Kontakty

ÚPSVaR Košice, Staničné námestie č.9, 040 01 Košice

ke@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu PhDr. Pavol Mutafov Pavol.Mutafov@upsvr.gov.sk
sekretariát riaditeľa Mgr. Lucia Šmídová 613 6 2440101 Lucia.Smidova@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Mária Hučková 608 6 2440171 Maria.Huckova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie a majetok Ing. Alica Lacková 515 5 2440202 Alica.Lackova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Ing. Gabriel Dovica 505 5 2440180 Gabriel.Dovica@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana, Popradská 74, Košice
vedúca oddelenia Mazáková Dana, JUDr. 202 2 2442 200 Dana.Mazakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnaváteľa
Informačné karty štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, agent VPM, Pisarčíková Anna, Ing. 212 2 2442209 Anna.Pisarcikova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, hromadné prepúšťanie Bradová Zuzana, Mgr. 203/B 2 2442 202 Zuzana.Bradova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, hromadné prepúšťanie Peničková Marta, Mgr. 203/B 2 2442202 Marta.Penickova@upsvr.gov.sk
agent VPM, burzy práce, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest Húlan Milan, Bc. 203 2 2442218 Milan.Hulan@upsvr.gov.sk
agent VPM, výberové konania, burzy práce, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest Libáková Marta, Mgr. 201 2 2442299 Marta.Libakova@upsvr.gov.sk
agent VPM, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest, burzy práce Novák Róbert, Ing. 203 2 2442203 Robert.Novak@upsvr.gov.sk
povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ročné výkazy), výberové konania, burzy práce Štefanková Zuzana, Ing. 201 2 2442201 Zuzana.Stefankova@upsvr.gov.sk
agent VPM, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest, burzy práce Duda Miroslav, Ing. 201 2 2442151 Miroslav.Duda@upsvr.gov.sk
Recepcia
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Hudáková Reich Elena, Bc. 7 prízemie 2442511 elena.hudakovareich@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Ongaľová Gabriela 7 prízemie 2442511 Gabriela.Ongalova@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Vargová Mária, Ing. 7B prízemie 2442688 Maria.Vargova3@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Denciová Dagmar, Ing. 7/B prízemie 2442688 Dagmar.Denciova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Košice I., Popradská 74, Košice
teamleader Uramová Marta, PhDr. 103 1 2442510 Marta.Uramova@upsvr.gov.sk
Ta - Tr, Ť, Lo Sabová Jana, Ing. 101 1 2442 315 Jana.Sabova@upsvr.gov.sk
Š, Gb - Gn Felberová Gabriela 110 1 2442 519 Gabriela.Felberova@upsvr.gov.sk
Ka, L, Ľ, C (okrem Lo) Kollárová Adriana, Mgr. 101 1 2442 216 Adriana.Kollarova@upsvr.gov.sk
Va - Ve, U, Z Žabková Bibiana 102 1 2442 215 Bibiana.Zabkova@upsvr.gov.sk
Vi - Vž, W, Fb - Fž Gunglová Anna, Bc. 102 1 2442 215 Anna.Gunglova@upsvr.gov.sk
občania so ZP, O Sedláková Miriam, Ing. 102 1 2442 217 Miriam.Sedlakova@upsvr.gov.sk
Sa - Sn, Su - Sž Ilkovičová Zlata, Mgr. 106 1 2442 514 Zlata.Ilkovicova@upsvr.gov.sk
N (okrem Ni), Ň, Č, Sz Tahzib Eva, Ing. 106 1 2442 514 Eva.Tahzib@upsvr.gov.sk
Ba - Ber Janočková Zina 107 1 2442 533 Zina.Janockova@upsvr.gov.sk
Ma - Me Hajduová Alžbeta 107A 1 2442 515 Alzbeta.Hajduova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Go - Grn Lazárová Anna 107A 1 2442 515 Anna.Lazarova@upsvr.gov.sk
Ha - Horo, Ji, Jo, Ju Hudáková Miroslava 108 1 2442 678 Miroslava.Hudakova@upsvr.gov.sk
Fa, Gam - Gaž, I, Sp - St, Ž Ščerbová Katarína, Mgr. 108 1 2442 522 Katarina.Scerbova@upsvr.gov.sk
Horp - Hy, Ja, Je Balogová Alžbeta 108 1 2442 522 Alzbeta.Balogova@upsvr.gov.sk
IPS Daňko Michal, Mgr. 103 1 2442 207 Michal.Danko@upsvr.gov.sk
Pj - Pž, A Kostelníková Mária, Mgr. 109 1 2442 309 Maria.Kostelnikova@upsvr.gov.sk
Pa - Pi, Gro Velišková Gabriela 109 1 2442 311 Gabriela.Veliskova@upsvr.gov.sk
Ke - Kk, R, Ch, náhradné výživné Mačajová Bernardína, Ing. 109 1 2442 311 Bernardina.Macajova@upsvr.gov.sk
Bes - Bž Kendrová Marcela, Ing. 110C 1 2442 519 Marcela.Kendrova@upsvr.gov.sk
Mf - Mž, Gaa - Gal, Kl - Kn Djordjevska Zuzana, Ing. 111 1 2442 517 Zuzana.Djordjevska@upsvr.gov.sk
Ko - Kov, Grp - Gž, E, Ni Harčariková Daniela 111 1 2442 529 Daniela.Harcarikova@upsvr.gov.sk
Kö, Koz - Kž, Tu - Tž, So Podolská Katarína, Bc. 111 1 2442 529 Katarina.Podolska@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana KE II, Popradská 74, Košice
team leader Feketeová Zuzana, Mgr. 306 3 2442 670 Zuzana.Feketeova@upsvr.gov.sk
Mor-Mrz, Som-Sz, Bobaľová Jana 309 3 2442 317 Jana.Bobalova@upsvr.gov.sk
EU, náhradná starostlivosť KE I–KE IV Pačutová Mária, Ing. 304 3 2442 695 Maria.Pacutova2@upsvr.gov.sk
EU, náhradná starostlivosť KE II–KE III Mičianová Martina, Mgr. 304 3 2442 695 Martina.Micianova@upsvr.gov.sk
CH, Ka-Ki, Ku-Kz Fircáková Valéria 308 3 2442 535 Valeria.Fircakova@upsvr.gov.sk
I, Š Halásová Monika, Ing. 308 3 2442 675 Monika.Halasova@upsvr.gov.sk
Cii-Czz, L, Ľ, Pa, Ta-Tk, Ť Jacková Eva 310 3 2442 680 Eva.Jackova@upsvr.gov.sk
E, F, N, Ň Jacíková Zuzana 303 3 2442 692 Zuzana.Jacikova@upsvr.gov.sk
Č, Pb-Pf, Tl-Tz Jendrušáková Silvia 310 3 2442 685 Silvia.Jendrusakova@upsvr.gov.sk
Ga, Dv, Dy, Dz, Dž, Po, dotácie KE II,III Kopková Alena 302 3 2442 312 alena.kopkova@upsvr.gov.sk
Ca-Cih, V Kolesárová Mária, Mgr. 310/C 3 2442 680 Maria.Kolesarova@upsvr.gov.sk
Aa – An, Ho-Hr, O Molnárová Miroslava, Mgr. 303 3 2442 521 oslava.Molnarova@upsvr.gov.sk
Ko, Dr, Dum-Duz Micová Sylvia, Mgr. 308 3 2442 675 Sylvia.Micova@upsvr.gov.sk
Be-Bz, náhradné výživné Papáčová Tatiana, Ing. 301 3 2442 699 Tatiana.Papacova@upsvr.gov.sk
Daa-Dan, J, R Štefek Simona, Mgr. 311 3 2440 671 Simona.Stefek@upsvr.gov.sk
Ba, Bá, Q, U, W, X,Y Salvatová Simona, Mgr. 301 3 2442 699 Simona.Salvatova@upsvr.gov.sk
Ao-Az, Ha-Hn, Hu-Hz, Pg-Pl, dotácie KE I,IV Slivková Erika 303 3 2442 521 Erika.Slivkova@upsvr.gov.sk
Gb-Gz, Z, Pr-Pz Szilágyiová Zuzana, Ing. 302 3 2442 683 Zuzana.Szilagyiova@upsvr.gov.sk
Sa-Sol, Mik-Mop Štefanová Jana 309 3 2442 317 Jana.Stefanova@upsvr.gov.sk
Ma-Mij Tököly Milan, JUDr. 307 3 2442 320 Milan.Tokoly@upsvr.gov.sk
ZPS, Ž, Dao-Daz, De-Do Vargová Anna, Ing. 311 3 2442 332 Anna.Vargova@upsvr.gov.sk
Kj, Kl, Km, Kn, Kr, Ď, Dua-Dul Veselovská Alena 308 3 2442 535 Alena.Veselovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Košice III., Popradská 74, Košice
team -leader Harčar Albert,Mgr. 202 2 2442210 Albert.Harcar@upsvr.gov.sk
A, C, E, I, Í, S, X, La - Le, náhradné výživné - okres KE III Szabóová Gabriela, Mgr. 208 2 2442211 Gabriela.Szaboova@upsvr.gov.sk
Č, M, V, W, Hp - Hr - Hv - Hu - Hy Ristvejová Viera 208 2 2442204 Viera.Ristvejova@upsvr.gov.sk
Š, T, Ť, Pis-Py Filčáková Alena, Ing. 209 2 2442205 Alena.Filcakova@upsvr.gov.sk
K Lacková Marcela, Mgr. 210 2 2442206 Marcela.Lackova@upsvr.gov.sk
F, J, O, R, Ř, Li - Lo - Lu - Ly, Ľ Takáčová Antónia, Mgr. 211 2 2442208 Antonia.Takacova@upsvr.gov.sk
B, Ch, Pa - Pá, Q, Y, Ha - He - Hi - HL-Hm- Hn, všetci občania so ZPS - okres KE III Fabiniová Iveta 211 2 2442213 Iveta.Fabiniova@upsvr.gov.sk
D, Ď, G, N, Ň, U, Ú, Ü, Z, Ž, Pe-Pir, Ho Lukáčová Gabriela 211 2 2442208 Gabriela.Lukacova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb občanom Košice IV., Popradská 74, Košice
zástupca vedúcej pre Košice IV Kutá Stanislava, Ing. 411 4 2442 310 Stanislava.Kuta@upsvr.gov.sk
Ba - Bo, Ď, náhradné výživné Andrejkovičová Anna, Mgr. 410/A 4 2442 318 Anna.Andrejkovicova@upsvr.gov.sk
L, Ľ, Š Čisláková Gabriela 408 4 2442 530 Gabriela.Cislakova@upsvr.gov.sk
H, Kj- Kol, W Juhásová Božena, Bc. 407/A 4 2442 537 Bozena.Juhasova@upsvr.gov.sk
Bp - By, O, UoZ so ZP, §§ 52, 52a, 49, 57, 53 (pre UoZ A - K) Juríková Adriana, Mgr. 410/A 4 2442 318 Adriana.Jurikova@upsvr.gov.sk
S, Z Kleščová Katarína, Mgr. 408/A 4 2442 696 Katarina.Klescova@upsvr.gov.sk
A, I, V, X, Y, §§ 52, 52a, 49, 57, 53 ( pre UoZ L- Ž), VK Knižková Aileen, Ing. 409 4 2442 324 Aileen.Knizkova@upsvr.gov.sk
E, N, Ň, T, Ť, U Krešáková Natália 406 4 2442 314 Natalia.Kresakova@upsvr.gov.sk
C, Č, P Lechmanová Beáta, Bc. 409/A 4 2442 513 Beata.Lechmanova2@upsvr.gov.sk
Kom - Ky, Q Moravčíková Viera 407 4 2442 547 Viera.Moravcikova@upsvr.gov.sk
G, R, Ž Orendášová Andrea, Mgr. 410 4 2442 214 Andrea.Orendasova@upsvr.gov.sk
F, Ch, J Pajdalová Jana 408/A 4 2442 696 Jana.Pajdalova@upsvr.gov.sk
D, Ka - Ki Spišák Karol, Ing. 407/A 4 2442 537 Karol.Spisak@upsvr.gov.sk
M Srnková Katarína, Bc. 406 4 2442 314 Katarina.Srnkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Košice okolie I a II., Staničné nám. 9
Obvod Košice - okolie 1 Onderková Zuzana, Mgr. 124 1 2440340 Zuzana.Onderkova@upsvr.gov.sk
Obvod Košice - okolie 2 Bajusová Zuzana, Mgr. 222 2 2440510 Zuzana.Bajusova@upsvr.gov.sk
recepcia Lukačková Mária 118 1 2440319 Maria.Lukackova@upsvr.gov.sk
recepcia 118 1
recepcia Godušová Jarmila 117 1 2440315 Jarmila.Godusova@upsvr.gov.sk
Bačkovík Maščáková Agáta, Mgr. 211 2 2440557 Agata.Mascakova@upsvr.gov.sk
Baška Horváthová Margita Bc. 110 1 2440323 Margita.Horvathova@upsvr.gov.sk
Belža Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 2440325 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Beniakovce Strömplová Zuzana 107 1 2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Bidovce Medveová Andrea, Mgr. 107 1 2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Blažice Vargová Mária, Bc. 208 2 2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Bočiar Mikulová Dominika, Mgr. 109 1 2440311 Dominika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Bohdanovce Medveová Andrea, Mgr. 107 1 2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Boliarov Šimková Alena, Mgr,. 210 2 2440514 Alena.Simkova@upsvr.gov.sk
Budimír Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Bukovec Geňová Mária 206 2 2440201 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Bunetice Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Byster Vaľková Monika, Ing. 109 1 2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Čakanovce Homoľová Eva, Ing. 209 2 2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Čaňa 1/2 A-L Vanková Ivana 114 1 2440317 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
Čaňa 1/2 M-Ž Dzuriková Jarmila 114 1 2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Čižatice Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Družstevná pri Hornáde Rybárová Valéria 120 1 2440339 Valeria.Rybarova@upsvr.gov.sk
Ďurďošík Petrillová Danka, MVDr. 210 2 2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Ďurkov Timurová Iveta, Mgr. 209 2 2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Geča Maťašovská Katarína 116 1 2440331 Katarina.Matasovska@upsvr.gov.sk
Gyňov Krupská Jarmila 114 1 2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Haniska - Grajciar Mikulová Dominika, Mgr. 109 1 2440311 Dominika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Herľany - Žírovce Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Hodkovce Dzuriková Jarmila 114 1 2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Hrašovík Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Hýľov Horváthová Margita, Bc. 110 1 2440323 Margita.Horvathova@upsvr.gov.sk
Chrastné Vaľková Monika, Ing. 109 1 2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Kalša Vargová Mária, Bc. 208 2 2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Kec. Lipovec Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Kecerovce Ď-F, H-J Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Kecerovce K-Ž Mitrová Katarína,Mgr. 221 2 2440344 Katarina.Mitrova@upsvr.gov.sk
Kecerovce A-Č, Gáborová Pašáková Viera 220 2 2440402 Viera.Pasakova@upsvr.gov.sk
Kecerovce D, Gábor, Ga, Ge, Gi, Go, Gu, Gr Valiková Terézia 220 2 2440402 Terezia.Valikova@upsvr.gov.sk
Kechnec Mikulová Dominika, Mgr. 109 1 2440311 Dominika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Kokšov Bakša Semjonová Martina 115 1 2440325 Martina.Semjonova@upsvr.gov.sk
Komárovce Vanková Ivana 114 1 2440317 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
Kostoľany Miková Iveta, Mgr. 105 1 2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Košická Belá Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Košická Polianka Miková Iveta, Mgr. 105 1 2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Košické Olšany Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Košický Klečenov Petrillová Danka, MVDr., 206 2 2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Kráľovce Semanová Anna, MVDr. 106 1 2440318 Anna.Semanova@upsvr.gov.sk
Kysak Maťašovská Katarína 116 1 2440331 Katarina.Matasovska@upsvr.gov.sk
Malá Ida Bolčová Lýdia, Bc. 115 1 2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Malá Lodina Bolčová Lýdia, Bc. 115 1 2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Milhosť Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 2440325 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Mudrovce Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Nižná Hutka Miková Iveta, Mgr. 105 1 2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Nižná Kamenica Valiková Terézia 220 2 2440402 Terezia.Valikova@upsvr.gov.sk
Nižná Myšľa Ivánová Silvia, Ing. 105 1 2440316 Silvia.Ivanova@upsvr.gov.sk
Nižný Čaj Strömplová Zuzana 206 2 2440201 Katarina.Matasovska@upsvr.gov.sk
Nižný Klatov Semjonová Martina 115 1 2440325 Martina.Semjonova@upsvr.gov.sk
Nová Polhora Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Nováčany Bolčová Lýdia, Bc. 115 1 2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Nový Salaš Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Obišovce Maťašovská Katarína 115 1 2440331 Katarina.Matasovska@upsvr.gov.sk
Olšovany Semanová Anna, MVDr. 106 1 2440318 Anna.Semanova@upsvr.gov.sk
Opátka Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Opiná Stromplová Zuzana 107 1 2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Ploské, Ortaše Medveová Andrea, Mgr. 107 1 2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Rákoš Šoltesová Ildikó, Bc. 106 1 2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Rankovce Šandorová Drahoslava, Bc. 210 2 2440514 Drahoslava.Sandorova@upsvr.gov.sk
Rozhanovce Homoľová Eva, Ing. 209 2 2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Ruskov Maščáková Agáta, Mgr. 211 2 2440557 Agata.Mascakova@upsvr.gov.sk
Sady nad Torysou Vaľková Monika, Ing. 109 1 2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Seňa Krupská Jarmila 114 1 2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Skároš A-B Čontošfalská Marta 108 1 2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Skároš C-F Rendošová Vlasta 108 1 2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Skároš G-J Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 2440323 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Skároš M Vaľková Monika, Ing. 109 1 2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Skároš N-T Maťašovská Katarína 116 1 2440323 Katarina.Matasovska@upsvr.gov.sk
Skároš K-L, U-Z Geňová Mária 115 1 2440345 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Slančík Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Slanec Vargová Mária, Bc. 208 2 2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Slanská Huta Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Slanské Nové Mesto Vargová Mária, Bc. 208 2 2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Sokoľ A-G Krupská Jarmila 114 1 2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Sokoľ H-L Vanková Ivana 114 1 2440317 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
Sokoľ M-Z Dzuriková Jarmila 114 1 2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Sokoľany Horváthová Margita, Bc. 110 1 2440325 Margita.Horvathova@upsvr.gov.sk
Svinica Strömplová Zuzana 107 1 2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Šemša Mikulová Dominika, Mgr. 109 1 2440311 Dominika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Trebejov Krupská Jarmila 114 1 2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Trstené pri Hornáde Ivánová Silvia, Ing. 105 1 2440316 Silvia.Ivanova@upsvr.gov.sk
Trsťany Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Vajkovce Semanová Anna, MVDr. 106 1 2440318 Anna.Semanova@upsvr.gov.sk
Valaliky A-J Geňová Mária 115 1 2440345 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Valaliky K-Ž Semjonová Martina 115 1 2440325 Martina.Semjonova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida 1/2 A-J Rendošová Vlasta 108 1 2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida 1/2 K-Ž Čontošfalská Marta 108 1 2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Veľká Lodina Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Vtáčkovce, Gáborová Daduláková Viera 206 2 2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Vtáčkovce A-F,Gábor, Ga-Gu, H-Ž Petrillová Danka, MVDr. 206 2 2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Vyšná Hutka A-M Miková Iveta, Mgr. 105 1 2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Vyšná Hutka N-Ž Ivánová Silvia, Ing. 105 1 2440316 Silvia.Ivanova@upsvr.gov.sk
Vyšná Kamenica Valiková Terézia 220 2 2440402 Terezia.Valikova@upsvr.gov.sk
Vyšná Myšľa Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 2440323 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Vyšný Čaj Stromplová Zuzana 107 1 2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Vyšný Klatov Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 2440325 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Zlatá Idka Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Zdoba Vaľková Monika, ing. 109 1 2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Ždaňa Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 2440325 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Všetky obce - náhradné výživné, koordinácia dávok EÚ, NRS. Oznámenia o vyradení Ke - okolie 2 Suchá Katarína, Ing. 211 2 2440557 Katarina.Sucha@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Moldava nad Bodvou
vedúca Pracoviska Moldava n/B, Úsek služieb pre občana Bačová Andrea, Ing. 129 1 2444318 Andrea.Bacova2@upsvr.gov.sk
ŠSD: J– P, A – J dožiadania, pošta, všetky doklady (Dotácie, Príspevok na bývanie, Výzvy...) Halecká Jana, Mgr. 101 prízemie 2444777 Jana.Halecka@upsvr.gov.sk
ŠSD: J– P, A – J dožiadania, pošta, všetky doklady (Dotácie, Príspevok na bývanie, Výzvy...) Karafová Tímea, Ing. 101 prízemie 2444777 Timea.Karafova@upsvr.gov.sk
P, ŠSD: (G – I), ŠSD koordinovateľné v rámci EÚ (L-Ž), náhradná starostlivosť (L-Ž) Spišáková Michaela, Ing. 110 prízemie 2444521 Michaela.Spisakova@upsvr.gov.sk
E, Horváthová (A-J), ŠSD: (A - F), ŠSD koordinovateľné v rámci EÚ (A-K), náhradná starostlivosť (A-K) Šalátová Vaňová Lucia, Ing. 110 prízemie 2444521 Lucia.SalatovaVanova@upsvr.gov.sk
Horváth (M-Z), PvHN: C, D, E, I, J, L, M, R, U, V, náhradné výživné Szabóová Jarmila, JUDr. 109 prízemie 2444310 Jarmila.Szaboova@upsvr.gov.sk
Horváthová (K-Z), PvHN: A, F, G, N,O, P, S, Š, T, Z, Ž, náhradné výživné Kránitzová Adela, Ing. 109 prízemie 2444310 Adela.Kranitzova@upsvr.gov.sk
Horváth (A – L), PvHN: B, H, CH, K, Náhradné výživné Sedláková Katarína, Ing. 109 prízemie 2444310 Katarina.Sedlakova@upsvr.gov.sk
Š, G, Klajberová Iveta 126 1 2444327 Iveta.Klajberova@upsvr.gov.sk
S, PNP Szabóová Zuzana, Ing. 123 1 2444317 Zuzana.Szaboova@upsvr.gov.sk
B, Kónya, § 53, 53a Kalászová Petronela 124 1 2444321 Petronela.Kalaszova@upsvr.gov.sk
Ba, Kónyová Chválová Eva, Ing. 124 1 2444321 Eva.Chvalova2@upsvr.gov.sk
Da, De, Dr, projekt ZAZ, 360° Želinská Ildikó 126 1 2444327 Ildiko.Zelinska@upsvr.gov.sk
D, Ď 126 1 2444327
Ra, Re, Ru, U, V, W Rudy Monika, Ing. 131 1 2444324 Monika.Rudy@upsvr.gov.sk
R Džerengová Gizela 131 1 2444324 Gizela.Dzerengova@upsvr.gov.sk
Ke, Ki, Ko Sendreiová Eva 132 1 2444319 Eva.Sendreiova@upsvr.gov.sk
Ka, Ku, K, § 53, 53a Némethová Lenka, Mgr. 132 1 2444319 Lenka.Nemethova2@upsvr.gov.sk
Nahlášky VPM, príspevky pre zamestnávateľov, IPS Tóthová Danka, PhDr. 133 1 2444330 Danka.Tothova2@upsvr.gov.sk
H, CH, N, Ň, § 49,§ 57,§ 32,§ 46,§ 51,§ 52, § 52a, § 54 Focková Anita 134 1 2444312 Anita.Fockova@upsvr.gov.sk
C, Č, F, O, Q Czingelyová Amália 134 1 2444312 Amalia.Czingelyova2@upsvr.gov.sk
A, M, I Bartková Petronela 136 1 2444311 Petronela.Bartkova2@upsvr.gov.sk
J, L Molnárová Csilla 136 1 2444311 Csilla.Molnarova@upsvr.gov.sk
Z, Ž Györgyová Gyöngyi, Mgr. 137 1 2444325 Gyongyi.Gyorgyova@upsvr.gov.sk
T, Občania so ZP, REPAS, Karty účastníka UoZ Žigraiová Magdaléna, Ing. 137 1 2444325 Magdalena.Zigraiova2@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Mgr. Helena Chrenová 310 3 2441345 Helena.Chrenova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia Kuková Jana, Mgr. 319 3 2440 370 Jana.Kukova@upsvr.gov.sk
podpora ochrany detí pred násilím Lucáková Magdaléna, Ing. 319 3 2440 370 Magdalena.Lucakova@upsvr.gov.sk
podpora ochrany detí pred násilím Krišková Diana, Mgr. 319 3 2440 370 Diana.Kriskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Hricová Jaroslava, MVDr., Mgr. 413 4 2441 559 Jaroslava.Hricova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné,dotácie KE I, KE IV Petrušková Silvia, Mgr. 309 3 2441 344 Silvia.Petruskova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné,dotácie KE II, KE III Záhorská Viera, Ing. 309 3 2441 561 Viera.Zahorska@upsvr.gov.sk
náhradné výživné,dotácie KE okolie Novotná Zuzana, Ing. 309 3 2441 344 Zuzana.Novotna@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE I, KE IV Chovancová Ingrid, Ing. 516 5 2441 509 Ingrid.Chovancova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE II, KE III Zamrijová Slávka, Mgr. 516 5 2441 516 Slavka.Zamrijova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE okolie Čabráková Mária, Mgr. 516 5 2441 516 Maria.Cabrakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Hlavatá Lenka, Mgr. 406 4 2441 325 Lenka.Hlavata@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kišová Michaela, Mgr. 309 3 2441 561 Michaela.Kisova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Karajošová Iveta, Mgr. 506 5 Iveta.Karajosova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Žuravová Radka, Mgr. 506 5 Radka.Zuravova@upsvr.gov.sk
teamleader KE I, KE III Eľková Lívia, PhDr.,PhD.,MBA. 414 4 2441 562 Livia.Elkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Sakmáryová Monika, Ing. 407 4 2441 524 Monika.Sakmaryova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Ďurian Ondrej, Ing. 409 4 2441 532 Ondrej.Durian@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Horbajová Helena, Ing. 409 4 2441 532 Helena.Horbajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Kulová Monika, Ing. 408 4 2441 515 Monika.Kulova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Ivanová Mária, Bc. 407 4 2441 524 Maria.Ivanova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Sochová Petra, Mgr. 412 4 2441 519 Petra.Sochova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Antlová Alena, Mgr. 412 4 2441 519 Alena.Antlova@upsvr.gov.sk
teamleader KE II Tutková Beáta, Ing. 415 4 2441 546 Beata.Tutkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Dorčáková Janka, Bc. 307 3 2441 342 Janka.Dorcakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Takáčová Darina, Mgr. 307 3 2441 342 Darina.Takacova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Hudáková Helena, Mgr. 307 3 2441 506 Helena.Hudakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Glevitzká Eva, Mgr. 307 3 2441 506 Eva.Glevitzka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Galandová Natália, Ing. 308 3 2441 332 Natalia.Galandova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Mačatová Anna, Mgr. 308 3 2441 332 Anna.Macatova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Eliašová Gabriela, Mgr. 416 4 2441 528 Gabriela.Eliasova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Balteszová Alexandra, Ing. 416 4 2441 528 Alexandra.Balteszova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Petruška Róbert, Ing. 410 4 2441 533 Robert.Petruska@upsvr.gov.sk
teamleader KE IV, KE okolie Koscelanská Marta, Ing. 514 5 2441 548 Marta.Koscelanska@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vojteková Zuzana, Mgr. 508 5 2441 521 Zuzana.Vojtekova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV a KE okolie Brettschneiderová Oľga, PhDr. 508 5 2441 521 Olga.Brettschneiderova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Bánociová Zuzana, Ing. 509 8 2441 517 Zuzana.Banociova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Podlesná Adriana, Bc. 509 5 2441 517 Adriana.Podlesna@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vargová Veronika, Ing. 510 5 2441 512 Veronika.Vargova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Repaszká Ľudmila, Mgr. 510 5 2441 512 Ludmila.Repaszka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Záhradníková Jana, Bc. 614 6 2441 321 Jana.Zahradnikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Bobaľová Jana, Ing. 513 5 2441 538 Jana.Bobalova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Ohmanová Daniela, Ing. 513 5 2441 538 Daniela.Ohmanova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Marhevská Lucia, Mgr. 411 4 2441 561 Lucia.Marhevska@upsvr.gov.sk
teamleader KE okolie Kocureková Jarmila, Mgr. 515 5 2441 522 Jarmila.Kocurekova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Netolická Tatiana, Ing. 410 4 2441 533 Tatiana.Netolicka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Makarová Jana , MVDr. 511 5 2441 557 Jana.Makarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Stojková Dagmar, Mgr. 511 5 2441 557 Dagmar.Stojkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Mártonová Marcela, Ing. 411 4 2441 520 Marcela.Martonova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Bačenková Magdaléna, PhDr. 411 4 2441 520 Magdalena.Bacenkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Durňáková Simona, Mgr. 512 5 2441 526 Veronika.Durnakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hrušková Dagmar, Mgr. 512 5 2441 526 Dagmar.Hruskova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Zvolánek Karol, Mgr. 614 6 2441 321 Karol.Zvolanek@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Baránková Martina , Ing. 507 5 2441 523 Martina.Barankova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Michalová Valéria, Bc. 507 5 2441 523 Valeria.Michalova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Korotvičková Zuzana, Mgr. 406 4 2441 325 Zuzana.Korotvickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Vargová Janeta, Mgr. 310 3 2441 640 Janeta.Vargova2@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Vangorová Alena 306 3 2441 339 Alena.Vangorova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Gazdíková Blanka, Mgr. 5 2 2441 513 Blanka.Gazdikova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Peľová Silvia, Mgr. 7 2 2441 558 Silvia.Pelova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Redajová Zuzana, Ing. 205 2 2441 558 Zuzana.Redajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Frankovičová Monika, Bc. 210 2 2441 536 Monika.Frankovicova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice Filová Gabriela, Mgr. 209 2 2441 536 Gabriela.Filova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Balážová Kvetoslava, MVDr. 6 2 2441 330 Kvetoslava.Balazova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Ferková Jana, Mgr. 6 2 2441 330 Jana.Ferkova2@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Závacká Mária, Bc. 209 2 2441 331 Maria.Zavacka@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Migačová Monika, Ing. 305 3 2441 340 Monika.Migacova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Gobanová Karolína, Bc. 305 3 2441 340 Karolina.Gobanova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Hrušková Monika, Ing. 211.2 2 2441 549 Monika.Hruskova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Kručovská Milota, Ing. 211.2 2 2441 549 Milota.Krucovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Muchová Mária, Ing. 211.1 2 2441 543 Maria.Muchova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Staničné námestie 9
team leader Palenčárová Anna, Mgr. 304 3 2440 640 Anna.Palencarova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Salokyová Jarmila 305 3 2440 643 Jarmila.Salokyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Onderková Barbora, Ing., PhD. 306 3 2440 642 Barbora.Onderkova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Mikulová Dominika, Mgr. 307 3 2440 641 Monika.Mikulova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Stoličná Mária, Mgr. 322 3 2440 644 Maria.Stolicna@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Kyseľová Petrana, Mgr. 322 3 2440 644 Petrana.Kyselova@upsvr.gov.sk
Referát posudkových činností - Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
vedúca referátu Birošová Mária, Mgr. 419 4 2440 550 Maria.Birosova@upsvr.gov.sk
referent - asistent Lenkeyová Kristína, Bc. 405 4 2440 552 Kristina.Lenkeyova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Hečková Magdaléna, Bc. 416 4 2440 515 Magdalena.Heckova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Krožerová Gabriela, Bc. 416 4 2440 515 Gabriela.Krozerova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Kišidayová Hedviga, Mgr. 411 4 2440 551 Hedviga.Kisidayova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Borovská Gabriela, Bc. 415 4 2440 303 Gabriela.Borovska@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Dreisigová Alena, Mgr. 417 4 2440 512 Alena.Dreisigova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Faguľová Lörincová Zdenka, Mgr. 418 4 2440 526 Zdenka.FagulovaLorincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Lašutová Edita, Bc. 418 4 2440 526 Edita.Lasutova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice III Gaálová Mária, JUDr. 413 4 2440 613 Maria.Gaalova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice III Hegedűs Augustín, Mgr. 413 4 2440 613 Augustin.Hegedus@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Tomková Martina, Mgr. 412 4 2440 517 Martina.Tomkova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vargová Denisa, Mgr. 412 4 2440 517 Denisa.Vargova2@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie
zástupca vedúcej referátu Kelbelová Iveta, Mgr. 407 4 2440 672 Iveta.Kelbelova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kožejová Alena, Mgr. 409 4 2440 513 Alena.Kozejova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Vargová Monika, Mgr. 409 4 2440 513 Monika.Vargova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Simič Kornélia, Mgr. 406 4 2440 559 Kornelia.Simic@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvaiová Iveta, Mgr. 406 4 2440 559 Iveta.Arvaiova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Straková Margita, Mgr. 410 4 2440 671 Margita.Strakova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Zacharová Michaela, Mgr. 408 4 2440 558 Michaela.Zacharova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kapraľová Barbara, Mgr. 408 4 2440 558 Barbara.Kapralova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Hajduová Barbara, Mgr. 414 4 2440 521 Barbara.Hajduova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Helcmanovský Ladislav, MUDr. 419 4 2440 550 Ladislav.Helcmanovsky@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Horvát Peter, MUDr. 419 4 2440 550 Peter.Horvat@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Kaffanová Janka, MUDr. 419 4 2440 550 Janka.KAFFANOVA@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Lukáčová Daniela, MUDr. 419 4 2440 550 Daniela.LUKACOVA@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Pobeha Ján st., MUDr. 419 4 2440 550 Jan.Pobeha@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Pobeha Ján ml., MUDr. 419 4 2440 550 Jan.Pobeha2@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Pobehová Mária, MUDr. 419 4 2440 550 Maria.POBEHOVA@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Žižkova 21, Košice
vedúci SPOaSK Hertelý Karol, Mgr. 711 7 2441 600 Karol.Hertely@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Ballová Jana, Mgr. 715 7 2441 324 Jana.Ballova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Boldocká Renáta, Mgr. 713 7 2441 508 Renata.Boldocka@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Bugirová Oľga, Mgr. 714 7 2441 511 Olga.Bugirova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1-2 Chamillová Uršula, Bc. 613 6 2441 527 Ursula.Chamillova@upsvr.gov.sk
Určený úrad Dančovská Margita, Mgr. 606 6 2441 602 Margita.Dancovska@upsvr.gov.sk
Určený úrad Ďatelinková Hedviga, Mgr. 607 6 2441 603 Hedviga.Datelinkova@upsvr.gov.sk
NPDEI Denková Ingrid, Mgr. 615 6 2411 310 Ingrid.Denkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Durová Ľuboslava, Mgr. 612 6 2441 326 Luboslava.Durova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Sánchez Zuzana, Mgr. 710 7 2441 555 zuzana.sanchez@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Jágerová Eva, Bc. 713 7 2441507 Eva.Jagerova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Léneková Katarína, Mgr. 709 7 2441539 Katarina.Lenekova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Masariková Timea, Mgr. 713 7 2441508 Timea.Masarikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Maťašová Žaneta, Mgr. 710 7 2441555 Zaneta.Matasova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Mikuľáková Silvia, Mgr. 609 6 2441317 Silvia.Mikulakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Murčinková Lenka, Mgr. 608 6 2441324 Lenka.Murcinkova@upsvr.gov.sk
NPDEI Palaščáková Gabriela, Mgr. 615 6 2441310 Gabriela.Palascakova@upsvr.gov.sk
NPDEI - RA Ráczová Lucia, Mgr. 712 7 2441525 Lucia.Raczova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Sabolová Andrea, PhDr. 611 6 2441327 Andrea.Sabolova@upsvr.gov.sk
Určený úrad Salajová Martina, Mgr. 605 6 2441601 martina.salajova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Sedláková Petronela, Mgr. 714 7 2441511 Petronela.Sedlakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Murčinková Lenka, Mgr. 608 6 2441324 Lenka.Murcinkova@upsvr.gov.sk
NPDEI Sotáková Viera, Mgr. 615 6 2441310 Viera.Sotakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Szappanosová Gabriela, Mgr. 715 7 2441529 Gabriela.Szappanosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Üvegešová Marianna, Mgr. 708 7 2441542 marianna.uvegesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Velesová Karolína, Bc. 610 6 2441328 Karolina.Velesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Vincová Dominika, PhDr. 708 7 2441542 dominika.vincova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Zákutná Irena, Mgr. 613 6 2441527 Irena.Zakutna@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Žulčáková Martina, Mgr. 612 6 2441326 Martina.Zulcakova@upsvr.gov.sk´
Referát poradensko-psychologických služieb
RPPS - Psychológ Némešová Ivana, PhDr. 704 6 2441605 Ivana.Nemesova@upsvr.gov.sk
RPPS - Psychológ Sisáková Ľudmila, PhDr. 313 3 2440606 Ludmila.Sisakova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Košice - okolie, Staničné námestie 9, Košice
vedúca Ref. SPODaSK Košice - okolie Vaňová Silvia, Mgr. 319 3 2440 615 Silvia.Vanova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Branc Renáta, Mgr. 310 3 2440 604 Renata.Branc@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Sterančáková Danka, Mgr. 310 3 2440 604 Danka.Sterancakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Škodiová Lucia, Mgr. 409 4 2440 370 Lucia.Skodiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dobošová Darina, Mgr. 314 3 2440 608 Darina.Dobosova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Hudáková Gabriela, Mgr. 312 3 2440 370 Gabriela.Hudakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dilská Lucia, Mgr. 409 4 2440 370 Lucia.Dilska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dorčáková Jana, Mgr. 409 4 2440 601 Jana.Dorcakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Čechová Petra, Mgr. 313 3 2440 614 Petra.Cechova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Hidasiová Lenka, Mgr. 312 3 2440 612 Lenka.Hidasiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Deáková Marta, Mgr. 313 3 2440 614 Marta.Deakova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice - okolie Hancová Viera, Mgr. 320 3 2440 602 Viera.Hancova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Parnaiová Valéria, Mgr. 311 3 2440 616 Valeria.Parnaiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Foltínyová Zuzana, Mgr. 311 3 2440 616 Zuzana.Foltinyova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Kuková Jana, Mgr. 321 3 2440 603 Jana.Kukova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Oroszová Dominika, Mgr. 318 3 2440 609 Dominika.Oroszova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice - okolie Špiľková Zuzana, PhDr. 318 3 2440 609 Zuzana.Spilkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Vinterová Renáta, Mgr. 315 3 2440 601 Renata.Vinterova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Simková Veronika, Mgr. 308 3 2440 605 Veronika.Simkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Nagoosová Silvia, Mgr. 409 4 2440 605 Silvia.Nagoosova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Moldava nad Bodvou, ČSA 13, Moldava nad Bodvou
Vedúca úseku Mgr. Mária Mašatová 127 1 2444513 Maria.Masatova2@upsvr.gov.sk
PvHN, NV, ŠSD, Moldava nad Bodvou
odborný radca Ing. Miriam Hancinová 104 prízemie 2444516 Miriam.Hancinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Mária Sepešiová 102 prízemie 2444510 Maria.Sepesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Helena Laczkóová 103 prízemie 2444520 Helena.Laczkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Ing. Eva Simkóová 103 prízemie 2444520 Eva.Simkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Ing Viktória Gažiová 104 prízemie 2444516 Viktoria.Gaziova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Janette Mikulová 104 prízemie 2444516 Janette.Mikulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Denisa Palenčárová 102 prízemie 2444510 Denisa.Palencarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca JUDr. Petra Čechová 105 prízemie 2444511 Petra.Cechova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu, Moldava nad Bodvou
samostatný radca Mgr. Magdaléna Draskoczyová 106 prízemie 2444512 Magdalena.DRASKOCZYOVA@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Katarína Grácová 106 prízemie 2444512 Katarina.Gracova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Iveta Sulinská 106 prízemie 2444512 Iveta.Sulinska@upsvr.gov.sk
Národný projekt
NP Mgr. Katarína Tóthová 108 prízemie 2444514 Katarina.Tothova5@upsvr.gov.sk
NP Mgr. Adriana Janitor 108 prízemie 2444514 Adriana.Janitor@upsvr.gov.sk
NP Mgr. Nela Župčánová 108 prízemie 2444514 Nela.Zupcanova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Mgr. Iveta Sitkárová 615 6 2440300 Iveta.Sitkarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu
vedúca oddelenia AOTP A ESF Sukeniková Soňa, Mgr. 713 7 2440 400 Sona.Sukenikova@upsvr.gov.sk
§54 - národné projekty Azariová Alena, Mgr. 712 7 2440 465 Alena.Azariova@upsvr.gov.sk
§ 51 - absolventská prax Cirnerová Alena, Ing. 710 7 2440 462 Alena.Cirnerova@upsvr.gov.sk
národné projekty Červeňáková Katarína, Ing. 806 8 2440 135 Katarina.Cervenakova@upsvr.gov.sk
§54 - národné projekty Dojčinovičová Renáta, Ing. 706/A 7 2440 482 Renata.Dojcinovicova@upsvr.gov.sk
§54 - národné projekty Dragúnová Ingrid, Ing. 712/A 7 2440 456 Ingrid.Dragunova@upsvr.gov.sk
národné projekty Farkašová Jana, Mgr. 806 8 2440 135 Jana.Farkasova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou, §53c - príspevok na presťahovanie za prácou Gardoňová Miroslava, Mgr. 710 7 2440 466 Maroslava.Gardonova@upsvr.gov.sk
národné projekty Halászová Eva 819 8 2440 224 Eva.Halaszova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 53a - príspevok na VK, príspevok na presťahovanie za prácou, § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Harakaľová Petronela, Ing. 705 7 2440 335 Petronela.Harakalova@upsvr.gov.sk
národné projekty Irchová Lucia, Ing. 819 8 2440 224 Lucia.Irchova@upsvr.gov.sk
§54 - Úspešne na trhu práce, Praxou k zamestnaniu, §51a Kažimírová Lenka, Mgr. 712/A 7 2440 459 Lenka.Kazimirova@upsvr.gov.sk
národné projekty Leščišinová Jana, Ing. 812 8 2440 223 Jana.Lescisinova@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ Muranková Janette, Mgr. 708/A 7 2440 409 Janette.Murankova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 53a - príspevok na VK, príspevok na presťahovanie za prácou, § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Papíková Katarína, Ing. 706/A 7 2440 482 Katarina.Papikova@upsvr.gov.sk
§54 - Cesta z kruhu nezamestnanosti, Úspešne na trhu práce, §51a Pavlovičová Alena, Mgr. 712/A 7 2440 459 Alena.Pavlovicova@upsvr.gov.sk
§ 51 - absolventská prax Petrovová Anna, Mgr. 705 7 2440 462 Anna.Petrovova@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ Radvánszká Katarína, Ing. 708/A 7 2440 409 Katarina.Radvanszka@upsvr.gov.sk
§§ 32, 53a - príspevok na VK, príspevok na presťahovanie za prácou, § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Reisingerová Dana, Mgr. 710 7 2440 335 Dana.Reisingerova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 53a - príspevok na VK, príspevok na presťahovanie za prácou, § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Saloň Martin, JUDr. 706 7 2440 474 Martin.Salon@upsvr.gov.sk
národné projekty Stašková Alena, Ing. 806 8 2440 135 Alena.Staskova@upsvr.gov.sk
národné projekty Štekláčová Emerencia, Ing. 812 8 2440 223 emerencia.steklacova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce 2 Takáčová Tatiana , Mgr. 708 7 2440 464 Tatiana.Takacova@upsvr.gov.sk
§54 - Úspešne na trhu práce, Praxou k zamestnaniu, §51a, NP Cesta na trh práce 2 Tóthová Renáta, Mgr. 708 7 2440 464 Renata.Tothova@upsvr.gov.sk
národné projekty Tverďáková Renáta, Ing. 820 8 2440 227 Renata.Tverdakova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou, §53c - príspevok na presťahovanie za prácou Vojačeková Diana, Mgr. 704 7 2440 466 Diana.Vojacekova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou, §53c - príspevok na presťahovanie za prácou Vozár Tomáš, Ing. 712/A 7 2440 456 Tomas.Vozar@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Staničné námestie 9
vedúca oddelenia Hreščáková Magdaléna, Ing. 509 5 2440 310 Magdalena.Hrescakova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Berešová Jana, Ing. 510 5 2440 313 Jana.Beresova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Ivanková Henrieta, Mgr. 703 7 2440 477 Henrieta.Ivankova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Kaňuch Adrián, Ing. 709 7 2440 478 Adrian.Kanuch@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Kopčová Valéria 508 5 2440 314 Valeria.Kopcova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Lachváčová Juliána, Mgr. 811 8 2440 407 Juliana.Lachvacova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Lešková Michaela, Mgr. 508 5 2440 314 Michaela.Leskova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Liptáková Jana, Mgr. 510 5 2440 329 Jana.Liptakova3@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Lukáčová Martina, Mgr. 715 7 2440 479 Martina.Lukacova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Miklošová Iveta, Mgr. 715 7 2440 479 Iveta.Miklosova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Petrániková Simona, Mgr. 812 8 2440 222 Simona.Petranikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Pizurová Danka, Ing. 709A 7 2440 473 Danka.Pizurova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Sabolová Erika, Ing. 714 7 2440 475 Erika.Sabolova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Sitkárová Andrea, Mgr. 510 5 2440 313 Andrea.Sitkarova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Vargová Martina, Ing. 812 8 2440 222 Martina.Vargova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Popradská 74
odborné poradenstvo Benčeková Andrea, Mgr. 10/C prízemie 2442 313 Andrea.Bencekova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Csanádyová Silvia, Ing. 403 4 2442 316 Silvia.Csanadyova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Čulíková Alena, Mgr. 403 4 2442 323 Alena.Culikova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Dubovská Ivana, Mgr. 406 4 2442 321 Ivana.Dubovska@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Hančovská Erika, PhDr., PhD. 404 4 2442 322 Erika.Hancovska@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Harvanová Jarmila, Mgr. 10/B prízemie 2442 319 Jarmila.Harvanova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Sikorová Lenka, Mgr. 104 1 2442 325 Lenka.Sikorova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Plačková Nikola, Mgr. 104 1 2442 325 Nikola.Plackova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Roháčková Daniela, Mgr. 403 4 2442 323 Daniela.Rohackova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Trojčáková Zuzana, Mgr. 404 4 2442 322 Zuzana.Trojcakova@upsvr.gov.sk
Referát aktívnych opatrení trhu práce - zamestnávateľ
vedúca referátu AOTP zamestnávateľ Baňacká Bibiana, Mgr. 815 8 2440 450 Bibiana.Banacka@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,60 chránené dielne, prevádzkové náklady Alezárová Ivana, JUDr. 817 8 2440 404 Ivana.Alezarova@upsvr.gov.sk
§§ 57,55, 56, 60, SZČ - občan so zdravotným postihnutím, chránené dielne, prevádzkové náklady Bodnárová Alena, Bc. 810 8 2440 458 Alena.Bodnarova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ-2 Havrišáková Miriam, Mgr. 818/A 8 2440 461 Miriam.Havrisakova@upsvr.gov.sk
§59 príspevok na pracovného asistenta, komisia §59 Herdová Beáta, Ing. 823 8 2440 401 Beata.Herdova@upsvr.gov.sk
§ 52 menšie obecné služby, § 52a- dobrovoľnícka činnosť Hrišová Martina 818/B 8 2440 463 Martina.Hrisova@upsvr.gov.sk
§50 príspevok na podporu udržania pracovných miest, §54-projekty Hudačková Magdaléna, Mgr. 821 8 2440 454 Magdalena.Hudackova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ-2, NP Reštart Opatrenie č.1 Ivanová Ľubica, Mgr. 818 8 2440 476 Lubica.Ivanova@upsvr.gov.sk
§52 - menšie obecné služby, §52a -dobrovoľnícka činnosť Kovalčíková Liana, Bc. 818/B 8 2440 463 Liana.Kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 53b-príspevok na dopravu do zamestnania, §52a dobrovoľnícka činnosť- uzatváranie dohôd s UoZ Lišková Dana 818 8 2440 476 Dana.Liskova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ-2 Mgr. Loj Andrea 818/A 8 2440 461 Andrea.Loj@upsvr.gov.sk
§50k príspevok na podporu udržania pracovných miest, §50 príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Muličáková Dana, Mgr. 822 8 2440 403 Dana.Mulicakova@upsvr.gov.sk
§59 príspevok na pracovného asistenta, §60 prevádzkové náklady Pástorová Františka, Ing. 817 8 2440 404 Frantiska.Pastorova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,60 chránené dielne, prevádzkové náklady Rogozinská Lívia, Ing. 809 8 2440 457 Livia.Rogozinska@upsvr.gov.sk
§50k príspevok na podporu udržania pracovných miest, §50 príspevok na podporu zamestnávania znevýh.UoZ Sabolová Beáta, Ing. 822 8 2440 405 Beata.Sabolova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60, chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so zdravotným postihnutím, prevádzkové náklady Tvrdoňová Henrieta, Ing. 809 8 2440 457 Henrieta.Tvrdonova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60 chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so ZP, prevádzkové náklady, evidencia pohľadávok Vargová Júlia, JUDr. 809 8 2440 457 Julia.Vargova@upsvr.gov.sk
§50j, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanost, § 54- NP Podpora zamestnávania UoZ-Aktivita č.2 Vašková Andrea, Ing. 808 8 2440 406 Andrea.Vaskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Vedúca Referátu Adriana Saloňová, JUDr. 217 2 2440304 Adriana.Salonova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Dana Fabianová, Ing. 218 2 2440411 Dana.Fabianova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Patrícia Falisová, Ing. 215 2 2440305 Patricia.Falisova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Kamila Mitterpáková, Bc. 213 2 2440328 kamila.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mikulová Monika, Ing. 213 2 2440328 Monika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mária Pačaiová, MVDr. 213 2 2440328 Maria.Pacaiova@upsvr.gov.sk
Rozhodnutie o vyradení z evidencie, odvolania Miriam Tilková, JUDr. 216 2 2440312 Miriam.Tilkova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Marcela Pitrovská, PhDr. 215 2 2440305 Marcela.Pitrovska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Eva-Mária Rošková, Mgr. 218 2 2440411 Eva-Maria.Roskova@upsvr.gov.sk
Rozhodnutie o vyradení z evidencie, obnova konania, povinný podiel Štefan Tarkovský, Mgr. 214 2 2440306 Stefan.Tarkovsky@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Iveta Vanková, Mgr. 214 2 2440306 Iveta.Vankova@upsvr.gov.sk
Rozhodnutie o vyradení z evidencie, nezaradenie Tačárová Dana, Mgr. 216 2 2440312 Dana.Tacarova@upsvr.gov.sk
AKTIVAČNÉ CENTRUM, Dvorkinova 7, Košice
vedúci Aktivačného centra Alexander Szalay, Ing. 319 3 2440900, mob.0905903865 Alexander.Szalay2@upsvr.gov.sk
Hlavní koordinátori
Hlavný koordinátor Čižmár Jakub, Ing. 318 3 2440372, mob.0905903861 Jakub.Cizmar@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Eperješiová Mária, Ing. 318 3 2440901, mob.0905903818 Maria.Eperjesiova@upsvr.gov.sk
Koordinátori
koordinátor Andrásháziová Renáta, Ing. 6 Prízemie 0905189742 Renata.Andrashaziova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baranová Zuzana, Ing 6 Prízemie 0905191022 Zuzana.Baranova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bérešová Štefánia, Mgr. 6 Prízemie 0905903872 Stefania.Beresova@upsvr.gov.sk
koordinátor Daňko Marian, Bc. 6 Prízemie 0905903938 Marian.Danko@upsvr.gov.sk
koordinátor Dolgošová Irena 615 6 055/2440 174 Irena.Dolgosova@upsvr.gov.sk
koordinátor Fabini Veronika 318 3 0905904073 Veronika.Fabini@upsvr.gov.sk
koordinátor Ferčerová Jarmila, Mgr. 6 Prízemie 0905181458 Jarmila.Fercerova@upsvr.gov.sk
koordinátor Fričová Jana, RNDr., PhD. 6 Prízemie 0905841536 Jana.Fricova@upsvr.gov.sk
koordinátor Gramatová Diana, Bc. 6 Prízemie 0905903964 Diana.Gramatova@upsvr.gov.sk
koordinátor Harbuľáková Miriam, Ing. 6 Prízemie 0905182563 Miriam.Harbulakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ivancencová Iveta, Mgr. 6 Prízemie 0905173241 Iveta.Ivancencova@upsvr.gov.sk
koordinátor Jobbágyová Viera, Ing. 6 Prízemie 0905175421 Viera.Jobbagyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kancír Štefan, Ing. 6 Prízemie 0905903875 Stefan.Kancir@upsvr.gov.sk
koordinátor Koníková Ingrid 6 Prízemie 0905174549 Ingrid.Konikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Konopeusová Andrea 6 Prízemie 0905189757 Andrea.Konopeusova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kubusová Katarína, Ing. 6 Prízemie 0905181852 Katarina.Kubusova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kuzderová Martina, Mgr. 6 Prízemie 0907111592 Martina.Kuzderova@upsvr.gov.sk
koordinátor Macejová Lenka 6 Prízemie 0905903966 Lenka.Macejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Novotná Michaela, Mgr. 6 Prízemie 0905904106 Michaela.Novotna@upsvr.gov.sk
koordinátor Olejová Tatiana 6 Prízemie 0905904119 Tatiana.Olejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Pančišinová Darina 6 Prízemie 0905903914 Darina.Pancisinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Pekľanská Jana, Ing. 6 Prízemie 0905903871 Jana.Peklanska@upsvr.gov.sk
koordinátor Petrániková Simona, PhDr. PhD. 6 Prízemie 0905904002 Simona.Petranikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Piller Ladislav, Ing. 6 Prízemie 0905181061 Ladislav.Piller@upsvr.gov.sk
koordinátor Rešetárová Simona 6 Prízemie 0905189605 Simona.Resetarova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabóčiková Lucia 6 Prízemie 0905195164 Lucia.Sabocikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sedláková Daša 6 Prízemie 0905188596 Marcela.Tarhanicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sokolova Martina, Mgr. 6 Prízemie 0905176989 Martina.Sokolova@upsvr.gov.sk
koordinátor Spišáková Tatiana 6 Prízemie 0905904103 Tatiana.Spisakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Szénásiová Dagmar 6 Prízemie 0905904099 Dagmar.Szenasiova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šantová Ivana, Mgr. 6 Prízemie 0905196321 Ivana.Santova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šofová Renáta 6 Prízemie 0905903899 Renata.Sofova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šuhyová Kamila 6 Prízemie 0905903899 Kamila.Suhyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šumichrastová Erika 6 Prízemie 0905174250 Erika.Sumichrastova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tarkovská Anna 6 Prízemie 0905904120 Anna.Tarkovska@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Ľuboslava 6 Prízemie 0905180572 Luboslava.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tóth Róbert 6 Prízemie 0905195614 Robert.Toth@upsvr.gov.sk
koordinátor Vandráková Katarína, Mgr. 6 Prízemie 0905173758 Martina.Tothova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Vargovčíková Beáta, Mgr. 6 Prízemie 0905195667 Beata.Vargovcikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vávrová Lucia, Mgr. 6 Prízemie 0905195287 Lucia.Vavrova@upsvr.gov.sk
koordinátor Zimová Miroslava, Mgr. 6 Prízemie 0905904027 Miroslava.Zimova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly, Staničné námestie č.9

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
team leader Ing. Igor Jakeš 511 5 2440130 Igor.Jakes@upsvr.gov.sk
Ing. Katarína Feješová 511 5 2440132 Katarina.Fejesova@upsvr.gov.sk
Ing. Erika Komáromiová 511 5 2440132 Erika.Komaromiova@upsvr.gov.sk
Ing. Peter Pavlovič 507 5 2440137 Peter.Pavlovic@upsvr.gov.sk
Mgr. Alexander Zavacký 507 5 2440137 Alexander.Zavacky@upsvr.gov.sk
späť