Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Košice</strong>

Oznamy úradu a novinky

OZNÁMENIE

Z dôvodu vyhlásenia  núdzového  stavu  a  nepriaznivej  epidemiologickej  situácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice oznamuje, že klienti  budú vybavovaní s účinnosťou

                                                     Odo dňa 19.10. 2020

v klientskych centrách zriadených na pracoviskách ÚPSVaR na prízemí:          

  • Staničné   námestie č. 9, Košice
  • Popradská 74, Košice
  • Žižkova 21, Košice
  • Ul. ČSA č. 13, Moldava nad Bodvou

Ak má občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže si podať žiadosť osobne v klientskom centre ÚPSVR Košice,  ale aj:

  • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom
  • elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu (mail) 

Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže občan priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vzor žiadosti je k dispozícii na stránke

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

V klientskych centrách je potrebné dodržiavať prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia:

  • rúška, dezinfekcia, odstup, vlastné pero
  • zákaz vstupu rodičov s deťmi
  • zákaz vstupu súkromných návštev

 

05. 10. 2020 viac
Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“
20. 07. 2020 viac
Nariadenie vlády SR o aktivácii osôb podľa § 10 a § 12 zákona č. 417/2020 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Vážené občianky, Vážený občania

Dovoľujeme si Vás informovať o Nariadení vlády SR č. 184/2020 Z. z. zo dňa 24.6.2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a ktorého účinnosť nadobúda platnosť dňom 1.7.2020. ...

03. 07. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020
12. 06. 2020 viac
DÔLEŽITÉ

Všetky potrebné informácie k národnému projektu „PRVÁ POMOC“, žiadosť a postup pri podaní žiadosti nájdu záujemcovia na webovej stránke : www.pomahameludom.sk

Zaslaním žiadostí prostredníctvom uvedenej stránky je proces vybavovania najjednoduchší a najrýchlejší. Nesprávne a neúplne vyplnené žiadosti budú vrátené žiadateľovi na dopracovanie, čo spomalí priebeh poskytnutia finančného príspevku.

Žiadame zamestnávateľov, ktorí žiadajú o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „PRVEJ POMOCI“, aby svoje žiadosti zasielali prostredníctvom E-mailovej adresy : pomahameludom.KE@upsvr.gov.sk

08. 04. 2020 viac
Zmena úradných hodín
13. 03. 2020 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac