Kontakty

UPSVaR Poprad, email: pp@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.

Oddelenie služieb pre občana

Hraničná 667/13, Poprad Recepcia: +421 52 2440 330
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie služieb pre občana - vedúca oddelenia Behunová Anna PhDr. vedúca oddelenia 316 +421 52 2440 200 anna.behunova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - recepcia Bednárová Anna Mgr. recepcia oddelenia služieb pre občana 1 +421 52 2440 330 anna.bednarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana - recepcia Šablová Zlatica Bc. recepcia oddelenia služieb pre občana 1 +421 52 2440 330 zlatica.šablova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Biesová Terézia Mgr. Poprad: Harmincova, J. Poničana, Košická, Lerchova, Liptovská, Schmoerova, Uherova Obce: Hôrka L – Ž, Štrba L-Ž, Spišská Teplica K - Ž 10 +421 52 2440 233 terezia.biesova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Bonková Zuzana Mgr. Poprad: Štefánikova, Kvetnica Obce: Hozelec 4 +421 52 2440 221 zuzana.bonkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Boratková Emília Mgr. Poprad: Bajkalská, J. Kráľa, Kežmarská, Kopečná, Kuzmányho, Majunkeho, Partizánska od č. 1 – 699, Sadová, Tekovská, Traktorova, Úzka, Záhradnícka, Poprad - bez adresy 4 +421 52 2440 219 emilia.boratkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Dobisová Anetta Mgr. Poprad: Fabíniova, Gatingerova , Jazzová, Papierenská, Tatranská,Vodárenská Obce: Hôrka A – K, Štrba A-K, Štrba - Štrbské Pleso, Spišská Teplica: A - K 10 +421 52 2440 235 anetta.dobisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Ďurišová Iveta Mgr. Poprad: Dominika Tatarku, Dostojevského, Jilemnického, Lesná, Matejovská, Matejovské námestie, Pavlovova, Široká, Ústecko-Orlická od č.1 - 2346 Obce: Spišský Štiavnik A-O 13 +421 52 2440 201 iveta.durisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Fedorová Valéria PhDr. Poprad: Bernolákova, Gerlachovská, Hviezdoslavova, Malinovského, Nešporova, Popradskej brigády, Rázusova od č. 1 - 3287, Zimná, Obce: Batizovce G-Z, Kravany A - M 13 +421 52 2440 215 valeria.fedorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gánovská Irena Bc. Poprad: Brežný riadok, Dolný rad, Drevárska, Jedľová, Poľná, Svätého Juraja, Šrobárova od č. 1 – 2666, Štefánska, Štúrova, Obce: Jánovce priezvisko od: Pechová – Ž, Vikartovce A-P, Vysoké Tatry - Tatranské Zruby, Vyšné Hágy 7 +421 52 2440 216 irena.ganovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Garčárová Beáta Mgr. Poprad: Brokoffova, Cintorínska, Družstevná, Hitschova, Levočská, Májová, Mládeže, Nad Tehelňou, Orlická, Šarišská, Tranovského Obce: Gánovce 4 +421 52 2440 218 beata.garcarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gonšorová Janka Bc. Poprad: Kysucká, Nemocničná, Sobotské námestie; Svit, ulice: Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mierová, Priečna, Nová; Obec: Ždiar 9 +421 52 2440 232 jana.gonsorova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Greňa Ján Poprad: Hurbanova, Chalupkova, Kollárova, Krompecherova , Nábrežie Jána Pavla II, Odbojárska, Pppradské nábrežie, Rázusova od č. 3288 a viac, Stavbárska; Obce: Spišské Bystré 13 +421 52 2440 212 jan.grena@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Gurníková Eva Mgr. Poprad: Allendeho, Alžbetina, Gorkého, Magurská, SNP, Šoltésova,Tehelňa, Továrenská, Železničná; Obce: Kravany N – Ž, Spišský Štiavnik T-Ž; 13 +421 52 2440 214 eva.gurnikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Hudáková Daniela Mgr. Poprad: Bezručova, Donská, Letná od č. 3477 a viac, Námestie sv. Egídia, Skladová, Smetanova, Tolstého; Obce: LiptovskáTeplička od č. 416 a viac, Štôla 13 +421 52 2440 204 daniela.hudakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jašková Mária Mgr. Poprad: 1. Mája, 29.augusta, Fr. Hečku, Francisciho, Grebova, Horská, Jarmočná, Kvetná, Lipová, Majstra Pavla,Podtatranská, Rovná, Slovenského odboja, Tajovského; Obce: Liptovská Teplička od č. 1 do 415 13 +421 52 2440 210 maria.jaskova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Jurčová Ivana Ing. Svit: Fráňa Kráľa, Hájová, Hlavná, Horská, I.Krasku , Jilemnického, Komenského, Kukučínova, Mlynská Okružná, Rybničná, Záhradná, Železničná, bez ulice; Obce: Nová Lesná 9 +421 52 2440 232 ivana.jurcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kompišová Mária Ing. Poprad: Curie, Dlhé hony, Hlavná, Jesenná, Kmeťova, L. Svobodu od č. 1-2499, Riečna, Scherfelova, Sládkovičova, Zemplínska; Obce: Hranovnica- Družstevná, Dubina, Lúčna, Mlynská, Štúrova, Topoľová, Budovateľská, bez ulice; 8 +421 52 2440 227 maria.kompisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Kubičarová Mária Mgr. Poprad: Budovateľská, Buzulucká, F. Kráľa, Jesenského, Lúčna, Oravská, Rastislavova, Slavkovská, Športová, Tatranské námestie; Obce: Gerlachov, Šuňava 5 +421 52 2440 226 maria.kubicarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Liptáková Anna Bc. Poprad: Farbiarska, Jarná, Jókaiho, L. Svobodu od č. 2605 a viac, Malinová, Palárikova, Slobody, Suchoňova, Továrenská štvrť, Vagonárska, Velická cesta; Obce: Hranovnica - Rovná, SNP od č. 1 do 196; 8 +421 52 2440 228 anna.liptakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Marušinová Helena Poprad: J. Wolkera, Mierová, Mnoheľova, Okružná, P. Jilemnického, Reinerova, Svätého Mateja, Šrobárova od č. 2667 a viac; Obce: Jánovce A – Pecha, Vikartovce R-Ž , Vysoké Tatry - Nová Polianka, Tatranská Polianka; 7 +421 52 2440 217 helena.marusinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Mervová Adriana, Bc. Poprad: Tomášikova od č. 2503 – a viac; Obce: Hranovnica – Hviezdoslavova, Víťazstva, Tatranská Javorina, Vysoké Tatry - Pod Lesom, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica 6 +421 52 2440 206 adriana.mervova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Nikerlová Monika Mgr. Poprad: Bulharská, Karpatská, L. Svobodu od č. 2500 do 2604, Lomnická, Sokolovská, Svätoplukova, Zdravotnícka; Obce: Vydrník od č. 1 do 23; 8 +421 52 2440 228 monika.nikerlova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Martonová Iveta Mgr. Poprad: Hraničná, Jahodná, Koperníkova, Lidická, Partizánska od č. 700 a viac, Staničná, Vajanského; Obce: Švábovce 4 +421 52 2440 223 iveta.martonova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Orolínová Anna Mgr. Poprad: Amurská, Boženy Němcovej, Kukučínova, Spišská, Strážske námestie, Záborského, Obce: Mlynica, Vernár 13 +421 52 2440 202 anna.orolinova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Pavličková Emília Mgr. Poprad: Komenského, Na letisko, Nová, Velické námestie Obce: Mengusovce 5 +421 52 2440 224 emilia.pavlickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Rothová Michaela Ing. Poprad: Banícka, Bottova, Dubová, Jabloňová, Podjavorinskej, Prešovská, Štefánikova, Švermova, Teplická, Ústecko-Orlická od č. 2347 a viac Obce: Spišský Štiavnik P-Š, Lučivná A-J 13 +421 52 2440 212 michaela.rothova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Zastupuje Mgr. Biesová a Mgr. Dobisová Poprad: Grossova, Huszova, Mlynská, Moyzesova, Murgašova, Puškinova, Slnečná, Staré ihrisko Trhová Obce: Veľký Slavkov 10 +421 52 2440 233 +421 52 2440 235 terezia.biesova@upsvr.gov.sk ; anetta.dobisova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šimonovičová Simona Mgr. Svit: 9. Mája, Kpt. Nálepku, Sládkovičova, SNP, Školská, Štúrova, Štefániková; Tatranská, Terasová Obce: Vydrník od č. 24 a viac 9 +421 52 2440 230 simona.simonovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Šulíková Monika Bc. Poprad: Tomášikova od č. 1 do 2502 Obce: Hranovnica - Sládkovičova, SNP 197 a viac, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare Dolný Smokovec, Podbanské; 6 +421 52 2440 206 monika.sulikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana Dluhošová Daniela, Ing. Poprad: Gemerská, Krátka, Letná od č. 1 do 3476, MPČĽ, Nerudova, Novomeského, Pod bránou, Škultétyho Uralská; Obce: Batizovce A-F; Lučivná K-Ž 13 +421 52 2440 204 daniela.dluhosova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Adamkovičová Lenka, Mgr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 450 lenka.adamkovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Božoň Ján JUDr. Agent voľných pracovných miest 103 +421 52 2440 131 jan.bozon@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Pilcová Zuzana Mgr. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 410 zuzana.pilcova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa Tatarková Andrea Ing. Agent voľných pracovných miest 101 +421 52 2440 411 andrea.tatarkova@upsvr.gov.sk

Agenda služieb pre občana Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča Recepcia: +421 53 2446 955
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda služieb pre občana Brnčalová Lucia, Mgr. Spišský Štvrtok - Družstevná, Nám. Slobody, Osloboditeľov, Partizánska, Baldovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Bijacovce, Granč Petrovce 26a +421 53 2446 215 lucia.brncalova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Faltinová Janka Bc. Levoča - Jozefa Czauczika, Jána Francisciho (8-20), Predmestie, Prešovská, Slavkovská, Vysoká, Baštova, Fraňa Kráľa, Vyšné Repaše, Uloža, Nižné Repaše 31 +421 53 2446 512 janka.faltinova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Ferková Iveta Mgr. Levoča - Francisciho, Jána Francisciho(21-48), Kasarenská, Kežmarská,Kežmarská ulica, Kežmarská cesta, Kláštorská, Nová, Pri strelnici, M.R.Štefánika, Majstra Pavla, Nám. M. Pavla, Bottova, Lomnická 31 +421 53 2446 320 iveta.ferkova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Hvizdošová Marta Mgr. Studenec, Spišský Hrhov 30a +421 53 2446 513 marta.hvizdosova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Komarová Katarína Mgr. Spišský Štvrtok - Cintorínska, Jarná, Krátka, Mlynská, Nová, Poľná, Potočná, Tatranská, Vysoká, Záhradná, Zelená, Lipová, Majerická, Sadová, obec, ostatné ulice, ČSA, Lúčna, Ku Kremni 26 +421 53 2446 554 katarina.komarova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Srogončíková Nikola Bc. Dravce; Bukovinka, Dúbrava, Jablonov /od č. d. 1 - 232/ 27 +421 53 2446 512 nikola.srogoncikova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Molčanová Alena Mgr. Levoča - Nad tehelňou (1-33), Pod vinicou (od č. 56), V. Greschika, Torysky 31 +421 53 2446 313 alena.molcanova2@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Murinová Marta Levoča - Mengusovská, Michala Hlaváčka, Móricova, Nad tehelňou (34-46), Nám. Št.Kluberta, Novoveská cesta, Nový dvor, Okružná, Ovocinárska, P.R.Levoča, Pod kamenným vrchom, Popradská cesta, Potočná, Probstnerova cesta, Jána Francisciho (1-7), Vyšný Slavkov, Nemešany 31 +421 53 2446 314 marta.murinova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Mušinská Zlata Mgr. Levoča - Košická, Kovačova Vila, Kriváňska, Kukučínova, Levočské Lúky (od č. 31),Lúčna, Lesná, Spišské Podhradie - Pál.nám., Prešovská, Robotnícka, Sídl.Hrad, Starý jarok, Štefánikova, Már.nám., Dr.Špirka 30a +421 53 2446 501 zlata.musinska@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Ogurčáková Beáta Mgr. Doľany, Domaňovce, Roškovce /od. č. 51/ 27 +421 53 2446 515 beata.ogurcakova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana - recepcia Oravec Matúš Ing. recepcia 30b +421 53 2446 933 matus.oravec@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Paľonderová Magdaléna Mgr. Levoča - Farma Hradisko, Krátka, Odorica, Pri podkove, Pri likérke, Poľná, Pri prameni, Sídl. Pri prameni, Sídl. Rozvoj, Staničná, Špitálska, Športovcov, Štúrova, Uhoľná, Za sedriou, Závada, Ždiarska, Žiacka, Vetrova, Vodárenská, Ruskinovská, iné ulice, Spišské Podhradie - Galova, Hviezdoslavova ul. 31 +421 53 2446 313 magdalena.palonderova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Sabová Magdaléna Mgr. Olšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, a iné okresy, Levoča - Dlhá, Gerlachovská, Gustáva Hermana, Gymn. priechod, Mäsiarska, Sadová, Železničný riadok, Gašpara Haina, Levoča (mesto), Levočská Dolina, Levočské Kúpele, Levočské Lúky (1-30), Ružova, Hradby 27 +421 53 2446 516 magdalena.sabova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Švantnerová Mária Spišský Štvrtok - Javorova, Mečedeľovce, Obrancov mieru, Harakovce, Klčov, Korytné, Kurimany, Lúčka, Dlhé Stráže, Jablonov /od č. d. 233/ 26a +421 53 2446 552 maria.svantnerova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre občana Urdová Bronislava Mgr. Spišské Podhradie - Bielidlá, Jarmončná, Komenského, Kúpeľná, Levočská cesta, Májová, Podzámkova, Spišská Kapitula, Štúrova, Školská, Trhovisko, Vodný rad, Katuň, Roškovce /č. 46-50/ 27 +421 53 2446 514 bronislava.urdova@upsvr.gov.sk
Agenda služieb pre zamestnávateľa Rišová Antónia Mgr. Agent voľných pracovných miest +421 53 2446 410 antonia.risova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, vedúca oddelenia Rigová Mária, Ing. 219 2. +421 52 2440 510 maria.rigova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Baltazarovičová Lýdia, Bc. 214 2. +421 52 2440 518 lydia.baltazarovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Bombarová Janka, Mgr. 301 3. +421 52 2440 557 janka.bombarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Bušovská Adriana, Mgr. 203 2. +421 52 2440 523 adriana.busovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Čižmárová Anna, Mgr. 202 2. +421 52 2440 553 anna.cizmarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Dražilová Soňa, Ing. 202 2. +421 52 2440 552 sona.drazilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Heligmanová Martina, Mgr. 217 2. +421 52 2440 174 martina.heligmanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Jakubčová Zdenka, Bc. 220 2. +421 52 2440 558 zdenka.jakubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Juriková Marta, Mgr. 218 2. +421 52 2440 521 marta.jurikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Janočková Stanislava, Mgr. Ing. 216 2. +421 52 2440 550 stanislava.janockova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Kmetoniová Ivana, Mgr. 215 2. +421 52 2440 554 ivana.kmetoniova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Migačová Miroslava, Mgr. 217 2. +421 52 2440 556 miroslava.migacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Pavlíková Iveta, Mgr. 203 2. +421 52 2440 522 iveta.pavlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Peštová Zuzana, Mgr. 301 3. +421 52 2440 557 zuzana.pestova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, odborný radca Poliačiková Viera, Ing. 220 2. +421 52 2440 551 viera.poliacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca MIšurová Veronika, Bc. 220 2. +421 52 2440 551 veronika.misurova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Slavkovská Monika, Mgr. 214 2. +421 52 2440 518 monika.slavkovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Špíková Miriam, Mgr. 218 2. +421 52 2440 520 miriam.spikova@upsvr.gov.sk

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Becková Jana, Ing. 222 2. +421 53 2446 527 jana.beckova2@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Demočková Helena, Mgr. 222 2. +421 53 2446 317 helena.demockova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Kokavcová Anna, Mgr. 120 1. +421 53 2446 526 anna.kokavcova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP Efektivita II - TSP Mingačová Mária, Mgr. 132 1. + 421 53 2446 551 maria.mingacova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Maria Palenčárová, Ing. 120 1. +421 53 2446 528 maria.palencarova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Kopaničáková Alžbeta, Mgr. 223 2. +421 53 2446 555 alzbeta.kopanicakova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - NP Efektivita Rumanová Katarína, Mgr. 120 1. +421 53 2446 525 katarina.rumanova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Slobodová Terézia, Ing. 120 1. +421 53 2446 525 terezia.slobodova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, samostatný radca Udzielová Alena, Ing. 223 2. +421 53 2446 553 alena.udzielova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - SPODaSK

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia SPODaSK Leštachová Silvia, Mgr. 335 2 +421 52 2440 600 Silvia.Lestachova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Bileková Radka, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 radka.bilekova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Blašková Dagmar, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Dagmar.Blaskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Hranovnica, Liptovská Teplička, Lučivná, Nová Lesná, Smokovce, Spišská Teplica, Spišský Štiavnik, Svit, Štôla, Šuňava, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Ždiar, Poprad - Západ, Juh III - okrem Záborského Bujňák Peter, Mgr. 238 1 +421 52 2440 606 Peter.Bujnak@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Hozelec, Spišský Štiavník, Vydrník; Poprad - Centrum, MPČĽ, Suchoňová, Zimná Chalachanová Ľubomíra, JUDr. 233 1 +421 52 2440 609 Lubomira.Chalachanova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Janovská Chmurová Vanesa, Mgr. 234 1 +421 52 2440 610 Vanesa.Chmurovajanovska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kandrová Jana, Mgr. 337 2 +421 52 2440 613 jana.kandrova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kiška Anton, Mgr. 239 1 +421 52 2440 614 Anton.Kiska@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých - Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Mlynica, Spišské Bystré, Štrba, Poprad - Centrum, Juh - okrem Mládeže, Pavlovova, Tomášikova, Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže, Veľká Kraková Lucia, Mgr. 238 1 +421 52 2440 603 Lucia.Krakova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Poprad – L. Svobodu, Ústecko-Orlická, Mládeže, Jánovce , Stráže, Kežmarské Žľaby, Kravany, Nová Lesná, Podspády, Vikartovce, Ždiar Markovičová Andrea, Mgr. 233 1 +421 52 2440 609 Andrea.Markovicova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Misalová Tatiana, Mgr. 239 1 +421 52 2440 615 Tatiana.Misalova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Očkajová Martina, Mgr. 2 +421 52 2440 612 Martina.Ockajova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Spišská Sobota, Liptovská Teplička, Lučivná, Vyšné Hágy, Smokovce, Mengusovce, Štôla, Švábovce, Vernár; Poprad – Jarná, Moyzesova, Svätoplukova, Šrobárova, Tomášikova Oravcová Pamela, JUDr. 237 1 +421 52 2440 602 Pamela.Oravcova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Gánovce, Hranovnica, Nová Polianka, Podbanské, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby; Poprad - Bajkalská, Dostojevského, Dlhé Hony, Záborského, sídlisko Západ Repelová Mária, Mgr. 345 2 +421 52 2440 604 Maria.Repelova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD - Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Štrba, Šuňava, Veľký Slavkov; Poprad - Podjavorinskej, Šoltésovej, Uherova Slodičáková Miriam, Mgr. 344 2 +421 52 2440 605 Miriam.Slodicakova@upsvr.gov.sk
PODaSK - agenda SPOD - Svit; Poprad - Letná, Rázusova, Tajovského Šulíková Jana, Bc. 237 1 +421 52 2440 602 Jana.Sulikova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín, agenda osvojenia Ujčíková Jana, Mgr. 235 1 +421 52 2440 601 Jana.Ujcikova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Koščová Zdena PhDr. 317 2 +421 52 2440 608 Zdena.Koscova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Vystavilová Viera PhDr. 316 2 +421 52 2440 607 Viera.Vystavilova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník SPODa SK pre deti Jendralová Mária, Mgr. 239 1 +421 52 2440 611 Maria.Jendralova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník, asistent SPODaSK pre deti Kožušková Hetešová Lívia, Mgr. 239 1 +421 52 2440 611 livia.kozuskovahetesova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník SPODa SK pre deti Padarasová Gabriela, Mgr. 239 1 +421 52 2440 611 Gabriela.Padarasova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny - Terénny pracovník pre PFO Plučinská Patrícia, Mgr. 239 1 +421 52 2440 611 patricia.plucinska@upsvr.gov.sk

Hraničná 667/13, 05801 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor ochrany detí pred násilím Vincová Kristína Mgr. 301 3. poschodie +421 52 2440 505 kristina.vincova@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda ohrozených rodín Lapšanská Janka, Mgr. 216 2 +421 53 2446 609 Janka.Lapsanska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Kandrová Lucia, Mgr. 216 2 +421 53 2446 610 Lucia.Kandrova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a plnoletých fyzických osôb, resocializačný príspevok Rusňáková Mária, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 Maria.Rusnakova @upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Baldovce, Dlhé Stráže, Doľany-Roškovce – podľa priezviska A-K, Korytné, Mečedeľovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska A-H, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie – ulice – Galová, Bielidlá, Jarmočná, Levočská cesta, Májová, Mariánske námestie, Robotnícka, Sídl. Hrad, Spišská Kapitula, Školská, Trhovisko, Levoča – ulice – Bottova, Fraňa Kráľa, Fedorkin Jarok, G. Hermana, Gerlachovská, Greschika, Hradisko, J. Francisciho – podľa priezviska A-I, Krátka, Krivanská, Kukučínová, Levočské Kúpele, Lomnická, M.R. Štefánika, Nad Tehelňou – podľa priezviska H-P, Námestie Š. Kluberta, Novoveská cesta, Ovocinárska, Poľná, Prešovská, Pri Prameni, Pri Strelnici, Ruskinovská, Staničná, Špitálska, Vodárenská Filipová Zuzana, Mgr. 216 2 +421 53 2446 605 Zuzana.Filipova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Bijacovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Doľany-Roškovce – podľa priezviska L-Z okrem písmena T, Dúbrava, Klčov, Kurimany, Nemešany, Oľšavica, Pongrácovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska R-Z, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov Spišské Podhradie – ulice – Dr. Špirku, Hviezdoslavova, Komenského, Kúpeľná, Palešovo námestie, Podzámková, Prešovská, Štúrová, Vodný rad, Levoča – ulice – Baštova, Gašpara Haina, Harhovská, J. Francisciho – podľa priezviska R-Z, Kasárenská, Lesná, Levočské Lúky, Mäsiarska, Móricová, Nad Tehelňou – podľa priezviska A-G, Námestie Majstra Pavla, Pri Podkove, Rozvoj, Sadová, Sirotínska, Slavkovská, Športovcov, Štúrová, Vysoká, Za Sedriou, Závada, Ždiarska, Železničný riadok, Žiacka Gadušová Ľudmila, PhDr. 217 2 +421 53 2446 606 Ludmila.Gadusova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Domaňovce, Doľany-Roškovce – podľa priezviska T, Dravce, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Lúčka, Nižné Repaše, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Studenec, Spišský Hrhov - podľa priezviska I-P, Spišské Podhradie – ulice – Štefániková, Mestská časť Katúň, Starý Jarok, Levoča – ulice – J. Czauczika, Dlhá, Hradby, J. Francisciho – podľa priezviska J-P, Kežmarská cesta, Kežmarská ulica, Kláštorská, Košická, Levočská Dolina, Lúčna, Mengusovská, Michala Hlaváčka, Nad Tehelňou – podľa priezviska R-Z, Nová, Nový Dvor, Odorica, Okružná, Pod Vinicou, Popradská cesta, Potočná, Predmestie, Pri Likérke, Probstnerova, Ružová, Uhoľná, Vetrová Leibiczerová Mária, Bc. 216 2 +421 53 2446 605 Maria.Leibiczerova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb – psychológ Bašistová Leona, Mgr. 308 3 +421 53 2446 608 Leona.Basistova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK – Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Gardošová Katarína, Mgr. 132 1 +421 53 2446 607 katarina.gardosova@upsvr.gov.sk
SPOD a SK – Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Zakuciová Alena, Mgr. 132 1 +421 53 2446 607 Alena.Zakuciova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Hraničná 667/13, Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lorenčíková Dagmar, Mgr. 3.posch. 052/2440640 Dagmar.Lorencikova@upsvr.gov.sk
Klientské centrum pre OPPnKŤZPaPČ - pracovisko 34 pracovník OPPnKŤZPaPČ 3 prízemie 052/2440671
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Dluhá Mária Ing. 207 2.posch. 052/2440642 Maria.Dluha@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Drenčeniová Mária Mgr. 207 2.posch. 052/2440642 Maria.Drenceniova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Marešová Jarmila Bc. 207 2.posch. 052/2440642 Jarmila.Maresova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Karpatyová Daniela Ing. 208 2.posch. 052/2440643 Daniela.Karpatyova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Horníková Mária Mgr. 208 2.posch. 052/2440643 Maria.Hornikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Kubová Mária Mgr. 209 2.posch. 052/2440641 Maria.Kubova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Podolcová Mária Mgr. 209 2.posch. 052/2440641 Maria.Podolcova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -teamleader Labudová Eva, PhDr. 204 2.posch. 052/2440670 Eva.Labudova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená G,H,CH,P Omastová Katarína, Mgr. 205 2.posch. 052/2440675 Katarina.Omastova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená E,F,L,Ľ,M,N,Ň,V,W Zemančíková Jana Mgr. 205 2.posch. 052/2440675 Jana.Zemancikova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť-písmená A,B,CČ,D,Ď,DZ,DŽ,O Fenčáková Mária, Mgr. 206 2.posch. 052/2440676 Maria.Fencakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť -písmená J,K,U,Ú Kundisová Renáta Bc. 206 2.posch. 052/2440672 Renata.Kundisova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená I,R,Ř,S,Š,T,Z,Ž Pavlíková Marcela Mgr. 206 2.posch. 052/2440677 Marcela.Pavlikova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Dančík Alexander, MUDr 204 2.posch. Alexander.Dancik@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Pondušová Edita, MUDr. 204 2.posch. Edita.Pondusova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Šlosárik Slavomír, MUDr. 206 2.posch. Slavomir.Slosarik@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností 30

pracovisko Levoča, nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Fabiánová Mária Ing. č. 121. 1. poschodie 053/2446641 Maria.Fabianova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Jezerčáková Elena, Mgr. č. 121 1. poschodie 053/2446641 Ivana.Faltinova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Ružbacká Viera, Mgr. č. 121 1. poschodie 053/2446642 Viera.Ruzbacka@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmena L-Z Jezerčáková Elena Mgr. č. 124b 1. poschodie 053/2446672 Elena.Jezercakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmena A-K Jarošíková Darina Mgr č. 124a 1. poschodie 053/2446671 Darina. Jarosikova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Bičanovská Renáta, MUDr. č. 124b 1. poschodie 053/2446672 Renata.Bicanovska@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Molnárová Mária, MUDr. č. 124a 1. poschodie 053/2446671 Maria.Molnarova@upsvr.gov.sk
späť