Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Košice</strong>

Oznamy úradu a novinky

Výzva č. 1 - 2019

Opatrenia na zabezpečenie vykonania odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

Výzva č_1_2019

03. 04. 2019 viac
Výzva č. 2 - 2019

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program vykonávaný ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa osobne starajú.

Výzva č_2_2019

07. 03. 2019 viac
Nová povinnosť zamestnávateľov od 1.1.2019

Zamestnávateľ je s účinnosťou od 1.1.2019 v zmysle § 62 ods.6 zákona o službách zamestnanosti povinný oznámiť voľné pracovné miesto (VPM) a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).
Voľné pracovné miesto (VPM) je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca, vrátane VPM, ktoré je podporené nástrojmi aktívnych opatrení na trhu práce. Z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest je obmedzenie platnosti maximálnej životnosti VPM najviac na 1 rok od nahlásenia ponuky. Ak úrad zistí, že zamestnávateľ neoznámil VPM, osloví zamestnávateľa, aby vykonal nápravu a následne spolupracuje s referátom kontroly úradu. Zamestnávateľovi za porušenie povinnosti oznámiť VPM ústredie a úrad uloží pokutu do 300 eur.

Bližšie informácie Vám podajú zamestnanci OSO - Referátu služieb pre zamestnávateľa osobne na ÚPSVR Košice, Popradská 74. 2. poschodie, telefonicky alebo mailom :
1. Ing. Miroslav Duda, č.t. 055/2442151, mail : Miroslav.Duda@upsvr.gov.sk
2. Ing. Anna Pisarčíková, č.t. 055/2442209, mail : Anna.Pisarcikova@upsvr.gov.sk
3. Bc. MIlan Húlan, č.t. 055/2442218, mail: Milan.Hulan@upsvr.gov.sk
4. Ing. Róbert Novák, č.t. 055/2442203, mail: Robert.Novak@upsvr.gov.sk

Nahláška_VPM_rok2019.xlsx

04. 01. 2019 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac