Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia
Zahoráková Miroslava, Ing. 128 1. SB 035/2440310 miroslava.zahorakova@upsvr.gov.sk
Obec, mesto
Andovce Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Bánov Bakošová Ivana, Mgr. 127 1. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Bešeňov Rezdovičová Iveta 127 1. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Branovo Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Čechy Kálmán Imrich 133 1. NB 035/2440311 imrich.kalman@upsvr.gov.sk
Dubník Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou A - K Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou L - Ž Kanyicková Klaudia, Bc. 138 1. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Jasová Bakošová Ivana, Mgr. 127 1. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Jatov Kováčiková Alžbeta 133 1. NB 035/2440311 alzbeta.kovacikova@upsvr.gov.sk
Kolta Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Komoča Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky A, Á Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky B Kozárová Jarmila 140 1. NB 035/2440331 jarmila.kozarova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky C-Č Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky D-Ď Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky E, É Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky F Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky G Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky H Rezdovičová Iveta 127 1. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky CH Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky I, Í Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky J Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ka, Ki, Ke, Kl, Kr, Kš Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ko, Ku, Kv Kanyicková Klaudia, Bc. 138 1. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky L, Ĺ, Ľ Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky M Bozóová Jana 125 1. SB 035/2440322 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky N, Ň Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky O, Ó, Ö Bachová Eva 136 1. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky P Bakošová Ivana, Mgr. 127 1. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Q - R Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Sa - Su Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Sv - Sz Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Š Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky T, Ť Kratinová Barbora, Ing. 140 1. NB 035/2440331 barbora.kratinova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky V, W, Y Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky U, Z, Ž Vendelová Denisa 125 1. SB 035/2440322 denisa.vendelova@upsvr.gov.sk
Palárikovo Kozárová Jarmila 140 1. NB 035/2440331 jarmila.kozarova@upsvr.gov.sk
Rúbaň Cifrová Silvia 124 1. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Semerovo Švajdová Silvia 135 1. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Strekov Szedláková Erika 139 1. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce A - K Majerčíková Emília, Mgr. 135 1. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce L - Ž Gašparíková Renáta, Mgr. 125 1. SB 035/2440321 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Veľké Lovce Bartová Tatiana, Ing. 139 1. NB 035/2440319 tatiana.bartova@upsvr.gov.sk
Zemné Rezdovičová Iveta 127 1. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Vendelová Denisa 125 1. SB 035/2440322 denisa.vendelova@upsvr.gov.sk
Bozóová Jana 125 1. SB 035/2440322 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Szedláková Erika 139 1. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
Bartová Tatiana, Ing. 139 1. NB 035/2440319 tatiana.bartova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia
Likerová Štěpánka, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440410 stepanka.likerova@upsvr.gov.sk
Péterová Renáta, Ing. 20 prízemie SB 035/2440412 renata.peterova@upsvr.gov.sk
Nemešová Monika, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440414 monika.nemesova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzincov, informačné karty
Palacková Zuzana, Ing. 128 1. SB 035/2440408 zuzana.palackova@upsvr.gov.sk
Šubová Katarína, Mgr. 128 1. SB 035/2440408 katarina.subova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
vedúci pracoviska Straňáková Silvia, PhDr. 10 2. posch. 031/2447300 silvia.stranakova@upsvr.gov.sk
Šaľa A, D, Ď, I,J, N,O, obec Vlčany Miklovič Katarína 6 1. posch. 031/2447325 katarina.miklovic@upsvr.gov.sk
Šaľa B, M, P, U, Z,Ž, obec Kráľová nad Váhom L-Ž, obec Tešedíkovo R-Z Iványiová Janette 7 1. posch. 031/2447322 janette.ivanyiova@upsvr.gov.sk
Šaľa C,Č,G, T,Ť, obec Trnovec nad Váhom, obec Močenok M-Z, obec Kráľová nad Váhom A-K, obec Dlhá nad Váhom Chudáčiková Zuzana, Mgr. 7 1. posch. 031/2447322 zuzana.chudacikova@upsvr.gov.sk
Šaľa E,F, S,Š, obec Selice A-O, obec Diakovce A-K Chudáčiková Viera 8 1. posch. 031/2447316 viera.chudacikova@upsvr.gov.sk
Šaľa, H,CH, obec Selice P-Z, Obec Horná Kráľová, obec Tešedíkovo A-P, Stračárová Antónia 8 1. posch. 031/2447316 antonia.stracarova@upsvr.gov.sk
Šaľa, L, R, V,W, obec Močenok A-L, obec Hájske, obec Diakovce L-Z, obec Neded L-Z Polláková Ornela, Mgr. 14 1. posch. 031/2447319 ornela.pollakova@upsvr.gov.sk
Šaľa K, obec Žiharec, obec Neded A-K Hanusková Helena, Mgr. 14 1. posch. 031/2447319 helena.hanusková@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
vedúci pracoviska Žákovičová Katarína, Mgr. 607 6. posch 036/2443310 katarina.zakovicova@upsvr.gov.sk
Svodín, Sikenička, Bíňa, Leľa, Pavlová, Kamenný Most Jónášová Iveta, Bc. 603A 6. posch 036/2443311 iveta.jonasova2@upsvr.gov.sk
Obid, Malá nad Hronom, Kamenica nad Hronom, Gbelce, Ľubá, Šarkan Kovácsová Andrea, Mgr. 602B 6. posch 036/2443410 andrea.kovacsova@upsvr.gov.sk
Bajtava, Bruty, Mužla, Štúrovo M - Ž Pálová Henrieta, Bc. 608 6. posch 036/2443319 henrieta.palova@upsvr.gov.sk
Beľá, Chľaba, Malé Kosihy, Nána, Salka, Nová Vieska Paszterkóová Monika, Ing. 603B 6. posch 036/2443410 monika.paszterkoova@upsvr.gov.sk
Kamenín, Štúrovo A - L Tóbiásová Réka, Bc. 608 6. posch 036/2443319 reka.tobiasova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Kamenín, Salka, Kamenný Most, Malé Kosihy, Svodín, Štúrovo A - D Lacušková Alena 601 6. posch 036/2443321 alena.lacuskova@upsvr.gov.sk
Malá nad Hronom, Obid, Belá, Chľaba, Šarkan, Divá, Ľubá, Mužla, Nová Vieska, Sikenička, Štúrovo E - P Mihályová Erika, Mgr. 601 6. posch 036/2443999 erika.mihalyova@upsvr.gov.sk
Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa, Nána, Gbelce, Pavlová, Štúrovo R - Ž Tamásová Denisa, Mgr. 601 6. posch 036/2443999 denisa.tamasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
vedúci pracoviska Hrašková Mária, Mgr. 21 1. posch 035/2441310 maria.hraskova@upsvr.gov.sk
recepcia Bojdová Michaela, Mgr. 8 prízemie 035/2441311 michaela.bojdova@upsvr.gov.sk
Komjatice I-P, Šurany I-P, Dolný Ohaj, Kmeťovo, Úľany nad Žitavou Dragúňová Miroslava 3 prízemie 035/2441315 miroslava.dragunova@upsvr.gov.sk
Maňa, Lipová Veľký Kýr, Rastislavice, Dedinka Filipovičová Bianka 8 prízemie 035/2441311 bianka.filipovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD a DvHN A- L, Nové žiadosti a doplnenie podania Grosman Mário 9 prízemie 035/2441317 mario.grosman@upsvr.gov.sk
Komjatice R-Ž, Šurany R-Ž, Černík, Hul, Vlkas, Michal nad Žitavou,Pozba Tináková Mária 3 prízemie 035/2441314 maria.tinakova@upsvr.gov.sk
ŠSD a DvHN M - Ž, Nové žiadosti a doplnenie podania Vavríková Katarína, Bc. 9 prízemie 035/2441317 katarina.vavrikova@upsvr.gov.sk
Komjatice A-CH, Šurany A-CH, Trávnica, Radava, Bardoňovo, Mojzesovo, Podhájska Pastorková Zuzana, Ing. 3 prízemie 035/2441315 zuzana.pastorkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

- SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Tóthová Andrea, Ing. 27 prízemie SB 035/2440670 andrea.tothova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Nové Zámky A-E Moravská Eva, Bc. Ing. 28 prízemie SB 035/2440674 eva.moravska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky F-M, Dvory n/Žit. A-K, Andovce, Komoča, Zemné Hlavatá Martina, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440676 martina.hlavata@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky N-Z, Dvory n/Žit.L-Z, Andovce, Komoča, Zemné Cviková Jana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440675 jana.cvikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Štúrovo a okolie, Tvrdošovce, Palárikovo, Jatov A-K Kováčová Diana, Mgr. 16 prízemie SB 035/2440672 diana.kovacova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Štúrovo a okolie, Tvrdošovce, Palárikovo, Jatov L-Z Fridriková Kristína, Ing. Bc. 16 prízemie SB 035/2440672 kristina.fridrikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Veľké Lovce, Komjatice, Veľký kýr, Dolný ohaj, Hul, Maňa A-K Papová Katarína, Mgr. 17 prízemie SB 035/2440673 katarina.papova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Veľké Lovce, Komjatice, Veľký kýr, Dolný ohaj, Hul, Maňa L-Z Palacková Adriana, Mgr. 17 prízemie SB 035/2440673 adriana.palackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu S, Š, T Svrčeková Daniela, Mgr. 24 prízemie SB 035/2440642 daniela.svrcekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu C, Č, E, F, G, J, L Hrušková Emília, Ing. 24 prízemie SB 035/2440642 emilia.hruskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H, CH, M, O Zábranská Soňa, Bc. 25 prízemie SB 035/2440643 sona.zabranska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu B,N,U Banásová Marcela Ing. 25 prízemie SB 035/2440643 marcela.banasova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D, I, K Černáková Dagmar 26 prízemie SB 035/2440644 dagmar.cernakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A, P, R, V, Z, Ž Liptáková Jana 26 prízemie SB 035/2440644 jana.liptakova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Kokoš Milan, Mgr. 39 prízemie NB 035/2440671 milan.kokos@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Uhrinová Andrea, Mgr. 39 prízemie NB 035/2440671 andrea.uhrinova2@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
posudkové činnosti - okres Šaľa Belovičová Iveta, RNDr. 7 prízemie 031/2447671 iveta.belovicova@upsvr.gov.sk
peňažné prísevky na kompenzáciu V, preukazy ŤZP a parkovací preukaz Jarošová Ildikó, Mgr. 7 prízemie 031/2447671 ildiko.jarosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,C,E,F,CH,G,I,J,L,R Forróová Ildikó, Bc. 12 prízemie 031/2447642 ildiko.foroova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D,K,S,Sz,Š,U, Bergendiová Eva, Bc. 12 prízemie 031/2447642 eva.bergendiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H,M,N,O,P,T,Z,Ž Šáteková Katarína, Ing. 12 prízemie 031/2447642 katarina.satekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
peňažné príspevky na kompenzáciu - A-J Csiffáry Ladislav 103A 1. 036/2443641 ladislav.csiffary@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu -K, L, M, N O, R, S, SZ, Š, U, Z, Ž Zbrášová Mária, Mgr. 103B 1. 036/2443530 maria.zbrasova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - P, T, V, W + dotácie na stravu/školské potreby Hirošová Beáta, Ing. 102B 1. 036/2443111 beata.hirosova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
Šurany, Maňa, Pozba, Veľký Kýr - J, K, L Vašeková Dana, Mgr. 42 suterén 035/2441641 dana.vasekova@upsvr.gov.sk
Dolný Ohaj, Černík, Mojzesovo, Hul, Vlkas, Lipová, Podhájska, Veľký Kýr - A -I, M -Ž Čelešová Eva, Bc. 42 suterén 035/2441641 eva.celesova@upsvr.gov.sk
Komjatice, Rastislavice, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Úľany nad Žitavou, Bardoňovo, Dedinka, Trávnica Buranská Jana, Ing. 42 suterén 035/2441641 jana.buranska@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Kecskésová Lucia, Mgr. 209 2. SB 035/2440600 lucia.kecskesova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Vargová Lenka, Mgr. 201 2. SB 035/2440605 lenka.vargova3@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Baloghová Jana, Mgr. 201 2. SB 035/2440605 jana.baloghova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Spáčilová Soňa, Mgr. 202 2. SB 035/2440611 sona.spacilova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Vozáriková Lívia, Mgr. 202 2. SB 035/2440611 livia.vozarikova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Formánková Silvia, Mgr. 205 2. SB 035/2440607 silvia.formankova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Szabóová Eva, Mgr. 205 2. SB 035/2440607 eva.szaboova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Černáková Emília, Mgr. 204B 2. SB 035/2440603 emilia.cernakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimčíková Martina, Bc. 207 2. SB 035/2440608 martina.simcikova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Kecskésová Hana, Mgr. 207 2. SB 035/2440608 hana.kecskesova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Refková Katarína, Mgr. 204A 2. SB 035/2440609 katarina.refkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Vargová Michaela, Ing. 208 2. SB 035/2440619 michaela.vargova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Kissová Nikoleta, Mgr. 208 2. SB 035/2440619 nikoleta.kissova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimunková Svetlana, Mgr. 228 2. SB 035/2440614 svetlana.simunkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Škorňáková Klaudia, Mgr. 228 2. SB 035/2440614 klaudia.skornakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Borková Judita, Mgr. 204A 2. SB 035/2440609 judita.borkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Gubová Otília, Mgr. 227 2. SB 035/2440615 otilia.gubova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Granatová Žaneta, Mgr. 227 2. SB 035/2440615 zaneta.granatova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Janeková Anna, Mgr. 230 2. SB 035/2440610 anna.janekova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Kleinová Soňa, Mgr. 41 prízemie NB 035/2440602 sona.kleinova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Béresová Kristína, Mgr. 41 prízemie NB 035/2440602 kristina.beresova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Vanyová Gabriela, Mgr. 41 prízemie NB 035/2440602 gabriela.vanyova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
Rodičovský konflikt Černáková Martina, Mgr. 18 2. 031/2447608 martina.cernakova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Uková Ingrid, Mgr. 9 2. 031/2447606 ingrid.ukova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Beličková Milena, Mgr. 17 2. 031/2447611 milena.belickova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Polláková Jana, Mgr. 16 2. 031/2447601 jana.pollakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Gálová Nikola, Mgr. 14 2. 031/2447603 nikola.galova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Považayová Gabriela, Mgr. 15 2. 031/2447609 gabriela.povazayova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre deti Szöcs Ján, Mgr. 13 2. 031/2447602 jan.szocs@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Tóthová Miroslava, Mgr. 12 2. 031/2447604 miroslava.tothova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník Puskásová Soňa, Mgr. 3 3. 031/2447605 sona.puskasova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
psychológ Majerčíková Lucia, PhDr. 115 1. 035/2440630 lucia.majercikova@upsvr.gov.sk
psychológ Mészárosová Silvia, Mgr. 111 1. 035/2440632 silvia.meszarosova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
psychológ (NP DEI III) Horváthová Romana, Mgr. 13 3. 031/2447607 romana.horvathova@upsvr.gov.sk
psychológ Lenčéšová Lucia, Mgr. 1 3. 031/2447610 lucia.lencesova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ščevlíková Melinda, Mgr. 243 2. NB 035/2440400 melinda.scevlikova@upsvr.gov.sk
§ 53 Kečkéšová Miroslava, Bc. 141 1. NB 035/2440405 miroslava.keckesova@upsvr.gov.sk
§ 53 Németh Ladislav, Ing. 142 1. NB 035/2440451 ladislav.nemet@upsvr.gov.sk
§ 53 Kontová Mária, Mgr. 142 1. NB 035/2440451 maria.kontova@upsvr.gov.sk
§ 50, NP Chceme byť aktívni 50+, NP Školské kuchyne Recsková Kornélia, Ing. 235 2. NB 035/2440406 kornelia.recskova@upsvr.gov.sk
§ 51a, NP Reštart pre mladých 2 Kontrová Ľubomíra, Ing. 236 2. NB 035/2440403 lubomira.kontrova@upsvr.gov.sk
§ 52a, § 52, NP Pomôž svojej obci , § 53 a Zajíčková Ľudmila 237 2. NB 035/2440454 ludmila.zajickova@upsvr.gov.sk
§ 52a, § 52, NP Pomôž svojej obci Králik Ján, Mgr. 237 2. NB 035/2440454 jan.kralik@upsvr.gov.sk
§ 50j, §56, §59, §60 Mokrášová Katarína, Bc. 238 2. NB 035/2440401 katarina.mokrasova@upsvr.gov.sk
§ 50j, §56, §59, §61 Magyarová Mária, Bc. 238 2. NB 035/2440401 maria.magyarova@upsvr.gov.sk
§ 60 Bulafčíková Katarína, Mgr. 239 2. NB 035/2440402 katarina.bulafcikova@upsvr.gov.sk
ESF Maceková Katarína, Ing. 240 2. NB 035/2440459 katarina.macekova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých 2 Klučková Jana, Mgr. 240 2. NB 035/2440459 jana.kluckova@upsvr.gov.sk
ESF Almášová Zuzana, Mgr. 241 2. NB 035/2440223 zuzana.almasova@upsvr.gov.sk
ESF Karlovská Monika, Mgr. 241 2. NB 035/2440223 monika.karlovska@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých 2, NP Praxou k zamestnaniu 2 Farkas Silvia, Mgr. 242 2. NB 035/2440404 silvia.farkas@upsvr.gov.sk
NP Praxou k zamestnaniu 2 Havlíková Miroslava, Mgr. 242 2. NB 035/2440404 miroslava.havlikova@upsvr.gov.sk
§51, § 53 a Turzová Monika, Bc. 244 2. NB 035/2440465 monika.turzova@upsvr.gov.sk
§ 51, NP Reštart pre mladých 2, § 53 c Švajdová Monika, Ing. 244 2. NB 035/2440465 monika.svajdova@upsvr.gov.sk
§ 49, § 57, NP Úspešne na trhu práce - aktivita 2 Palacková Renáta, Ing. 245 2. NB 035/2440455 renata.palackova@upsvr.gov.sk
§ 49, § 57, NP Úspešne na trhu práce - aktivita 2 Rozsnyová Erika, Mgr. 245 2. NB 035/2440455 erika.rozsnyova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

- SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Gajdošíková Anita, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440470 anita.gajdosikova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby,Náhrada cestovných výdavkov Kurucová Petra, PhDr. 4A prízemie SB 035/2440471 petra.kurucova@upsvr.gov.sk
Pripravený na prácu Meravá Gabriela, Mgr. 4A prízemie SB 035/2440471 gabriela.merava@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2, Vzdelávanie UoZ 2 Sádovská Erika, Ing. 15 prízemie SB 035/2440473 erika.sadovska@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2, Vzdelávanie UoZ 2 Birkušová Gabriela, Ing. 15 prízemie SB 035/2440473 gabriela.birkusova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie MUoZ 2, Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ §46 ods.4 Pečimuthová Monika, Ing. 9 prízemie SB 035/2440474 monika.pecimuthova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ 2 Haydenová Simona, Mgr. 9 prízemie SB 035/2440474 simona.haydenova@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2 Kufeljová Karin, Ing. 4B prízemie SB 035/2440475 karin.kufeljova@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2 Hlinková Eva, Mgr. 4B prízemie SB 035/2440475 eva.hlinkova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby Barus Karol, Mgr. 14 prízemie SB 035/2440110 karol.barus@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva Slobodníková Martina, Ing. 7 prízemie SB 035/2440476 martina.slobodnikova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva Dekanová Petra, Mgr. 8 prízemie SB 035/2440477 petra.dekanova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva Malovecká Martina, Mgr. 8 prízemie SB 035/2440477 martina.malovecka@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
odborný poradca Vlčková Alexandra, Ing. 18 prízemie 031/2447451 alexandra.vlckova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
odborný poradca Dejczöová Erika, Ing. 502A 5. 036/2443450 erika.dejczoova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
odborný poradca Knoppová Veronika, Mgr. 22 1. 035/2441318 veronika.knoppova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Mgr. Darina Hudačková 13 prízemie SB 035/2440370 darina.hudackova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 pre mesto Nové Zámky, Knižnica A.Bernoláka Nové Zámky, Gymnázium Nové Zámky, DSS Vek nádeje Nové Zámky, Atletický Club Nové Zámky, Charita Nové Zámky, MEA 2000 Nové Zámky Bc. Adriána Horváthová 12 prízemie SB 035/2440372 adriana.horvathova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 pre obce Jasová, Kolta, Dedinka, Lipová, Pozba, Podhájska, Radava a organizácie Katolícka spojená škola Nové Zámky , ZŠ Mostná Nové Zámky, ZŠ Hradná Nové Zámky, ZŠ Šoltésová Nové Zámky Ing. Soňa Chlepková 12 prízemie SB 035/2440372 sona.chlepkova@upsvr.gov.sk
§10, §12 zákona č.417/2013 pre obce Bešeňov, Branovo, V. Lovce, D. Ohaj, Hul, Kmeťovo, Maňa, Michal nad Žitavou, Vlkas Silvia Vargová 12 prízemie SB 035/2440372 silvia.vargova3@upsvr.gov.sk
§10, §12 zákona č.417/2013 pre obce Dubník, Rúbaň, Strekov, Komjatice, Veľký Kýr Bc. Melinda Drugová 11 prízemie SB 035/2440373 melidna.drugova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 pre Obce Bánov, Jatov, Palárikovo, Tvrdošovce, Rastislavice, Trávnica Iveta Birkusová 11 prízemie SB 035/2440373 iveta.birkusova@upsvr.gov.sk
§10, §12 zákona č.417/2013 pre Obce Andovce, Dvory nad/Žitavou, Čechy, Komoča , Semerovo, Zemné, Bardoňovo Bc. Henrieta Kvasnovská 10 prízemie SB 035/2440371 henrieta.kvasnovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
§10, §12 zákona č.417/2013 pre obce Selice, Trnovec nad Váhom , ZŠ Trnovec nad Váhom Stanislava Ondriašová 6 3. 031/2447371 stanislava.ondriasova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 pre mesto Šaľa, Detská farma Humanita Šaľa, Stredná odborná škola Šaľa, ZŠ J.Murgaša Šaľa, DSS Šaľa Dana Hlavatá 6 3. 031/2447371 dana.hlavata@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 pre obce Diakovce,Tešedíkovo, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom Simona  Szilvásiová 7 3. 031/2447373 simona.szilvasiova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 pre obce Neded, Žihárec, Vlčany Ildikó Kocsisová 7 3. 031/2447373 ildiko.kocsisova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 pre obce Močenok,Horná Kráľová, Hájske a Komunita Kráľovnej pokoja Močenok Veronika Szekeresová 5 3. 031/2447372 veronika.szekeresova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
§10,§12 zákona č.417/2013 pre obce Mužla, Belá, Kamenín, Kamenica nad Hronom, Malá nad Hronom, Chľaba Henrieta Debnáriková 503B 5. 036/2443371 henrieta.debnarikova@upsvr.gov.
§10,§12 zákona č.417/2013 pre obce Obid, Gbelce, Pavlová, Malé Kosihy, Sikenička, Bruty, Kamenný Most Beata Dejczőová           503B 5. 036/2443371 beata.dejczoova@upsvr.gov.
§10,§12 zákona č.417/2013 pre obce Svodín, Ľubá, Šarkan, Nová Vieska, Nána Ing. Rudolf Szép             503B 5. 036/2443371 rudolf.szep@upsvr.gov.
§10,§12 zákona č.417/2013 pre Mesto Štúrovo, obce Bíňa, Salka, Bajtava, Leľa Mgr. Denis Valent          503B 5. 036/2443371 denis.valent@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
§10, §12 zákona č.417/2013 pre obce Černík, Mojzesovo, Úľany nad Žitavou, Mesto Šurany a Spolok sv.Vincenta Šurany Jana Mulinková 26 1. 035/ 2441 371 jana.mulinkova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
správne konanie Mezeiová Alica, Mgr. 106 1. SB 035/2440314 alica.mezeiova@upsvr.gov.sk
správne konanie Gergelyová Silvia, Mgr. 106 1. SB 035/2440314 silvia.gergelyova@upsvr.gov.sk
správne konanie Vanyová Adriana, Mgr., PhD. 109 1. SB 035/2440316 adriana.vanyova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
správne konanie Behunová Andrea, Mgr. 17 3. 031/2447312 andrea.behunova@upsvr.gov.sk
správne konanie Takácsová Mariana, Ing. Bc. 16 3. 031/2447314 mariana.takacsova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
správne konanie Silvia Szabó, Mgr. 602A 6. 036/2443318 silvia.szabo@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
správne konanie Valovičová Mária, Ing. 27 1. 035/2441333 maria.valovicova@upsvr.gov.sk
späť