Kontakty

UPSVaR Poprad, email: pp@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.

Oddelenie sprostredkovania práce

Hraničná 667/13 pp@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pp@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce - vedúca oddelenia Behunová Anna PhDr. vedúca oddelenia +421 52 2440 200 anna.behunova@upsvr.gov.sk
Oddelenie prostredkoania práce - recepcia Bednárová Anna Mgr. oddelenie sprostredkovania práce 1 +421 52 2440 330 anna.bednarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Biesová Terézia Mgr. Hôrka: L - Ž, Spišská Teplica: K - Ž, Štrba: K-Ž, Veľký Slavkov: K - Ž, Poprad: Harmincova, J. Poničana, Košická, Lerchova, Schmoerova, Scholtzova, Uherova 10 +421 52 2440 233 terezia.biesova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Boratková Emília Mgr. Hranovnica - bez ulice, Dubina, Lúčna, Mlynská, Školská, Štúrova, Topoľová, Poprad - bez adresy, Scherfelova, Zemplínska 8 +421 52 2440 227 emilia.boratkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Dobisová Anetta Mgr. Hôrka A - K, Spišská Teplica A - J, Štrba A-J, Štrbské Pleso, Veľký Slavkov A - J, Poprad: Fabíniova, Gattingerova, Jazová, Papierenská, Tatranská, Vodárenská, Wallachyova, 10 +421 52 2440 235 anetta.dobisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ďurišová Iveta Mgr. Spišský Štiavnik A-Š, Poprad: Dominika Tatarku, Lesná, Matejovská, Matejovské námestie,P. Jilemnického, Široká, Ustecko-Orlická od 1-2346 13 +421 52 2440 201 iveta.durisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Fedorová Valéria PhDr. Kravany, Mlynica, Štôla, Poprad: Allendeho, Bernolákova, Gerlachovská, Hviezdoslavova, Malinovského, Nešporova, Novomeského, Popradská, Popradskej brigády, Rázusova do 1-3287, Zimná 13 +421 52 2440 215 valeria.fedorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Garčárová Beáta Mgr. Gánovce, Hranovnica - Budovateľská, Družstevná, Rovná, SNP od 1 - 196, Poprad: Brokoffova, Cintorínska, Družstevná, Hitschova, L. Svobodu od 1-2499, Májová, Nad tehelňou, Orlická, Šarišská, Tranovského 8 +421 52 2440 228 beata.garcarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gonšorová Janka Bc. SVIT - 9. mája, Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mierová, Nová, Priečna, Sládkovičova, SNP, Školská, Štefánikova, Štúrova, Tatranská, Terasová, Ždiar, Poprad: Kysucká, Moyzesova A - L, Nemocničná, Sobotské námestie 9 +421 52 2440 232 jana.gonsorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Hudáková Daniela Mgr. Liptovská Teplička - bez ulice, Kufajka od 416, Lučivná, Poprad: Bezručova, Donská, Letná, Námestie sv. Egídia, Tolstého 13 +421 52 2440 204 daniela.hudakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jašková Mária Mgr. Liptovská Teplička - Bory, Drevárska, Kobyliarky, Koliesko, Liptovská, Pílisko, Pod úbočou, Ráztocká, Štefana Nahalku, Teplická, Uhlárová, Záhrady, Kufajka od 1 - 415, Poprad: 1. mája, 29.augusta, Františka Hečku, Francisciho, Grebova, Horská, Jarmočná, Kvetná, Lipová, Majstra Pavla, Pod bránou, Podtatranská, Rovná, Slovenského odboja, Tajovského 13 +421 52 2440 210 maria.jaskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jurčová Ivana Ing. Nová Lesná, Svit - bez ulice, Horská, Fraňa Kráľa, Hájova, Hlavná, Ivana Krasku, Jilemnického, Komenského, Kpt. Nálepku, Kukučínova, Mlynská, Okružná, Rybničná, Záhradná, Železničná, 9 +421 52 2440 232 ivana.jurcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kompišová Mária Ing. Jánovce - od Pechová až Ž, Vikartovce A-P, Poprad: Brežný riadok, Dlhé hony, Dolný rad, Drevárska, Hlavná, Jedľová, Kmeťova, Poľná,Priemyselná, Richarda Bekeša, Riečna, Sládkovičova, Svätého Juraja, Šafárikova, Šrobárova od 1-2666, Štefánska, Štúrova 7 +421 52 2440 216 maria.kompisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kubičarová Mária Mgr. Gerlachov, Šuňava, Poprad: Buzulucká, F. Kráľa, Jesenná, Jesenského, Levočská, Lúčna, Oravská, Rastislavova, Slavkovská, Športová, Tatranské námestie 5 +421 52 2440 226 maria.kubicarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Liptáková Anna Mgr. Švábovce, Poprad: Bajkalská, Farbiarska, Grossova, Huszova, Jarná, Jókaiho, Malinová, Mlynská, Murgašova, Palárikova, Puškinova, Slnečná, slobody, Staré ihrisko, Suchoňova, Továrenská štvrť, Trhová, Vagonárska, Velická cesta 10 +421 52 2440 234 anna.liptakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Martonová Iveta, Ing. Mgr. Vydrník od 24 viac, Poprad: Budovateľská, Hraničná, Jahodná, Koperníkova, Lidická, Partizánska, Staničná, Vajanského 5 +421 52 2440 224 iveta.martonova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Marušinová Helena Jánovce - A až Pecha, Vikartovce R-Ž, Poprad: Mierová, Mnoheľova, Okružná, Reinerova, Sv. Mateja, Šrobárova od 2667, Wolkerova 7 +421 52 2440 217 helena.marusinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Méreyová Eva, Mgr. Spiské Bystré, Poprad: Alžbetina, Gorkého, Hurbanova, Chalupkova, Kollárova, Kompecherova, Liptovská, Magurská, Nám. Mórica Beňovského, Nábrežie Jána Pavla II., Odbojárska, Popradské nábrežie, Rázusova od 3288, SNP, Stavbárska, Šoltésova, Tehelňa, Továrenská, Železničná 13 +421 52 2440 204 eva.mereyova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Mervová Adriana, Bc. Hranovnica - Hviezdoslavova, Víťazstva, Kvetnica, Vysoké Tatry - Pod Lesom, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Nová Polianka, Tatranská Kotlina, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Poprad: Tomášikova od 2503, J. Curie 6 +421 52 2440 206 adriana.mervova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Nikerlová Monika Mgr. Vydrník od 1 - 23, Poprad: Bulharská, Karpatská, L. Svobodu od 2500, Lomnická, Mládeže, Sokolovská, Svätoplukova, Zdravotnícka 8 +421 52 2440 228 monika.nikerlova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Orolínová Anna Mgr. Spišský Štiavnik T-Ž, Vernár, Poprad: Amurská, Boženy Němcovej, Dostojevského, Gemorská, Krátka, Kukučínova, MPČĽ, Nerudova, Pavlovova, Spišská, Strážske námestie, Záborského 13 +421 52 2440 202 anna.orolinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Pavličková Emília Mgr. Hozelec, Mengusovce, Poprad: Komenského, Moyzesova M-Z, Na letisko, Nová, Velické námestie 9 +421 52 2440 230 emilia.pavlickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Rothová Michaela Ing. Batizovce, Poprad: Banícka, Bottova, Dubová, Jabloňová, Podjavorinskej, Prešovská, Skladova, Smetanova, Škultétyho, Švermova, Teplická, Uralská, Ústecko-Orlická od 2347 13 +421 52 2440 212 michaela.rothova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šulíková Monika Bc. Hranovnica - Lipová, Sládkovičova, Slnečná, SNP od 197 viac, Vysoké Tatry - Dolný Smokovec, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby, Vyšné Hágy, Podbanské, Poprad: J. Kráľa, Kežmarská, Kopečná, Kuzmányho, Majunkeho, Sadová, Štefánikova, Tekovská, Tomášikova od 1-2502, Traktorova, Úzka, Záhradnícka 6 +421 52 2440 206 monika.sulikova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Adamkovičová Lenka, Mgr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 450 lenka.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Božoň Ján JUDr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 131 jan.bozon@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Pilcová Zuzana Mgr. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 410 zuzana.pilcova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Tatarková Andrea Ing. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 411 andrea.tatarkova@upsvr.gov.sk

Agenda sprostredkovania práce

Námestie Majstra Pavla 59
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pp@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Brnčalová Lucia, Mgr. Spišský Štvrtok - Družstevná, Nám. Slobody, Osloboditeľov, Partizánska, Baldovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Bijacovce, Granč Petrovce, Spišské Podhradie - Trhovisko, Komenského 26a +421 53 2446 215 lucia.brncalova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Ferková Iveta Mgr. Levoča - Francisciho, Jána Francisciho(21-48), Kasarenská, Kežmarská,Kežmarská ulica, Kežmarská cesta, Kláštorská, Nová, Pri strelnici, M.R.Štefánika, Majstra Pavla, Nám. M. Pavla, Bottova, Lomnická, Nad tehelňou (34-46), Vysoká, Vysoká ulica, Krivaňska, Kukučinova 31 +421 53 2446 320 iveta.ferkova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Hvizdošová Marta Mgr. Studenec, Spišský Hrhov 30a +421 53 2446 513 marta.hvizdosova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Komarová Katarína Mgr. Spišský Štvrtok - Cintorínska, Jarná, Krátka, Mlynská, Nová, Poľná, Potočná, Tatranská, Vysoká, Záhradná, Zelená, Lipová, Majerická, Sadová, obec, ostatné ulice, ČSA, Lúčna, Ku Kremni, Mečedeľovce, Spišské Podhradie - Robotnícka, Levoča - J. Francisciho (1-20) , Ovocinárska, Slávkovska, Mengusovská 26 +421 53 2446 554 katarina.komarova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Kuľbáková Anna Mgr. Dravce; Bukovinka, Dúbrava, Jablonov /od č. d. 1 - 232/, Vyšný Slavkov, Nemešany Spišské Podhradie - Štúrova, Podzámková, Vodný rad, Štefánikova, mesto, 27 +421 53 2446 515 anna.kulbakova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Molčanová Alena Mgr. Levoča - Nad tehelňou (1-33), Pod vinicou, V. Greschika, J. Czauczika, Predmestie, Lúčna, Spišské Podhradie - Starý jarok, Torysky 31 +421 53 2446 313 alena.molcanova2@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Ogurčáková Beáta Mgr. Doľany, Domaňovce, Roškovce /od. č. 51/ Levoča - Štúrova, Okružná, Okružná ulica, Novoveská cesta, Probstnerova cesta, Nový dvor, Popradská cesta, Móricova, M. Hlaváčka, F. Kráľa, Baštová, Potočná, Potočná ulica 27 +421 53 2446 515 beata.ogurcakova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Oravec Matúš Ing. agenda sprostredkovania práce 30b +421 53 2446 933 matus.oravec@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Paľonderová Magdaléna Mgr. Levoča - Farma Hradisko, Krátka, Odorica, Pri podkove, Pri likérke, Poľná, Pri prameni, Sídl. Pri prameni, Sídl. Rozvoj, Staničná, Špitálska, Športovcov, Uhoľná, Za sedriou, Závada, Ždiarska, Žiacka, Vetrova, Vodárenská, Ruskinovská, iné ulice, Spišské Podhradie - Galova, Hviezdoslavova ul., Májova, Májova ulica, Katúň, Korytné, Kurimany, 31 +421 53 2446 313 magdalena.palonderova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Sabová Magdaléna Mgr. Olšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Levoča - Dlhá, Gerlachovská, Gustáva Hermana, Gymn. priechod, Mäsiarska, Sadová, Železničný riadok, Gašpara Haina, Levoča (mesto), Levočská Dolina, Levočské Kúpele, Levočské Lúky (1-30), Ružova, Hradby, Mäsiarska, Spišské Podhradie - Bielidla, Jarmočná, Kúpeľná, Levočská cesta, J.Pavla II., Prešovská, Palešovo námestie, Mariánske námestie, sídl. Hrad, Dr. Špirku, Vyšné Repaše, Nižné Repaše, Uloža 30a +421 53 2446 512 magdalena.sabova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce Švantnerová Mária Spišský Štvrtok - Javorova,Obrancov mieru, Harakovce, Klčov, Lúčka, Dlhé Stráže, Jablonov /od č. d. 233/, Levoča - Levočské Lúky (od. č. 31), Doľany - Rožkovce(46-50) 26a +421 53 2446 552 maria.svantnerova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre zamestnávateľa Palenčárová Mária Agent voľných pracovných miest +421 53 2446 410 maria.palencarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca. Vedúca oddelenia Juriková Marta, Mgr. 219 2. +421 52 2440 510 marta.jurikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Baltazarovičová Lýdia, Bc. 214 2. +421 52 2440 518 lydia.baltazarovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Bombarová Janka, Mgr. 301 3. +421 52 2440 557 janka.bombarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Bušovská Adriana, Mgr. 203 2. +421 52 2440 523 adriana.busovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Čižmárová Anna, Mgr. 202 2. +421 52 2440 553 anna.cizmarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Dražilová Soňa, Ing. 202 2. +421 52 2440 552 sona.drazilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Heligmanová Martina, Mgr. 217 2. +421 52 2440 174 martina.heligmanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Jakubčová Zdenka, Bc. 220 2. +421 52 2440 558 zdenka.jakubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Janočková Stanislava, Mgr. Ing. 216 2. +421 52 2440 550 stanislava.janockova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Kmetoniová Ivana, Mgr. 215 2. +421 52 2440 554 ivana.kmetoniova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Migačová Miroslava, Mgr. 217 2. +421 52 2440 556 miroslava.migacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Mišurová Veronika, Bc. 218 2. +421 52 2440 521 veronika.misurova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Pavlíková Iveta, Mgr. 203 2. +421 52 2440 522 iveta.pavlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Peštová Zuzana, Mgr. 301 3. +421 52 2440 557 zuzana.pestova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Poliačiková Viera, Ing. 220 2. +421 52 2440 551 viera.poliacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Slavkovská Monika, Mgr. 214 2. +421 52 2440 518 monika.slavkovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Špíková Miriam, Mgr. 218 2. +421 52 2440 520 miriam.spikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, NP IPV SP - TSP Jakubec Hámorová Lucia, Mgr. 402 1. +421 52 2440 560 lucia.jakubechamorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, NP IPV SP - TSP Šivecová Tatiana, Mgr. 402 1. +421 52 2440 560 tatiana.sivecova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, vedúca oddelenia Zelinová Margita, Bc. 220 2. +421 52 2440 551 margita.zelinova@upsvr.gov.sk

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Becková Jana, Ing. 222 2. +421 53 2446 527 jana.beckova2@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Demočková Helena, Mgr. 222 2. +421 53 2446 317 helena.demockova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Kokavcová Anna, Mgr. 120 1. +421 53 2446 526 anna.kokavcova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP IPV SP - TSP Mingačová Mária, Mgr. 132 1. + 421 53 2446 551 maria.mingacova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Kopaničáková Alžbeta, Mgr. 223 2. +421 53 2446 555 alzbeta.kopanicakova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP IPV SP - TSP Rumanová Katarína, Mgr. 120 1. +421 53 2446 525 katarina.rumanova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Slobodová Terézia, Ing. 120 1. +421 53 2446 525 terezia.slobodova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Udzielová Alena, Ing. 223 2. +421 53 2446 553 alena.udzielova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - SPODaSK

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia SPODaSK Leštachová Silvia, Mgr. 335 2 +421 52 2440 600 Silvia.Lestachova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kövér Radka, Mgr. 1 337 2 +421 52 2440 613 radka.bilekova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Bilšáková Iveta, Mgr. 237 2 +421 52 2440 611 iveta.bilsakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Blašková Dagmar, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Dagmar.Blaskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Hranovnica, Liptovská Teplička, Lučivná, Nová Lesná, Smokovce, Spišská Teplica, Spišský Štiavnik, Svit, Štôla, Šuňava, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Ždiar, Poprad - Západ, Juh III - okrem Záborského Bujňák Peter, Mgr. 238 1 +421 52 2440 606 Peter.Bujnak@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Hozelec, Spišský Štiavník, Vydrník; Poprad - Centrum, MPČĽ, Suchoňová, Zimná Chalachanová Ľubomíra, JUDr. 233 1 +421 52 2440 609 Lubomira.Chalachanova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Janovská Chmurová Vanesa, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Vanesa.Chmurovajanovska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kandrová Jana, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 jana.kandrova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kiška Anton, Mgr. 239 1 +421 52 2440 614 Anton.Kiska@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Mlynica, Spišské Bystré, Štrba, Poprad - Centrum, Juh - okrem Mládeže, Pavlovova, Tomášikova, Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže, Veľká Kraková Lucia, Mgr. 238 1 +421 52 2440 603 Lucia.Krakova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Poprad – L. Svobodu, Ústecko-Orlická, Mládeže, Jánovce , Stráže, Kežmarské Žľaby, Kravany, Nová Lesná, Podspády, Vikartovce, Ždiar Markovičová Andrea, Mgr. 233 1 +421 52 2440 609 Andrea.Markovicova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Misalová Tatiana, Mgr. 239 1 +421 52 2440 615 Tatiana.Misalova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Očkajová Martina, Mgr. 2 +421 52 2440 612 Martina.Ockajova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Gánovce, Hranovnica, Nová Polianka, Podbanské, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby; Poprad - Bajkalská, Dostojevského, Dlhé Hony, Záborského, sídlisko Západ Repelová Mária, Mgr. 345 2 +421 52 2440 604 Maria.Repelova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Štrba, Šuňava, Veľký Slavkov; Poprad - Podjavorinskej, Šoltésovej, Uherova Slodičáková Miriam, Mgr. 344 2 +421 52 2440 605 Miriam.Slodicakova@upsvr.gov.sk
PODaSK - agenda SPOD - Svit; Poprad - Letná, Rázusova, Tajovského Šulíková Jana, Bc. 239 1 +421 52 2440 602 Jana.Sulikova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín, agenda osvojenia Ujčíková Jana, Mgr. 235 1 +421 52 2440 601 Jana.Ujcikova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Koščová Zdena PhDr. 317 2 +421 52 2440 608 Zdena.Koscova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Vystavilová Viera PhDr. 316 2 +421 52 2440 607 Viera.Vystavilova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník SPODa SK pre deti Jendralová Mária, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 Maria.Jendralova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Hrebík Marián, Mgr. 237 2 marian.hrebik@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Spišská Sobota, Liptovská Teplička, Lučivná, Vyšné Hágy, Smokovce, Mengusovce, Štôla, Švábovce, Vernár; Poprad – Jarná, Moyzesova, Svätoplukova, Šrobárova, Tomášikova Jochmanová Alexandra, Mgr. 233 1 +421 52 2440 602 Alexandra.Jochmanova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník, asistent SPODaSK pre deti Kožušková Hetešová Lívia, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 livia.kozuskovahetesova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník SPODa SK pre deti Padarasová Gabriela, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 Gabriela.Padarasova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník pre PFO Plučinská Patrícia, Mgr. 237 1 +421 52 2440 611 patricia.plucinska@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Weissová Lenka, Mgr. 237 2 lenka.weissova@upsvr.gov.sk

Hraničná 667/13, 05801 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor ochrany detí pred násilím Vincová Kristína Mgr. 301 3. poschodie +421 52 2440 505 kristina.vincova@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda ohrozených rodín Lapšanská Janka, Mgr. 216 2 +421 53 2446 609 Janka.Lapsanska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kandrová Lucia, Mgr. 216 2 +421 53 2446 610 Lucia.Kandrova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a plnoletých fyzických osôb, resocializačný príspevok Rusňáková Mária, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 Maria.Rusnakova @upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Baldovce, Dlhé Stráže, Doľany-Roškovce – podľa priezviska A-K, Korytné, Mečedeľovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska A-H, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie – ulice – Galová, Bielidlá, Jarmočná, Levočská cesta, Májová, Mariánske námestie, Robotnícka, Sídl. Hrad, Spišská Kapitula, Školská, Trhovisko, Levoča – ulice – Bottova, Fraňa Kráľa, Fedorkin Jarok, G. Hermana, Gerlachovská, Greschika, Hradisko, J. Francisciho – podľa priezviska A-I, Krátka, Krivanská, Kukučínová, Levočské Kúpele, Lomnická, M.R. Štefánika, Nad Tehelňou – podľa priezviska H-P, Námestie Š. Kluberta, Novoveská cesta, Ovocinárska, Poľná, Prešovská, Pri Prameni, Pri Strelnici, Ruskinovská, Staničná, Špitálska, Vodárenská Filipová Zuzana, Mgr. 216 2 +421 53 2446 605 Zuzana.Filipova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Bijacovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Doľany-Roškovce – podľa priezviska L-Z okrem písmena T, Dúbrava, Klčov, Kurimany, Nemešany, Oľšavica, Pongrácovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska R-Z, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov Spišské Podhradie – ulice – Dr. Špirku, Hviezdoslavova, Komenského, Kúpeľná, Palešovo námestie, Podzámková, Prešovská, Štúrová, Vodný rad, Levoča – ulice – Baštova, Gašpara Haina, Harhovská, J. Francisciho – podľa priezviska R-Z, Kasárenská, Lesná, Levočské Lúky, Mäsiarska, Móricová, Nad Tehelňou – podľa priezviska A-G, Námestie Majstra Pavla, Pri Podkove, Rozvoj, Sadová, Sirotínska, Slavkovská, Športovcov, Štúrová, Vysoká, Za Sedriou, Závada, Ždiarska, Železničný riadok, Žiacka Gadušová Ľudmila, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 Ludmila.Gadusova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Domaňovce, Doľany-Roškovce – podľa priezviska T, Dravce, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Lúčka, Nižné Repaše, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Studenec, Spišský Hrhov - podľa priezviska I-P, Spišské Podhradie – ulice – Štefániková, Mestská časť Katúň, Starý Jarok, Levoča – ulice – J. Czauczika, Dlhá, Hradby, J. Francisciho – podľa priezviska J-P, Kežmarská cesta, Kežmarská ulica, Kláštorská, Košická, Levočská Dolina, Lúčna, Mengusovská, Michala Hlaváčka, Nad Tehelňou – podľa priezviska R-Z, Nová, Nový Dvor, Odorica, Okružná, Pod Vinicou, Popradská cesta, Potočná, Predmestie, Pri Likérke, Probstnerova, Ružová, Uhoľná, Vetrová Leibiczerová Mária, Bc. 216 2 +421 53 2446 605 Maria.Leibiczerova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb – psychológ Bašistová Leona, Mgr. 308 3 +421 53 2446 608 Leona.Basistova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK – Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Gardošová Katarína, Mgr. 132 1 +421 53 2446 607 katarina.gardosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK – Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Zakuciová Alena, Mgr. 132 1 +421 53 2446 607 Alena.Zakuciova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lorenčíková Dagmar, Mgr. 3.posch. 052/2440640 Dagmar.Lorencikova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum pre OPPnKŤZPaPČ - pracovisko 34 pracovník OPPnKŤZPaPČ 3 prízemie 052/2440671
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Dluhá Mária Ing. 207 2.posch. 052/2440642 Maria.Dluha@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Drenčeniová Mária Mgr. 207 2.posch. 052/2440642 Maria.Drenceniova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Marešová Jarmila Bc. 207 2.posch. 052/2440642 Jarmila.Maresova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Karpatyová Daniela Ing. 208 2.posch. 052/2440643 Daniela.Karpatyova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Horníková Mária Mgr. 208 2.posch. 052/2440643 Maria.Hornikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Kubová Mária Mgr. 209 2.posch. 052/2440641 Maria.Kubova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Podolcová Mária Mgr. 209 2.posch. 052/2440641 Maria.Podolcova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -teamleader Labudová Eva, PhDr. 204 2.posch. 052/2440670 Eva.Labudova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená G,H,CH,P Omastová Katarína, Mgr. 205 2.posch. 052/2440675 Katarina.Omastova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená E,F,L,Ľ,M,N,Ň,V,W Zemančíková Jana Mgr. 205 2.posch. 052/2440675 Jana.Zemancikova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená A,B,CČ,D,Ď,DZ,DŽ,O Fenčáková Mária, Mgr. 206 2.posch. 052/2440676 Maria.Fencakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -písmená J,K,U,Ú Kundisová Renáta Bc. 206 2.posch. 052/2440672 Renata.Kundisova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená I,R,Ř,S,Š,T,Z,Ž Pavlíková Marcela Mgr. 206 2.posch. 052/2440677 Marcela.Pavlikova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Dančík Alexander, MUDr 204 2.posch. Alexander.Dancik@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Pondušová Edita, MUDr. 204 2.posch. Edita.Pondusova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Šlosárik Slavomír, MUDr. 206 2.posch. Slavomir.Slosarik@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností 30

pracovisko Levoča, nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Fabiánová Mária Ing. č. 121. 1. poschodie 053/2446641 Maria.Fabianova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Jezerčáková Elena, Mgr. č. 121 1. poschodie 053/2446641 Ivana.Faltinova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Ružbacká Viera, Mgr. č. 121 1. poschodie 053/2446642 Viera.Ruzbacka@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmena L-Z Jezerčáková Elena Mgr. č. 124b 1. poschodie 053/2446672 Elena.Jezercakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmena A-K Jarošíková Darina Mgr č. 124a 1. poschodie 053/2446671 Darina. Jarosikova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Bičanovská Renáta, MUDr. č. 124b 1. poschodie 053/2446672 Renata.Bicanovska@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Molnárová Mária, MUDr. č. 124a 1. poschodie 053/2446671 Maria.Molnarova@upsvr.gov.sk
späť