradská, Velické námestie Pavličková Emília Mgr. 9 +421 52 2440 230 emilia.pavlickova@upsvr.gov.sk
Vydrník od 1 - 23; Poprad: Bulharská, Karpatská, L. Svobodu od 2500 a viac, Lomnická, Mládeže, Sokolovská, Zdravotnícka Pavlikovičová Martina Mgr. 8 +421 52 2440 228 martina.pavlikovicova@upsvr.gov.sk
Hranovnica - Lipová, Sládkovičova, Slnečná, SNP od 197 viac, Vysoké Tatry - Dolný Smokovec, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby, Vyšné Hágy, Podbanské, Poprad: J. Kráľa, Kežmarská, Kopečná, Kuzmányho, Majunkeho, Partizánska L-Ž, Rastislavova A-F, Sadová, Tekovská, Tomášikova od 1-2502, Traktorová Šulíková Monika Bc. 6 +421 52 2440 206 monika.sulikova@upsvr.gov.sk
Batizovce, Nová Lesná M-Ž; Poprad: Allendeho, Banícka, Bottova, Dubová, Jabloňová, Podjavorinskej, Skladova, Smetanova, Škultétyho, Švermova, Teplická, Uralská Švirlochová Ivana Mgr. 13 +421 52 2440 212 ivana.svirlochova@upsvr.gov.sk
Štôla, Svit - bez ulice, Horská, Fraňa Kráľa, Hájova, Hlavná, Ivana Krasku, Jilemnického, Komenského, Kpt. Nálepku, Kukučínova, Mlynská, Okružná, Rybničná, Štúrova, Záhradná, Železničná, Poprad: Brokoffova, Scherfelova, Zimná, Závacká Zuzana Ing. 9 +421 52 2440 226 zuzana.zavacka@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Adamkovičová Lenka, Mgr. 103 +421 52 2440 450 lenka.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Kubičárová Mária, Mgr. 103 +421 52 2440 131 maria.kubicarova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Pilcová Zuzana Mgr. 101 +421 52 2440 410 zuzana.pilcova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Tatarková Andrea Ing. 101 +421 52 2440 411 andrea.tatarkova@upsvr.gov.sk

Agenda sprostredkovania práce

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Dlhé Stráže, Doľany - Rožkovce (od č. 51), Klčov, Lúčka, Spišský Štvrtok - Javorova Bašistová Gabriela 26a 0 +421 53 2446 552 gabriela.basistova@upsvr.gov.sk
Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Bugľovce, Brutovce, Granč-Petrovce, Spišské Podhradie - Komenského, Thovisko, Spišský Štvrtok - Družstevná, Nám. Slobody, Osloboditeľov, Partizánska, Brnčalová Lucia, Mgr. 26a 0 +421 53 2446 215 lucia.brncalova@upsvr.gov.sk
Levoča - Bottova, Francisciho, Jána Francisciho(21-48), Kasarenská, Kežmarská, Kežmarská cesta, Kežmarská ulica, Kláštorská, Kukučinova, Krivaňska, Lomnická, M.R.Štefánika, Majstra Pavla, Nám. M. Pavla, Nad tehelňou (34-46), Nová, Pri strelnici, Vysoká, Vysoká ulica, Poľanovce Ferková Iveta Mgr. 31 0 +421 53 2446 320 iveta.ferkova@upsvr.gov.sk
Harakovce, Kurimany, Spišské Podhradie - bez ulice, Bielidla, Májová, Májová ulica, Mariánske námestie, Sídlisko Hrad, Spišský Hrhov, Studenec Hvizdošová Marta Mgr. 30a 0 +421 53 2446 513 marta.hvizdosova@upsvr.gov.sk
Spišský Štvrtok - Alejová, bez ulice, Cintorínska, ČSA, Jarná, Krátka, Ku Kremni, Lipová, Lúčna, Majerická, Mečedeľovce, Mlynská, Nová, Poľná, Potočná, Sadová, Tatranská, Vysoká, Záhradná, Zelená, Spišské Podhradie - Robotnícka, Levoča - J. Francisciho (1-20) , Mengusovská, Ovocinárska, Slávkovska, Komarová Katarína Mgr. 26 0 +421 53 2446 554 katarina.komarova@upsvr.gov.sk
Bukovinka, Dravce Dúbrava, Jablonov (od č. d. 1 - 232), Nemešany, Spišské Podhradie - Podzámková, Štefánikova, Štúrova, Vodný rad, Vyšný Slavkov Kuľbáková Anna Mgr. 27 0 +421 53 2446 515 anna.kulbakova@upsvr.gov.sk
Levoča - J. Czauczika, Lúčna, Nad tehelňou (1-33), Pod vinicou, Predmestie, V. Greschika, Spišský Štvrtok - Obrancov mieru, Torysky Molčanová Alena Mgr. 31 0 +421 53 2446 321 alena.molcanova2@upsvr.gov.sk
Katúň, Korytné, Levoča - Farma Hradisko, iné ulice, Krátka, Lesná, Odorica, Poľná, Pri likérke, Pri podkove, Pri prameni, Sídl. Pri prameni, Sídl. Rozvoj, Ruskinovská, Staničná, Špitálska, Športovcov, Tatranská, Uhoľná, ul. Štefana Zamkovského, Vetrova, Vodárenská, Za sedriou, Závada, Ždiarska, Žiacka, Spišské Podhradie - Galova, Hviezdoslavova ul., Jarmočná, J. Pavla II., Kúpeľná, Levočská cesta, Starý jarok Ničová Gabriela Mgr. 31 0 +421 53 2446 313 gabriela.nicova@upsvr.gov.sk
Domaňovce, Jablonov (od č. 233), Levoča - Baštová, F. Kráľa, Levočské Lúky (od č. 31), M. Hlaváčka, Móricova, Novoveská cesta, Nový dvor, Okružná, Okružná ulica, Popradská cesta, Potočná, Potočná ulica, Probstnerova cesta, Štúrova, Nižné Repaše Ogurčáková Beáta Mgr. 27 0 +421 53 2446 515 beata.ogurcakova@upsvr.gov.sk
agenda sprostredkovania práce Oravec Matúš Ing. 30b 0 +421 53 2446 933 matus.oravec@upsvr.gov.sk
Doľany - Roškovce (46-50), Levoča - bez ulice, Dlhá, Gašpara Haina, Gerlachovská, Gustáva Hermana, Gymn. priechod, Hradby, Levočská Dolina, Levočské Kúpele, Levočské Lúky (1-30), Mäsiarska, Prešovská, Ružova, Sadová, Železničný riadok, Olšavica, Ordzovany, Pavľany, Pongrácovce, Spišské Podhradie - Dr. Špirku, Palešovo námestie, Prešovská, Uloža, Vyšné Repaše Sabová Magdaléna Mgr. 30a 0 +421 53 2446 512 magdalena.sabova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Palenčárová Mária 0 +421 53 2446 410 maria.palencarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Hraničná 667/13
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Juríková Marta, Mgr. 301 3. +421 52 2440 510 marta.jurikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bonková Zuzana, Mgr. 4 0 +421 52 2440 221 zuzana.bonkova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Gánovská Irena, Bc. 4 0 +421 52 2440 219 irena.ganovska@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Gurníková Eva, Mgr. 1 0 +421 52 2440 214 eva.gurnikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šablová Zlatica, Bc. 4 0 +421 52 2440 223 zlatica.sablova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šelepová Zuzana, Ing. 1 0 +421 52 2440 225 zuzana.selepova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šimonovičová Simona, Mgr. 4 0 +421 52 2440 218 simona.simonovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Baltazarovičová Lýdia, Bc. 214 2. +421 52 2440 518 lydia.baltazarovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Čižmárová Anna, Mgr. 202 2. +421 52 2440 553 anna.cizmarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dluhošová Daniela, Ing. 203 2. +421 52 2440 523 daniela.dluhosova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dražilová Soňa, Ing. 202 2. +421 52 2440 552 sona.drazilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Erghová Michaela, Ing. 220 2. +421 52 2440 524 michaela.erghova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Gorková Diana, Ing. 218 2. +421 52 2440 525 diana.gorkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Jakubčová Zdenka, Bc. 220 2. +421 52 2440 558 zdenka.jakubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Janočková Stanislava, Mgr. Ing. 216 2. +421 52 2440 550 stanislava.janockova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kašpereková Martina, Mgr. 217 2. +421 52 2440 174 martina.kasperekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kmetoniová Ivana, Mgr. 216 2. +421 52 2440 554 ivana.kmetoniova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Migačová Miroslava, Mgr. 215 2. +421 52 2440 556 miroslava.migacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mišurová Veronika, Mgr. 217 2. +421 52 2440 521 veronika.misurova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ostraczká Katarína, Ing. 220 2. +421 52 2440 551 katarina.ostraczka@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Pavlíková Iveta, Mgr. 203 2. +421 52 2440 522 iveta.pavlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Peštová Zuzana, Mgr. 219 2. +421 52 2440 557 zuzana.pestova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Poliačiková Viera, Ing. 220 2. +421 52 2440 551 viera.poliacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Slavkovská Monika, Mgr. 214 2. +421 52 2440 518 monika.slavkovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Špíková Miriam, Mgr. 218 2. +421 52 2440 520 miriam.spikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Toporcerová Janka, Mgr. 219 2. +421 52 2440 557 janka.toporcerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Zelinová Margita, Bc. 220 2. +421 52 2440 551 margita.zelinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - terénny sociálny pracovník Laky Katarína, Mgr. +421 52 2440 251 katarina.laky@upsvr.gov.sk

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Nám. Majstra Pavla 59, 054 04 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Faltinová Janka Bc. 030a 0. +421 53 2446 512 janka.faltinova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mušinská Zlata Mgr. 30a 0. +421 53 2446 501 zlata.musinska@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Urdová Bronislava Mgr. 030a 0. +421 53 2446 514 bronislava.urdova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Becková Jana, Ing. 222 2. +421 53 2446 527 jana.beckova2@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Jarošíková Darina, Mgr. 120 1. +421 53 2446 525 darina.jarosikova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kokavcová Anna, Mgr. 120 1. +421 53 2446 526 anna.kokavcova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Paľonderová Magdaléna, Mgr. 223 2. +421 53 2446 555 magdalena.palonderova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Máliková Daniela, Ing. 223 2. +421 53 2446 553 daniela.malikova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Skasková Katarína, Mgr. 120 1. +421 53 2446 528 katarina.skaskova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Slobodová Terézia, Ing. 120 1. +421 53 2446 525 terezia.slobodova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - terénny sociálny pracovník Oravcová Paulína, Bc. 132 1. + 421 53 2446 551 paulina.oravcova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - terénny sociálny pracovník Rumanová Katarína, Mgr. 120 1. +421 53 2446 525 katarina.rumanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Funkcia, agenda Priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia AOTP a P Kokoruďová Monika, Mgr. 111 1 052/2440400 monika.kokorudova@upsvr.gov.sk
Chránená dielňa a chránené pracovisko - § 55, Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na SZČO - § 57 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, Bajčičáková Alena, Mgr. 115 1 052/2440456 alena.bajcicakova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, Opatrenie č.2 - Aktivácia a zaškolenie ZUoZ Čopjanová Ľudmila, PhDr. 104 1 052/2440405 ludmila.copjanova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, NP Podpora zamestnanosti - príspevok na dochádzku za prácou - § 54 Dunajská Alena, PhDr. 114 1 052/2440190 alena.dunajska@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3 - Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ § 54 Eiben Miroslav, Mgr. 112 1 052/2440406 miroslav.eiben@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, Opatrenie č.3 - Podpora vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ, Projekt Pomáhame odídencom, Opatrenie č.3 - Dobrovoľnícke činnosti Garbová Dagmara, Mgr. 113 1 052/2440454 dagmara.garbova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, Opatrenie č.3 - Podpora vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ Greňová Beáta, Ing. 110 1 052/2440403 beata.grenova@upsvr.gov.sk
NP Podpora zamestnanosti - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - § 54, Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 54 Hajnovičová Ladislava, Ing. 113 1 052/2440454 ladislava.hajnovicova@upsvr.gov.sk
NP Pracuj, zmeň svoj život, Aktivita 2 - podpora zamestnávania UoZ, NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č.1 - Poskytovanie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť § 54 Hvizdošová Liliana, Mgr. 105 1 052/2440402 liliana.hvizdosova@upsvr.gov.sk
Chránená dielňa a chránené pracovisko - § 55, Príspevok na činnosť pracovného asisteta - § 59, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 Jančíková Iveta, Mgr. 105 1 052/2440401 iveta.jancikova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie Európsky sociálny fond, Publicita Korpová Bohunka, Ing. 108 1 052/2440231 bohunka.korpova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č.2 - Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ - NEET, NP Prax pre mladých Kozubíková Mária, Mgr. 106 1 052/2440453 maria.kozubikova@upsvr.gov.sk
Chránená dielňa a chránené pracovisko - § 55, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, NP Podpora integračných podnikov - §§ 53f, 53g, NP Investičná pomoc pre sociálne podniky Krupová Miriama, Mgr. 115 1 052/2440456 miriama.krupova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie Európsky sociálny fond, Výbor pre otázky zamestnanosti Kubovová Monika, Mgr. 107 1 052/2440313 monika.kubovova@upsvr.gov.sk
Prípevok na podporu mobility za prácou § 53a, Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c Kúnová Lenka, Ing. 113 1 052/2440459 lenka.kunova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č.2 - Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ - NEET, NP Prax pre mladých Paugschová Anna, Mgr. 106 1 052/2440452 anna.paugschova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie Európsky sociálny fond Pazúrová Kamila, Ing. 108 1 052/2440231 kamila.pazurova@upsvr.gov.sk
Náhrada časti cestovných výdavkov - § 32, Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, NP Podpora zamestnanosti - príspevok na dochádzku za prácou - § 54 Profantová Monika, Ing. 114 1 052/2440457 monika.profantova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance, Opatrenie č.1 - Poskytovanie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť § 54, NP Pracuj, zmeň svoj život - § 54 podpora SZČO Šavelová Slavka, Mgr. 109 1 052/2440404 slavka.savelova@upsvr.gov.sk
Chránená dielňa a chránené pracovisko - § 55, Príspevok na zriadenie CHD alebo CP - § 56, Príspevok na udržanie občana so zdrav.postihnutím v zamestnaní § 56a, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 Tušimová Marta, Ing. 105 1 052/2440401 marta.tusimova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, NP Podpora zamestnanosti - príspevok na dochádzku za prácou - § 54 Verbovský Vladimír, Ing. 104 1 052/2440407 vladimir.verbovsky@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, NP Podpora zamestnanosti - príspevok na dochádzku za prácou - § 54 Zemanová Tatiana, Bc. 110 1 052/2440403 tatiana.zemanova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Funkcia, agenda Priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
§43-Odborné poradenské služby, NP Aktivácia znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, Opatrenie č.1 - Poskytovanie odborných poradenských služieb ZUoZ Hudáčová Tatiana, Ing. 502 1 052/2440220 tatiana.hudacova@upsvr.gov.sk
§42-Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43-Odborné poradenské služby, NP Aktivácia znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, Opatrenie č.1 - Poskytovanie odborných poradenských služieb ZUoZ Kollárová Viera, Mgr., Ing. 503 1 052/2440455 viera.kollarova@upsvr.gov.sk
§43-Odborné poradenské služby, Projekt Pomáhame odídencom, Opatrenie č.2 - Podpora mobility Kožuchová Miroslava, Mgr. 501 1 052/2440458 miroslava.kozuchova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Kurucová Lenka, Ing. 501 1 052/2440458 lenka.kurucova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - Poradenstvo, Projekt Pomáhame odídencom, Opatrenie č.1 Vzdelávanie odídencov Linhartová Monika, Mgr. 503 1 052/2440110 monika.linhartova@upsvr.gov.sk
Projekt Pomáhame odídencom - Poradenstvo, Projekt Pomáhame odídencom, Opatrenie č.1 Vzdelávanie odídencov Marhefková Katarína, Ing. 503 1 052/2440110 katarina.marhefkova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2 Mikolajová Natália 500 1 052/2440222 natalia.mikolajova@upsvr.gov.sk
NP Individualizové poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Orolinová Stanislava, Mgr. 460 1 052/2440460 stanislava.orolinova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2 Šebestová Anna 500 1 052/2440222 anna.sebestova@upsvr.gov.sk

Agenda aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva - Detašované pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 59, 054 04 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Náhrada časti cestovných výdavkov - § 32, Príspevok na dochádzku za prácou - § 53, Prípevok na podporu mobility za prácou § 53a, Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c, NP Podpora zamestnanosti - príspevok na dochádzku za prácou - § 54, NP Prax pre mladých Gallovičová Jana, Mgr. 130 1 053/2446311 jana.gallovicova@upsvr.gov.sk
NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3 - Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ § 54, NP Aktivácia znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, Opatrenie č.2 - Aktivácia a zaškolenie ZUoZ Materná Monika, Mgr. 126 1 053/2446222 monika.materna@upsvr.gov.sk
NP Cesta na TP 3 - poskytovanie FP na dochádzanie za prácou - § 54, NP Prax pre mladých Sakmárová Jarmila, Mgr. 130 1 053/2446310 jarmila.sakmarova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na TP 3 - podpora vytvárania pracovných miest u verejného zamestnávateľa - § 54, NP Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3 - Podpora zamestnávania znevýhodnených UoZ § 54 Šurcová Miroslava, Ing. 130 1 053/2446414 miroslava.surcova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania - Detašované pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 59, 054 04 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Projekt Pomáhame odídencom - Poradenstvo, Projekt Pomáhame odídencom, Opatrenie č.1 - Vzdelávanie odídencov, Projekt Pomáhame odídencom, Opatrenie č.2 - Podpora mobility, Projekt Pomáhame odídencom, Opatrenie č. 4 - Zapracovanie u zamestnávateľa Dobrovičová Daniela, Mgr. 126 1 053/2446413 daniela.dobrovicova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2, NP Aktivácia znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, Opatrenie č.1 - Poskytovanie odborných poradenských služieb ZUoZ Melikant Stanislav, Mgr. 125b 1 053/2446412 stanislav.melikant@upsvr.gov.sk
NP Individualizové poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Molčanová Jana, Mgr. 126 1 053/2446413 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2, NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Zumriková Mária, Mgr. 125b 1 053/2446411 maria.zumrikova@upsvr.gov.sk

Koordinátor ochrany detí pred násilím

Hraničná 667/13, 05801 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor ochrany detí pred násilím Vincová Kristína Mgr. 301 3. poschodie +421 52 2440 505 kristina.vincova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - SPODaSK

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Funkcia, agenda Priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia SPODaSK Bujňák Peter, Mgr. 336 2 +421 52 2440 600 Peter.Bujnak@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Bilšáková Iveta, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 Iveta.Bilsakova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Hozelec, Hôrka, Jánovce, Mengusovce, Mlynica, Spišské Bystré, Štrba, Švábovce Poprad - Centrum, Starý Juh, Západ, Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže, Veľká ; Agenda plnoletých fyzických osôb Blašková Dagmar, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Dagmar.Blaskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Hranovnica, Liptovská Teplička, Lučivná, Nová Lesná, Smokovce, Spišská Teplica, Spišský Štiavnik, Svit, Štôla, Šuňava, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Ždiar, Poprad - Nový Juh; Agenda plnoletých fyzických osôb Weissová Lenka, Mgr. 238 1 +421 52 2440 603 Lenka.Weissova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Hôrka, Jánovce, Kravany, Mlynica, Spišské Bystré, Svit, Šuňava, Štrba, Poprad – Nový Juh Šivecová Tatiana, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 Tatiana.Sivecova @upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Hrebík Marián, Mgr. 236 1 +421 52 2440 616 Marian.Hrebik@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Hozelec, Spišský Štiavnik, Vydrník; Poprad - Centrum, MPČĽ, Suchoňová, Zimná, Chalachanová Ľubomíra, JUDr. 335 1 +421 52 2440 609 Lubomira.Chalachanova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Hozelec, Liptovská Teplička, Poprad – Centrum: Banícka, Francisciho, Joliota Curie, Levočská, Okružná, Popradskej brigády, Poprad – Matejovce, Poprad – Veľká, Švábovce, Vernár Janovská Chmurová Vanesa, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Vanesa.Chmurovajanovska@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny Jendralová Mária, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 Maria.Jendralova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín – Lučivná, Poprad – starý JUH, Spišský Štiavnik, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Kandrová Jana, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 Jana.Kandrova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Koščová Zdenka PhDr. 333 2 +421 52 2440 608 Zdenka.Koscova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Kožušková Hetešová Lívia, Mgr. 236 1 +421 52 2440 616 Livia.KozuskovaHetesova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD – Jánovce; Kežmarské Žľaby; Kravany; Nová Lesná; Podspády; Vikartovce; Ždiar; Poprad – L. Svobodu; Mládeže; Stráže; Ústecko-Orlická; Rastislavova; Rovná; Leštachová Silvia, Mgr. 335 2 +421 52 2440 609 Silva.Lestachova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Spišská Sobota, Liptovská Teplička, Lučivná, Vyšné Hágy, Smokovce, Mengusovce, Štôla, Švábovce, Vernár; Poprad – Jarná, Moyzesova, Svätoplukova, Šrobárova, Tomášikova Misalová Tatiana, Mgr. 239 1 +421 52 2440 615 Tatiana.Misalova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Gánovce, Hranovnica, Nová Polianka, Podbanské, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby; Poprad - Bajkalská, Dostojevského, Dlhé Hony, Záborského, sídlisko Západ Repelová Mária, Mgr. 345 2 +421 52 2440 604 Maria.Repelova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Svit; Poprad - Letná, Rázusova, Tajovského Šulíková Jana, Bc. 239 1 +421 52 2440 602 Jana.Sulikova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín, agenda osvojenia NRS – Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Mengusovce, Štôla, Spišská Teplica; Poprad – Spišská Sobota, Stráže Ujčíková Jana, Mgr. 235 1 +421 52 2440 601 Jana.Ujcikova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Vystavilová Viera PhDr. 333 2 +421 52 2440 607 Viera.Vystavilova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu "Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce sociálnych vecí a rodiny" Sýkora Ján, PhDr. 236 1 +421 52 2440 616 Jan.Sykora2@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda ohrozených rodín Lapšanská Janka, Mgr. 216 2 +421 53 2446 609 Janka.Lapsanska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Babičová Adriana, Mgr. 216 2 +421 53 2446 610 Adriana.Babicova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a plnoletých fyzických osôb, resocializačný príspevok Kiška Anton, Mgr. 217 2 +421 53 2446 604 anton.kiska@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Baldovce, Dlhé Stráže, Doľany-Roškovce – podľa priezviska A-K, Korytné, Mečedeľovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska A-H, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie – ulice – Galová, Bielidlá, Jarmočná, Levočská cesta, Májová, Mariánske námestie, Robotnícka, Sídl. Hrad, Spišská Kapitula, Školská, Trhovisko, Levoča – ulice – Bottova, Fraňa Kráľa, Fedorkin Jarok, G. Hermana, Gerlachovská, Greschika, Hradisko, J. Francisciho – podľa priezviska A-I, Krátka, Krivanská, Kukučínová, Levočské Kúpele, Lomnická, M.R. Štefánika, Nad Tehelňou – podľa priezviska H-P, Námestie Š. Kluberta, Novoveská cesta, Ovocinárska, Poľná, Prešovská, Pri Prameni, Pri Strelnici, Ruskinovská, Staničná, Špitálska, Vodárenská Filipová Zuzana, Mgr. 216 2 +421 53 2446 605 Zuzana.Filipova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Bijacovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Doľany-Roškovce – podľa priezviska L-Z okrem písmena T, Dúbrava, Klčov, Kurimany, Nemešany, Oľšavica, Pongrácovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska R-Z, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov Spišské Podhradie – ulice – Dr. Špirku, Hviezdoslavova, Komenského, Kúpeľná, Palešovo námestie, Podzámková, Prešovská, Štúrová, Vodný rad, Levoča – ulice – Baštova, Gašpara Haina, Harhovská, J. Francisciho – podľa priezviska R-Z, Kasárenská, Lesná, Levočské Lúky, Mäsiarska, Móricová, Nad Tehelňou – podľa priezviska A-G, Námestie Majstra Pavla, Pri Podkove, Rozvoj, Sadová, Sirotínska, Slavkovská, Športovcov, Štúrová, Vysoká, Za Sedriou, Závada, Ždiarska, Železničný riadok, Žiacka Gadušová Ľudmila, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 Ludmila.Gadusova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Domaňovce, Doľany-Roškovce – podľa priezviska T, Dravce, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Lúčka, Nižné Repaše, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Studenec, Spišský Hrhov - podľa priezviska I-P, Spišské Podhradie – ulice – Štefániková, Mestská časť Katúň, Starý Jarok, Levoča – ulice – J. Czauczika, Dlhá, Hradby, J. Francisciho – podľa priezviska J-P, Kežmarská cesta, Kežmarská ulica, Kláštorská, Košická, Levočská Dolina, Lúčna, Mengusovská, Michala Hlaváčka, Nad Tehelňou – podľa priezviska R-Z, Nová, Nový Dvor, Odorica, Okružná, Pod Vinicou, Popradská cesta, Potočná, Predmestie, Pri Likérke, Probstnerova, Ružová, Uhoľná, Vetrová Leibiczerová Mária, Bc. 216 2 +421 53 2446 605 Maria.Leibiczerova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK – Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Blašková Elena, Mgr. 132 1 +421 53 2446 607 elena.blaskova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK – Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Zakuciová Alena, Mgr. 132 1 +421 53 2446 607 Alena.Zakuciova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Dluhá Mária Ing. 3.posch. 052/2440640 Maria.Dluha@upsvr.gov.sk
Klientské centrum pre OPPnKŤZPaPČ - pracovisko 34 pracovník OPPnKŤZPaPČ 3 prízemie 052/2440671
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Baltazarovič Ján Ing. 207 2.posch. 052/2440642 Jan.Baltazarovic@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Korenková Marianna Bc. 209 2.posch. 052/2440644 Marianna.Korenkova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Marešová Jarmila Bc. 207 2.posch. 052/2440642 Jarmila.Maresova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Kičáková Martina Ing. 208 2.posch. 052/2440643 Martina.Kicakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Horníková Mária Mgr. 208 2.posch. 052/2440643 Maria.Hornikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Račeková Lenka Bc. 212 2.posch. 052/2440646 Lenka.Racekova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Kubová Mária Mgr. 212 2.posch. 052/2440645 Maria.Kubova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Šimková Lucia Bc. 209 2.posch. 052/2440641 Lucia.Simkova2@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -teamleader Fenčáková Mária, Mgr. 205 2.posch. 052/2440670 Maria.Fencakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená G,H,CH,I,J Omastová Katarína, Mgr. 204 2.posch. 052/2440675 Katarina.Omastova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená A,C,L,Ľ,M,T,V,W Zemančíková Jana Mgr. 204 2.posch. 052/2440675 Jana.Zemancikova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená O,P,Z,Ž Tlili Petronela, Mgr. 204 2.posch. 052/2440677 Petronela.Tlili@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -písmená E,F,K,U,Ú Kundisová Renáta Bc. 206 2.posch. 052/2440672 Renata.Kundisova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená N,Ň,R,Ř,S,Š Drenčeniová Mária Mgr. 206 2.posch. 052/2440672 Maria.Drenceniova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená B,Č,D,Ď,DZ,DŽ Bušovská Adriana, Mgr. 206 2.posch. 052/2440676 Adriana.Busovska@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Pondušová Edita, MUDr. 204 2.posch. 052/2440670 Edita.Pondusova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Šlosárik Slavomír, MUDr. 206 2.posch. 052/2440670 Slavomir.Slosarik@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Dančík Alexander, MUDr 205 2.posch. 052/2440670 Alexander.Dancik@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Hudecová Zuzana Mgr. 8 1.posch 052/2440251 Zuzana.Hudecova@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia - ÚPSVR Poprad Dluhá Mária Ing. 3.posch. 052/2440640 Maria.Dluha@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Ružbacká Viera Mgr. 121 1.posch. 053/2446642 Viera.Ruzbacka@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Fabianová Mária Ing. 121 1.posch. 053/2446641 Maria.Fabianova2@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Bašistová Ivana PhDr. 121 1.posch. 053/2446641 Ivana.Basistova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,G,H,CH Dobrovičová Daniela Mgr. 124a 1.posch. 053/2446671 Daniela.Dobrovicova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená E,F,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O Biroščáková Patrícia Mgr. 124a 1.posch. 053/2446671 Patricia.Biroscakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Jezerčáková Elena Mgr. 124b 1.posch. 053/2446672 Elena.Jezercakova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Bičanovská Renáta MUDr. 124b 1.posch. 053/2446672 Renata.Bicanovska@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Hvizdáková Martina MUDr. 124a 1.posch. 053/2446671 Martina.Hvizdakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Koňaková Anna Mgr. 132 1.posch. 053/2446551 Anna.Konakova@upsvr.gov.sk
späť