Kontakty

--- Odbor sociálnych služieb ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych služieb Juríková Petra, PhDr. 6 prízemie +421 34 2444 500 petra.jurikova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Šoltysová Andrea, Bc. 223 2.poschodie +421 34 2444 370 andrea.soltysova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Spurná Vladimíra, Ing. 223 2.poschodie +421 34 2444 370 vladimira.spurna@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN),náhradného výživného (NV) a štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Jánošová Viera Mgr. 16 prízemie +421 34 2444 550 viera.janosova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Danihelová Kateřina, Mgr. 30 prízemie +421 34 2444 552 katerina.danihelova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Rybárová Jana, Mgr. 30 prízemie +421 34 2444 529 jana.rybarova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Dobrovodská Irena Bc. 15 prízemie +421 34 2444 511 irena.dobrovodska@upsvr.gov.sk
Správne konanie , Dotácie Dobrovodská Silvia Ing 14 prízemie +421 34 2444 510 silvia.dobrovodska@upsvr.gov.sk
Správne konanie Hrebeňová Bibiana Ing. 13 prízemie +421 34 2444 554 bibiana.hrebenova@upsvr.gov.sk
Správne konanie , Dotácie Lašútová Hana Mgr. 14 prízemie +421 34 2444 510 hana.lasutova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Košická Soňa Bc. 12 prízemie +421 34 2444 556 sona.kosicka@upsvr.gov.sk
Správne konanie Marčišovská Mária Ing. 12 prízemie +421 34 2444 673 maria.marcisovska@upsvr.gov.sk
Správne konanie Prevajová Katarína Mgr. 13 prízemie +421 34 2444 551 katarina.prevajova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Spustová Darina Bc 13 prízemie +421 34 2444 555 darina.spustova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Valkovičová Miroslava 15 prízemie +421 34 2444 513 miroslava.valkovicova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Babjaková Katarína Mgr. 17 prízemie +421 34 2444 501 katarina.babjakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Voltemarová Mária mgr. 17 prízemie +421 34 2444 501 maria.voltemarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Vrábelová Monika Mgr. 321 3.poschodie +421 34 2444 600 monika.vrabelova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Zohor, Vysoká pri Morave, Rohožník, Marianka, Borinka, Plavecký Štvrtok, Veľké Leváre Martinkovičová Miriam Mgr. 216 2.poschodie +421 34 2444 606 miriam.martinkovicova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Plavecký Mikuláš, Studienka, Závod, Gajary, Lozorno Stejskalová Janette PhDr. 215 2.poschodie +421 34 2444 614 janette.stejskalova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Sološnica, Jakubov, Záhorská Ves, Suchohrad, Stupava. Láb, V.O. Záhorie Madu Andrea Mgr. 215 2.poschodie +421 34 2444 612 andrea.madu@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Malacky, Kostolište, Malé Leváre, Plavecké Podhradie Kelečeniová Katarína Bc. 216 2.poschodie +421 34 2444 609 katarina.keleceniova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS - Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Studienka, Suchohrad, Gajary, Sološnica Struhárová Gabriela Mgr. 209 2.poschodie +421 34 2444 314 gabriela.struharova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS - Stupava, Plavecký Štvrtok, Jakubov, Kostolište, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Lozorno, Jabloňové, VO Záhorie, Marianka Stašeková Tatiana Mgr 229 2.poschodie +421 34 2444 608 tatiana.stasekova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Katerincová Jana Mgr 230 2.poschodie +421 34 2444 607 jana.katerincova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - Malacky, Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Suchohrad, VO Záhorie, Rohožník, Láb, Závod, Studienka, Gajary, Kostolište, Jakubov Hricová Jana Mgr. 310 3.poschodie +421 34 2444 559 jana.hricova2@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Hrk Želmíra Bc. 310 3.poschodie +421 34 2444 559 zelmira.hrk@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Bartošová Beata Mgr. 10 prízemie +421 34 2444 640 beata.bartosova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - Borinka, Jakubov,Kostolište,Láb,Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave,Záhorie(VO),Záhorská Ves,Závod,Zohor Chudá Zuzana Mgr. 7 prízemie +421 34 2444 672 zuzana.chuda@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - Gajary, Jabloňové, Kuchyňa, Malacky, Malé Leváre, Marianka, Rohožník, Stupava, ŠSD Piváčková Ľubica Ing. 7 prízemie +421 34 2444 671 lubica.pivackova@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Malacky M - Z, Stupava M - Z ,Suchohrad,Vysoká pri Morave Kaszycki Ján Mgr. 8 prízemie +421 34 2444 515 jan.kaszycki@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Gajary,Lozorno,Rohožník,Veľké Leváre,Zohor,Sološnica,Záhorie(VO),Záhorská Ves A-K Kralovičová Soňa 9 prízemie +421 34 2444 643 sona.kralovicova@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Malacky A - L, Malé Leváre,Plavecké Podhradie,Plavecký Štvrtok,Stupava A-L Poláková Mária 8 prízemie +421 34 2444 558 maria.polakova2@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Borinka,Jabloňové,Jakubov,Kostolište,Kuchyňa,Láb,Marianka,Pernek,Plavecký Mikuláš,Studienka,Záhorská Ves L-Z,Závod Tydlitátová Daniela Mgr 9 prízemie +421 34 2444 644 daniela.tydlitatova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mračnová Daniela Mgr. 18 prízemie +421 34 2444 501 daniela.mracnova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Pilková Kristína Mgr 401 4.poschodie +421 34 2444 616 kristina.pilkova@upsvr.gov.sk

--- Odbor služieb zamestnanosti ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Diviaková Ľubica, Mgr. 224 2.poschodie +421 34 2444 300 lubica.diviakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Ján Hoffmann 223 2.poschodie +421 34 2444 343 jan.hoffmann@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr.Slávka Hadušovská PhD. 223 2.poschodie +421 34 2444 618 slavka.hadusovska@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy Michalová Marcela, Mgr. 206 2.poschodie +421 34 2444 361 marcela.michalova@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy Slámová Jana 206 2.poschodie +421 34 2444 361 jana.slamova@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy, Prvá pomoc Čechová Mária, Bc 207 2.poschodie +421 34 2444 220 maria.cechova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Antálková Ľudmila, Ing. 217 2.poschodie +421 34 2444 340 ludmila.antalkova@upsvr.gov.sk
chránené dielne/pracoviská, projekty, Prvá pomoc Kocáková Simona 208 2.poschodie +421 34 2444 341 simona.kocakova@upsvr.gov.sk
príspevok na SZČ, projekty, Prvá pomoc Štefliková Andrea, Mgr. 208 2.poschodie +421 34 2444 342 andrea.steflikova@upsvr.gov.sk
dobrovoľnícka činnosť, Prvá Pomoc Hrčková Monika, Bc. 211 2.poschodie +421 34 2444 345 monika.hrckova@upsvr.gov.sk
príspevok na dochádzku za prácou, projekty, Prvá pomoc Kollárová Marta, Mgr. 218 2.poschodie +421 34 2444 225 marta.kollarova@upsvr.gov.sk
Oddel. poradenstva a vzdelávania Majténiová Jana, Mgr. 416 4.poschodie +421 34 2444 343 jana.majteniova@upsvr.gov.sk
Oddel. poradenstva a vzdelávania Hrčková Petra, Mgr. 416 4.poschodie +421 34 2444 343 petra.hrckova@upsvr.gov.sk
Oddel. poradenstva a vzdelávania, Komunikátor, NP-pomáhame odídencom Mistríková Dana, Mgr. 410 4.poschodie +421 34 2444 617 dana.mistrikova@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Boráková Zuzana, PhDr. 212 2.poschodie +421 34 2444 329 zuzana.borakova@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Schild Katarína, Mgr. 213 2.poschodie +421 34 2444 323 katarina.schild@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Štolcová Monika, Ing. 207 2.poschodie +421 34 2444 346 monika.stolcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia sprostredkovania práce Schild Erik, Ing. Mgr. 22 prízemie +421 34 2444 310 erik.schild@upsvr.gov.sk
B Zemanová Alena 24 prízemie +421 34 2444 322 alena.zemanova@upsvr.gov.sk
A,Á,Ǟ,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,E,É Bolfová Lucia 23 prízemie +421 34 2444 326 lucia.bolfova@upsvr.gov.sk
F,G H-Ha Matušková Lenka 26 prízemie +421 34 2444 324 lenka.matuskova@upsvr.gov.sk
Hb-Hž,CH, I, Í ,J Balážová Annamária, Mgr. 25 prízemie +421 34 2444 328 annamaria.balazova@upsvr.gov.sk
K Zafčíková Andrea 24 prízemie +421 34 2444 313 andrea.zafcikova@upsvr.gov.sk
L , M Ftáčniková Michaela, Mgr. 25 prízemie +421 34 2444 327 michaela.ftacnikova@upsvr.gov.sk
Sla -Sž, Ša -Št, Frívalská Magdaléna, Ing. 20 prízemie +421 34 2444 512 magdalena.frivalska@upsvr.gov.sk
Pol.- Pž,Q,R,Ř,Sa-Sk, Vozárová Kristína 21 prízemie +421 34 2444 311 kristina.vozarova@upsvr.gov.sk
N,Ň,O, P - Pok., Mišťuriková Katarína, Mgr. 21 prízemie +421 34 2444 321 katarina.misturikova@upsvr.gov.sk
Šu -Šž, T,Ť,U,Ú,V,W,X,Y,Z,Ž Vozárová Jana, Mgr. 20 prízemie +421 34 2444 325 jana.vozarova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,EURES Vikukelová Andrea, Mgr. 19 prízemie +421 34 2444 303 andrea.vikukelova@upsvr.gov.sk
voľné pracovné miesta,výberové konania, povinný podiel, hromadné prepúšť., Kimličková Gabriela, Mgr. 18 prízemie +421 34 2444 344 gabriela.kimlickova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín, Konvalínová Katarína, Ing. 19 prízemie +421 34 2444 553 katarina.konvalinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia eknomiky Zedničková Andrea, Bc. 222 2.poschodie +421 34 2444 170 andrea.zednickova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Vrablecová Iveta 225 2.poschodie +421 34 2444 117 iveta.vrablecova@upsvr.gov.sk
podateľňa ÚPSVR Dávidová Katarína 31 prízemie +421 34 2444 195 katarina.davidova@upsvr.gov.sk
späť