Kontakty

Oddelenie služieb pre občana, pracovisko Nové Zámky

F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky Informačné centrum: 035/2440301 SB = stará budova, NB = nová budova
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ústredňa
035/2440999
Vedúca oddelenia
Zahoráková Miroslava, Ing. 128 I. SB 035/2440310 miroslava.zahorakova@upsvr.gov.sk
Informačné centrum
Ostrožlíková Nora 29 príz. 035/2440301 nora.ostrozlikova@upsvr.gov.sk
Szijjártoová Jana, Bc. 29 príz. 035/2440301 jana.szijjartoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky
Nové Zámky A, Á Vendelová Denisa 125 I. SB 035/2440322 denisa.vendelova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky B Kozárová Jarmila 140 I. NB 035/2440331 jarmila.kozarova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky C-Č Bachová Eva 136 I. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky D-Ď Vendelová Denisa 125 I. SB 035/2440322 denisa.vendelova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky E, É Bachová Eva 136 I. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky F Švajdová Silvia 135 I. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky G Bachová Eva 138 I. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky H Rezdovičová Iveta 127 I. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky CH Kmecová Simona 140 I. NB 035/2440331 simona.kmecova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky I, Í Švajdová Silvia 135 I. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky J Švajdová Silvia 135 I. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ka, Ki, Ke, Kl, Kr, Kš Gašparíková Renáta, Mgr. 125 I. SB 035/2440322 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ko, Ku, Kv Kanyicková Klaudia, Bc. 138 I. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky L, Ĺ, Ľ Cifrová Silvia 124 I. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky M Kmecová Simona 140 I. NB 035/2440331 simona.kmecova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky N, Ň Szedláková Erika 139 I. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky O, Ó, Ö Bachová Eva 136 I. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky P, Q, R Bartová Tatiana, Ing. 139 I. NB 035/2440319 tatiana.bartova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Sa - Su Cifrová Silvia 124 I. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Sv - Sz Švajdová Silvia 135 I. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Š Majerčíková Emília, Mgr. 135 I. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky T, Ť Szedláková Erika 139 I. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
U, Ú, V, W Majerčíková Emília, Mgr. 135 I. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky X Gašparíková Renáta, Mgr. 125 I. SB 035/2440322 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Y Majerčíková Emília, Mgr. 135 I. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Z, Ž Majerčíková Emília, Mgr. 135 I. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Obce
Andovce Cifrová Silvia 124 I. SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Bánov Bakošová Ivana, Mgr. 127 I. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Bešeňov Rezdovičová Iveta 127 I. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Branovo Kanyicková Klaudia, Bc. 138 I. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Čechy Gašparíková Renáta, Mgr. 125 I. SB 035/2440322 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Dubník Szedláková Erika 139 I. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou A - K Bachová Eva 136 I. NB 035/2440317 eva.bachova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou L - Ž Vendelová Denisa 125 I. SB 035/2440322 denisa.vendelova@upsvr.gov.sk
Jasová Bakošová Ivana, Mgr. 127 I. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Jatov Rezdovičová Iveta 127 I. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Kolta Gašparíková Renáta, Mgr. 125 I. SB 035/2440322 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Komoča Majerčíková Emília, Mgr. 135 I. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Palárikovo A - Pn Mazúchová Emília 140 I. NB 035/2440331 emilia.mazuchova@upsvr.gov.sk
Palárikovo Po - Ž Kozárová Jarmila 140 I. NB 035/2440331 jarmila.kozarova@upsvr.gov.sk
Rúbaň Kanyicková Klaudia, Bc. 138 I. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Semerovo Švajdová Silvia 135 I. NB 035/2440318 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Strekov Szedláková Erika 139 I. NB 035/2440319 erika.szedlakova@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce A - J Majerčíková Emília, Mgr. 135 I. NB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce K - P Kanyicková Klaudia, Bc. 138 I. NB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce R - Ž Gašparíková Renáta, Mgr. 125 I. SB 035/2440322 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Veľké Lovce Bartová Tatiana, Ing. 139 I. NB 035/2440319 tatiana.bartova@upsvr.gov.sk
Zemné A - L Rezdovičová Iveta 127 I. SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Zemné M - Ž Bakošová Ivana, Mgr. 127 I. SB 035/2440323 ivana.bakosova@upsvr.gov.sk
Dlhodobo evidovaní UoZ
Imrich Kálmán 133 I. NB 035/2440311 imrich.kalman@upsvr.gov.sk
Alžbeta Kováčiková 133 I. NB 035/2440311 alzbeta.kovacikova@upsvr.gov.sk
späť