Contact

Oddelenie služieb pre občana

Dlhy rad 17 bj@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Ing. Jana Chomová 201 1 054/2440 250 jana.chomova@upsvr.gov.sk
Recepcia Ing. Juliana Hudáková 201 1 054/2440 250 juliana.hudakova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Ing. Marek Vanát 204 1 054/2440 200 marek.vanat@upsvr.gov.sk
Bardejov - Šl-Šz, Hertník, Kurov Mgr. Ivan Fellegi 208 1 054/2440 202 ivan.fellegi@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ka-Kn; Cigeľka O-Ž; Ing. Milan Gáll 303 2 054/2440 209 milan.gall@upsvr.gov.sk
Bardejov - Z,Ž; Andrejová; Bartošovce; Becherov; Frička, Kučín Mgr. Silvia Görögová 315 2 054/2440 213 silvia.gorogova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Sj-Sz; Kobyly; Kochanovce; Nižná Voľa Michal Hadváb 311 2 054/2440 210 michal.hadvab@upsvr.gov.sk
Bardejov - G, Sveržov, Tročany, Kurima - A - I Adriána Karaffová 306 2 054/2440 205 adriana.karaffova@upsvr.gov.sk
Bardejov - A,F; Petrová A-K Ing. Eva Kravcová 304 2 054/2440 207 eva.kravcova@upsvr.gov.sk
Bardejov - T, Bogliarka, Dubie, Kružľov, Mikulášová, Smilno, Varadka Mgr. Mária Krušková 209 1 054/2440 203 maria.kruskova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Pa-Pe; Lukavica; Nemcovce; Vyšná Voľa, Krivé Mgr. Kyjovská Eva 314 2 054/2440 212 eva.kyjovska@upsvr.gov.sk
Bardejov - Č,E; Hutka; Lukov; Zlaté, Vaniškovce Jana Mačejovská 315 2 054/2440 213 jana.macejovska@upsvr.gov.sk
Bardejov -I, R; Poliakovce; Richvald; Hankovce Mgr. Marcel Majcher 210 1 054/2440 204 marcel.majcher@upsvr.gov.sk
Bardejov - J,CH; Fričkovce; Petrová L-Ž Mgr. Alena Maňková 304 2 054/2440 207 alena.mankova@upsvr.gov.sk
Bardejov - D, Chmeľová, Nižný Tvarožec, Oľšavce, Vyšný Tvarožec Mgr. Katarína Moravcová 210 1 054/2440 204 katarina.moravcova@upsvr.gov.sk
Zborov Ing. Jaroslav Packa 302 2 054/2440 208 jaroslav.packa@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ba-Bi, Gaboltov, Lipová, Porúbka, Ortuťová Mgr. Alena Paľová 207 1 054/2440 201 alena.palova@upsvr.gov.sk
Bardejov - C, Hažlín, Hrabské,Tarnov Mgr. Jana Petrašková 316 2 054/2440 214 jana.petraskova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ho-Hz; Hrabovec; Lenartov - C-Ž; Livovská Huta, Lopuchov Mgr. Miroslava Palšová 313 2 054/2440 211 miroslava.palsova@upsvr.gov.sk
Bardejov Mi-Mz, Hervartov, Janovce, Nižná Polianka, Mokroluh Mgr. Mária Prítoková 305 2 054/2440 206 maria.pritokova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ko-Kz; Cigeľka A-N; Kožany; Križe Ing. Vladimír Puzder 303 2 054/2440 209 vladimir.puzder@upsvr.gov.sk
Bardejov - N, Ph-Pz; Rokytov; Komárov Mgr. Mária Hudáková 314 2 054/2440 212 maria.hudakova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Sa-Si; Šarišské Čierne, Beloveža, Dubinné, Brezovka, Jedlinka, Livov Daniela Romanová 311 2 054/2440 210 daniela.romanova@upsvr.gov.sk
Zborov Mgr. Spišák Dominik 302 2 054/2440 215 dominik.spisak@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ha-Hn; Lenartov - A,B; Lopuchov Mgr. Miroslava Vasičkaninová 313 2 054/2440 211 miroslava.vasickaninova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ša-Šk, Malcov Bc. Zuzana Hanková 208 1 054/2440 202 zuzana.hankova2@upsvr.gov.sk
Bardejov - Ma-Mh, Abrahámovce, Buclovany, Kľušov, Ondavka, Regetovka, Stebník, Vyšná Polianka, Stebnická Huta Monika Remetová 305 2 054/2440 206 monika.remetova@upsvr.gov.sk
Raslavice Daniela Švecová 316 2 054/2440 214 daniela.svecova@upsvr.gov.sk
Bardejov - U,V,W; Osikov; Rešov; Šašová; Šiba Monika Timcová 209 1 054/2440 203 monika.timcova@upsvr.gov.sk
Bardejov - L,O; Snakov; Kurima - J - Ž Mária Vavreková 306 2 054/2440 205 maria.vavrekova@upsvr.gov.sk
Bardejov - Bj-Bz, Gerlachov Valéria Silvašiová 207 1 054/2440 201 valeria.silvasiova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Voľné pracovné miesta Mgr. Renáta Achejevová 421 3 054/2440 272 renata.achejevova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Hudáková 421 3 054/2440 272 katarina.hudakova@upsvr.gov.sk
Cudzinci Bc. Petra Pavelčíková 420 3 054/2440 303 petra.pavelcikova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre občana

Centrálna 812/11 sk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Recepcia Mgr. Tomáš Jurina 10 1 054/2443 250 tomas.jurina@upsvr.gov.sk
Svidník " Š, T, Ť " (začiatočné písmeno priezviska), Cigla, Nová Polianka, Roztoky, Šarišký Štiavnik, Vápeník, Vyšná Jedľová Ing Anton Binder 4 1 054/ 2443 020 anton.binder@upsvr.gov.sk
Svidník " CH, L, Ľ, O " (začiatočné písmeno priezviska), Bodružal, Hunkovce, Kečkovce, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Miroľa, Nižný Komárnik Mgr. Daniela Brindová 8 1 054/ 2443 195 daniela.brindova@upsvr.gov.sk
Svidník " A, B " (začiatočné písmeno priezviska), Kružlová, Kurimka, Nižná Pisaná Bc. Iveta Brjančinová 6 1 054/ 2443 315 iveta.brjancinova@upsvr.gov.sk
Svidník " I, J, S " (začiatočné písmeno priezviska), Havranec, Kapišová, Korejovce, Mestisko, Nižná Jedľová, Svidnička Mgr. Nadežda Guzyová 7 1 054/ 2443 312 nadezda.guzyova@upsvr.gov.sk
Svidník " H, M, N " (začiatočné písmeno priezviska), Belejovce, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Jurková voľa Mgr. Stanislava Ivančová 8 1 054/ 2443 513 stanislava.ivancova@upsvr.gov.sk
Svidník " D, DZ, DŽ, K " (začiatočné písmeno priezviska), Vyšný Mirošov JUDr. Maroš Jurčenko 13 1 054/ 2443 311 maros.jurcenko@upsvr.gov.sk
Svidník " C, Č, D, " (začiatočné písmeno priezviska), Nižný Mirošov, Stročín, Vyšná Písaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Orlík, Mgr. Michaela Krajkovičová 6 1 054/ 2443 315 michaela.krajkovicova@upsvr.gov.sk
Svidník " E, F, G " (začiatočné písmeno priezviska), Hrabovčík, Krajná Bystrá, Medvedie, Príkra, Šarbov Mgr. Iveta Ligová 11 1 054/ 2443 317 iveta.ligova@upsvr.gov.sk
Svidník " P, R " (začiatočné písmeno priezviska), Beňadikovce, Dubová, Nižný Orlík, Okrúhle, Pstriná, Rakovčik, Šemetkovce Ivo Rodák 11 1 054/ 2443 317 ivo.rodak@upsvr.gov.sk
Ladomirová Mgr. Iveta Rudyová 7 1 054/ 2443 202 iveta.rudyova@upsvr.gov.sk
Svidník " U, V, Z, Ž, Y " (začiatočné písmeno priezviska), Krajná Poľana, Mlynárovce, Rovné, Radoma, Vagrinec Mgr. Jana Zribková 7 1 054/ 2443 312 jana.zribkova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru JUDr. Anna Hanobiková 569 4 054/2440 500 anna.hanobikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately JUDr. Dana Hegedüšová 474 3 054/2440 600 Dana.hegedusova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Ladislav Bačo 470 3 054/2440 606 ladoslav.baco@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Erika Beňová 466 3 poschodie 054/2440 607 erika.benova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Iveta Buvaličová 471 3 054/2440 603 iveta.buvalicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Gabriela Glovňová 464 3 054/2440 604 gabriela.glovnova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Guttová 469 3 054/2441 502 marta.guttova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Kravcová Katarína 466 3 054/2440 837 katarina.kravcova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Hudáková 473 3 054/2440 602 marta.hudakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela PhDr. Marianna Jaszayová 471 3 054/2440 603 marianna.jaszayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Juhásová 470 3 054/2440 606 maria.juhasova3@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Kmecová 465 3 054/2440 604 zuzana.kmecova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Pangrácová 473 3 054/2440 602 jana.pangracova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Ľubomír Šesták 469 3 054/2441 502 lubomir.sestak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Dagmar Schleifová 469 3 054/2441 502 dagmar.schleifova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Žaneta Stašová 471 3 054/2440 603
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Vatehová 464 3 054/2440 604 zuzana.vatehova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúci Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Marián Bodik 575 4 054/2440 510 marian.bodik@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Erika Cinová 567 4 054/2440 514 erika.cinova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Anna Dinisová 572 4 054/2440 552 anna.dinisova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Helena Gmitterová 573 4 054/2440 555 helena.gmitterova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Hurajová 574 4 054/2440 519 maria.hurajova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dagmar Schleifová 570 4 054/2440 550 dagmar.schleifova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Simona Krasová 571 4 054/2440 511 simona.sinalova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Stanislava Krukárová 571 4 054/2440 511 stanislava.krukarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Blanka Rimarčíková 564 4 054/2440 517 blanka.rimarcikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Emília Labancová 566 4 054/2440 174 emilia.labancova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marianna Mačejovská 574 4 054/2440 519 marianna.macejovska@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Martina Marcinova 572 4 054/2440 515 martina.marcinova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Eva Mašlarová 564 4 054/2440 517 eva.maslarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Emília Matiašová 573 4 054/2440 555 emilia.matiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky JUDr. Emília Mikulová 565 4 054/2440 522 emilia.mikulova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dana Semanová 567 4 054/2440 514 dana.semanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Miroslava Tejová 570 4 054/2440 550 miroslava.tejova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúci Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Erik Sokoli 261 1 054/2440 670 erik.sokoli@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Stanislav Baranok 262 1 054/2440 641 stanislav.baranok@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Henrieta Bobeková 264 1 054/2440 643 henrieta.bobekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Bc. Jana Brachová 325 2 054/2440 660 jana.brachova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Eva Ratvajová 268 1 054/2440 645 eva.ratvajova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Kamila Cverdeľová 262 1 054/2440 641 kamila.cverdelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Anton Hudák 272 1 054/2440 676 anton.hudak@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Zuzana Krakovská 271 1 054/2440 671 zuzana.krakovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Jana Kandelová 272 1 054/2440 676 jana.kandelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Dana Bilavská 264 1 054/2440 643 dana.bilavska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Alena Pisarčíková 270 1 054/2440 672 alena.pisarcikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Tatiana Prokopovičová 268 1 054/2440 645 tatiana.prokopovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Mária Šoltysová 271 1 054/2440 671 maria.soltysova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Daniela Veselovská 263 1 054/2440 640 daniela.veselovska@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Marek Krúpa 411 3 054/2440 310 marek.krupa@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie JUDr. Ján Hricko 422 3 054/2440 332 jan.hricko@upsvr.gov.sk
správne konanie Ing. Jozef Lipka 422 3 054/2440 301 jozef.lipka@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci Oddelenia poradenstva a vzdelávania PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313 klaudia.ondiakova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: K-O Mgr. Eva Borecká 221 1 054/2440 313 eva.borecka@upsvr.gov.sk
Agenda PaV PhDr. Lukáš Grohoľ 225 1 054/2440 314 lukas.grohol@upsvr.gov.sk
Agenda PaV Mgr. Miroslava Karolová 224 1 054/2440 311 miroslava.karolova@upsvr.gov.sk
Agenda PaV Mgr. Slavomíra Jurčišinová 225 1 054/2440 314 slavomira.jurcisinova@upsvr.gov.sk
Agenda PaV PaedDr. PhDr. Radoslav Micheľ PhD. 224 1 054/2440 312 radoslav.michel@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: A -J PaedDr.PhDr.ThLic. Marcela Nováková PhD. 220 1 054/2440 317 marcela.novakova@upsvr.gov.sk
Agenda PaV PhDr. Miriama Marková 224 1 054/2440 312 miriama.markova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: P-Z PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313
Agenda PaV Mgr. Lenka Štefancová 224 1 054/2440 311 lenka.stefancova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúci Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Rastislav Klima 501 4 054/2440 400 rastislav.klima@upsvr.gov.sk
§51 - BJ, Agenda ESF Mgr. Monika Babejová 521 4 054/2440 411 monika.babejova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Šanca na zamestnanie - BJ, NP Hrady, § 50k, §53b - SK, BJ, §54 - NP Cesta na TP - aktivita č.2, NP Praxou k zamestnaniu Mgr. Jana Borecká 524 4 054/2440 402 jana.borecka@upsvr.gov.sk
§54 - NP 50+, §55, §56, §59 - SK, BJ vyúčtovania platieb § 54 - NP CzKN Mgr. Michaela Mikulcová 510 4 054/2440 407 michaela.mikulcova@upsvr.gov.sk
agenda ESF JUDr. Ján Dolhý 522 4 054/2440 405 jan.dolhy@upsvr.gov.sk
§52, §52a - BJ Mgr. Adriana Franeková 525 4 054/2440 408 adriana.franekova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, SK, §50 - BJ Daniela Herůfková 512 4 054/2440 404 daniela.herufkova@upsvr.gov.sk
§32, §53, §53a - BJ Mgr. Miroslav Horvath 522 4 054/2440 405 miroslav.horvath@upsvr.gov.sk
§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ Ing. Zuzana Mihoková 511 4 054/2440 401 zuzana.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Ing. Ján Chovanec 520 4 054/2440 406 jan.chovanec@upsvr.gov.sk
§54 -NP Cesta z KN - SK, BJ, NP Reštart pre mladých a2, NP Reštart DN a1, NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ na TP s využitím neštátnych služieb (ADZ) - SK, BJ Ing. Radka Kloknerová 521 4 054/2440 411 radka.kloknerova@upsvr.gov.sk
§54 NP Reštart pre mladých a2, NP Reštart Dno a1 Mgr. Alena Krupová 508 4 054/2440 412 alena.krupova@upsvr.gov.sk
§54 – NP Cesta na trh práce 2 - opatrenie č.1 Bc. Silvia Micenková 507 4 054/2440 409 silvia.micenkova@upsvr.gov.sk
tajomník VOZ, Agenda ESF Mgr. Vladislav Pangrác 520 4 054/2440 403 vladislav.pangrac@upsvr.gov.sk
§50j - SK,BJ Mgr. Valéria Pechová 509 4 054/2440 410 valeria.pechova@upsvr.gov.sk
§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ Mgr. Mária Sokolová 510 4 054/2440 407 maria.sokolova@upsvr.gov.sk
§52, §52a - BJ Mgr. Silvia Soroková 525 4 054/2440 408 silvia.sorokova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, SK, §50 - BJ Mgr. Eva Sosňáková 512 4 054/2440 404 eva.sosnakova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Praxou k zamestnaniu - BJ, SK PhDr. Lenka Vrabcová 509 4 054/2440 410 lenka.vrabcova@upsvr.gov.sk
§49, §57 - SK, BJ, §54 - NP, NP Cesta na TP - aktivita č.4 Mgr. Anna Tribusová 508 4 054/2440 409 anna.tribusova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúci Aktivačného centra Mgr. Erik Slimák 326 2 054/2440 370 erik.slimak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Marek Gmitter 203 1 054/2440 371 marek.gmitter@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Ing. Viera Havrilová 322 2 054/2440 372 viera.havrilova@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mária Hudáková 203 1 054/2440 371 maria.hudakova2@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Ing. Viktor Jaroščák 322 2 054/2440 372 viktor.jaroscak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Agáta Jurčišinová 203 1 054/2440 371 agata.jurcisinova@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Jana Palšová 203 1 054/2440 371 jana.palsova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Mgr. Peter Šandala 203 1 054/2440 371 peter.sandala@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Daniela Štefanovová 203 1 054/2440 371 daniela.stefanovova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci pracoviska Ing. Božena Michaličová 15 2 054/ 2443 310 bozena.michalicova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum Ing. Júlia Babejová 14 1 054/2443 371 julia.babejova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Jana Baková 28 2 054/2443 511 jana.bakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marcela Berezná 30 2 054/2443 603 marcela.berezna@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Mgr. Daniela Braslavská 22 2 054/2443 319 daniela.braslavska@upsvr.gov.sk
správne konanie Ing. Ján Brenišin 19 2 054/2443 212 jan.brenisin@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Mgr. Katarína Cimbová 90 Prízemie, budova OÚ 054/2443 616 katarina.cimbova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Darivčáková 17 2 054/2443 605 jana.darivcakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 94 Prízemie, budova OÚ 054/2443 673 maria.digonova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Silvia Feková 16 2 054/2443 614 silvia.fekova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Dana Gereková 29 2 054/2443 318 dana.gerekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Gojdičová 16 2 054/2443 614 jana.gojdicova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Jaroslava Grossmannová 5 1 054/2443 454 jaroslava.grossmannova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Jana Haniš 24 2 054/2443 313 jana.hanis@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Dominika Hlivjaková 20 2 054/2443 553 dominika.hlivjakova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Mgr. Vladislav Hricenko 89 Prízemie, budova OÚ 054/2443 615 vladislav.hricenko@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum PaedDr. Jozef Choma 14 1 054/2443 371 jozef.choma@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marcela Ivanegová 31 2 054/2443 452 marcela.ivanegova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Lýdia Ivanová 2 1 054/2443 403 lydia.ivanova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Jurinová 5 1 054/2443 400 maria.jurinova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania § 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Ing. Katarína Kalináková 23 2 054/2443 316 katarina.kalinakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Kimáková 18 2 054/2443 514 maria.kimakova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Patrik Kolečava 28 2 054/2443 511 patrik.kolecava@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Jana Kromková 21 2 054/2443 222 jana.kromkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Silvia Lešková 95 Prízemie, budova OÚ 054/2443 641 silvia.leskova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum Mgr. Ján Lucík 14 1 054/2443 371 jan.lucik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Aneta Maguláková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 aneta.magulakova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum Ing. Jana Malačinová 14 1 054/2443 371 jana.malacinova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Aneta Morozová 26 2 054/2443 314 aneta.morozova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Andrea Želizňaková 20 2 054/2443 553 andrea.zeliznakova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Otrošinová 92 Prízemie budova OÚ 054/2443 210 katarina.otrosinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Milena Palubová 86 Prízemie, budova OÚ 054/2443 643 milena.palubova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Ing. Marek Pavelčák 22 2 054/2443 319 marek.pavelcak@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bc. Mariana Pašeňová 3 1 054/2443 401 mariana.pasenova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Helena Pichová 2 1 054/2443 402 helena.pichova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Roman Popik 1 Prízemie 054/2443 191 roman.popik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Renáta Rusinková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 renata.rusinkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Ivana Sipľaková 85 Prízemie, budova OÚ 054/2443 642 ivana.siplakova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 3
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
§54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Veronika Čengeriová 5 1 054/2442 401 veronika.cengeriova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 9 príz. 054/2442 641 maria.digonova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Edita Fričeková 17 príz. 054/2442 512 edita.fricekova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Haľková 16 príz. 054/2442 551 maria.halkova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Jana Harčariková 11 príz. 054/2442 313 jana.harcarikova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Bc. Kamila Jendroľová 1 1 054/2442 312 kamila.jendrolova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Anna Kaňuchová 10 príz. 054/2442 314 anna.kanuchova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. František Mašlej 9 príz. 054/2442 641 frantisek.maslej2@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné vyživné a štátne sociálne dávky Bc. Bibiana Ondrašinová 17 príz. 054/2442 512 bibiana.ondrasinova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Mgr. Ivana Štefániková príz. 054/2442 315 ivana.stefanikova@upsvr.gov.sk
späť