Kontakty

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Miroslav Málik Ing. 1 043/2444 100 miroslav.malik@upsvr.gov.sk
sekretariát Katarína Kacková 1 043/2444 101 katarina.kackova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Soňa Miháliková PhDr. 9 6 043/2444 500 sona.mihalikova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Zuzana Hucíková Mgr. 9 3 043/2444 300 zuzana.hucikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia (poverená zastupovaním) Katarína Gaššová Ing. 4 2 043/2444 315 katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Kozáčiková Mgr. 5 príz. 043/2444 319 zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jolana Gočalová PhDr. 5 príz. 043/2444 551 jolana.gocalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniela Radzová Mgr. 6 3 043/2444 311 daniela.radzova@upsvr.gov.sk
Radca Edita Balcová 4 2 043/2444 316 edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dana Sopúchová Ing. 4 2 043/2444 452 dana.sopuchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kveta Hollá Bc. 1 2 043/2444 312 kveta.holla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Uhríčíková Mgr. 1 2 043/2444 321 jana.uhricikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Surová Bc. 6 2 043/2444 314 jana.surova@upsvr.gov.sk
Odborný radca Roman Markulček Mgr. 7 príz. 043/2444 550 roman.markulcek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Nováková Bc. 2b 2 043/2444 313 katarina.novakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Erika Kubašková Mgr. 2b 2 043/2444 373 erika.kubaskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačného centra

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mateková Daniela Mgr. 7 5 043/2444 371 daniela.matekova@upsvr.gov.sk
radca Martin Mučka Mgr. 9 5 043/2444 370 martin.mucka@upsvr.gov.sk
radca Katarína Kytková Mgr. 9 5 043/2444 370 katarina.kytkova@upsvr.gov.sk
radca Jana Válečíková Mgr. 9 5 043/2444 370 jana.valečikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca Iveta Medvecká Mgr. 12 4 043/2444 318 iveta.medvecka@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Horák Miroslav Ing. 2a 3 043/2444 400 miroslav.horak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Bobčeková Jana Mgr. 4 3 043/2444 407 jana.bobcekova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dúhová Anna Mgr. 4 3 043/2444 401 anna.duhova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Ferančíková Veronika Mgr. 10 4 043/2444 402 Veronika.ferancikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Macková Miriam Mgr. 10 4 043/2444 455 miriam.mackova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lavríková Silvia PaedDr. 10 3 043/2444 450 silvia.lavrikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Horňák Milan Ing. 11 3 043/2444 110 milan.hornak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kavuliaková Jaroslava Ing. 1 3 043/2444 403 jaroslava.kavuliakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mikulová Martina Mgr. 1 3 043/2444 451 martina.mikulova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šnapková Mária Ing. 1 4 043/2444 222 maria.snapkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kováčová Milada Ing. 1 4 043/2444 221 milada.kovacova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zachar Alexander Bc 1 4 043/2444 223 alexander.zachar@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, kontaktná osoba k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam Vladimír Šátek JUDr. 4 8 043/2444 115 vladimir.satek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Vosková Mgr. 6 8 043/2444 317 zuzana.voskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Beáta Schellingová Ing. 2 8 043/2444 305 beata.schellingova@upsvr.gov.sk
referent Surová Mária 2 8 043/2444 306 maria.surova@upsvr.gov.sk
referent Hajíček Anna Mgr 2b 8 043/2444 308 anna.hajicek@upsvr.gov.sk
referent Balková Bibiana Mgr 5 8 043/2444 406 bibiana.balkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Fedorová Zdenka PhDr. 3b 6 043/2444 600 zdena.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Melicherčíková Martina Mgr. 6 6 043/2444 602 martina.melichercikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Majdová Lucia Mgr. 2b 6 043/2444 603 lucia.majdova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katreniaková Lenka Mgr. 2b 6 043/2444 610 lenka.katreniakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zápotočná Jana Mgr. 7 6 043/2444 601 jana.zapotocna@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Bieľová Magdaléna Mgr. 4 6 043/2444 608 magdalena.bielova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Furindová Lucia Mgr. 6 6 043/2444 606 lucia.furindova@upsvr.gov.sk
Odborný radca Dobias Katarína Mgr. 12 6 043/2444 605 katarina.dobias@upsvr.gov.sk
referent Kubačková Miriam Mgr. 3 6 043/2444 611 miriam.kubackova@upsvr.gov.sk
referent Pangrácová Zuzana PhDr. 5 6 043/2444 607 zuzana.pangracova@upsvr.gov.sk

NP Podpora ochrany detí pred násilím

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Fedorová Iveta Mgr. 12 5 043/2444 502 iveta.fedorova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Katarína Dutková, Mgr. 2a 5 043/2444 609 katarina.dutkova2@upsvr.gov.sk
referent Lucia Zelenáková-Zdražilová Mgr. 1 6 043/2444 604 lucia.zelenakovazdrazilova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Katarína Bajčičáková Mgr. 2b 5 043/2444 670 katarina.bajcicakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Ľubomíra Murínová Mgr. 1 5 043/2444 672 lubomira.murinova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Viera Fedorová Mgr. 1 5 043/2444 501 viera.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Klejová Mgr. 6 5 043/2444 641 anna.klejova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Šablatúrová Mgr. 4 5 043/2444 642 katarina.sablaturova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dančo Monika Ing. 4 5 043/2444 671 monika.danco@upsvr.gov.sk
referent Brašeňová Beáta PhDr. 3 5 043/2444 673 beata.brasenova@upsvr.gov.sk
referent Karč Slavomír 5 5 043/2444 674 slavomir.karc@upsvr.gov.sk

Oddelenie HN, NV a ŠSD

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zuzana Notová PhDr. 2b 4 043/2444 510 zuzana.notova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Brňová Mgr. 2a 4 043/2444 514 anna.brnova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Révaiová Mgr. 4 4 043/2444 517 anna.revaiova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mariňáková Veronika Bc. 4 4 043/2444 515 veronika.marinakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniela Harezníková Bc. 9 4 043/2444 554 daniela.hareznikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Janka Kršková Mgr. 7 4 043/2444 553 jana.krškova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Marta Stuchlá Mgr. 6 4 043/2444 512 marta.stuchla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šimeková Lucia Mgr. 6 4 043/2444 511 lucia.simekova@upsvr.gov.sk
referent Silvia Kupčuláková PhDr. 8 4 043/2444 519 silvia.kapculakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kvietok Ján Ing. 2 7 043/2444 170 jan.kvietok@upsvr.gov.sk
samostatný radca Šalatová Miroslava Ing. 2 7 043/2444 181 miroslava.salatova@upsvr.gov.sk
odborný radca Fedorová Erika Ing. 2 7 043/2444 152 erika.fedorova@upsvr.gov.sk
referent Šalatová Helena 4 7 043/2444 182 helena.salatova@upsvr.gov.sk
referent Slimáková Oľga 4 7 043/2444 175 olga.slimakova@upsvr.gov.sk
referent Ištvánová Emília Bc. 10 7 043/2444 196 emilia.istvanova@upsvr.gov.sk
referent Hodoňová Erika Mgr. 7 7 043/2444 192 erika.hodonova@upsvr.gov.sk
referent Moravčíková Adriana Ing. podateľňa prízemie 043/2444 111 adriana.moravcikova@upsvr.gov.sk
referent Šubjak Ján prízemie - prístavba budovy úradu 043/2444 197

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca Peter Helienek Ing. 1 7 043/2444 130 peter.helienek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Kuderavá PhDr. 1 7 043/2444 131 jana.kuderava@upsvr.gov.sk

Zamestnanci ústredia PSVR

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca - EURES Lýdia Valachová Mgr. 043/2444 303 lydia.valachova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Viera Žúborová Bc. 4 1 043/2444 121 viera.zuborova@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Daniela Baričáková Mgr. 4 1 043/2444 122 daniela.baricakova@upsvr.gov.sk
referent - oddelenie prevádzky Vladislav Hucík Ing. 8a 2 043/2444 151 vladislav.hucik@upsvr.gov.sk
späť