Kontakty

--- Oddelenie služieb pre občana ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia služieb pre občana Schild Erik, Ing. Mgr. 22 prízemie +421 34 2444 310 erik.schild@upsvr.gov.sk
Recepcia Bilkovičová Alena, Mgr. 30 prízemie +421 34 2444 552 alena.bilkovicova@upsvr.gov.sk
Recepcia Rybárová Jana, Mgr. 30 prízemie +421 34 2444 529 jana.rybarova@upsvr.gov.sk
A,Á,Ǟ,B Zemanová Alena 24 prízemie +421 34 2444 322 alena.zemanova@upsvr.gov.sk
C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,E,É, Bolfová Lucia 23 prízemie +421 34 2444 326 lucia.bolfova@upsvr.gov.sk
F,G H-Hn Vachajová Michaela 26 prízemie +421 34 2444 313 michaela.vachajova@upsvr.gov.sk
Ho-Hž,CH,I,Í,J, Balážová Annamária, Mgr. 25 prízemie +421 34 2444 328 annamaria.balazova@upsvr.gov.sk
K Matúšková Lenka 25 prízemie +421 34 2444 324 lenka.matuskova@upsvr.gov.sk
L,Ľ,M-Mo Danihelová Kateřina, Mgr. 24 prízemie +421 34 2444 327 katerina.danihelova@upsvr.gov.sk
Mp-Mž,N,Ň,O,Ó,P-Poláková Kujanová Barbora, Mgr. 24 prízemie +421 34 2444 512 barbora.kujanova@upsvr.gov.sk
Polakovič-Pž,Q,R,Ŕ,Ř,S-Sto Vozárová Kristína 21 prízemie +421 34 2444 311 kristina.vozarova@upsvr.gov.sk
Str-Sž,Š,T,Ť Mišťuriková Katarína, Mgr. 21 prízemie +421 34 2444 321 katarina.misturikova@upsvr.gov.sk
U,Ú,V,W,X,Y,Z,Ž Vozárová Jana, Mgr. 30 prízemie +421 34 2444 325 jana.vozarova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,EURES Vikukelová Andrea, Mgr. 19 prízemie +421 34 2444 303 andrea.vikukelova@upsvr.gov.sk
voľné pracovné miesta,výberové konania, povinný podiel, hromadné prepúšť., Kimličková Gabriela, Mgr. 18 prízemie +421 34 2444 344 gabriela.kimlickova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín, Konvalínová Katarína, Ing. 19 prízemie +421 34 2444 553 katarina.konvalinova@upsvr.gov.sk

--- Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Vrábelová Monika Mgr. 321 3.poschodie +421 34 2444 600 monika.vrabelova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Zohor, Vysoká pri Morave, Rohožník, Marianka, Borinka, Plavecký Štvrtok, Veľké Leváre Martinkovičová Miriam Mgr. 216 2.poschodie +421 34 2444 606 miriam.martinkovicova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Plavecký Mikuláš, Studienka, Závod, Gajary, Lozorno Stejskalová Janette PhDr. 215 2.poschodie +421 34 2444 614 janette.stejskalova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Sološnica, Jakubov, Záhorská Ves, Suchohrad, Stupava. Láb, V.O. Záhorie Madu Andrea Mgr. 215 2.poschodie +421 34 2444 612 andrea.madu@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Malacky, Kostolište, Malé Leváre, Plavecké Podhradie Kelečeniová Katarína Bc. 216 2.poschodie +421 34 2444 609 katarina.keleceniova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS - Malacky, Rohožník, Malé Leváre, Veľké Leváre, Láb, Závod, Pernek, Kuchyňa, Borinka Kollárová Jana PhDr 209 2.poschodie +421 34 2444 312 jana.kollarova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS - Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Studienka, Suchohrad, Gajary, Sološnica Struhárová Gabriela Mgr. 209 2.poschodie +421 34 2444 314 gabriela.struharova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS - Stupava, Plavecký Štvrtok, Jakubov, Kostolište, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Lozorno, Jabloňové, VO Záhorie, Marianka Stašeková Tatiana Mgr 229 2.poschodie +421 34 2444 608 tatiana.stasekova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - Plavecký Štvrtok, Lozorno, Sološnica, Marianka, Borinka, Stupava, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Malé Leváre, Veľké Leváre, Zohor Katerincová Jana Mgr 230 2.poschodie +421 34 2444 607 jana.katerincova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - Malacky, Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Suchohrad, VO Záhorie, Rohožník, Láb, Závod, Studienka, Gajary, Kostolište, Jakubov Falbová Katarína Mgr. 310 3.poschodie +421 34 2444 559 katarina.falbova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Chamrazová Lucia Mgr. 309 3.poschodie +421 34 2444 615 lucia.chamrazova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Hrk Želmíra Bc. 310 3.poschodie +421 34 2444 559 zelmira.hrk@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Lichoňová Daniela Bc. 309 3.poschodie +421 34 2444 559 daniela.lichonova@upsvr.gov.sk

--- Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Bartošová Beata Mgr. 10 prízemie +421 34 2444 640 beata.bartosova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - Borinka, Jakubov, Kostolište, Láb, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave VO Záhorie, Záhorská Ves, Závod, Zohor Chudá Zuzana Mgr. 7 prízemie +421 34 2444 672 zuzana.chuda@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - Gajary, Jabloňové, Kuchyňa, Malacky, Malé Leváre, Marianka, Rohožník, Stupava, ŠSD Piváčková Ľubica Ing. 7 prízemie +421 34 2444 671 lubica.pivackova@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Stupava, Borinka, Jabloňové, Lozorno, Marianka Dubajová Marta 8 prízemie +421 34 2444 645 marta.dubajova@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Malacky L - Z, Suchohrad, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves Kaszycki Ján Mgr. 7 prízemie +421 34 2444 515 jan.kaszycki@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Gajary, Rohožník, Veľké Leváre, Zohor, Sološnica Kralovičová Soňa 9 prízemie +421 34 2444 643 sona.kralovicova@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Malacky A - K, Malé Leváre, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok Poláková Mária 8 prízemie +421 34 2444 558 maria.polakova2@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Pernek, Plavecký Mikuláš, Studienka, Závod Tydlitátová Daniela Mgr 9 prízemie +421 34 2444 644 daniela.tydlitatova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mračnová Daniela Mgr. 17 prízemie +421 34 2444 501 daniela.mracnova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Skočdopole Michaela Mgr. 17 prízemie +421 34 2444 501 michaela.skocdopole@upsvr.gov.sk

--- Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV) a štátnych sociálnych dávok (ŠSD) ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Límová Elena Bc. 16 prízemie +421 34 2444 550 elena.limova@upsvr.gov.sk
HN - Malacky, Veľké Leváre, Kostolište, NV - Malacky, Kostolište, Veľké Leváre, ŠSD - Kostolište Dotácie - Malacky, Kostolište, Veľké Leváre Dobrovodská Silvia Ing 14 prízemie +421 34 2444 510 silvia.dobrovodska@upsvr.gov.sk
HN - Závod, ŠSD - Stupava L-Ž, Závod, Láb, Plavecký Štvrtok NS, ŠSD EU - Stupava L-Ž, Plavecký Štvrtok, Závod, Láb, Jablonové, Plavecký Mikuláš Hrebeňová Bibiana Ing. 13 prízemie +421 34 2444 554 bibiana.hrebenova@upsvr.gov.sk
HN - Lozorno, Borinka, NV - Lozorno, Malé Leváre, Pernek, Rohožník, Plavecké Podhradie, Borinka, Suchohrad, Studienka, Jakubov, ŠSD - Lozorno, Borinka Dotácie Jánošová Viera Mgr. 14 prízemie +421 34 2444 510 viera.janosova@upsvr.gov.sk
HN - Rohožník, Pernek ŠSD - Malacky A-K, Rohožník, Pernek NS, ŠSD EU - Malacky A-K, Rohožník, Kostolište, Pernek Košická Soňa Bc. 12 prízemie +421 34 2444 556 sona.kosicka@upsvr.gov.sk
HN - Jakubov, Studienka ŠSD - Gajary, Jakubov, Vysoká pri Morave, Studienka, Kuchyňa, Marianka NS, ŠSD EU - Gajary, Jakubov, Vysoká pri Morave, Studienka, Kuchyňa, Marianka, Borinka, VO Záhorie, Plavecké Podhradie Marčišovská Mária Ing. 12 prízemie +421 34 2444 673 maria.marcisovska@upsvr.gov.sk
HN - Sološnica, Malé Leváre, Suchohrad, ŠSD - Stupava A-K, Zohor, Sološnica, Malé Leváre, Suchohrad NS, ŠSD EU - Stupava A-K, Zohor, Lozorno, Sološnica, Malé Leváre Prevajová Katarína Mgr. 13 prízemie +421 34 2444 551 katarina.prevajova@upsvr.gov.sk
HN - Plavecké Podhradie, ŠSD - Malacky L-Ž, Veľké Leváre, Záhorská Ves NS, ŠSD EU - Malacky L-Ž, Veľké Leváre, Záhorská Ves, Suchohrad Spustová Darina Bc 13 prízemie +421 34 2444 555 darina.spustova@upsvr.gov.sk
HN - Gajary, Jablonové, Kuchyňa, Láb, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, VO Záhorie, NV - Gajary, Kuchyňa, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Jablonové, VO Záhorie, ŠSD - Jablonové, VO Záhorie Valkovičová Miroslava 15 prízemie +421 34 2444 513 miroslava.valkovicova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Babjaková Katarína Mgr. 17 prízemie +421 34 2444 501 katarina.babjakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Voltemarová Mária mgr. 17 prízemie +421 34 2444 501 maria.voltemarova@upsvr.gov.sk

--- Referát poradensko-psychologických služieb ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Pilková Kristína Mgr 401 4.poschodie +421 34 2444 616 kristina.pilkova@upsvr.gov.sk

--- Odbor služieb zamestnanosti ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Diviaková Ľubica, Mgr. 224 2.poschodie +421 34 2444 300 lubica.diviakova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Spurná Vladimíra, Ing. 223 2.poschodie +421 34 2444 370 vladimira.spurna@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Junasová Nina 223 2.poschodie +421 34 2444 370 nina.junasova@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy Michalová Marcela, Mgr. 206 2.poschodie +421 34 2444 361
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy Slámová Jana 206 2.poschodie +421 34 2444 361 jana.slamova@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy, Prvá pomoc Prokopová Lucia, Bc. Dis. 207 2.poschodie +421 34 2444 220 lucia.prokopova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Antálková Ľudmila, Ing. 217 2.poschodie +421 34 2444 340 ludmila.antalkova@upsvr.gov.sk
chránené dielne/pracoviská, projekty, Prvá pomoc Kocáková Simona 208 2.poschodie +421 34 2444 341 simona.kocakova@upsvr.gov.sk
príspevok na SZČ, projekty, Prvá pomoc Belicová Gabriela, Mgr. 208 2.poschodie +421 34 2444 342 gabriela.belicova@upsvr.gov.sk
dobrovoľnícka činnosť, Prvá Pomoc Hrčková Monika, Bc. 211 2.poschodie +421 34 2444 345 monika.hrckova@upsvr.gov.sk
príspevok na dochádzku za prácou, projekty, Prvá pomoc Kollárová Marta, Mgr. 218 2.poschodie +421 34 2444 225 marta.kollarova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc, projekty ESF Fuseková Simona, Ing. 416 4.poschodie +421 34 2444 320 simona.fusekova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Šoltysová Andrea, Bc. 416 4.poschodie +421 34 2444 343 andrea.soltysova@upsvr.gov.sk
Prvá pomoc Mrázová Martina 416 4.poschodie +421 34 2444 343 martina.mrazova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Boráková Zuzana, PhDr. 212 2.poschodie +421 34 2444 329 zuzana.borakova@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Schild Katarína, Mgr. 213 2.poschodie +421 34 2444 323 katarina.schild@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Vallo Frederik, Ing. 207 2.poschodie +421 34 2444 346 frederik.vallo@upsvr.gov.sk

--- Oddelenie ekonomiky ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia eknomiky Havlíková Marta, Ing. 222 2.poschodie +421 34 2444 170 marta.havlikova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Vrablecová Iveta 225 2.poschodie +421 34 2444 117 iveta.vrablecova@upsvr.gov.sk
podateľňa ÚPSVR Dávidová Katarína 31 prízemie +421 34 2444 195 katarina.davidova@upsvr.gov.sk
späť