Kontakty

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jancová Petra, Mgr. 012 príz. 042/2440 400 petra.jancova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hladká Eva 030 príz. 042/2440 315 eva.hladka@upsvr.gov.sk
M Kvaššayová Blanka, Ing. 014 príz. 042/2440 316 blanka.kvassayova@upsvr.gov.sk
P, Z Letková Lenka, Bc. 015 príz. 042/2440 308 lenka.letkova@upsvr.gov.sk
G, Kom-Kop, V, W Vicena Jozef, Bc. 015 príz. 042/2440 321 jozef.vicena@upsvr.gov.sk
Ba - Bq, Bs - Bž, Kot - Kož Tichá Zuzana, Mgr. 014 príz. 042/2440 313 zuzana.ticha@upsvr.gov.sk
A, H, Koa - Kol Galbavá Anna, Bc. 015 príz. 042/2440 319 anna.galbava@upsvr.gov.sk
C, Č, E, Ch, I, R Michálková, Lýdia 013 príz. 042/2440312 lydia.michalkova@upsvr.gov.sk
Br, Ď, Kor - Koš, O, T, U, Ž Dzureková Monika, Mgr. 015 príz. 042/2440 320 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Kas - Kaž, Kb - Kň, Kp - Kž Emília Vančová 014 príz. 042/2440 334 emilia.vancova@upsvr.gov.sk
F, Kar, N, Š Janúchová Stanislava, Bc. 013 príz. 042/2440 317 stanislava.januchova@upsvr.gov.sk
J, Kaa - Kal, L Jánošíková Zdenka, Ing. 013 príz. 042/2440 317 zdenka.janosikova2@upsvr.gov.sk
D, DZ, Dž, Kam - Kap, S Jučíková Šarlota, Ing. 013 príz. 042/2440 322 sarlota.jurcikova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Kubíková Lenka 030 príz. 042/2440 318 lenka.kubikova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Bučková Iveta, Ing. 030 príz. 042/2440 310 iveta.buckova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Šarláková Alena, Ing. 030 príz. 042/2440 309 alena.sarlakova@upsvr.gov.sk
EURES Matochová Oľga, Ing. 002 príz. 042/2440 303 olga.matochova@upsvr.gov.sk

Ďalšie kontakty úradu

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2440 999
Sekretariát riaditeľa 218 2.p 042/2440 101 pb@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Dubcová Emília, Mgr. 120 1.p 042/2440 450 emilia.dubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dvorská Zuzana, Mgr. 309 3.p 042/2440 550 zuzana.dvorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Jankovská Erika, PhDr. 316 3.p 042/2440 600 erika.jankovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Michálková Ľubica, Mgr. 322 3.p 042/2440 670 lubica.michalkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Krajčiová Monika, Ing. 317 3.p 042/2440 640 monika.krajciova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Dubcová Anna, Mgr. 302 3.p 042/2440 672 anna.dubcova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Púchov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2441 999
Agenda sprostredkovania práce Zágorová Andrea, Bc. 207 2.p 042/2441 313 andrea.zagorova@upsvr.gov.sk
Recepcia Žipajová Miroslava 210 2.p 042/2441 317 miroslava.jankovicova@upsvr.gov.sk
D, Dz, Dž, G, Ch, L, Ľ, Š Fajthová Ľubomíra, Mgr. 209 2.p 042/2441 310 lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk
A, K, T, Ť, W Gašpárková Marta, Ing. 205 2.p 042/2441 312 marta.gasparkova@upsvr.gov.sk
Ď, J, P, Z Dupkalová Alica Ing. 209 2.p 042/2441 315 alica.dupkalova@upsvr.gov.sk
H, Ň, O, S, V Kalusová Nikola Ing. 205 2.p 042/2441 314 nikola.kalusova@upsvr.gov.sk
C, E, I, M, R, Y, Ž Maráková Kristína Mgr. 204 2.p 042/2441 318 kristina.marakova@upsvr.gov.sk
B, Č, F, N, U, Ú, X Sedláčková Michaela Bc. 204 2.p 042/2441 311 michaela.sedlackova@upsvr.gov.sk
Recepcia - OSV Lešková Dagmar, Bc. 131 1.p 042/2441 316 dagmar.leskova@upsvr.gov.sk
Oblasť pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
Mikytová Petra, Mgr. 146 1.p 042/2441 512 petra.mikytova@upsvr.gov.sk
Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sedláčková Andrea, Bc. 104 1.p 042/2441 604 andrea.sedlackova@upsvr.gov.sk
Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Bodjanová Jarmila, PhDr. 109 1.p 042/2441 642 jarmila.bodjanova@upsvr.gov.sk
Valášková Helena, Bc. 107 1.p 042/2441 670 helena.valaskova@upsvr.gov.sk
Požiadavky pre klientov Pracoviska Púchov eviduje podateľňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
späť