Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemčeková Andrea, Ing. 012 príz. 042/2440 310 andrea.nemcekova@upsvr.gov.sk
Recepcia Emília Vančová 030 príz. 042/2440 334 emilia.vancova@upsvr.gov.sk
Recepcia Michálková Anna, Mgr. 030 príz. 042/2440 333 anna.michalkova@upsvr.gov.sk
Ba, Kan-Kiž, O, Pam-Pau, R, Ts-Tž, Zb-Zž Kvaššayová Blanka, Ing. 030 príz. 042/2440 316 blanka.kvassayova@upsvr.gov.sk
Čf - Čž, I, Kj-Kol, Ma - Mil, N, Va, Vá Vicena Jozef, Bc. 030 príz. 042/2440 321 jozef.vicena@upsvr.gov.sk
Bb - Bž, E, Gb - Gž, Jana-Jand, Já, Kom-Kor, Tr Tichá Zuzana, Mgr. 030 príz. 042/2440 313 zuzana.ticha@upsvr.gov.sk
H, Pa-Pal, Pav-Paž, Pik, Za-Zá Galbavá Anna, Bc. 030 príz. 042/2440 319 anna.galbava@upsvr.gov.sk
C, Ď, Fa-Fe, Ga - Gaj, Mim - Mž, Ta-To, Vb-Vž, W Ing. Katarína Dutková 030 príz. 042/2440312 katarina.dutkova@upsvr.gov.sk
Jar-Jž, Pb-Pch, Pl-Po, Š Šarláková Alena, Ing. 013 príz. 042/2440 317 alena.sarlakova@upsvr.gov.sk
D, Ff-Fz, Gak - Gaž, Jah-Jam, Jane-Janž, L Jánošíková Zdenka, Ing. 013 príz. 042/2440 317 zdenka.janosikova2@upsvr.gov.sk
A, Ča-Če, Dz, Dž, Ch, S, U Hladká Eva 013 príz. 042/2440 315 eva.hladka@upsvr.gov.sk
Kot-Kž, Pi, Pí, Pj-Pk, Pr-Pž Jancová Petra, Mgr. 013 príz. 042/2440 315 petra.jancova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Bučková Iveta, Ing. 014 príz. 042/2440 314 iveta.buckova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Rojková Martina, Mgr. 014 príz. 042/2440 311 martina.rojkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Lenka Kubíková 030 príz. 042/2440 318 lenka.kubikova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM Košútová Jaroslava, Mgr. 015 príz. 042/2440 309 jaroslava.kosutova@upsvr.gov.sk
Agent pre VPM - prac. Púchov Letková Lenka, Bc. 015 príz. 042/2440 309 042/2441 303 lenka.letkova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa - PPZOsZP Mgr. Gabriela Lovíšková 015 príz. 042/2440 308 gabriela.loviskova@upsvr.gov.sk
EURES Matochová Oľga, Mgr. 012 príz. 042/2440 303 olga.matochova@upsvr.gov.sk

Ďalšie kontakty úradu

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2440 999
Sekretariát riaditeľa 218 2.p 042/2440 101 pb@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum Rumanová Nadežda, Mgr. 103 1.p 042/2440 370 nadežda.rumanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF Dubcová Emília, Mgr. 120 1.p 042/2440 450 emilia.dubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania Jakubička Alexander, Ing. 112 1.p 042/2440 400 alexander.jakubicka@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dvorská Zuzana, Mgr. 309 3.p 042/2440 550 zuzana.dvorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Jankovská Erika, PhDr. 316 3.p 042/2440 600 erika.jankovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Michálková Ľubica, Mgr. 322 3.p 042/2440 670 lubica.michalkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Krajčiová Monika, Ing. 317 3.p 042/2440 640 monika.krajciova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Dubcová Anna, Mgr. 302 3.p 042/2440 672 anna.dubcova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Púchov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2441 999
Referát služieb pre občana Fajthová Ľubomíra, Bc. 143 1.p 042/2441 310 lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk
E, I, N, Ň, O, P, S, U, Ú, W, Y Žipajová Miroslava 209 2.p 042/2441 317 miroslava.jankovicova@upsvr.gov.sk
D, H, L, Ľ, Š Zágorová Andrea, Bc. 209 2.p 042/2441 313 andrea.zagorova@upsvr.gov.sk
M, T, Ť, Z, Ž Maráková Kristína Mgr. 204 2.p 042/2441 318 kristina.marakova@upsvr.gov.sk
B, C, Č, F Sedláčková Michaela Bc. 204 2.p 042/2441 311 michaela.sedlackova@upsvr.gov.sk
Ch, K, R Gašpárková Marta, Ing. 205 2.p 042/2441 312 marta.gasparkova@upsvr.gov.sk
A, Ď, DZ, DŽ, G, J, V Dupkalová Alica Ing. 205 2.p 042/2441 315 alica.dupkalova@upsvr.gov.sk
Recepcia (A - K) Vašíčková Anna 210 2.p 042/2441 314 anna.vasickova@upsvr.gov.sk
Recepcia (L - Ž) Lešková Dagmar, Bc. 210 2.p 042/2441 316 dagmar.leskova@upsvr.gov.sk
Oblasť pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
Fujeríková Zuzana, Bc. 146 1.p 042/2441 510 zuzana.fujerikova@upsvr.gov.sk
Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sedláčková Andrea, Bc. 104 1.p 042/2441 604 andrea.sedlackova@upsvr.gov.sk
Oblasť peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Bodjanová Jarmila, PhDr. 109 1.p 042/2441 642 jarmila.bodjanova@upsvr.gov.sk
Valášková Helena, Bc. 107 1.p 042/2441 670 helena.valaskova@upsvr.gov.sk
Požiadavky pre klientov Pracoviska Púchov eviduje podateľňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
späť