Kontakty

vrátnica

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Vrátnica prízemie 048/244 0 111

Riaditeľ úradu

Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Gbúr Tomáš, MBA 212B 1 048/2441 100 tomas.gbur@upsvr.gov.sk
Sekretariát riaditeľa, zákon č. 211/2000 Z.Z. a zákon č. 122/2013 Z.z. Kačicová Monika, Mgr. 212A 1 048/2441 101 monika.kacicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bartkovičová Zuzana, Mgr. 107 1 048/2440 310 zuzana.bartkovicova@upsvr.gov.sk
recepcia Nosálová Marta, PhDr. prízemie 048/2440 362 marta.nosalova@upsvr.gov.sk
recepcia Sláviková Anna, Ing. prízemie 048/2440 322 anna.slavikova2@upsvr.gov.sk
A-Baš Šnírerová Dagmar 201 2 048/2440 323 dagmar.snirerova@upsvr.gov.sk
Bat - Bub Vranová Dana, Mgr. 201 2 048/2440 363 dana.vranova@upsvr.gov.sk
Buc - Č (vrátane C) Miklošková Anna 202 2 048/2440 313 anna.mikloskova@upsvr.gov.sk
Da - Du Školníková Martina, Ing. 202 2 048/2440 353 martina.skolnikova@upsvr.gov.sk
Dv - Ga (vrátane Ď,Dz,Dž,E,F) Kárová-Almášiová Janka, Bc. 204 2 048/2440 352 janka.karovaalmasiova@upsvr.gov.sk
Ge - Hi Sitová Lenka 204 2 048/2440 312 lenka.sitova@upsvr.gov.sk
Šl - Tu Kubaliaková Alexandra Mgr. prízemie 048/2440 325 alexandra.kubaliakova@upsvr.gov.sk
Chm - Jo (vrátane I) Šajgalíková Katarína, Mgr. 205 2 048/2440 358 katarina.sajgalikova@upsvr.gov.sk
Ju - Km Príčová Katarína, Bc. 207 2 048/2440 317 katarina.pricova@upsvr.gov.sk
Kn - Krb Bušovský Michal, Bc. 207 2 048/2440 357 michal.busovsky@upsvr.gov.sk
Krc - Le Varhoľová Lucia, Bc. 208 2 048/2440 319 lucia.varholova@upsvr.gov.sk
Lh - Maš (vrátane Ľ) Tišliarová Viera 208A 2 048/2440 359 viera.tisliarova@upsvr.gov.sk
Mat - Mi Peressényiová Brigita, Mgr. 209 2 048/2440 316 brigita.peressenyiova@upsvr.gov.sk
Ml - On (vrátane N,Ň) Bozalková Zuzana 209 2 048/2440 356 zuzana.bozalkova@upsvr.gov.sk
Op - Pe Bystrianska Emília 210 2 048/2440 320 emilia.bystrianska@upsvr.gov.sk
Pf - Puk Kišková Mária 210 2 048/2440 360 maria.kiskova@upsvr.gov.sk
Pul - Sed (vrátane Q,R,Ř) Slávová Petra, Mgr. prízemie 048/2440 311 petra.slavova@upsvr.gov.sk
Sef - Sti Koklesová Katarína, Mgr. prízemie 048/2440 351 katarina.koklesova@upsvr.gov.sk
Sto - Šk Čambalová Tatiana, Mgr. prízemie 048/2440 327 tatiana.cambalova@upsvr.gov.sk
Hl - Chl Laurová Dagmar 205 2 048/2440 318 dagmar.laurova@upsvr.gov.sk
Tv - Vi (vrátane Ť,U) Kekeláková Renáta prízemie 048/2440 328 renata.kekelakova@upsvr.gov.sk
Vj - Ž,W (vrátane Z,Y) Poláková Zuzana Mgr. prízemie 048/2440 324 Zuzana.Polakova3@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Bartová Petra, Bc. 108 1 048/2440 321 petra.bartova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Melošová Veronika, Mgr. 108 1 048/2440 326 veronika.melosova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Kmeťová Marianna, Mgr. 101 1 048/2440 341 marianna.kmetova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Vrbovská Lucia, Ing. 101 1 048/2440 315 lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk

EURES - poradca

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES - poradca Spišiaková Alžbeta Ing. 407 4 048/2440 303 alzbeta.spisiakova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Vajcíková Lýdia PhDr. 410 4 048/2440 300 Lydia.Vajcikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Kubajdová Lenka, Mgr. 409 4 048/2440 314 lenka.kubajdova@upsvr.gov.sk
referent Púpalová Andrea, Mgr. 409 4 048/2440 314 andrea.pupalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Moravčíková Jana, Ing. 608 6 048/2440 400 jana.moravcikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláčková Iveta, Mgr. 306 3 048/2440 220 iveta.sedlackova@upsvr.gov.sk
§54 – NP Praxou k zamestnaniu, §51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I Očenášová Anna, Ing. 306 3 048/2440 402 anna.ocenasova2@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, Dianová Danica 601 6 048/2440 452 danica.dianova@upsvr.gov.sk
§59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta; §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, Ďurišková Eva 601 6 048/2440 411 eva.duriskova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov aktívnej politiky trhu práce Srniaková Miriam, Mgr. 602 6 048/2440 221 miriam.srniakova@upsvr.gov.sk
§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 – Úspešne na trhu práce, Aktivita 2 Domanická Kristína, Mgr. 606 6 048/2440 401 kristina.domanicka@upsvr.gov.sk
Projekt Prvá pomoc Krahulcová Eliška, Ing. 605 6 048/2440 454 eliska.krahulcova@upsvr.gov.sk
Projekt Prvá pomoc Lichá Klaudia, Ing. 602 2 048/2440 406 klaudia.licha@upsvr.gov.sk
§50j - Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I Grešová Ingrid, Mgr. 603 6 048/2440 404 ingrid.gresova@upsvr.gov.sk
§ 53 g Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku, §53 – Príspevok na dochádzku za prácou, NP Reštart mladých UoZ 2 Hambálková Miroslava, Ing. 603 6 048/2440 405 miroslava.hambalkova@upsvr.gov.sk
§52-Príspevok na aktivačnú činnosť, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §53a – Príspevok na podporu mobility, §53c- Príspevok na presťahovanie za prácou Janovcová Magdaléna, Ing. 603 6 048/2440 410 magdalena.janovcova@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou Almanová Lucia, PhDr. 604 6 048/2440 453 lucia.almanova@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), §32, ods. 12 – Náhrada časti cestovných výdavkov Pejková Pecníková Ivona, Mgr. 604 6 048/2440 458 ivona.pejkovapecnikova@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), NP Reštart dlhodobých UoZ - opatrenie č.1 Štúberová Jana 604 6 048/2440 222 jana.stuberova@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Bartoš Ivan, Mgr. 605 6 048/2440 403 ivan.bartos@upsvr.gov.sk
§53 – Príspevok na dochádzku za prácou Janovcová Iveta, Mgr. 606 6 048/2440 456 iveta.janovcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Paulusová Ružena Mgr. 403 4 048/2440 450 ruzena.paulusova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, Kováčová Martina, Mgr. 404 4 048/2440 460 martina.kovacova2@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, Oravkinová Jarmila Mgr. 404 4 048/2440 461 jarmila.oravkinova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, Projekt PNP Omastová Martina, Mgr. 405 4 048/2440 462 martina.omastova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ Petrovská Ivana, Ing. 405 4 048/2440 451 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS+, KOMPAS+ Nôtová Emília PhDr. 405 4 048/2440 455 emilia.notova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelania Spevák Peter, Mgr. 106 1 048/2440 330 peter.spevak@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Kupcová Marta, Bc. 103 1 048/2440 333 marta.kupcova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Jamnická Alena, Mgr. 104 1 048/2440 332 alena.jamnicka@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12, § 52, § 52a Porubská Michaela 104 1 048/2440 336 michaela.porubska@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12, § 52a Hetflajšová Lucia, Mgr. 104 1 048/2440 331 lucia.hetflajsova@upsvr.gov.sk
Vorbachová Tatiana 103 1 048/2440 334 tatiana.vorbachova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Haviernik Ivan, Ing. 104 1 048/2440 332 ivan.haviernik@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Laluhová Eva Mgr. 307 3 048/2440 500 eva.laluhova@upsvr.gov.sk

Koordinácia ochrany detí pred násilím

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinácia ochrany detí pred násilím Šmigová Renáta, Mgr. 217B 1 048/2441 614 renata.smigova@upsvr.gov.sk
Koordinácia ochrany detí pred násilím Lamoš Pravoľub Mgr. 217B 1 048/2441 614 pravolub.lamos@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Hermanová Zuzana Mgr. 314 2 048/2441 618 zuzana.hermanova@upsvr.gov.sk
Mácsadyová Gréta Mgr. 314 2 048/2441 618 greta.macsadyova@upsvr.gov.sk
Kuzbelová Eva Mgr. 304 2 048/2441 616 eva.kuzbelova@upsvr.gov.sk
Jurgová Iveta Mgr. 305 2 048/2441 619 iveta.jurgova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
#######################################################################################################################
Odvolacie konania rieši Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Banská Bystrica Trieda SNP 75, 048/2450904
#######################################################################################################################
vedúca oddelenia Luttyová Andrea Mgr. 305 3 048/2440 670 andrea.luttyova@upsvr.gov.sk
referent Bočincová Eva Mgr. 301 3 048/2440 641 eva.bocincova@upsvr.gov.sk
referent Jamrichová Zuzana Mgr. 301 3 048/2440 643 Zuzana.Jamrichova@upsvr.gov.sk
referent Majeríková Ľubica Mgr. 301 3 048/2440 645 lubica.majerikova@upsvr.gov.sk
referent Straková Helena Ing. 302 3 048/2440 646 helena.strakova@upsvr.gov.sk
referent Čupková Jana Mgr. 302 3 048/2440 642 Jana.Cupkova@upsvr.gov.sk
referent Lubyová Eva Mgr. 302 3 048/2440 640 eva.lubyova@upsvr.gov.sk
preukazy FO s ŤZP, parkovacie preukazy; posúdenie osobitnej starostlivosti na účely ŠSD Vargová Jana Mgr. 303 3 048/2440 501 jana.vargova@upsvr.gov.sk
referent Strháková Erika, Mgr. 304 3 048/2440 673 erika.strhakova@upsvr.gov.sk
referent Dobiasová Tatiana Ing. 304 3 048/2440 671 tatiana.dobiasova@upsvr.gov.sk
referent Hrušková Zuzana Mgr. 304 3 048/2440 672 zuzana.hruskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Danišová Ľubica Mgr. 507 5 048/2440 550 lubica.danisova@upsvr.gov.sk
Chmelová Eva, Mgr. 501 5 048/2440 513 Eva.Chmelova@upsvr.gov.sk
Sušienková Jela, Mgr. 501 5 048/2440 522 Jela.Susienkova@upsvr.gov.sk
Gálusová Ingrid Bc. 502 5 048/2440 560 ingrid.galusova@upsvr.gov.sk
Katarína Fodorová, Mgr. 502 5 048/2440 561 Katarina.Fodorova@upsvr.gov.sk
Veverová Dominika, Mgr. 502 5 048/2440 551 dominika.veverova@upsvr.gov.sk
Holíková Katarína, Mgr. 503 5 048/2440 520 katarina.holikova@upsvr.gov.sk
Margócziová Martina, Mgr. 503 5 048/2440 514 Martina.Margocziova@upsvr.gov.sk
Pavlíková Petra, Mgr. 508 5 048/2440 519 petra.pavlikova@upsvr.gov.sk
Proftová Martina, Mgr. 503 5 048/2440 515 Martina.Proftova@upsvr.gov.sk
Matušková Andrea 504 5 048/2440 555 Andrea.Matuskova@upsvr.gov.sk
Chochulová Ľubica, Bc. 504 5 048/2440 554 Lubica.Chochulova@upsvr.gov.sk
Babečka Ondrej, Mgr. 509 5 048/2440 556 ondrej.babecka@upsvr.gov.sk
Zubáková Zuzana, Mgr. 505 5 048/2440 517 Zuzana.Zubakova@upsvr.gov.sk
Weinbergerová Irena, Bc. 505 5 048/2440 557 Irena.Weinbergerova@upsvr.gov.sk
Styková Anna, Bc. 506 5 048/2440 516 Anna.Stykova@upsvr.gov.sk
Ridzoňová Miroslava, Bc. 506 5 048/2440 518 Miroslava.Ridzonova@upsvr.gov.sk
Birka Martin, Mgr. 508 5 048/2440 512 Martin.Birka@upsvr.gov.sk
Halán Milan, Mgr. 504 5 048/2440 521 milan.halan@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čubová Zdenka, Mgr. 706 7 048/2440 600 zdenka.cubova@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Viera Mgr. 701 7 048/2440 608 viera.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Smutná Andrea, Mgr. 701 7 048/2440 615 andrea.smutna@upsvr.gov.sk
referent Klementisová Simona, Mgr. 702 7 048/2440 620 simona.klementisova@upsvr.gov.sk
referent Chabadová Soňa, Ing. 702 7 048/2440 601 sona.chabadova@upsvr.gov.sk
referent Belanská Lea, Mgr. 705 7 048/2440 607 lea.belanska@upsvr.gov.sk
referent Ulický Igor, Mgr. 703 7 048/2440 612 igor.ulicky@upsvr.gov.sk
referent Zeleňáková Zdenka, Mgr. 703 7 048/2440 613 zdenka.zelenakova@upsvr.gov.sk
referent Čačková Romana, Mgr. 703 7 048/2440 602 Romana.Cackova2@upsvr.gov.sk
referent Jombíková Janáková Michaela, Mgr. PhD. 704 7 048/2440 622 michaela.jombikovajanakova@upsvr.gov.sk
referent Pelcová Iveta, Mgr. 704 7 048/2440 611 iveta.pelcova@upsvr.gov.sk
referent Tomášu Katarína, Mgr. 704 7 048/2440 621 katarina.tomasu@upsvr.gov.sk
referent Čižmárik Michal Mgr. 705A 7 048/2440 603 michal.cizmarik@upsvr.gov.sk
referent Kováčová Zuzana, Mgr. 708 7 048/2440 610 zuzana.kovacova2@upsvr.gov.sk
referent Dorčáková Daniela, Mgr. 708 7 048/2440 623 daniela.dorcakova@upsvr.gov.sk
referent Vozárová Mária, Mgr. 709 7 048/2440 606 maria.vozarova@upsvr.gov.sk
referent Slezáková Daniela, Mgr. 709 7 048/2440 609 daniela.slezakova@upsvr.gov.sk
referent Gasidlová Adriána, PhDr. 609 6 048/2440 604 adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk
referent Bačová Renáta, Mgr. 609 6 048/2440 605 renata.bacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čierna Eleonóra, Ing. 216 1 048/2441 170 eleonora.cierna@upsvr.gov.sk
rozpočtárka Maťúšová Veronika, Ing. 215 1 048/2441 179 veronika.matusova@upsvr.gov.sk
finančný referent Pauk Lukáš, Ing 215 1 048/2441 173 lukas.pauk@upsvr.gov.sk
účtovníčka Majerová Iveta 214 1 048/2441 175 iveta.majerova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Krnáčová Janka, Ing. 214 1 048/2441 174 janka.krnacova@upsvr.gov.sk
správca budov Bielik Dušan 219 1 048/2441 193 dusan.bielik@upsvr.gov.sk
majetkárka Vyšná Ivana 220 1 048/2441 191 ivana.vysna@upsvr.gov.sk
vodič Zachar Marián 220 1 048/2441 196 marian.zachar@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Barlová Martina, Ing. 217A 1 048/2441 181 martina.barlova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Ševčíková Lívia, Ing. 217A 1 048/2441 182 livia.sevcikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky podateľňa

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Raučinová Marta prízemie 048/2440 196 marta.raucinova@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Bahýlová Lucia, Mgr. prizemie 048/2440 197 lucia.bahylova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Kolenič Branislav, JUDr. Mgr. 221 1 048/2441 130 branislav.kolenic@upsvr.gov.sk
kontrolór Maňka Milan Ing. 221 1 048/2441 132 milan.manka@upsvr.gov.sk
kontrolór Uličný Martin, Mgr. 221 1 048/2441 131 martin.ulicny@upsvr.gov.sk
kontrolór Bartók Ján, JUDr. 210 1 048/2441 115 jan.bartok@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Štekláčová Jarmila, Mgr. 223 1 048/2441 120 jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk
samostaný radca Hrnčiariková Erika, Ing. 222 1 048/2441 122 erika.hrnciarikova@upsvr.gov.sk
späť