Kontakty

Oddelenie sprostredkovania práce

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia
Gajdošíková Anita, Mgr. 14 1. posch. SB 035/2440310 anita.gajdosikova@upsvr.gov.sk
Obec, mesto
Andovce Švajdová Silvia, Bc. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Bánov Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Bešeňov Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Branovo Švajdová Silvia, Bc. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Čechy Šlahorová Dominika, Ing. 3B prízemie SB 035/2440331 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
Dubník Kanyicková Klaudia, Bc. 15 prízemie SB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou A - K Ursínyová Alena 15 prízemie SB 035/2440317 alena.ursinyova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou L - Ž Kanyicková Klaudia, Bc. 15 prízemie SB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Jasová Šlahorová Dominika, Ing. 3B prízemie SB 035/2440331 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
Jatov Gašparíková Renáta, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440311 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Kolta Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Komoča Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky A, Á Švajdová Silvia, Bc. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky B Šlahorová Dominika, Ing. 3B prízemie SB 035/2440331 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky C, Č Suchanová Diana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 suchanova.diana@upsvr.gov.sk
Nové Zámky D-Ď Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky E, É Gašparíková Renáta, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440311 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky F Suchanová Diana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 suchanova.diana@upsvr.gov.sk
Nové Zámky G Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky H Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky CH Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky I, Í Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky J Bozóová Jana, Bc. 3B prízemie SB 035/2440331 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky K Buranská Jana, Ing. 4B prízemie SB 035/2440323 jana.buranska@upsvr.gov.sk
Nové Zámky L, Ĺ, Ľ Cifrová Silvia 4 prízemie SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky M Ursínyová Alena 15 prízemie SB 035/2440317 alena.ursinyova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky N, Ň Bozóová Jana, Bc. 3B prízemie SB 035/2440331 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky O, Ó, Ö Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky P Bozóová Jana, Bc. 3B prízemie SB 035/2440331 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Q - R Kanyicsková Klaudia, Bc. 15 prízemie SB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky S Švajdová Silvia, Bc. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Š Švajdová Silvia, Bc. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky T, Ť Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky U Cifrová Silvia 4 prízemie SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky V, W, Y Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Z Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ž Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Palárikovo Cifrová Silvia 4 prízemie SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Rúbaň Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Semerovo Suchanová Diana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 suchanova.diana@upsvr.gov.sk
Strekov Suchanová Diana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 suchanova.diana@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce Gašparíková Renáta, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440311 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Veľké Lovce Buranská Jana, Ing. 4B prízemie SB 035/2440323 jana.buranska@upsvr.gov.sk
Zemné Bozóová Jana, Bc. 3B prízemie SB 035/2440331 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Recepcia:
potvrdenia o evidencii, evidencia ZoZ Ostrožlíková Nora 2 prízemie SB 035/2440301 nora.ostrozlikova@upsvr.gov.sk
potvrdenia o evidencii, evidencia ZoZ Kevélyová Gizela 2 prízemie SB 035/2440301 gizela.kevelyova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia: nahlasovanie voľných prac.miest, realizácia výberových konaní, hromadné prepúšťanie
Likerová Štěpánka, Mgr. 7 prízemie SB 035/2440410 stepanka.likerova@upsvr.gov.sk
Borošová Ivana, Mgr. 7 prízemie SB 035/2440410 ivana.borosova@upsvr.gov.sk
Illéšová Kantárová, Ing. 6 prízemie SB 035/2440414 kristina.illesovakantarova@upsvr.gov.sk
Nemešová Monika, Mgr. 6 prízemie SB 035/2440414 monika.nemesova@upsvr.gov.sk
Agenda: cudzinci, informačné karty, povinný podiel
Palacková Zuzana, Ing. 9 prízemie SB 035/2440408 zuzana.palackova@upsvr.gov.sk
Šubová Katarína, Mgr. 9 prízemie SB 035/2440408 katarina.subova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
vedúci pracoviska Straňáková Silvia, PhDr. 3 prízemie 031/2447100 silvia.stranakova@upsvr.gov.sk
Šaľa A,D,Ď,I,J,L,N,O,R, Močenok Miklovič Katarína, Bc. 6 1. posch. 031/2447325 katarina.miklovic@upsvr.gov.sk
Šaľa P,Horná Kráľová, Tešedíkovo Iványiová Janette 7 1. posch. 031/2447322 janette.ivanyiova@upsvr.gov.sk
ŠAĽA G,T,Ť, Dlhá n/V, Trnovec n/V, Žiharec Chudáčiková Zuzana, Mgr. 7 1. posch. 031/2447322 zuzana.chudacikova@upsvr.gov.sk
Šaľa H,CH, Selice Stračárová Antónia 8 1. posch. 031/2447316 antonia.stracarova@upsvr.gov.sk
Šaľa V,W, Diakovce, Vlčany Polláková Ornela, Mgr. 14 1. posch. 031/2447319 ornela.pollakova@upsvr.gov.sk
Šaľa C,Č,K, Hájske, Neded, Malíková Mária, Bc. 13 1. posch. 031/2447317 maria.malikova3@upsvr.gov.sk
Šaľa E,F,S,Š, Kmotríková Klaudia Bc. 3 1.posch. 031/2447321 klaudia.kmotrikova@upsvr.gov.sk
Šaľa B,M,R,U,Z,Ž, Kráľová n/V, Vászondiová Anna, Mgr. 3 1.posch. 031/2447321 anna.vaszondiova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia: nahlasovanie voľných prac.miest, realizácia výberových konaní, hromadné prepúšťanie Matajsová Viera, Mgr. 4 1.posch. 031/2447410 viera.matajsova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
koordinátorka pracoviska Žákovičová Katarína, Mgr. 607 6. posch 036/2443310 katarina.zakovicova@upsvr.gov.sk
Leľa, Pavlová, Nová Vieska, Nána, Svodín, Sikenička Jónášová Iveta, Bc. 603A 6. posch 036/2443311 iveta.jonasova2@upsvr.gov.sk
Kamenica nad Hronom, Gbelce, Obid Danča Andrea, Mgr. 602B 6. posch 036/2443410 andrea.danca@upsvr.gov.sk
Bajtava, Bíňa, Mužla, Ľubá Pálová Henrieta, Bc. 608 6. posch 036/2443319 henrieta.palova@upsvr.gov.sk
Chľaba, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Emberová Monika, Bc. 602 6. posch 036/2443312 monika.emberova@upsvr.gov.sk
Šarkan
Štúrovo A - K, Bruty, Salka Mihályová Erika, Mgr. 601 6. posch 036/2443999 erika.mihalyova@upsvr.gov.sk
Štúrovo L - Ž, Belá, Malé Kosihy Tamásová Denisa, Mgr. 601 6. posch 036/2443999 denisa.tamasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
koordinátorka pracoviska Hrašková Mária, Mgr. 21 1. posch 035/2441310 maria.hraskova@upsvr.gov.sk
Dolný Ohaj, Úľany nad Žitavou, Hul, Mojzesovo, Pozba, Rastislavice, Vlkas, Radava Bojdová Michaela, Mgr. 8 prízemie 035/2441311 michaela.bojdova@upsvr.gov.sk
Komjatice I-P, Šurany I-P, Kmeťovo, Bardoňovo, Dragúňová Miroslava 3 prízemie 035/2441315 miroslava.dragunova@upsvr.gov.sk
Maňa, Lipová, Veľký Kýr, Filipovičová Bianka 8 prízemie 035/2441311 bianka.filipovicova@upsvr.gov.sk
Komjatice R-Ž, Šurany R-Ž, Černík, Michal nad Žitavou, Trávnica Tináková Mária 3 prízemie 035/2441314 maria.tinakova@upsvr.gov.sk
Komjatice A-CH, Šurany A-CH, Dedinka, Podhájska, Homolová Lenka, Mgr. 3 prízemie 035/2441315 lenka.homolova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ščevlíková Melinda, Mgr. 243 2. NB 035/2440400 melinda.scevlikova@upsvr.gov.sk
§ 53 Kečkéšová Miroslava, Bc. 139 1. NB 035/2440405 miroslava.keckesova@upsvr.gov.sk
§ 53 Liptáková Veronika, Bc. 139 1. NB 035/2440405 veronika.liptakova2@upsvr.gov.sk
§ 53 Németh Ladislav, Ing. 138 1. NB 035/2440451 ladislav.nemeth@upsvr.gov.sk
§ 53 Kontová Mária, Mgr. 138 1. NB 035/2440451 maria.kontova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 2 § 54 NP Podpora zamestnanosti Klučková Jana, Ing. 235 2. NB 035/2440406 jana.kluckova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 2 § 54 NP Podpora zamestnanosti Recsková Kornélia, Ing. 235 2. NB 035/2440406 kornelia.recskova@upsvr.gov.sk
NP Cyť sa svoje šance, opatrenie č. 2 a 3, ESF Kontrová Ľubomíra, Ing. 236 2. NB 035/2440403 lubomira.kontrova@upsvr.gov.sk
NP Cyť sa svoje šance, opatrenie č. 2 a 3, ESF Knoppová Veronika, Mgr. 236 2. NB 035/2440403 veronika.knoppova@upsvr.gov.sk
§ 55, §56, §59, §60 Mokrášová Katarína, Bc. 238 2. NB 035/2440401 katarina.mokrasova@upsvr.gov.sk
§ 55, §56, §59, §60 Magyarová Mária, Bc. 238 2. NB 035/2440401 maria.magyarova@upsvr.gov.sk
§ 55, § 60, § 19 a), b) Bulafčíková Katarína, Mgr. 239 2. NB 035/2440402 katarina.bulafcikova@upsvr.gov.sk
ESF Almášová Zuzana, Mgr. 241 2. NB 035/2440223 zuzana.almasova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 3 § 54 NP Pomáhame odídencom, opatreni č. 3 a 4 § 54 Podpora udržania pracovných návykov (PUPN) § 54 Investičná pomoc Farkas Silvia, Mgr. 242 2. NB 035/2440404 silvia.farkas@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, opatrenie č. 3 § 54 NP Pomáhame odídencom, opatreni č. 3 a 4 § 54 Podpora udržania pracovných návykov (PUPN) § 54 Investičná pomoc Havlíková Miroslava, Mgr. 242 2. NB 035/2440404 miroslava.havlikova@upsvr.gov.sk
§54 NP Prax pre mladých §54 NP Pomáhame odídencom, opatreni č. 2 § 53 a Turzová Monika, Bc. 244 2. NB 035/2440465 monika.turzova@upsvr.gov.sk
§54 NP Prax pre mladých §54 NP Pomáhame odídencom, opatreni č. 2 § 53 a Švajdová Monika, Ing. 244 2. NB 035/2440465 monika.svajdova@upsvr.gov.sk
§ 49, § 57, NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č. 1 Palacková Renáta, Ing. 245 2. NB 035/2440455 renata.palackova@upsvr.gov.sk
§ 49, § 57, NP Chyť sa svojej šance - opatrenie č. 2 Rozsnyová Erika, Mgr. 245 2. NB 035/2440455 erika.rozsnyova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva, referát poradenstva a vzdelávania

- SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Ščevlíková Melinda, Mgr. 243 2. NB 035/2440400 melinda.scevlikova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby,Náhrada cestovných výdavkov, kariérne poradenstvo Kurucová Petra, PhDr. 145 1. NB 035/2440470 petra.kurucova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby,Náhrada cestovných výdavkov Kufeljová Karin, Ing. 144 1. NB 035/2440471 karin.kufeljova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa §54 NP Pomáhame odídencom -poradenstvo Gubalová Janka, Mgr. 143 1. NB 035/2440475 janka.gubalova@upsvr.gov.sk
§54 NP Pomáhame odídencom -kumunikátor Yatskovych Natália, Bc. 143 1. NB 035/2440475 natalia.yatskovych@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie UoZ 2 § 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa §54 NP Pomáhame odídencom - vzdelávanie Pečimuthová Monika, Ing. 142 1. NB 035/2440476 monika.pecimuthova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Slobodníková Martina, Ing. 142 1. NB 035/2440476 martina.slobodnikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Vzdelávanie UoZ 2 § 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa §54 NP Pomáhame odídencom - vzdelávanie Bartovičová Karina, Ing. 141 1. NB 035/2440474 karina.bartovicova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Kralovičová Miroslva, Ing. 141 1. NB 035/2440474 miroslava.kralovica@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Podpora individualizovaného poradenstva § 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Šlahorová Dominika, Ing. 140 1. NB 035/2440477 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Podpora individualizovaného poradenstva § 54 NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Malovecká Martina, Mgr. 140 1. NB 035/2440477 martina.malovecka@upsvr.gov.sk
§54 NP Pomáhame odídencom -poradenstvo Schindler Jarmila, Mgr. 133 1. NB 035/2440478 jarmila.schindler@upsvr.gov.sk
Poradenské služby Barus Karol, Mgr. 126 1. SB 035/2440110 karol.barus@upsvr.gov.sk
ESF, poradenské služby Karlovská Monika, Mgr. 240 2. NB 035/2440459 monika.karlovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
odborný poradca Vlčková Alexandra, Ing. 18 prízemie 031/2447451 alexandra.vlckova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
odborný poradca Dejczöová Erika, Ing. 502A 5. 036/2443450 erika.dejczoova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
odborný poradca Valovičová Mária, Ing. 22 1. 035/2441318 maria.valovičova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

- SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Tóthová Andrea, Ing. 27 prízemie SB 035/2440670 andrea.tothova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Papová Katarína, Mgr. 28 prízemie SB 035/2440674 katarina.papova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky F-M, Dvory n/Žit. A-K, Andovce, Komoča, Zemné Hlavatá Martina, Mgr. 23 prízemie SB 035/2440675 martina.hlavata@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky N-Z, Dvory n/Žit.L-Z, Andovce, Komoča, Zemné Cviková Jana, Mgr. 23 prízemie SB 035/2440675 jana.cvikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Štúrovo a okolie, Tvrdošovce, Palárikovo, Jatov A-K, Nové Zámky C,D,E Bucsek Viktória, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440672 viktoria.bucsek@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Štúrovo a okolie, Tvrdošovce, Palárikovo, Jatov L-Z, Nové Zámky A,B Valachová Lenka, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440672 lenka.valachova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Veľké Lovce, Komjatice, Veľký Kýr, Dolný Ohaj, Hul, Maňa A-M Moravská Eva, Ing. Bc. 20 prízemie SB 035/2440673 eva.moravska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Veľké Lovce, Komjatice, Veľký Kýr, Dolný Ohaj, Hul, Maňa N-Z Palacková Adriana, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440673 adriana.palackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu S, Š, T,D Svrčeková Daniela, Mgr. 24 prízemie SB 035/2440642 daniela.svrcekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu C, Č, E, F, G, J, L Hrušková Emília, Ing. 24 prízemie SB 035/2440642 emilia.hruskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H, CH, M, D Zábranská Soňa, Bc. 25 prízemie SB 035/2440643 sona.zabranska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu B,N,O,U,I Hlavačková Tatiana, Mgr. 25 prízemie SB 035/2440643 tatiana.hlavackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu K Petrášová Soňa 26 prízemie SB 035/2440644 sona.petrasova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A, P, R, V, Z, Ž Liptáková Jana 26 prízemie SB 035/2440644 jana.liptakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Vrzalová Veronika, Mgr. 41 prízemie NB 035/2440671 veronika.vrzalova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 52/21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
posudkové činnosti - okres Šaľa Belovičová Iveta, RNDr. 7 prízemie 031/2447671 iveta.belovicova@upsvr.gov.sk
peňažné prísevky na kompenzáciu V, preukazy ŤZP a parkovací preukaz Jarošová Ildikó, Mgr. 7 prízemie 031/2447671 ildiko.jarosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,C,E,F,CH,G,I,J,L,R Forróová Ildikó, Bc. 12 prízemie 031/2447642 ildiko.forroova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D,K,S,Sz,Š,U, Bergendiová Eva, Bc. 12 prízemie 031/2447642 eva.bergendiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H,M,N,O,P,T,Z,Ž Skačanová Petra, Bc. 12 prízemie 031/2447642 petra.skacanova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
peňažné príspevky na kompenzáciu - A-J Csiffáry Ladislav 103A 1. 036/2443641 ladislav.csiffary@upsvr.gov.sk
Zbrášová Mária, Mgr. 103B 1. 036/2443530 maria.zbrasova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu -K, L, M, N O, R, S, SZ, Š, U, Z, Ž Turányi Daniel, Mgr. 103B 1. 036/2443530 Daniel.Turanyi@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - P, T, V, W + dotácie na stravu/školské potreby Hirošová Beáta, Ing. 102B 1. 036/2443111 beata.hirosova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
Šurany, Maňa, Pozba, Veľký Kýr - J, K, L Vašeková Dana, Mgr. 42 suterén 035/2441641 dana.vasekova@upsvr.gov.sk
Dolný Ohaj, Černík, Mojzesovo, Hul, Vlkas, Lipová, Podhájska, Veľký Kýr - A -I, M -Ž Čelešová Eva, Bc. 42 suterén 035/2441642 eva.celesova@upsvr.gov.sk
Komjatice, Rastislavice, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Úľany nad Žitavou, Bardoňovo, Dedinka, Trávnica Petrášová Denisa, Mgr. 42 suterén 035/2441641 denisa.petrasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúci oddelenia Barkoczi Dušan, Ing. 215 2. posch. 035/2440510 Dusan.Barkoczi@upsvr.gov.sk
ŠSD: I, L, N,Hal,Han,Har HN: Bánov: L-O, Zemné, Kolta, N. Zámky: I, H, U Némethová Helena, Mgr. 210 2. posch. 035/2440527 Helena.Nemethova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Be,Bl,Br,E,CH,Ko,U HN: Bánov P-Ž,Tvrdošovce Šilhavíková Michaela, Mgr. 214 2. posch. 035/2440530 Michaela.Silhavikova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Ď,He,Hla,J,R,Š HN: Strekov, N.Zámky-P Samuhelová Miriam, Mgr. 203 2. posch. 035/2440525 Miriam.Samuhelova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Ká,Ki,Kí HN: V.Lovce : M-Ž Szíjjártóová Patrícia, Mgr. 210 2. posch. 035/2440517 Patricia.Szijjartoova@upsvr.gov.sk
ŠSD: C, P HN: Dvory nad Žitavou: A-M, N. Zámky: B Vašeková Alžbeta, Mgr. 213 2. posch. 035/2440551 Alzbeta.Vasekova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Bo, G, HN: Andovce, Komoča, N. Zámky: D, Km, M, N, Dotácie Janeková Eva, Bc. 214 2. posch. 035/2440530 Eva.Janekova@upsvr.gov.sk
ŠSD: A, Bi,Bu, Z, Ž HN: Bešeňov, Branovo, Dubník, Rúbaň, Dotácie Rozenbergová Slávka, Mgr. 203 2. posch. 035/2440525 Slavka.Rozenbergova@upsvr.gov.sk
ŠSD: F,V,W HN: Bánov: A-K, N.Zámky: A,F,Palárikovo, V.Lovce: L Šušková Silvia, Mgr. 211 2. posch. 035/2440550 Silvia.Suskova@upsvr.gov.sk
ŠSD: S HN: N. Zámky: Ki, Ko, L, Z, Ž,Semerovo: J-Ž Barátová Ivana, Ing. 206 2. posch. 035/2440553 Ivana.Baratova@upsvr.gov.sk
ŠSD: D, H-okrem Hal, Han, Har HN: Čechy, Dvory n. Žitavou: N-Z, N. Zámky: Ku, O, R, T, Jatov, V.Lovce: A-K Mellenová Margaréta, Ing. 210 2. posch. 035/2440527 Margareta.Mellenova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Ba Koordinácia RD - EÚ, koordinačné spisy PnD,RP,všetky písmená Macáková Jarmila, Mgr. 206 2. posch. 035/2440553 Jarmila.Macakova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Č,Ke,O,T HN: N. Zámky: Cz, Č,G,S -okrem Sz, Semerovo:A-I Keleová Ivana,Mgr. 211 2. posch. 035/2440550 Ivana.Keleova@upvsr.gov.sk
ŠSD: O, K- okrem Ká, Ki, Ko HN: N. Zámky C, Cs-časť, CH, J, Ka, Ke, Kl,Kr, Kš, Kv, Sz, Š, V Lahová Darina 213 2. posch. 035/2440551 Darina.Lahova@upsvr.gov.sk
ŠSD: M HN: Ukrajina-odídenci Petíková Ivana,Mgr. 210 2. posch. 035/2440527 Ivana.Petikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: A,Á,B,C,Č,E,É,F,R,Q,O,Ó,T,Ť Vendelová Denisa, Bc. 17 prízemie 035/2440322 Denisa.Vendelova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: D,Ď,H,CH,I,Í,J,L,Ľ ,Ka,Ki,Ke,Kl,Kr,Kš,Z,Ž Kálmán Imrich 17 prízemie 035/2440322 Imrich.Kalman@opsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: G,M,N,Ň,U,Ú,Y,X,Ko,Ku,Kv,V,W,P,S,Š Szedláková Erika 16 prízemie 035/2440319 Erika.Szedlakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
Vedúca úseku sociálnych vecí Šáteková Katarína, Ing. 11 2.poschodie 031/2447300 katarina.satekova@upsvr.gov.sk
HN: Žiharec, Tešedíkovo, ŠSD:J,R,T,Z,Ž Vrábliková Jana, Mgr. 4 2. posch. 031/2447520 jana.vrablikova@upsvr.gov.sk
HN: Močenok, Šaľa A-H, T,U, ŠSD: D,Ď,Ka-Kt Šrámková Darina, Mgr. 1 2. posch. 031/2447556 darina.sramkova@upsvr.gov.sk
HN: DIAKOVCE, Vlčany, Šaľa Ch, I,J,K, N,O,P,R ŠSD: S Szomolai Orelová Adriána, Bc. 3 2. posch. 031/2447551 adriana.Szomolai.Orelova@upsvr.gov.sk
ŠSD: C,Č, Ch,E,N,O Monika Kormošiová 3 2. posch. 031/2447551 monika.kormosiova@upsvr.gov.sk
HN : odídenci, Hájske ŠSD A,B Martina Haasz Polčáková, Ing. 5 2. posch. 031/2447514 Martina.HaaszPolcakova@upsvr.gov.sk
HN: Selice, Kráľová nad Váhom ŠSD: I,P,Š,U Sedláková Renáta, Bc. 6 2. posch. 031/2447515 renata.sedlakova@upsvr.gov.sk
HN: Horná Kráľová, Šaľa V,Z ŠSD: Ku-Ky,L + koordinácia so zahraničím N-Z Szaller Jana, Mgr. 7 2. posch. 031/2447516 jana.szaller@upsvr.gov.sk
NV Vlčany, Horná Kráľová, ŠSD M+ koordinácia so zahraničím A-M Kmecová Simona, Ing. 7 2. posch. 031/2447516 simona.kmecova@upsvr.gov.sk
HN: Neded, Dlhá nad/V, DOTÁCIE, ŠSD: F,H Tóthová Anna, Bc. 8 2. posch. 031/2447517 anna.tothova@upsvr.gov.sk
HN: Trnovec n/V, Šaľa, L,M,S ŠSD: G,V,W,Y Vojtková Andrea, Mgr. 5 2.poschodie 031/2447514 andrea.vojtkova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
Jónašová Ildikó, Mgr. 036/2443510 Ildiko.Jonasova@upsvr.gov.sk
Štúrovo,M,N,O,R, Obid, Malá nad Hronom, Mužla - agenda štátnych sociálnych dávok/SR Obid - agenda hmotnej núdze Licskóová Edita, Ing. 036/2443550 Edita.Licskoova@upsvr.gov.sk
Štúrovo T, Svodín, Sikenička, Pavlová, Chľaba- agenda štátnych sociálnych dávok/SR Svodín - agenda hmotnej núdze Klacsánová Erika, Mgr. 036/2443531 Erika.Klacsanova@upsvr.gov.sk
agenda hmotnej núdze -Štúrovo A,B,L-U-Z-Ž, Chľaba, Belá, Ľubá, Šarkan, Divá, Mužla, Nová Vieska agenda náhradného výživného - Malá nad Hronom, Mužla, Nová Vieska, Obid, Štúrovo Hirošová Beáta, Ing. 036/2443111 Beata.Hirosova@upsvr.gov.sk
agenda štátnych sociálnych dávok - Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa Štúrovo I,J,K,L,P,U,Z,Ž, agenda hmotnej núdze - Štúrovo I,J,K,P, Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa agenda náhradného výživného - Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa, Štúrovo Izsáková Andrea, Mgr. 36/2443512 Andrea.Izsakova@upsvr.gov.sk
Štúrovo M, N, O, R,Kamenín, Kamenný Most, Malé Kosihy, Salka, Malá nad Hronom - agenda hmotnej núdze, Svodín - agenda náhradného výživného, Štúrovo A,B,C,D,F,G, Kamenín, Kamenný Most, Ľubá, Malé Kosihy, Salka, Šarn-Divá- agenda štátnych sociálnych dávok/SR Mánya Andrea, Bc. 036/2443521 Andrea.Manya@upsvr.gov.sk
agenda hmotnej núdze - Štúrovo C-H,O,S,Š,V,W, Nána, Gbelce agenda náhradného výživného - Gbelce, Nána, Štúrovo agenda štátnych sociálnych dávok/SR -Štúrovo E, H, O, S, Š, V, W, Belá, Gbelce, Nána, Nová Vieska Mártonová Andrea, Bc. 036/2443518 Andrea.Martonova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
Vincúrová Dáša, Ing. 035/2441510 Dasa.Vincurova@upsvr.gov.sk
Mojzesovo, Černík, Hul, Rastislavice, Komjatice A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K Nemešová Viera, Mgr. 035/2441515 Viera.Nemesova@upsvr.gov.sk
Maňa, Kmeťovo, Radava, Šurany H, I, J ,K ,L Barátová Mária, Mgr. 035/2441515 Maria.Baratova@upsvr.gov.sk
Podhájska, Dedinka, Pozba, Bardoňovo, Vlkas, Šurany M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Pickemová Monika, Mgr. 035/2441554 Monika.Pickemova@upsvr.gov.sk
Veľký Kýr, Úľany nad Žitavou, Šurany A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Katerinková Helena, Mgr. 035/2441516 Helena.Katerinkova@upsvr.gov.sk
Dolný Ohaj, Trávnica, Lipová, Michal nad Žitavou, Komjatice L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Farkasová Miroslava, Mgr. Ing. 035/2441516 Miroslava.Farkasova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Kecskésová Lucia, Mgr. 209 2. SB 035/2440600 lucia.kecskesova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Vargová Lenka, Mgr. 216 2. SB 035/2440605 lenka.vargova3@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Baloghová Jana, Mgr. 216 2. SB 035/2440605 jana.baloghova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Kajanovičová Ľubica, PhD. 201 2. SB 035/2440606 lubica.kajanovicova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Macková Lucia, Mgr. 201 2. SB 035/2440606 Lucia.Mackova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Kvasnovská Henrieta, Bc. 202 2. SB 035/2440607 henrieta.kvasnovska@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Szöke Stanislava, Bc. 202 2. SB 035/2440611 stanislava.szoke@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Černáková Emília, Mgr. 204B 2. SB 035/2440603 emilia.cernakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimčíková Martina, Mgr. 207 2. SB 035/2440608 martina.simcikova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Kecskésová Hana, Mgr. 207 2. SB 035/2440608 hana.kecskesova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Refková Katarína, Mgr. 204A 2. SB 035/2440609 katarina.refkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Vargová Michaela, Ing. 208 2. SB 035/2440619 michaela.vargova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Katlerová Nikoleta, Mgr. 208 2. SB 035/2440619 nikoleta.kissova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimunková Svetlana, Mgr. 228 2. SB 035/2440614 svetlana.simunkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Škorňáková Klaudia, Mgr. 228 2. SB 035/2440614 klaudia.skornakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Remeňová Silvia, Mgr. 204A 2. SB 035/2440609 silvia.remenova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Szymakowska Mária, Mgr. 205 2. SB 035/2440610 maria.szymakowska@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Gubová Otília, Mgr. 227 2. SB 035/2440615 otilia.gubova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Granatová Žaneta, Mgr. 227 2. SB 035/2440615 zaneta.granatova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Kmetiová Ivana, Mgr. 205 2. SB 035/2440610 ivana.kmetiova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Uhrinová Andrea, Mgr. 37 prízemie NB 035/2440602 andrea.uhrinova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Fridrichová Soňa, Mgr. 37 prízemie NB 035/2440601 sona.fridrichova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Husárová Izabela, Mgr. 37 prízemie NB 035/2440602 izabela.husarova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník pre plnoleté fyzické osoby Harisová Erika, Mgr. 37 prízemie NB 035/2440601 erika.harisova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
Rodičovský konflikt Uková Ingrid, Mgr. 9 2. 031/2447606 ingrid.ukova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Helena Hanusková, Mgr. 14 2. 031/2447603 helena.hanuskova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Polláková Jana, Mgr. 16 2. 031/2447601 jana.pollakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Považayová Gabriela, Mgr. 15 2. 031/2447609 gabriela.povazayova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Nagyová Nikola, Mgr. 17 2. 031/2447611 nikola.nagyova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre deti Szöcs Ján, Mgr. 13 2. 031/2447602 jan.szocs@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Tóthová Miroslava, Mgr. 12 2. 031/2447604 miroslava.tothova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
psychológ Puskásová Lesana, Mgr. 111 1. 035/2440630 Lesana.Puskasova@upsvr.gov.sk
psychológ (NP DEI III) Szocs Ladislav, Mgr. 13 3. 031/2447607 ladislav.szocs@upsvr.gov.sk
psychológ Lenčéšová Lucia, Mgr. 1 3. 031/2447610 lucia.lencesova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
§10,§12 zákona č.417/2013 Bc. Adriána Horváthová 135 1. NB 035/2440372 adriana.horvathova@upsvr.gov.sk
§10, §12 zákona č.417/2013 Bc. Melinda Drugová 134 1. NB 035/2440373 melinda.drugova@upsvr.gov.sk
§10,§12 zákona č.417/2013 Iveta Birkusová 134 1. NB 035/2440373 iveta.birkusova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
Silvia Vargová 7 3.poschodie 031/2447373 silvia.vargova3@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
§10,§12 zákona č.417/2013 Henrieta Debnáriková 102A 1. 036/2443371 henrieta.debnarikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
správne konanie Mezeiová Alica, Mgr. 106 1. SB 035/2440314 alica.mezeiova@upsvr.gov.sk
správne konanie Gergelyová Silvia, Mgr. 106 1. SB 035/2440314 silvia.gergelyova@upsvr.gov.sk
správne konanie Vanyová Adriana, Mgr., PhD. 109 1. SB 035/2440316 adriana.vanyova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
správne konanie Behunová Andrea, Mgr. 17 3. 031/2447312 andrea.behunova@upsvr.gov.sk
správne konanie Takácsová Mariana, Ing. Bc. 16 3. 031/2447314 mariana.takacsova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
správne konanie Silvia Szabó, Mgr. 602A 6. 036/2443318 silvia.szabo@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
správne konanie Valovičová Mária, Ing. 27 1. 035/2441333 maria.valovicova@upsvr.gov.sk
späť