Kontakty

ÚPSVaR Košice, Staničné námestie č.9, 040 01 Košice

ke@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Ing. Michal Michalov, MBA
sekretariát riaditeľa Turanska Andrea, Mgr. 613 6 055/2440101 0915766100 Andrea.Turanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Silvia Veseleňáková. 608 6 055/2440179 0915766102 Silvia.Veselenakova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie a majetok Ing. Alica Lacková 515 5 055/2440202 0918877845 Alica.Lackova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Ing. Gabriel Dovica 505 5 055/2440180 0915766101 Gabriel.Dovica@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana, Popradská 74, Košice
vedúca oddelenia Mazáková Dana, JUDr. 202 2 055/2442200 Dana.Mazakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnaváteľa
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, hromadné prepúšťanie Bradová Zuzana, Mgr. 204 2 055/2442202 Zuzana.Bradova@upsvr.gov.sk
agent VPM, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest, burzy práce Duda Miroslav, Ing. 201 2 055/2442151 Miroslav.Duda@upsvr.gov.sk
agent VPM, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest Filčáková Karina Ing. 201 2 055/2442298 Karina.Filcakova@upsvr.gov.sk
agent VPM, burzy práce, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest Húlan Milan, Bc. 212/A 2 055/2442218 Milan.Hulan@upsvr.gov.sk
agent VPM, výberové konania, burzy práce, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest Libáková Marta, Mgr. 201 2 055/2442299 Marta.Libakova@upsvr.gov.sk
agent VPM, nahlasovanie voľných pracovných miest, vyhľadávanie voľných pracovných miest, burzy práce Novák Róbert, Ing. 204 2 055/2442203 Robert.Novak@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ – informačné karty občanov EÚ Peničková Marta, Mgr. 212/A 2 055/2442218 Marta.Penickova@upsvr.gov.sk
Informačné karty a zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ, agent VPM - nahlasovanie voľných pracovných miest, burzy práce, výberové konania, spolupráca so strategickými zamestnávateľmi Pisarčíková Anna, Ing. 212/B 2 055/2442209 Anna.Pisarcikova@upsvr.gov.sk
povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ročné výkazy), výberové konania, burzy práce Štefanková Zuzana, Ing. 201 2 055/2442201 Zuzana.Stefankova@upsvr.gov.sk
Recepcia
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Denciová Dagmar, Ing. 7/B prízemie 055/2442688 Dagmar.Denciova@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Kajlová Alena, Ing. 7/B prízemie 055/2442688 Alena.Kajlova@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Reich Elena, Bc. 7 prízemie 055/2442511 Elena.Reich@upsvr.gov.sk
recepcia (vydávanie potvrdení, základné informácie) Vargová Mária, Ing. 7 prízemie 055/2442511 Maria.Vargova3@upsvr.gov.sk
Košice I., Popradská 74 - Džungľa, Kavečany, Sever, Staré Mesto, Sídl. Ťahanovce, obec Ťahanovce
teamleader Uramová Marta, PhDr. 103 1 055/2442510 Marta.Uramova@upsvr.gov.sk
IPS Daňko Michal, Mgr. 103 1 055/2442207 Michal.Danko@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Djordjevska Zuzana, Ing. 111 1 055/2442517 Zuzana.Djordjevska@upsvr.gov.sk
Gb - Gn, Grp - Gž, Š Dugasová Lucia, Mgr. 110 1 055/2442519 Lucia.Dugasova@upsvr.gov.sk
Fb - Fž, Kob - Kop, Vi - Vž Gunglová Anna, Bc. 102 1 055/2442215 Anna.Gunglova@upsvr.gov.sk
Ba - Bak, Ma - Me Hajduová Alžbeta 107A 1 055/2442515 Alzbeta.Hajduova@upsvr.gov.sk
H, Ji, Jo, Ju Hudáková Miroslava 108 1 055/2442678 Miroslava.Hudakova@upsvr.gov.sk
Mj - Mž, Sa - Sn, Su - Sž Ilkovičová Zlata, Mgr. 106 1 055/2442514 Zlata.Ilkovicova@upsvr.gov.sk
Be - Bž, O Kendrová Marcela, Ing. 110C 1 055/2442519 Marcela.Kendrova@upsvr.gov.sk
Ka, L, Ľ (okrem Lo) Kollárová Adriana, Mgr. 101 1 055/2442216 Adriana.Kollarova@upsvr.gov.sk
D, Ď, Kor - Kov Lazárová Anna 107A 1 055/2442515 Anna.Lazarova@upsvr.gov.sk
Ke - Kn, R, Ch, náhradné výživné Mačajová Bernardína, Ing. 109 1 055/2442311 Bernardina.Macajova@upsvr.gov.sk
Gaa -Gal, Kö, Koz - Kž, Tu - Tž, So Podolská Katarína, Bc. 111 1 055/2442529 Katarina.Podolska@upsvr.gov.sk
E, Lo, Mi,Ta - Tr, Ť Sabová Jana, Ing. 101 1 055/2442315 Jana.Sabova@upsvr.gov.sk
občania so ZP Sedláková Miriam, Ing. 102 1 055/2442217 Miriam.Sedlakova@upsvr.gov.sk
A, Go - Grn, Pj - Pž Sitková Mária, PhDr. 109 1 055/2442309 Maria.Sitkova@upsvr.gov.sk
C, Ja, Je, Fa, Gam - Gaž, I, Sp - St, Ž Ščerbová Katarína, Mgr. 108 1 055/2442522 Katarina.Scerbova@upsvr.gov.sk
Bam - Baž, Č, N, Ň, Sz Tahzib Eva, Ing. 106 1 055/2442514 Eva.Tahzib@upsvr.gov.sk
Bal, Baľ, Pa - Pi, Gro Velišková Gabriela 109 1 055/2442311 Gabriela.Veliskova@upsvr.gov.sk
U, Va - Ve, W, Z Žabková Bibiana 102 1 055/2442215 Bibiana.Zabkova@upsvr.gov.sk
KE II, Popradská 74 - Lorinčík, Luník IX , Myslava, Pereš, Poľov, Sídl. KVP, Šaca, Západ
team leader Feketeová Zuzana, Mgr. 306 3 055/2442670 Zuzana.Feketeova@upsvr.gov.sk
Mal-Map, Som-Sz, Ta-Te Bobaľová Jana 309 3 055/2442317 Jana.Bobalova@upsvr.gov.sk
La-Lh, Mak, Pa-Po,Van-Vap, Vr-Vz Bombová Lucia, Ing. 311 3 055/2442671 Lucia.Bombova@upsvr.gov.sk
CH, Ka-Ki, Ku-Kz, § 52, 52a Fircáková Valéria 308 3 055/2442535 Valeria.Fircakova@upsvr.gov.sk
Š Halásová Monika, Ing. 308 3 055/2442675 Monika.Halasova@upsvr.gov.sk
E, F, It-Iz, Na-Nn, Ň Jacíková Zuzana 309 3 055/2442692 Zuzana.Jacikova@upsvr.gov.sk
Projekt „Prvá pomoc“ Jendrušáková Silvia 310 3 055/2442685 Silvia.Jendrusakova@upsvr.gov.sk
Ba, Bá, Bi, Mas, Q, U, W, X,Y Kropková Simona, Mgr. 301 3 055/2442320 Simona.Kropkova@upsvr.gov.sk
Ga-Gn, Vas-Viz, dotácie KE II,III Kopková Alena 302 3 055/2442312 alena.kopkova@upsvr.gov.sk
EU, náhradná starostlivosť KE II–KE III Mičianová Martina, Mgr. 304 3 055/2442695 Martina.Micianova@upsvr.gov.sk
Ko, Mr - Mz Micová Sylvia, Mgr. 308 3 055/2442675 Sylvia.Micova@upsvr.gov.sk
Aa – Am, Ho-Hr, O, Maa-Mac Molnárová Miroslava, Mgr. 303 3 055/2442521 Miroslava.Molnarova@upsvr.gov.sk
EU, náhradná starostlivosť KE I–KE IV Pačutová Mária, Ing. 304 3 055/2442695 Maria.Pacutova2@upsvr.gov.sk
Be-Bh, Bj-Bz, Mia-Mij, náhradné výživné Papáčová Tatiana, Ing. 301 3 055/2442699 Tatiana.Papacova@upsvr.gov.sk
Ia-Iš, No-Nz, Sa-Sol Štefanová Jana 309 3 055/2442317 Jana.Stefanova@upsvr.gov.sk
Lj-Lz, J, R Štefek Simona, Mgr. 311 3 055/2442671 Simona.Stefek@upsvr.gov.sk
An-Az, Ha-Hn, Hu-Hz, Caa-Cih, Mad-Maj, Mik-Mn; dotácie KE I,IV Slivková Erika 303 3 055/2442521 Erika.Slivkova@upsvr.gov.sk
Go-Gz, Mat-Maz, Vo, Z Szilágyiová Zuzana, Ing. 302 3 055/2442683 Zuzana.Szilagyiova@upsvr.gov.sk
Li, Pr – Pz, Ž, ZPS Vargová Anna, Ing. 311 3 055/2442332 Anna.Vargova@upsvr.gov.sk
Č, Me, Tf-Tz Vasiláková Mária, Mgr. 310 3 055/2442680 Maria.Vasilakova@upsvr.gov.sk
Kj, Kl, Km, Kn, Kr, Mo, Var, Vl-Vn Veselovská Alena 308 3 055/2442535 Alena.Veselovska@upsvr.gov.sk
Cij-Cz, D, Ď, Mar Vasková Marta, Mgr. 302 3 055/2442312 Marta.Vaskova@upsvr.gov.sk
Košice III., Popradská 74 - Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves
A, E, I, Í, S, X, náhradné výživné - okres KE III Szabóová Gabriela, Mgr. 208 2 055/2442211 Gabriela.Szaboova@upsvr.gov.sk
H, L, Ľ, Košice III. Záhradníková Lucia 210/A 2 055/2442220 Lucia.Zahradnikova@upsvr.gov.sk
Š, T, Ť, Pis-Py, C,Č Filčáková Alena, Ing. 209 2 055/2442205 Alena.Filcakova@upsvr.gov.sk
M,V,W Spišáková Júlia, Ing. 210/A 2 055/2442220 Julia.Spisakova@upsvr.gov.sk
K Lacková Marcela, Mgr. 210 2 055/2442206 Marcela.Lackova@upsvr.gov.sk
F, J, O, R, Ř Takáčová Antónia, Mgr. 211 2 055/2442212 Antonia.Takacova@upsvr.gov.sk
B, Ch, Pa - Pá, Q, Y, občania so ZPS - okres KE III Fabiniová Iveta 211 2 055/2442213 Iveta.Fabiniova@upsvr.gov.sk
D, Ď, G, N, Ň, U, Ú, Ü, Z, Ž, Pe-Pir Lukáčová Gabriela 211 2 055/2442208 Gabriela.Lukacova2@upsvr.gov.sk
Košice IV., Popradská 74 - Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske
zástupca vedúcej pre Košice IV Kutá Stanislava, Ing. 411 4 055/2442310 Stanislava.Kuta@upsvr.gov.sk
E, G, J Csomorová Denisa,Mgr. 408/A 4 055/2442696 Denisa.Csomorova@upsvr.gov.sk
R, V, Z Čisláková Gabriela 408 4 055/2442530 Gabriela.Cislakova@upsvr.gov.sk
Ka - Kos, §§ 52, 52a (pre UoZ A - K) Juríková Adriana, Mgr. 410/A 4 055/2442318 Adriana.Jurikova@upsvr.gov.sk
O, Hog - Hr, T, Ť, Náhradné výživné Kleščová Katarína, Mgr. 409/A 4 055/2442513 Katarina.Klescova@upsvr.gov.sk
Ď, Ha - Hof, Ch, P, W, §§ 52, 52a ( pre UoZ L- Ž), Výberové konania Knižková Aileen, Ing. 409 4 055/2442324 Aileen.Knizkova@upsvr.gov.sk
A, Bp - By, Q, Y, Ž, občania so ZP Krešáková Natália 406 4 055/2442314 Natalia.Kresakova@upsvr.gov.sk
C, I, S, U, X Moravčíková Viera 407 4 055/2442547 Viera.Moravcikova@upsvr.gov.sk
Koš - Ky, N, Ň Orendášová Andrea, Mgr. 410 4 055/2442214 Andrea.Orendasova@upsvr.gov.sk
Č, M Pajdalová Jana 408/A 4 055/2442696 Jana.Pajdalova@upsvr.gov.sk
D, Hu - Hy, L, Ľ Puzder Toriská Júlia, Ing. 409/A 4 055/2442513 Julia.PuzderToriska@upsvr.gov.sk
F, Š Spišák Karol, Ing. 407/A 4 055/2442537 Karol.Spisak@upsvr.gov.sk
Ba - Bo Srnková Katarína, Bc. 406 4 055/2442314 Katarina.Srnkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Košice okolie I a II., Staničné nám. 9
poverený teamleader Kutá Stanislava, Ing. 124 1 055/2440340 Stanislava.Kuta@upsvr.gov.sk
Obvod Košice - okolie 2, teamleader Bajusová Zuzana, Mgr. 222 2 055/2440510 Zuzana.Bajusova@upsvr.gov.sk
recepcia Lukačková Mária 118 1 055/2440319 Maria.Lukackova@upsvr.gov.sk
recepcia Godušová Jarmila 117 1 055/2440315 Jarmila.Godusova@upsvr.gov.sk
Maščáková Agáta, Mgr. 211 2 055/2440557 Agata.Mascakova@upsvr.gov.sk
Suchá Katarína, Ing. 211 2 055/2440557 Katarina.Sucha@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Bačkovík Šimková Alena, Mgr,. 210 2 055/2440514 Alena.Simkova@upsvr.gov.sk
Baška Horváthová Margita Bc. 110 1 055/2440323 Margita.Horvathova@upsvr.gov.sk
Belža Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Soňa.Manykoova@upsvr.gov.sk
Beniakovce Strömplová Zuzana 107 1 055/2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Bidovce Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Blažice Vargová Mária, Bc. 208 2 055/2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Bočiar Dzuriková Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Bohdanovce Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Boliarov Valiková Terézia 220 2 055/2440402 Terezia.Valikova@upsvr.gov.sk
Budimír Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Bukovec Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Sona.Manykoova@upsvr.gov.sk
Bunetice Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Byster Vaľková Monika, Ing.,Mgr.,PhD. 109 1 055/2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Čakanovce Homoľová Eva, Ing. 209 2 055/2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Čaňa A-L Vanková Ivana 114 1 055/2440317 Ivana.Vankova2@upsvr.gov.sk
Čaňa M-Ž Dzuriková Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Dzurikova@upsvr.gov.sk
Čižatice Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 055/2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Družstevná pri Hornáde A-L Rybárová Valéria 120 1 055/2440339 Valeria.Rybarova@upsvr.gov.sk
Družstevná pri Hornáde M-Ž Timárová Gabriela, Mgr. 120 1 055/2440339 Gabriela.Timarova@upsvr.gov.sk
Ďurďošík Petrillová Danka, MVDr. 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Ďurkov Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Geča A-O Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 055/2440331 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Geča P-Ž Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Sona.Manykoova@upsvr.gov.sk
Gyňov Krupská Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Haniska - Grajciar Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Herľany - Žírovce Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Hodkovce Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 055/2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Hrašovík Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Hýľov Vaľková Monika, Ing.,Mgr.,PhD. 109 1 055/2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Chrastné Vaľková Monika,Ing.Mgr.,PhD. 109 1 055/2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Kalša Vargová Mária, Bc. 208 2 055/2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Kecerovský Lipovec Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Kecerovce D-F, H-J, Gábor K,M Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 055/2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Kecerovce A-Č, Ga-Gu, Gábor N-Z, Gáborová Pašáková Viera 220 2 055/2440402 Viera.Pasakova@upsvr.gov.sk
Kecerovce K-Ž, Gábor A-J Lukáčová Lenka, Mgr. 220 2 055/2440344 Lenka.Lukacova@upsvr.gov.sk
Kechnec Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Kokšov Bakša Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Komárovce Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 055/2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Kostoľany nad Hornádom Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Košická Belá Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Košická Polianka Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Košické Olšany Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 055/2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Košický Klečenov Petrillová Danka, MVDr., 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Kráľovce A-SK Daduláková Viera 206 1 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Kráľovce SL -Ž Petrillová Danka, MVDr., 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Kysak Čontošfalská Marta 108 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Malá Ida Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 055/2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Malá Lodina Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 055/2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Milhosť Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 055/2440325 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Mudrovce Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Nižná Hutka Miková Iveta, Mgr. 105 1 055/2440316 Iveta.Mikova@upsvr.gov.sk
Nižná Kamenica Timurová Iveta 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Nižná Myšľa Ivánová Silvia, Ing. 105 1 055/2440316 Silvia.Ivanova2@upsvr.gov.sk
Nižný Čaj Strömplová Zuzana 107 1 055/2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Nižný Klatov Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Nová Polhora Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 055/2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Nováčany Timárová Gabriela, Mgr. 115 1 055/2440331 Gabriela.Timarova@upsvr.gov.sk
Nový Salaš Vargová Mária, Bc. 208 2 055/2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Obišovce Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 055/2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Olšovany Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 055/2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Opátka Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Opiná Strömplová Zuzana 107 1 055/2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Ploské - Ortaše Medveová Andrea, Mgr. 107 1 055/2440330 Andrea.Medveova@upsvr.gov.sk
Rákoš Šoltesová Ildikó, Bc. 106 1 055/2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Rankovce Šandorová Drahoslava, Bc. 210 2 055/2440514 Drahoslava.Sandorova@upsvr.gov.sk
Rozhanovce Homoľová Eva, Ing. 209 2 055/2440414 Eva.Homolova@upsvr.gov.sk
Ruskov Šimková Alena, Mgr. 210 2 055/2440514 Alena.Simkova@upsvr.gov.sk
Sady nad Torysou - Byster, Zdoba Vaľková Monika, Ing.,Mgr.,PhD. 109 1 055/2440311 Monika.Valkova@upsvr.gov.sk
Seňa Krupská Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Skároš Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Sona.Manykoova@upsvr.gov.sk
Slančík Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 055/2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Slanec Vargová Mária, Bc. 208 2 055/2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Slanská Huta Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Slanské Nové Mesto Vargová Mária, Bc. 208 2 055/2440511 Maria.Vargova4@upsvr.gov.sk
Sokoľ Manykóová Soňa, Bc. 115 1 055/2440325 Sona.Manykoova@upsvr.gov.sk
Sokoľany Horváthová Margita, Bc. 110 1 055/2440323 Margita.Horvathova@upsvr.gov.sk
Svinica Strömplová Zuzana 107 1 055/2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Šemša Rybárová Valéria 120 1 055/2440339 Valeria.Rybarova@upsvr.gov.sk
Trebejov Krupská Jarmila 114 1 055/2440317 Jarmila.Krupska@upsvr.gov.sk
Trstené pri Hornáde Rendošová Vlasta 108 1 055/2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Trsťany Šoltésová Ildikó, Bc. 106 1 055/2440318 Ildiko.Soltesova@upsvr.gov.sk
Vajkovce Valiková Terézia 202 2 055/2440402 Terezia.Valikova@upsvr.gov.sk
Valaliky A-H Ruščáková Katarína, Bc. 115 1 055/2440325 Katarina.Ruscakova2@upsvr.gov.sk
Valaliky J-Ž Semjonová Martina 115 1 055/2440325 Martina.Semjonova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida A-G, V-Z Horváthová Margita, Bc. 110 1 055/2440323 Margita.Horvathova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida H-I, T Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida J-L Rendošová Vlasta 108 1 055/2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Veľká Ida M-Š Čontošfalská Marta 108 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Veľká Lodina Bolčová Lýdia, Bc. 116 1 055/2440331 Lydia.Bolcova@upsvr.gov.sk
Vtáčkovce Gáborová Daduláková Viera 206 2 055/2440201 Viera.Dadulakova@upsvr.gov.sk
Vtáčkovce A-F,Gábor, Ga-Gu, H-Ž Petrillová Danka, MVDr. 206 2 055/2440201 Danka.Petrillova@upsvr.gov.sk
Vyšná Hutka Rendošová Vlasta 108 1 055/2440345 Vlasta.Rendosova@upsvr.gov.sk
Vyšná Kamenica Timurová Iveta, Mgr. 209 2 055/2440414 Iveta.Timurova@upsvr.gov.sk
Vyšná Myšľa Ivánová Silvia, Ing. 105 1 055/2440316 Silvia.Ivanova2@upsvr.gov.sk
Vyšný Čaj Strömplová Zuzana 107 1 055/2440330 Zuzana.Stromplova@upsvr.gov.sk
Vyšný Klatov Geňová Mária 110 1 055/2440323 Maria.Genova@upsvr.gov.sk
Zlatá Idka Pidaniová Zuzana, Mgr. 119 1 055/2440346 Zuzana.Pidaniova@upsvr.gov.sk
Ždaňa Čontošfalská Marta 108 1 055/2440345 Marta.Contosfalska@upsvr.gov.sk
Košice okolie 2 - náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, Náhradná rodinná starostlivosť Bodnárová Lenka, Mgr. 221 2 055/2440344 Lenka.Bodnarova@upsvr.gov.sk
Košice okolie 2 - náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, Náhradná rodinná starostlivosť Lukáčová Lenka, Mgr., PhD. 221 2 055/2440344 Lenka.Lukacova@upsvr.gov.sk
Košice okolie 1 - náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, Náhradná rodinná starostlivosť Ivanová Silvia, Ing. 105 1 055/2440316 Silvia.Ivanova2@upsvr.gov.sk
Košice okolie 1 - náhradné výživné, kordinácia dávok EÚ, Náhradná rodinná starostlivosť Semjonová Martina 115 1 055/2440346 Martina.Semjonova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Moldava nad Bodvou
vedúca Pracoviska Moldava n/B, Úsek služieb pre občana Bačová Andrea, Ing. 129 1 055/2444318 Andrea.Bacova2@upsvr.gov.sk
ŠSD: J– P, A – J dožiadania, pošta, všetky doklady (Dotácie, Príspevok na bývanie, Výzvy...) Matisová Mária, Bc. 101 prízemie 055/2444777 Maria.Matisova@upsvr.gov.sk
ŠSD: J– P, A – J dožiadania, pošta, všetky doklady (Dotácie, Príspevok na bývanie, Výzvy...) Karafová Tímea, Ing. 101 prízemie 055/2444777 Timea.Karafova@upsvr.gov.sk
E, Horváthová (A - J) Lukácsová Lenka, Ing. 110 prízemie 055/2444521 Lenka.Lukacsova@upsvr.gov.sk
Horváth (A-L) Hužvárová Simona 110 prízemie 055/2444521 Simona.Huzvarova@upsvr.gov.sk
Horváth (M-Z) Szabóová Jarmila, JUDr. 109 prízemie 055/2444310 Jarmila.Szaboova@upsvr.gov.sk
Horváthová (K-Z) Kránitzová Adela, Ing. 109 prízemie 055/2444310 Adela.Kranitzova@upsvr.gov.sk
P Sedláková Katarína, Ing. 109 prízemie 055/2444310 Katarina.Sedlakova@upsvr.gov.sk
Š, U, V, W Klajberová Iveta 126 1 055/2444317 Iveta.Klajberova@upsvr.gov.sk
S Šalátová Vaňová Lucia, Ing. 123 1 055/2444317 Lucia.SalatovaVanova@upsvr.gov.sk
Ba, Kónyová Chválová Eva, Ing. 124 1 055/2444321 Eva.Chvalova2@upsvr.gov.sk
B, § 12 § 52 Spišáková Michaela, Ing. 124 1 055/2444321 Michaela.Spisakova@upsvr.gov.sk
J, L, projekt 360° , § 49, § 57, § 51 Želinská Ildikó 126 1 055/2444327 Ildiko.Zelinska@upsvr.gov.sk
M, Kónya Sýkorová Ľubica, Ing. 126 1 055/2444327 lubica.sykorova2@upsvr.gov.sk
Ra, Re, Ru, G Rudy Monika, Ing. 131 1 055/2444324 Monika.Rudy@upsvr.gov.sk
R Džerengová Gizela 131 1 055/2444324 Gizela.Dzerengova@upsvr.gov.sk
Ke, Ki, Ko Sendreiová Eva 132 1 055/2444319 Eva.Sendreiova@upsvr.gov.sk
Ka, Ku, K, § 53, 53a Némethová Lenka, Mgr. 132 1 055/2444319 Lenka.Nemethova2@upsvr.gov.sk
Nahlášky VPM, IPS, § 54 Tóthová Danka, PhDr. 133 1 055/2444330 Danka.Tothova2@upsvr.gov.sk
H, CH, § 32, § 53, 53a Kalászová Petronela, Mgr. 134 1 055/2444312 Petronela.Kalaszova@upsvr.gov.sk
C, Č, F Czingelyová Amália 134 1 055/2444312 Amalia.Czingelyova2@upsvr.gov.sk
A, I, D, Ď Bartková Petronela 136 1 055/2444311 Petronela.Bartkova2@upsvr.gov.sk
Da, De, Du, N, Ň, O, Q Molnárová Csilla 136 1 055/2444311 Csilla.Molnarova@upsvr.gov.sk
Z, Ž Györgyová Gyöngyi, Mgr. 137 1 055/2444325 Gyongyi.Gyorgyova@upsvr.gov.sk
T, Občania so ZP, § 46, REPAS, Karty účastníka Žigraiová Magdaléna, Ing. 137 1 055/2444325 Magdalena.Zigraiova2@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru / Žižkova 21 Mgr. Helena Chrenová 310 3 055/2441345 Helena.Chrenova2@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
Psychológ /Žižkova 21 Némešová Ivana, PhDr. 705 6 055/2441605 Ivana.Nemesova@upsvr.gov.sk
Psychológ /Žižkova 21 Lešková Dominika, Mgr. 706 6 055/2441606 Dominika.Leskova@upsvr.gov.sk
Psychológ /Žižkova 21 Vincze Ákos , Mgr. 706 6 055/2441606 Akos .Vincze@upsvr.gov.sk
Psychológ / Staničné nám.9 Sisáková Ľudmila, PhDr. 316 3 055/2440606 Ludmila.Sisakova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Staničné nám.9 Ambrová Júliana, Mgr. 316 3 0907849900 Juliana.Ambrova@upsvr.gov.sk
Psychológ / Staničné nám.9 Čorbová Darina, Mgr. 404 4 0907479535 Darina.Corbova@upsvr.gov.sk
Psychológ/ Popradská 74 Boslaiová Veronika, Mgr. 307 3 0907555124 Veronika.Boslaiova@upsvr.gov.sk
Psychológ/ Popradská 74 Kubínová Daniela, Mgr. 307 3 0907683182 Daniela.Kubinova@upsvr.gov.sk
Psychológ/ Popradská 74 Molčanová Katarína, Mgr. 307 3 0907848923 Katarina.Molcanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Hricová Jaroslava, MVDr., Mgr. 413 4 055/2441559 Jaroslava.Hricova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné,dotácie KE I, KE IV Petrušková Silvia, Mgr. 309 3 055/2441344 Silvia.Petruskova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné,dotácie KE II, KE III Záhorská Viera, Ing. 309 3 055/2441561 Viera.Zahorska@upsvr.gov.sk
náhradné výživné,dotácie KE okolie Kocureková Jarmila, Mgr. 309 3 055/2441344 Jarmila.Kocurekova@upsvr.gov.sk
náhradné výživné,dotácie KE okolie Denisa Kmecová,Mgr. 309 3 055/2441561 Denisa.Kmecová@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE I, KE IV Chovancová Ingrid, Ing. 516 5 055/2441509 Ingrid.Chovancova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE II, KE III Zamrijová Slávka, Mgr. 516 5 055/2441516 Slavka.Zamrijova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok v EÚ, príspevky v náhr.starostl. o dieťa KE okolie Čabráková Mária, Mgr. 516 5 055/2441516 Maria.Cabrakova@upsvr.gov.sk
teamleader KE I, KE III Eľková Lívia, PhDr.,PhD.,MBA. 414 4 055/2441562 Livia.Elkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Sakmáryová Monika, Ing. 407 4 055/2441524 Monika.Sakmaryova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Šaššák Miroslav, Ing. 408 4 055/2441515 Miroslav.Sassak@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Ďurian Ondrej, Ing. 409 4 055/2441532 Ondrej.Durian@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Horbajová Helena, Ing. 409 4 055/2441532 Helena.Horbajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE I Kulová Monika, Ing. 408 4 055/2441515 Monika.Kulova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Sochová Petra, Mgr. 412 4 055/2441519 Petra.Sochova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Antlová Alena, Mgr. 412 4 055/2441519 Alena.Antlova@upsvr.gov.sk
teamleader KE II Tutková Beáta, Ing. 415 4 055/2441546 Beata.Tutkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Dorčáková Janka, Bc. 307 3 055/2441342 Janka.Dorcakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Takáčová Darina, Mgr. 307 3 055/2441342 Darina.Takacova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Hudáková Helena, Mgr. 307 3 055/2441506 Helena.Hudakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Glevitzká Eva, Mgr. 307 3 055/2441506 Eva.Glevitzka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Galandová Natália, Ing. 308 3 055/2441332 Natalia.Galandova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Mačatová Anna, Mgr. 308 3 055/2441332 Anna.Macatova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Šamuľáková Natália Mgr. 416 4 055/2441528 Natalia.Samulakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE III Balteszová Alexandra, Ing. 416 4 055/2441528 Alexandra.Balteszova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE II Petruška Róbert, Ing. 410 4 055/2441533 Robert.Petruska@upsvr.gov.sk
teamleader KE IV, KE okolie Koscelanská Marta, Ing. 514 5 055/2441548 Marta.Koscelanska@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vojteková Zuzana, Mgr. 508 5 055/2441521 Zuzana.Vojtekova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV a KE okolie Brettschneiderová Oľga, PhDr. 510 5 055/2441512 Olga.Brettschneiderova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Bánociová Zuzana, Ing. 509 8 055/2441517 Zuzana.Banociova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Podlesná Adriana, Bc. 508 5 055/2441521 Adriana.Podlesna@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Vargová Veronika, Ing. 510 5 055/2441512 Veronika.Vargova2@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE IV Lissyová Marta, Mgr. 509 5 055/2441517 Marta.Lissyova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Záhradníková Jana, Bc. 614 6 055/2441321 Jana.Zahradnikova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Repaszká Ľudmila, Mgr. 513 5 055/2441538 Ludmila.Repaszka@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Ohmanová Daniela, Ing. 513 5 055/2441538 Daniela.Ohmanova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Marhevská Lucia, Mgr. 407 4 055/2441524 Lucia.Marhevska@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hricová Tatiana, Ing. 410 4 055/2441533 Tatiana.Netolicka@upsvr.gov.sk
teamleader KE okolie Benková Silvia, Ing. 515 5 055/2441522 Sylvia.Benkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Makarová Jana , MVDr. 511 5 055/2441557 Jana.Makarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Stojková Dagmar, Mgr. 511 5 055/2441557 Dagmar.Stojkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Mártonová Marcela, Ing. 411 4 055/2441520 Marcela.Martonova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Bačenková Magdaléna, PhDr. 411 4 055/2441520 Magdalena.Bacenkova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Durňáková Simona, Mgr. 512 5 055/2441526 Simona.Durnakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Hrušková Dagmar, Mgr. 512 5 055/2441526 Dagmar.Hruskova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Zvolánek Karol, Mgr. 614 6 055/2441321 Karol.Zvolanek@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Korotvičková Zuzana, Mgr. 406 4 055/2441325 Zuzana.Korotvickova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Baránková Martina , Ing. 507 5 055/2441523 Martina.Barankova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky KE okolie Michalová Valéria, Bc. 507 5 055/2441523 Valeria.Michalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Žižkova 21, Košice
vedúca oddelenia Vargová Janeta, Mgr. 310 3 055/2441640 Janeta.Vargova2@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Vangorová Alena 306 3 055/2441339 Alena.Vangorova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Gazdíková Blanka, Mgr. 205 2 055/2441513 Blanka.Gazdikova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Peľová Silvia, Mgr. 207 2 055/2441558 Silvia.Pelova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Redajová Zuzana, Ing. 207 2 055/2441558 Zuzana.Redajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice I Frankovičová Monika, Bc. 210 2 055/2441536 Monika.Frankovicova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Balážová Kvetoslava, MVDr. 206 2 055/2441330 Kvetoslava.Balazova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Horňáková Martina, Ing. 209 2 055/2441331 Martina.Hornakova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice II Kuzmová Kristína Bc. 209 2 055/2441331 Kristina.Kuzmova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Migačová Monika, Ing. 305 3 055/2441340 Monika.Migacova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP- Košice III Gobanová Karolína, Bc. 305 3 055/2441340 Karolina.Gobanova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Hrušková Monika, Ing. 212 2 055/2441549 Monika.Hruskova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Kručovská Milota, Ing. 212 2 055/2441549 Milota.Krucovska@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Harbulová- Hvozdovičová Miriam, Ing. 211 1 055/2441543 Miriam.Harbulova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice IV Begalová Bibiána 206 2 055/2441330 Bibiana.Begalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Staničné námestie 9
team leader Palenčárová Anna, Mgr. 304 3 055/2440640 Anna.Palencarova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP - Košice Filová Gabriela, Mgr. 307 3 055/2441641 Gabriela.Filova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Salokyová Jarmila 305 3 055/2440643 Jarmila.Salokyova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Onderková Barbora, Ing., PhD. 306 3 055/2440642 Barbora.Onderkova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Deáková Zuzana, Ing. 323 3 055/2440613 Zuzana.Deakova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Stoličná Mária, Mgr. 322 3 055/2440644 Maria.Stolicna@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Hoptajová Ľudmila, Mgr. 322 3 055/2440644 Ludmila.Hoptajova@upsvr.gov.sk
peň. príspevky na komp. ŤZP Ke-okolie Gajdošová Petrana, Mgr. 307 3 055/2440641 Petrana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Referát posudkových činností - Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice
vedúca referátu Birošová Mária, Mgr. 419 4 055/2440550 Maria.Birosova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Hečková Magdaléna, Bc. 416 4 055/2440515 Magdalena.Heckova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice I Krožerová Gabriela, Bc. 416 4 055/2440515 Gabriela.Krozerova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Kišidayová Hedviga, Mgr. 411 4 055/2440551 Hedviga.Kisidayova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Dreisigová Alena, Mgr. 417 4 055/2440512 Alena.Dreisigova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Faguľová Lörincová Zdenka, Mgr. 405 4 055/2440522 Zdenka.FagulovaLorincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice II Lašutová Edita, Bc. 418 4 055/2440526 Edita.Lasutova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice III Rošincová Renáta, Mgr. 417 4 055/2440512 Renata.Rosincova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice III Hegedűs Augustín, Mgr. 418 4 055/2440526 Augustin.Hegedus@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice IV Vargová Denisa, Mgr. 412 4 055/2440517 Denisa.Vargova2@upsvr.gov.sk
samostatný radca Vu Thi Thu Zuzana, Mgr. 412 4 055/2440517 Zuzana .VuThiThu@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie
zástupca vedúcej referátu Kelbelová Iveta, Mgr. 407 4 055/2440672 Iveta.Kelbelova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kožejová Alena, Mgr. 413 4 055/2440513 Alena.Kozejova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Vargová Monika, Mgr. 413 4 055/2440513 Monika.Vargova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Simič Kornélia, Mgr. 406 4 055/2440559 Kornelia.Simic@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Árvaiová Iveta, Mgr. 406 4 055/2440559 Iveta.Arvaiova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Straková Margita, Mgr. 410 4 055/2440671 Margita.Strakova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Pojezdalová Andrea, Mgr. 408 4 055/2440558 Andrea.Pojezdalova@upsvr.gov.sk
radca Schnitzerová Erika 412 4 055/2440517 Erika.Schnitzerová@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Kapraľová Barbara, Mgr. 408 4 055/2440558 Barbara.Kapralova@upsvr.gov.sk
sociálna posudková činnosť - Košice - okolie Hajduová Barbara, Mgr. 414 4 055/2440521 Barbara.Hajduova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Helcmanovský Ladislav, MUDr. 419 4 055/2440550 Ladislav.Helcmanovsky@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Horvát Peter, MUDr. 419 4 055/2440550 Peter.Horvat@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Fehérová Oľga, MUDr. 419 4 055/2440550 Olga.Feherova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Kaffanová Janka, MUDr. 419 4 055/2440550 Janka.Kaffanova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Lukáčová Daniela, MUDr. 419 4 055/2440550 Daniela.LUKACOVA@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Paulo Martin, MUDr. 419 4 055/2440550 Martin.Paulo@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Pobeha Ján ml., MUDr. 419 4 055/2440550 Jan.Pobeha2@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Tekáčová Jana, MUDr. 419 4 055/2440550 Jana.Tekacova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť Zátrochová Gabriela, MUDr. 419 4 055/2440550 Gbriela.Zatrochova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Žižkova 21, Košice
vedúci SPOaSK Hertelý Karol, Mgr. 711 7 055/2441600 0917495609 Karol.Hertely@upsvr.gov.sk
Určený úrad Dančovská Margita, Mgr. 606 6 055/2441602 Margita.Dancovska@upsvr.gov.sk
Určený úrad Žulčáková Martina, Mgr. 607 6 055/2441603 Martina.Zulcakova@upsvr.gov.sk´
Určený úrad Salajová Martina, Mgr. 605 6 055/2441601 martina.salajova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Bugirová Oľga, Mgr. 714 7 055/2441511 Olga.Bugirova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Sedláková Petronela, Mgr. 714 7 055/2441511 Petronela.Sedlakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Tarhaničová Marcela, Mgr. 707 7 055/2441518 Marcela.Tarhanicova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Čuri Erika, Mgr. 707 7 055/2441518 Erika.Curi@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Ruščáková Terézia, Mgr. 712 7 055/2441525 Terezia.Ruscakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ballová Jana, Mgr. 715 7 055/2441324 Jana.Ballova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Velesová Karolína, Bc. 610 6 055/2441328 Karolina.Velesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Mikuľáková Silvia, Mgr. 609 6 055/2441326 Silvia.Mikulakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Murčinková Lenka, Mgr. 608 6 055/2441324 Lenka.Murcinkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Ráczová Lucia, Mgr. 612 6 055/2441326 Lucia.Raczova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Čechová Rút, Mgr. 609 6 055/2441317 Rut.Cechova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Eva Konkoly 609 6 055/2441317 Eva.Konkoly@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2 Maščeníková Lenka. Mgr. 610 6 055/2441328 Lenka.Mascenikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Silvia Bandžuchová. Mgr. 709 7 055/2441514 Silvia. Bandzuchova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Maťašová Žaneta, Mgr. 710 7 055/2441555 Zaneta.Matasova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Léneková Katarína, Mgr. 709 7 055/2441539 Katarina.Lenekova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Üvegešová Marianna, Mgr. 708 7 055/2441542 marianna.uvegesova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Vincová Dominika, PhDr. 708 7 055/2441542 dominika.vincova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Masariková Timea, Mgr. 713 7 055/2441508 Timea.Masarikova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Boldocká Renáta, Mgr. 713 7 055/2441508 Renata.Boldocka@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 3 Jágerová Eva, Bc. 713 7 055/2441507 Eva.Jagerova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Durová Ľuboslava, Mgr. 612 6 055/2441326 Luboslava.Durova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Palaščáková Gabriela, Mgr. 615 6 055/2441323 Gabriela.Palascakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 1 Renáta Sanislová, Mgr. 613 6 055/2441527 Renata.Sanislova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 4 Zákutná Irena, Mgr. 613 6 055/2441527 Irena.Zakutna@upsvr.gov.sk
SPOD a SK - Ke 2-3 Rusinová Silvia, Mgr. 615 6 055/2441323 Silvia.Rusinova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Sabolová Andrea, PhDr. 611 6 055/2441327 Andrea.Sabolova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Bramuková Lenka, Mgr. 611 6 055/2441327 Lenka.Bramukova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice Lendacká Mária, Mgr. 715 7 055/2441529 Maria.Lendacka@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Rozner Michal, Mgr. 615 6 055/2441310 Michal.Rozner@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Sotáková Viera, Mgr. 615 6 055/2441310 Viera.Sotakova@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Vargová Soňa, Mgr. 615 6 055/2441310 Sona.Vargova@upsvr.gov.sk
NP Efekt II Dobranská Simona, Mgr. 615 6 055/2441310 Simona.Dobranska@upsvr.gov.sk
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Košice - okolie, Staničné námestie 9, Košice
vedúca Ref. SPODaSK Košice - okolie Vaňová Silvia, Mgr. 319 3 055/2440615 Silvia.Vanova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Branc Renáta, Mgr. 310 3 055/2440604 Renata.Branc@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Bugošová Katarína, Mgr. 310 3 055/2440604 Katarina.Bugosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Škodiová Lucia, Mgr. 409 4 055/2440371 Lucia.Skodiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dobošová Darina, Mgr. 314 3 055/2440608 Darina.Dobosova2@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Hudáková Gabriela, Mgr. 312 3 055/2440370 Gabriela.Hudakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dilská Lucia, Mgr. 409 4 055/2440370 Lucia.Dilska@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Dorčáková Jana, Mgr. 320 3 055/2440602 Jana.Dorcakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Čechová Petra, Mgr. 313 3 055/2440614 Petra.Cechova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Kuková Jana, Mgr. 312 3 055/2440612 Jana.Kukova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Deáková Marta, Mgr. 313 3 055/2440614 Marta.Deakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Hancová Viera, Mgr. 320 3 055/2440602 Viera.Hancova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Parnaiová Valéria, Mgr. 311 3 055/2440616 Valeria.Parnaiova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Foltínyová Zuzana, Mgr. 311 3 055/2440616 Zuzana.Foltinyova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Sterančáková Danka, Mgr. 321 3 055/2440604 Danka.Sterancakova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Oroszová Dominika, Mgr. 318 3 055/2440609 Dominika.Oroszova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela Košice - okolie Špiľková Zuzana, PhDr. 318 3 055/2440609 Zuzana.Spilkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Vinterová Renáta, Mgr. 315 3 055/2440601 Renata.Vinterova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Simková Veronika, Mgr. 308 3 055/2440605 Veronika.Simkova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK Ke-okolie Nagoosová Silvia, Mgr. 409 4 055/2440371 Silvia.Nagoosova@upsvr.gov.sk
Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Moldava nad Bodvou, ČSA 13, Moldava nad Bodvou
Vedúca úseku Mgr. Mária Mašatová 127 1 055/2444513 Maria.Masatova2@upsvr.gov.sk
PvHN, NV, ŠSD, Moldava nad Bodvou
odborný radca Ing. Miriam Hancinová 104 prízemie 055/2444516 Miriam.Hancinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Mária Sepešiová 102 prízemie 055/2444510 Maria.Sepesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Helena Laczkóová 103 prízemie 055/2444520 Helena.Laczkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Ing. Eva Simkóová 105 prízemie 055/2444511 Eva.Simkoova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Ing Viktória Liptáková 104 prízemie 055/2444516 Viktoria.Liptakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Janette Mikulová 104 prízemie 055/2444516 Janette.Mikulova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Denisa Palenčárová 102 prízemie 055/2444510 Denisa.Palencarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Simona Petrášová 103 prízemie 055/2444520 Simona.Petrasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu, Moldava nad Bodvou
samostatný radca Mgr. Magdaléna Draskoczyová 106 prízemie 055/2444512 Magdalena.Draskoczyova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Mgr. Katarína Grácová 106 prízemie 055/2444512 Katarina.Gracova@upsvr.gov.sk
samostatný radca Bc. Iveta Sulinská 106 prízemie 055/2444512 Iveta.Sulinska@upsvr.gov.sk
Národný projekt
NP Mgr., Martina Trembecká 108 prízemie 055/2444514 Martina.Trembecka@upsvr.gov.sk
NP Mgr. Adriana Janitor 108 prízemie 055/2444514 Adriana.Janitor@upsvr.gov.sk
NP Mgr. Nela Župčánová 108 prízemie 055/2444514 Nela.Zupcanova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Mgr. Iveta Sitkárová 615 6 055/2440300 Iveta.Sitkarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu
vedúca oddelenia AOTP A ESF Sukeniková Soňa, Mgr. 713 7 055/2440400 Sona.Sukenikova@upsvr.gov.sk
§54-Úspešne na trhu práce - § 51a, Cesta na TP 2, § 32, §53c - Príspevok na presťahovanie za prácou Azariová Alena, Mgr. 712 7 055/2440465 Alena.Azariova@upsvr.gov.sk
§ 51 - Absolventská prax § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Byrtusová Michaela, Ing. 707 7 055/2440462 Michaela.Byrtusova@upsvr.gov.sk
§ 51 - absolventská prax Cirnerová Alena, Ing. 705 7 055/2440462 Alena.Cirnerova@upsvr.gov.sk
národné projekty Červeňáková Katarína, Ing. 806 8 055/2440135 Katarina.Cervenakova@upsvr.gov.sk
príspevok na dochádzku za prácou, § 53 Čižmár Jakub, Ing. 710 7 055/2440466 Jakub.Cizmar@upsvr.gov.sk
§54 - Praxou k zamestnaniu, §54 - Úspešne na trhu práce - §51a, Cesta na trh práce 3 Dojčinovičová Renáta, Ing. 811 8 055/2440482 Renata.Dojcinovicova@upsvr.gov.sk
príspevok na dochádzku za prácou, § 53, príspevok na podporu mobility za prácou § 53a Dragúnová Ingrid, Ing. 710 7 055/2440466 Ingrid.Dragunova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Gardoňová Miroslava, Mgr. 709 7 055/2440474 Miroslava.Gardonova@upsvr.gov.sk
národné projekty Halászová Eva 819 8 055/2440224 Eva.Halaszova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Harakaľová Petronela, Ing. 710 7 055/2440335 Petronela.Harakalova@upsvr.gov.sk
národné projekty Irchová Lucia, Ing. 819 8 055/2440224 Lucia.Irchova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Praxou k zamestnaniu Jasaňová Hana, Mgr. 712/A 7 055/2440455 Hana.Jasanova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Kačalová Zuzana 712/A 7 055/2440455 Zuzana.Kacalova@upsvr.gov.sk
§54 - Úspešne na trhu práce - § 51a, Praxou k zamestnaniu, Kažimírová Lenka, Mgr. 712/A 7 055/2440459 Lenka.Kazimirova@upsvr.gov.sk
národné projekty Klenotičová Ľudmila, Ing. 806 8 055/2440135 Ludmila.Klenoticova@upsvr.gov.sk
národné projekty Leščišinová Jana, Ing. 816 8 055/2440223 Jana.Lescisinova@upsvr.gov.sk
§ 49 - Príspevok na SZČ, SZČO pre mladých, SZČO pre okolie, Projekt v odvetví poľnohospodártsva Muranková Janette, Mgr. 708/A 7 055/2440409 Janette.Murankova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Nalevanková Erika, Mgr. 709 7 055/2440474 Erika.Nalevankova@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Papíková Katarína, Ing. 709/A 7 055/2440477 Katarina.Papikova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Pisko Miroslav 705 7 055/2440462 Miroslav.Pisko@upsvr.gov.sk
§ 49 - Príspevok na SZČ, SZČO pre mladých, SZČO pre okolie, Projekt v odvetví poľnohospodártsva Radvánszká Katarína, Ing. 708/A 7 055/2440409 Katarina.Radvanszka@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Reisingerová Dana, Mgr. 704 7 055/2440452 Dana.Reisingerova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce 2, NP Cesta na trh práce 3 Repková Sandra, Bc. 708 7 055/2440464 Sandra.Repkova@upsvr.gov.sk
§54 - Praxou k zamestnaniu, §54 - Úspešne na trhu práce - §51a, Cesta na trh práce 3 Sasaráková Viktoria, Ing. 811 8 055/2440482 Viktoria.Sasarakova@upsvr.gov.sk
národné projekty Stašková Alena, Ing. 806 8 055/2440135 Alena.Staskova@upsvr.gov.sk
národné projekty Štekláčová Emerencia, Ing. 816 8 055/2440223 emerencia.steklacova@upsvr.gov.sk
§54 - Úspešne na trhu práce - §51a, Praxou k zamestnaniu, NP Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 Tóthová Renáta, Mgr. 708 7 055/2440464 Renata.Tothova@upsvr.gov.sk
národné projekty Tverďáková Renáta, Ing. 820 8 055/2440227 Renata.Tverdakova@upsvr.gov.sk
§53 - príspevok na dochádzku za prácou Vozár Tomáš, Ing. 707 7 055/2440456 Tomas.Vozar@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Staničné námestie 9
vedúca oddelenia Hreščáková Magdaléna, Ing. 509 5 055/2440310 Magdalena.Hrescakova@upsvr.gov.sk
§43 - odborné poradenské služby, informácie o §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Ivanková Henrieta, Mgr. 714 7 055/2440475 Henrieta.Ivankova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Kaňuch Adrián, Ing. 709 7 055/2440478 Adrian.Kanuch@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie - §46, §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Kopčová Valéria 510 5 055/2440329 Valeria.Kopcova@upsvr.gov.sk
§43 - odborné poradenské služby, §42 ods. 2 - IPS pri voľbe povolania, informácie o §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Lachváčová Juliána, Mgr. 703 7 055/2440407 Juliana.Lachvacova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie - §46, §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Lešková Michaela, Mgr. 512 5 055/2440327 Michaela.Leskova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie - §46, §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Liptáková Jana, Mgr. 510 5 055/2440329 Jana.Liptakova3@upsvr.gov.sk
§43 - odborné poradenské služby, informácie o §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Lukáčová Martina, Mgr. 715 7 055/2440479 Martina.Lukacova@upsvr.gov.sk
§54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Marušová Eva 512 5 055/2440314 Eva.Marusova@upsvr.gov.sk
§43 - odborné poradenské služby, Výbor pre OZ, informácie o §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Miklošová Iveta, Mgr. 715 7 055/2440479 Iveta.Miklosova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie - §46, §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Nakatová Henrieta, Ing., PhD. 510 5 055/2440326 Henrieta.Nakatova@upsvr.gov.sk
§54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Lengyelová Monika, Mgr. 512 5 055/2440314 Monika.Lengyelova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie - §46, §54 REPAS+, §54 KOMPAS+, projekt Pripravený na prácu Oráčová Simona, PhDr., PhD. 511 5 055/2440222 Simona.Oracova@upsvr.gov.sk
§43 - odborné poradenské služby, informácie o §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Pizurová Danka, Ing. 706/A 7 055/2440473 Danka.Pizurova@upsvr.gov.sk
§43 - odborné poradenské služby, informácie o §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Sabolová Erika, Ing. 714 7 055/2440475 Erika.Sabolova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie - §46, §54 REPAS+, §54 KOMPAS+ Rjapošová Erika, Bc. 511 5 055/2440313 Erika.Rjaposova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie - §46, §54 REPAS+, §54 KOMPAS+, projekt Pripravený na prácu Vargová Martina, Ing. 511 5 055/2440222 Martina.Vargova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania - Popradská 74
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Benčeková Andrea, Mgr. 10/C prízemie 055/2442313 Andrea.Bencekova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Berešová Jana, Ing., PhD. 10/B prízemie 055/2442319 Jana.Beresova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Blašková Ivana, Ing. 402 4 055/2442321 Ivana.Blaskova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Csanádyová Silvia, Ing. 403 4 055/2442316 Silvia.Csanadyova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Čulíková Alena, Mgr. 403/A 4 055/2442323 Alena.Culikova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Drotárová Erika, Mgr. 104 1 055/2442325 Erika.Drotarova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Hančovská Erika, PhDr., PhD. 404 4 055/2442322 Erika.Hancovska@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Miklósová Mariana, Mgr. 403/A 4 055/2442323 Mariana.Miklosova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Plačková Nikola, Mgr. 104 1 055/2442325 Nikola.Plackova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Sciranková Katarína, Ing. 403 4 055/2442316 Katarina.Scirankova@upsvr.gov.sk
NP PIP- Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Tomanková Ladomirjaková Ľuboslava, Mgr 402 4 055/2442319 Luboslava.TomankovaLadomirjakova@upsvr.gov.sk
Referát aktívnych opatrení trhu práce - zamestnávateľ
vedúca referátu AOTP zamestnávateľ Baňacká Bibiana, Mgr. 815 8 055/2440450 Bibiana.Banacka@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,60 chránené dielne, prevádzkové náklady Alezárová Ivana, JUDr. 817 8 055/2440404 Ivana.Alezarova@upsvr.gov.sk
§§ 57,55, 56, 60, SZČ - občan so zdravotným postihnutím, chránené dielne, prevádzkové náklady Bodnárová Alena, Bc. 810 8 055/2440458 Alena.Bodnarova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ-2 Havrišáková Miriam, Mgr. 818/A 8 055/2440461 Miriam.Havrisakova@upsvr.gov.sk
§59 príspevok na pracovného asistenta, komisia §59 Herdová Beáta, Ing. 823 8 055/2440401 Beata.Herdova@upsvr.gov.sk
§ 52 menšie obecné služby, § 52a- dobrovoľnícka činnosť Hrišová Martina 818/B 8 055/2440463 Martina.Hrisova@upsvr.gov.sk
§50 príspevok na podporu udržania pracovných miest, §54-projekty Hudačková Magdaléna, Mgr. 821 8 055/2440454 Magdalena.Hudackova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ-2, NP Reštart Opatrenie č.1 Ivanová Ľubica, Mgr. 818 8 055/2440451 Lubica.Ivanova@upsvr.gov.sk
§52 - menšie obecné služby, §52a -dobrovoľnícka činnosť Kovalčíková Liana, Bc. 818/B 8 055/2440463 Liana.Kovalcikova@upsvr.gov.sk
§ 53b-príspevok na dopravu do zamestnania, §52a dobrovoľnícka činnosť- uzatváranie dohôd s UoZ Lišková Dana 818 8 055/2440476 Dana.Liskova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých UoZ-2 Mgr. Loj Andrea 818/A 8 055/2440461 Andrea.Loj@upsvr.gov.sk
§50k príspevok na podporu udržania pracovných miest, §50 príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Muličáková Dana, Mgr. 822 8 055/2440403 Dana.Mulicakova@upsvr.gov.sk
§59 príspevok na pracovného asistenta, §60 prevádzkové náklady Pástorová Františka, Ing. 817 8 055/2440404 Frantiska.Pastorova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,60 chránené dielne, prevádzkové náklady Rogozinská Lívia, Ing. 809 8 055/2440457 Livia.Rogozinska@upsvr.gov.sk
§50k príspevok na podporu udržania pracovných miest, §50 príspevok na podporu zamestnávania znevýh.UoZ Sabolová Beáta, Ing. 822 8 055/2440405 Beata.Sabolova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60, chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so zdravotným postihnutím, prevádzkové náklady Tvrdoňová Henrieta, Ing. 809 8 055/2440457 Henrieta.Tvrdonova@upsvr.gov.sk
§§ 55,56,56a,60 chránené dielne, udržanie pracovných miest pre občana so ZP, prevádzkové náklady, evidencia pohľadávok Vargová Júlia, JUDr. 809 8 055/2440457 Julia.Vargova@upsvr.gov.sk
§50j, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanost, § 54- NP Podpora zamestnávania UoZ-Aktivita č.2 Vašková Andrea, Ing. 808 8 055/2440406 Andrea.Vaskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Vedúca Referátu Adriana Saloňová, JUDr. 217 2 055/2440304 Adriana.Salonova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Dana Fabianová, Ing. 218 2 055/2440411 Dana.Fabianova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Patrícia Falisová, Ing. 215 2 055/2440305 Patricia.Falisova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Kamila Mitterpáková, Bc. 213 2 055/2440328 kamila.mitterpakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mikulová Monika, Ing. 213 2 055/2440328 Monika.Mikulova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Mária Pačaiová, MVDr. 213 2 055/2440328 Maria.Pacaiova@upsvr.gov.sk
Rozhodnutie o vyradení z evidencie, odvolania Miriam Tilková, JUDr. 216 2 055/2440312 Miriam.Tilkova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Marcela Pitrovská, PhDr. 215 2 055/2440305 Marcela.Pitrovska@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Eva-Mária Rošková, Mgr. 218 2 055/2440411 Eva-Maria.Roskova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť vo veci vyradenia z evidencie UoZ, odvolacie konanie Šopáková Petra, JUDr. 216 2 055/2440312 Petra.Sopakova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť vo veci vyradenia z evidencie UoZ, odvolacie konania Mgr. Lucia Šmídová 216 2 055/2440312 Lucia.Smidova@upsvr.gov.sk
Rozhodovacia činnosť - Vyradenie z evidencie UoZ Iveta Vanková, Mgr. 214 2 055/2440306 Iveta.Vankova@upsvr.gov.sk
Rozhodnutie o vyradení z evidencie, nezaradenie Tačárová Dana, Mgr. 214 2 055/2440306 Dana.Tacarova@upsvr.gov.sk
AKTIVAČNÉ CENTRUM, Dvorkinova 7, Košice
vedúci Aktivačného centra Alexander Szalay, Ing. 101 1 055/2440900 0905903865 Alexander.Szalay2@upsvr.gov.sk
Hlavní koordinátori
Hlavný koordinátor Eperješiová Mária, Ing. prízemie 055/2440901 0905903818 Maria.Eperjesiova@upsvr.gov.sk
Koordinátori
koordinátor Andrásháziová Renáta, Ing. 6 Prízemie 0905189742 Renata.Andrashaziova@upsvr.gov.sk
koordinátor Baranová Zuzana, Ing 6 Prízemie 0905191022 Zuzana.Baranova@upsvr.gov.sk
koordinátor Bérešová Štefánia, Mgr. 6 Prízemie 0905903872 Stefania.Beresova@upsvr.gov.sk
koordinátor Daňko Marian, Bc. 6 Prízemie 0905903938 Marian.Danko@upsvr.gov.sk
koordinátor Dolgošová Irena 615 6 055/2440174 Irena.Dolgosova@upsvr.gov.sk
koordinátor Fabini Veronika 318 3 0905904073 Veronika.Fabini@upsvr.gov.sk
koordinátor Ferčerová Jarmila, Mgr. 6 Prízemie 0905181458 Jarmila.Fercerova@upsvr.gov.sk
koordinátor Fričová Jana, RNDr., PhD. 6 Prízemie 0905903967 Jana.Fricova@upsvr.gov.sk
koordinátor Göndörová Katarína, Ing. 6 Prízemie 0905180274 Katarina.Gondorova@upsvr.gov.sk
koordinátor Gramatová Diana, Mgr. 6 Prízemie 0905903964 Diana.Gramatova@upsvr.gov.sk
koordinátor Harajbičová Veronika 6 Prízemie 0905173758 Veronika.Harajbicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Ivancencová Iveta, Mgr. 6 Prízemie 0905173241 Iveta.Ivancencova@upsvr.gov.sk
koordinátor Jobbágyová Viera, Ing. 6 Prízemie 0905175421 Viera.Jobbagyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kancír Štefan, Ing. 6 Prízemie 0905903875 Stefan.Kancir@upsvr.gov.sk
koordinátor Kmecová Michaela, Mgr. 6 Prízemie 0905904106 Michaela.Novotna@upsvr.gov.sk
koordinátor Koníková Ingrid 6 Prízemie 0905174549 Ingrid.Konikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Konopeusová Andrea, Bc. 6 Prízemie 0905189757 Andrea.Konopeusova@upsvr.gov.sk
koordinátor Križovská Silvia 6 Prízemie 0905904027 Silvia.Krizovska@upsvr.gov.sk
koordinátor Kubusová Katarína, Ing. 6 Prízemie 0905181852 Katarina.Kubusova@upsvr.gov.sk
koordinátor Macejová Lenka 6 Prízemie 0905903966 Lenka.Macejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Olejová Tatiana 6 Prízemie 0905904119 Tatiana.Olejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Pančišinová Darina 6 Prízemie 0905903914 Darina.Pancisinova@upsvr.gov.sk
koordinátor Pavlikovská Katarína, Ing. 6 Prízemie 0905189169 Katarina.Pavlikovska@upsvr.gov.sk
koordinátor Pekľanská Jana, Ing. 6 Prízemie 0905903871 Jana.Peklanska@upsvr.gov.sk
koordinátor Piller Ladislav, Ing. 6 Prízemie 0905181061 Ladislav.Piller@upsvr.gov.sk
koordinátor Rešetárová Simona, Bc. 6 Prízemie 0905189605 Simona.Resetarova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabóčiková Lucia 6 Prízemie 0905195164 Lucia.Sabocikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sedláková Daša 6 Prízemie 0905188596 Dasa.Sedlakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sokolova Martina, Mgr. 6 Prízemie 0905176989 Martina.Sokolova@upsvr.gov.sk
koordinátor Spišáková Tatiana 6 Prízemie 0905904103 Tatiana.Spisakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Szénásiová Dagmar 6 Prízemie 0905904099 Dagmar.Szenasiova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šípková Patrícia 6 Prízemie 0905196321 Patricia.Sipkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šofová Renáta 6 Prízemie 0905903899 Renata.Sofova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šuhyová Kamila 6 Prízemie 0905903833 Kamila.Suhyova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šumichrastová Erika 6 Prízemie 0905174250 Erika.Sumichrastova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tarkovská Anna 6 Prízemie 0905904120 Anna.Tarkovska@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Katarína, Mgr 6 Prízemie 0905173023 Katarina.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tomková Ľuboslava 6 Prízemie 0905180572 Luboslava.Tomkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Topoliová Radoslava, Ing. 6 Prízemie 0905183241 Radoslava.Topoliova@upsvr.gov.sk
koordinátor Tóth Róbert 6 Prízemie 0905195614 Robert.Toth@upsvr.gov.sk
koordinátor Vargovčíková Beáta, Mgr. 6 Prízemie 0905195667 Beata.Vargovcikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vávrová Lucia, Mgr. 6 Prízemie 0905195287 Lucia.Vavrova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly, Staničné námestie č.9

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
team leader Jakeš Igor, Ing. 608 6 055/2440130 Igor.Jakes@upsvr.gov.sk
Feješová Katarína, Ing. 608 6 055/2440132 Katarina.Fejesova@upsvr.gov.sk
Komáromiová Erika, Ing. 608 6 055/2440171 Erika.Komaromiova@upsvr.gov.sk
Pavlovič Peter, Ing. 607 6 055/2440137 Peter.Pavlovic@upsvr.gov.sk
Zavacký Alexander, Mgr. 607 6 055/2440137 Alexander.Zavacky@upsvr.gov.sk
späť