Kontakty

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia C, Č, CH, E, I, R, Y Jancová Petra, Mgr. 012 príz. 042/2440 400 petra.jancova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hladká Eva 014 príz. 042/2440 315 eva.hladka@upsvr.gov.sk
Ma - Mn Dutková Katarína, Ing. 014 príz. 042/2440 316 katarina.dutkova@upsvr.gov.sk
P, Z, Ž, Dz, Dž Letková Lenka, Bc. 015 príz. 042/2440 308 lenka.letkova@upsvr.gov.sk
G, V, W, Mo - Mž Vicena Jozef, Bc. 015 príz. 042/2440 321 jozef.vicena@upsvr.gov.sk
Ba - Bq, Bs - Bž Tichá Zuzana, Mgr. 014 príz. 042/2440 313 zuzana.ticha@upsvr.gov.sk
H Belásová Jana 015 príz. 042/2440 319 jana.belasova@upsvr.gov.sk
Br, Ď, O, T, U Dzureková Monika, Mgr. 015 príz. 042/2440 320 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Kow - Kž Emília Vančová 014 príz. 042/2440 334 emilia.vancova@upsvr.gov.sk
F, Š Janúchová Stanislava, Bc. 013 príz. 042/2440 317 stanislava.januchova@upsvr.gov.sk
J, L Kopúniková Martina, Mgr. 013 príz. 042/2440 317 martina.kopunikova@upsvr.gov.sk
D,1 S Jurčíková Šarlota, Ing. 013 príz. 042/2440 322 sarlota.jurcikova@upsvr.gov.sk
A, N, Ka - Kov Šarláková Alena, Ing. 014 príz. 042/2440 312 alena.sarlakova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Kubíková Lenka 003 príz. 042/2440 318 lenka.kubikova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Bučková Iveta, Ing. 007 príz. 042/2440 310 iveta.buckova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Štefániková Daniela, Mgr. 007 príz. 042/2440 309 daniela.saradinova@upsvr.gov.sk
EURES Matochová Oľga, Ing. 002 príz. 042/2440 303 olga.matochova@upsvr.gov.sk

Ďalšie kontakty úradu

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2440 999
Sekretariát riaditeľa Flodrová Izabela 218 2.p 042/2440 101 pb@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Dubcová Emília, Mgr. 120 1.p 042/2440 450 emilia.dubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dvorská Zuzana, Mgr. 308 3.p 042/2440 550 zuzana.dvorska@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - referát prvého kontaktu Michalková Anna, Mgr. 001 príz. 042/2440 333 anna.michalkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - referát prvého kontaktu Rojková Martina, Mgr. 001 príz. 042/2440 311 martina.rojkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - referát prvého kontaktu Kocianová Barbora, Ing. 001 príz. 042/2440 333 barbora.kocianova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Ae-Až, E, G, P Papšová Anežka, Mgr. 312 3.p 042/2440 516 anezka.papsova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - B (okrem Bu), I, O Máťošová Eva, Mgr. 313 3.p 042/2440 512 eva.matosova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - J, N, Š Cigániková Katarína, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 katarina.ciganikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Či-Čv, D, F, R, T Čierniková Renáta, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 renata.ciernikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Dz, Dž, Kr-Ky, U, V, W, Ž Kostrbíková Jana, Mgr. 312 3.p 042/2440 514 jana.kostrbikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - H, Sm-Sž, Y Bajzová Miroslava, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 miroslava.bajzova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Ke-Ko, L, Z Uričová Zuzana, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 zuzana.uricova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - A-Ad, Bu, Ča-Če, Ma-Me, Sa-Sl Martinková Ingrid, Mgr. 313 3.p 042/2440 510 ingrid.martinkova2@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - C, Ď, Ch, Ka, Mi-My Mišíková Ľubica, Mgr. 309 3.p 042/2440 517 lubica.misikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - A, Ba-Bap, F, Ha-Hi, Hy, Sk, Sz, Š(okrem Št, Šť), Va, W Uričová Zuzana, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 zuzana.uricova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - J, R, T, Z, Ž, dotácie mesto Mišíková Ľubica, Mgr. 309 3.p 042/2440 517 lubica.misikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Bar-Baz, P, Sa-Sch Máťošová Eva, Mgr. 313 3.p 042/2440 512 eva.matosova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - E, Hl, L, Maj, Mak-Maz, Me, dotácie obce Martinková Ingrid, Mgr. 313 3.p 042/2440 510 ingrid.martinkova2@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Bi-Bz, Hu-Hv, I, Mi, Sl-Sp, Sv, U Čierniková Renáta, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 renata.ciernikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Be, C, Č, G, Št, Šť, Y Bajzová Miroslava, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 miroslava.bajzova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Da, De-Di, Kr-Kz, N, Si, St, Su, Sy Papšová Anežka, Mgr. 312 3.p 042/2440 516 anezka.papsova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Dl-Dv, Ď, Dz, Dž, Hn, Ho-Hô, Hr, Ma-Mach, Ml-Mu, O Cigániková Katarína, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 katarina.ciganikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Ch, Ka-Ko, V (okrem Va) Kostrbíková Jana, Mgr. 312 3.p 042/2440 514 jana.kostrbikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Jankovská Erika, PhDr. 316 3.p 042/2440 600 erika.jankovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Michálková Ľubica, Mgr. 320 3.p 042/2440 670 lubica.michalkova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti B, D, O, U, P, S, Š Dubcová Anna, Mgr. 302 3.p 042/2440 672 anna.dubcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Č, Ď, F, H, CH, L, K, N Masárová Katarína, Mgr. 301 3.p 042/2440 671 katarina.masarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Č, Ď, F, H, CH, L, K, N Šperková Jana, Bc. 321 3.p 042/2440 642 jana.sperkova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Ď, F, H, CH, L Boháčková Darina, Ing. 318 3.p 042/2440 641 darina.bohackova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP K, C, Č Haviarová Oľga, Bc. 319 3.p 042/2440 643 olga.haviarova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP B, D, O, U Húdeková Lenka, Mgr. 319 3.p 042/2440 643 lenka.hudekova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP A, E, G, M Kadáčková Mária, Mgr. 318 3.p 042/2440 641 maria.kadackova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP N, P, S, Š Krajčiová Monika, Ing. 317 3.p 042/2440 640 monika.krajciova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP DZ, I, J, R, V, W, T, Z, Ž Ondrušková Zuzana, Ing. 317 3.p 042/2440 640 zuzana.ondruskova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Púchov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2441 999
Agenda sprostredkovania práce Zágorová Andrea, Bc. 207 2.p 042/2441 313 andrea.zagorova@upsvr.gov.sk
Recepcia Žipajová Miroslava 210 2.p 042/2441 317 miroslava.jankovicova@upsvr.gov.sk
B, G, Ch, L, Ľ, S, Š, W Fajthová Ľubomíra, Mgr. 204 2.p 042/2441 310 lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk
A, C, Č, E, I, K, T, Ť Gašpárková Marta, Ing. 209 2.p 042/2441 312 marta.gasparkova@upsvr.gov.sk
D, Ď, J, N, Ň, P, Z, Ž Dupkalová Alica Ing. 209 2.p 042/2441 315 alica.dupkalova@upsvr.gov.sk
Agenda spr. práce Hlaváčová Katarína, Mgr. 209 2.p 042/2441 318 katarina.hlavacova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, F, H, M, O, R, U, Ú, V, X, Y Ondrejičková Zuzana Bc. 204 2.p 042/2441 311 zuzana.ondrejickova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - referát prvého kontaktu Lešková Dagmar, Bc. 131 1.p 042/2441 316 dagmar.leskova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - A, B, D, Ď, I, Ž Bieliková Ivana, Ing. 146 1.p 042/2441 510 ivana.bielikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - C, Č, R, S, Š Zbínová Viera, Mgr. 133 1.p 042/2441 514 viera.zbinova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - E, F, G, Ch, L, N, Ň, O, U Dobrodenková Stanislava, Mgr. 110 1.p 042/2441 550 stanislava.dobrodenkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - H, M Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - J, K Crkoňová Jana, Bc. 110 1.p 042/2441 550 jana.crkonova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - L, M, R Mikytová Petra, Mgr. 146 1.p 042/2441 512 petra.mikytova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - P, Š Bieliková Ivana, Ing. 146 1.p 042/2441 510 ivana.bielikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - E, K, Ť, V, W, Z, Ž Zbínová Viera, Mgr. 133 1.p 042/2441 514 viera.zbinova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - F, G, Ch, I, N, O, S, T, U Dobrodenková Stanislava, Mgr. 110 1.p 042/2441 550 stanislava.dobrodenkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - A, H, J Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž Crkoňová Jana, Bc. 110 1.p 042/2441 550 jana.crkonova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - terénny sociály pracovník Hodoníková Zuzana, Bc. 144 1.p 042/2441 511 zuzana.hodonikova@upsvr.gov.sk
Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sedláčková Andrea, Bc. 104 1.p 042/2441 604 andrea.sedlackova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti A, B, Č, Dz, Dž, E, F, H, I, K, N, R, S, Š, T, U, V, W, Y, Z Valachová Monika, Bc. 107 1.p 042/2441 671 monika.valachova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti C, D, Ď, G, Ch, J, L, M, O, P, Ž Valášková Helena, Bc. 107 1.p 042/2441 670 helena.valaskova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Č, Dz, Dž, F, H, N, R, S, Š, T, V, W, Y, Z Bodjanová Jarmila, PhDr. 109 1.p 042/2441 642 jarmila.bodjanova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP A, C, D, Ď, G, Ch, J, L, O,P, U, Ž Janíčková Veliká Andrea, Mgr. 143 1.p 042/2441 643 andrea.janickovavelika@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP B, E, I, K, M Sláviková jana, Ing. 147 1.p 042/2441 641 jana.slavikova@upsvr.gov.sk
Požiadavky pre klientov Pracoviska Púchov eviduje podateľňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
späť