Kontakty

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Birtusová Jarmila Ing. 1 043/2444 101 jarmila.birtusova@upsvr.gov.sk
sekretariát Katarína Kacková 1 043/2444 101 katarina.kackova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Zuzana Notová PhDr. 9 6 043/2444 500 zuzana.notova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Zuzana Hucíková Mgr. 9 3 043/2444 300 zuzana.hucikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Jolana Gočalová PhDr. 3b 2 043/2444 310 jolana.gocalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Nováková Bc. 2b 2 043/2444 313 katarina.novakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Sláva Šťastná Mgr. 2b 2 043/2444 373 slava.stastna@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dana Sopúchová Ing. 7 2 043/2444 452 dana.sopuchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Surová Bc. 6 2 043/2444 314 jana.surova@upsvr.gov.sk
Radca Edita Balcová 4 2 043/2444 316 edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Gaššová Ing. 4 2 043/2444 315 katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Uhríčíková Mgr. 1 2 043/2444 321 jana.uhricikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Hollá Kveta Bc. 1 2 043/2444 312 kveta.holla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniela Radzová Mgr. 5 príz. 043/2444 311 daniela.radzova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Kozáčiková Mgr. 5 príz. 043/2444 319 zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Málik Miroslav Ing. 5 príz. 043/2444 322 miroslav.malik@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Valečíková Jana Mgr. 7 príz. 043/2444 323 jana.valecikova@upsvr.gov.sk
Odborný radca Roman Markulček Mgr. 7 príz. 043/2444 550 roman.markulcek@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačného centra

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mateková Daniela Mgr. 7 5 043/2444 371 daniela.matekova@upsvr.gov.sk
radca Martin Mučka Mgr. 9 5 043/2444 370 martin.mucka@upsvr.gov.sk
radca Katarína Kytková Mgr. 9 5 043/2444 370 katarina.kytkova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca Iveta Medvecká Mgr. 12 4 043/2444 318 iveta.medvecka@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Zachar Alexander Bc. 2a 3 043/2444 400 alexander.zachar@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Bobčeková Jana Mgr. 4 3 043/2444 407 jana.bobcekova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dúhová Anna Mgr. 4 3 043/2444 401 anna.duhova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Húšťová Henrieta Ing.. 2a 4 043/2444 402 henrieta.hustova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Bencúrová Veronika Ing. 2a 4 043/2444 410 veronika.bencurova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lavríková Silvia PaedDr. 10 3 043/2444 450 silvia.lavrikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Horňák Milan Ing. 11 3 043/2444 110 milan.hornak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lacková Alena Mgr. 1 3 043/2444 403 alena.lackova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mikulová Martina Mgr. 1 3 043/2444 451 martina.mikulova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Valová Dominika Mgr 2b 3 043/2444 404 dominika.valova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šnapková Mária Ing. 1 4 043/2444 222 maria.snapkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kováčová Milada Ing. 1 4 043/2444 221 milada.kovacova@upsvr.gov.sk
Radca Švecová Dagmar Ing. Bc. 6 3 043/2444 409 dagmar.svecova@upsvr.gov.sk
Radca Remková Lýdia Ing. 6 3 043/2444 409 lydia.remkova@upsvr.gov.sk
Radca Plaváková Jana Ing. 7 3 043/2444 408 jana.plavakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, kontaktná osoba k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam Vladimír Šátek JUDr. 4 8 043/2444 115 vladimir.satek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Vosková Mgr. 6 8 043/2444 317 zuzana.voskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Beáta Schellingová Ing. 2 8 043/2444 305 beata.schellingova@upsvr.gov.sk
referent Surová Mária 2 8 043/2444 306 maria.surova@upsvr.gov.sk

Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Fedorová Zdenka PhDr. 3b 6 043/2444 600 zdena.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Melicherčíková Martina Mgr. 6 6 043/2444 602 martina.melichercikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Majdová Lucia Mgr. 2b 6 043/2444 603 lucia.majdova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katreniaková Lenka Mgr. 2b 6 043/2444 610 lenka.katreniakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zápotočná Jana Mgr. 7 6 043/2444 601 jana.zapotocna@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Bieľová Magdaléna Mgr. 12 6 043/2444 608 magdalena.bielova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Čaučíková Katarína Mgr. 6 6 043/2444 606 katarina.caucikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dobias Katarína Mgr. 11 6 043/2444 605 katarina.dobias@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mgr. Barbora Hladeková Antolová,Phd. 2b 6 barbora.hladekovaantolova@upsvr.gov.sk
referent Pangrácová Zuzana PhDr. 5 6 043/2444 607 zuzana.pangracova@upsvr.gov.sk
referent Basárová Katarína PhDr. 3 6 043/2444 611 katarina.basarova@upsvr.gov.sk
referent Tarajová Lucia Mgr. 8 6 lucia.tarajova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Mlynarčíková Katarína Mgr. 2a 5 043/2444 609 katarina.mlynarcikova@upsvr.gov.sk
referent Lucia Zelenáková-Zdražilová Mgr. 1 6 043/2444 604 lucia.zelenakovazdrazilova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Katarína Bajčičáková Mgr. 2b 5 043/2444 670 katarina.bajcicakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Ľubomíra Murínová Mgr. 1 5 043/2444 672 lubomira.murinova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Viera Fedorová Mgr. 1 5 043/2444 501 viera.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Klejová Mgr. 6 5 043/2444 641 anna.klejova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Šablatúrová Mgr. 4 5 043/2444 642 katarina.sablaturova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Marettová Marcela Mgr. 4 5 043/2444 671 marcela.marettova@upsvr.gov.sk
referent Brašeňová Beáta PhDr. 3 5 043/2444 673 beata.brasenova@upsvr.gov.sk
referent Karč Slavomír 5 5 043/2444 674 slavomir.karc@upsvr.gov.sk

Oddelenie HN, NV a ŠSD

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Anna Révaiová Mgr. 2b 4 043/2444 510 anna.revaiova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Brňová Mgr. 10 4 043/2444 514 anna.brnova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mariňáková Veronika Bc. 4 4 043/2444 515 veronika.marinakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kršková Janka Mgr. 4 4 043/2444 553 janka.krskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniela Harezníková Bc. 7 4 043/2444 554 daniela.hareznikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šinálová Andrea PhDr. 9 4 043/2444 552 andrea.sinalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Marta Stuchlá Mgr. 9 4 043/2444 512 marta.stuchla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dančo Monika Ing. 6 4 043/2444 511 monika.danco@upsvr.gov.sk
referent Silvia Kupčuláková PhDr. 8 4 043/2444 519 silvia.kapculakova@upsvr.gov.sk
referent Kubačková Miriam Mgr. 5 4 miriam.kubackova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kvietok Ján Ing. 2 7 043/2444 170 jan.kvietok@upsvr.gov.sk
samostatný radca Šalatová Miroslava Ing. 2 7 043/2444 181 miroslava.salatova@upsvr.gov.sk
odborný radca Fedorová Erika Ing. 2 7 043/2444 152 erika.fedorova@upsvr.gov.sk
referent Šalatová Helena 4 7 043/2444 182 helena.salatova@upsvr.gov.sk
referent Balková Bibiana Mgr. 4 7 043/2444 175 bibiana.balkova@upsvr.gov.sk
referent Ištvánová Emília Bc. 10 7 043/2444 196 emilia.istvanova@upsvr.gov.sk
referent Hodoňová Erika Mgr. 7 7 043/2444 192 erika.hodonova@upsvr.gov.sk
referent Moravčíková Adriana Ing. podateľňa prízemie 043/2444 111 adriana.moravcikova@upsvr.gov.sk
referent Šubjak Ján prízemie - prístavba budovy úradu 043/2444 197

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca Peter Helienek Ing. 1 7 043/2444 130 peter.helienek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Kuderavá PhDr. 1 7 043/2444 131 jana.kuderava@upsvr.gov.sk

Zamestnanci ústredia PSVR

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca - EURES Lýdia Valachová Mgr. 043/2444 303 lydia.valachova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Viera Žúborová Bc. 4 1 043/2444 121 viera.zuborova@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Daniela Baričáková Mgr. 4 1 043/2444 122 daniela.baricakova@upsvr.gov.sk
referent - oddelenie prevádzky Vladislav Hucík Ing. 8a 2 043/2444 151 vladislav.hucik@upsvr.gov.sk
referent Fedorová Iveta Mgr. 12 5 043/2444 502 iveta.fedorova@upsvr.gov.sk
späť