Kontakty

ÚPSVaR Malacky

Záhorácka 2942/60A; informator: +421 34 2444 999; ma@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu PhDr. Martin Paluk 307 3 +421 34 2444 100 Martin.Paluk@upsvr.gov.sk
Riaditeľka SZ Diviaková Ľubica, Mgr. 224 2 +421 34 2444 300 Lubica.Diviakova@upsvr.gov.sk
Riaditeľka OSVaR Spustová Soňa, Ing. 6 prízemie +421 34 2444 500 sona.spustova@upsvr.gov.sk
Vedúci oddelenia služieb pre občana Schild Erik, Mgr. 22 prízemie +421 34 2444 310 erik.schild@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia PPnK ŤZP a posudk. Činností Bartošová Beáta, Mgr. 10 prízemie +421 34 2444 640 Beata.Bartosova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia SPODaSK Vrábelová Monika, Mgr. 321 3 +421 34 2444 600 monika.vrabelova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca oddelenia HN, NV a ŠSD Jánošová Viera, Mgr. 014 prízemie +421 34 2444 510 Viera.Janosova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Hn, NV a ŠSD Límová Elena, Bc. 16 prízemie +421 34 2444 550 Elena.Limova@upsvr.gov.sk
Vedúca ekonom.oddelenia Havlíková Marta, Ing. 222 2 +421 34 2444 170 Marta.Havlikova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Pajonková Zuzana, Mgr. 401 4 +421 34 2444 616 Zuzana.Pajonkova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Slámová Ivana, Mgr. 410 4 +421 34 2444 370 ivana.slamova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES Vikukelová Andrea, Mgr. 019 prízemie +421 34 2444 303 andrea.vikukelova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa- voľné miesta Kimličková Gabriela, Mgr. 018 prízemie +421 34 2444 344 Gabriela.Kimlickova@upsvr.gov.sk
späť