Contact

vedenie ÚPSVaR Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Trebišov Dzielavský Martin Mgr. 224 II. +421 56 2446 100 martin.dzielavsky@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Kulinová Jana Ing. 223 II. +421 56 2446 101 jana.kulinova@upsvr.gov.sk
vedúca ekonomického oddelenia - J.Záborského 8, 075 01 Trebišov Kocáková Marta Mgr. 221 II. +421 56 2445 701 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia OSP Germanová Jana Bc. 108 prízemie +421 56 2446 200 jana.germanova@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
riaditeľ odboru Brezina Štefan Ing. Mgr. 219 II. +421 56 2446 300 stefan.brezina@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia AOTP a poradenstva Horovská Beáta Ing. 220 II. +421 56 2446 400 beata.horovska@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
riaditeľka odboru Juhásová Mária Mgr. 201 I. +421 56 2446 500 maria.juhasova4@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia RHNNVAŠSD Kučáková Alena Ing. 200 I. +421 56 2446 550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia SPOD a SK - J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Suchoža Oskár Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Aktivačné centrum Poľacký Rastislav Mgr. prízemie +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
Osobný úrad
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Tóthová Beáta JUDr. 7 prízemie +421 56 2446 120 beata.tothova@upsvr.gov.sk
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Hrivňáková Martina Mgr. 4 prízemie +421 56 2446 122 martina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
mzdové - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Ždijová Mária Mgr. 7 prízemie +421 56 2446 123 maria.zdijova@upsvr.gov.sk

referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Illeš Slavomír Ing. 119 prízemie +421 56 2446 203 slavomir.illes@upsvr.gov.sk
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Kusová Ingrid MVDr, 117 prízemie +421 56 2446 302 ingrid.kusova@upsvr.gov.sk
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Pallérová Ildikó Mgr. 119 prízemie +421 56 2446 302 ildiko.pallerova@upsvr.gov.sk
referent - detašované pracovisko Hlavná 778/105, 077 01 Kráľovský Chlmec Baloghová Júlia Ing. 17 prízemie +421 56 2444 201 julia.baloghova@upsvr.gov.sk
referent - detašované pracovisko Hlavná 778/105, 077 01 Kráľovský Chlmec Weiser Tibor Ing. 17 prízemie +421 56 2444 204 tibor.weiser@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sprostredkovania práce, pracovisko Trebišov
vedúca oddelenia OSP Trebišov Germanová Jana Bc. 108 prízemie +421562446200 jana.germanova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. L, Ľ, Z, Ž , obce Brezina, Hrčeľ ; Dynisová Jana 133 prízemie +421562446209 jana.dynisova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Kor - Kž , obce Kašov, Kuzmice ; Dzurová Erika Ing. 133 prízemie +421562446211 erika.dzurova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. T, Ť , obce Kazimír, Nižný Žipov ; Fečojagerová Janka, Ing. 134 prízemie +421562446213 janka.fecojagerova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. R, S ; Galgóczyová Lenka Ing. 116 prízemie +421562446214 lenka.galgoczyova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. J, V, W , obec Hraň, Slivník ; Chovancová Patrícia PhDr. 109 prízemie +421562446303 patricia.chovancova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. M , obce Čerhov, Z. Jastrabie, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa ; Ištok Vladimír, Mgr. 134 prízemie +421562446212 vladimir.istok@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. G,CH, I, Í, P, obce Byšta, Kysta, Stanča ; Juhásová Emília, Mgr. 116 prízemie +421562446201 emilia.juhasova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. C,Č,N,Ň,U,Ú obce Cejkov, Zemplínska Nová Ves, Z. Klečenov ; Kmeťová Jaroslava Bc. 133 prízemie +421562446207 jaroslava.kmetova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Ka-Kop, X, Y, obce Luhyňa, Sirník, Z. Hradište, Z. Branč ; Kohutová Dajana Mgr. 134 prízemie +421562446216 dajana.kohutova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Balog - Baloghová , obec Veľaty ; Popadincová Katarína Ing. 109 prízemie +421562446303 katarina.popadincova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Baloh - Bž , H, obec Michaľany ; Repková Alena Mgr. 134 prízemie +421562446205 alena.repkova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. A, Á, L, Ľ , obec Lastovce ; Šimko Ján 133 prízemie +421562446210 jan.simko@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. D, Ď, Dz, Dž, E, É, obce Brehov, Kožuchov; Širotníková Jozefína, Mgr. 116 prízemie +421562446201 jozefina.sirotnikova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Baa -Balof, Š , obce Plechotice, Novosad ; Taboříková Milada 133 prízemie +421562446208 milada.taborikova@upsvr.gov.sk
Referát sprostredkovania práce , pracovisko Sečovce
Bačkov, Dargov, Višňov, Sečovce písm. B, V, W ; Baňasová Magdaléna, Ing. 46 I. +421562447200 magdalena.banasova@upsvr.gov.sk
V. Ozorovce, Zemplínska Teplica, Sečovce písm. A, J, S, Š ; Babičová Anna, Ing, 46 I. +421562447200 anna.babicova@upsvr.gov.sk
Dvorianky, Kravany, Zbehňov, M.Ozorovce, Sečovce písm.C,Č,CH,D,Ď,Dz,Dž,E,F,M,R; Danková Mária 47 I. +421562447204 maria.dankova@upsvr.gov.sk
Hriadky, Parchovany Sečovce písm. G, H, Z, Ž; Kocanová Anna, Mgr. 39 I. +421562447205 anna.kocanova@upsvr.gov.sk
Egreš, Stankovce, Trnávka, Sečovce písm. K, P, O ; Koritková Františka 39 I. +421562447205 frantiska.koritkova@upsvr.gov.sk
Vojčice, Nový Ruskov, Sečovce písm. - I, L, N, T, Ť, U, Ú; Zakuťanská Dana 47 I. +421562447204 dana.zakutanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce, pracovisko Kr.Chlmec
poverená - vedením pracoviska OSP Lukácsová Andrea, Mgr. 17 prízemie +421562444200 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
Dobrá, Solnička, Pribeník, Kr. Chlmec písm.: I,J, Leles písm.: H,J,K ; Abaháziová Magdaléna 3 prízemie +421562444205 magdalena.abahaziova@upsvr.gov.sk
M. Horeš, Kr. Chlmec písm.: D,E,F,G, Leles písm.: B,D,F ; Botosová Beáta 3 prízemie +421562444205 beata.botosova@upsvr.gov.sk
Bačka, Kr. Chlmec písm.: A,Á,B ; Fekeová Viola 9 prízemie +421562444207 viola.fekeova@upsvr.gov.sk
Boľ, Kr. Chlmec písm. C, Č ; Leles písm. A, Á,G, S, Š, T, V, Z, Ž ; Lacková Evelína Mgr. 2 prízemie +421562444211 evelina.lackova@upsvr.gov.sk
V. Horeš, Kr. Chlmec písm.: O,P,R,S,Š,U,V,Z,Ž; Pankovicsová Andrea Bc. 17 prízemie +421562444203 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
Svätá Mária, Vojka, Kr. Chlmec písm.: K, Leles písm.: C,Č,L,M ; Sajková Annamária 4 prízemie +421562444212 annamaria.sajkova@upsvr.gov.sk
Rád, Poľany, Svätuše, Kr. Chlmec písm. : N,T ; Švistunová Beáta Mgr. 29 prízemie +421562444203 beata.svistunova@upsvr.gov.sk
Zatín , Kr. Chlmec písm.: H,L,M, Leles písm.: N,O,P,R ; Tamašová Mária 2 prízemie +421562444225 maria.tamasova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Čierna nad Tisou
M.Trakany, Čierna nad Tisou písm. : D, F ; Boronkaiová Erika Ing. č. 2 I. poschodie +421562443222 erika.boronkaiova@upsvr.gov.sk
V.Trakany , Boťany, Čierna nad Tisou písm.: Š, V, W, Z; Csomová Valéria Mgr. č. 1 I. poschodie +421562443223 valeria.csomova@upsvr.gov.sk
Čierna, Biel, Čierna nad Tisou písm.: A, Á, B, C, Č ; Katrinčáková Kitti č. 2 I. poschodie +421562443222 kitti.katrincakova@upsvr.gov.sk
Čierna nad Tisou písm.: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T ; Lengyelová Margita č. 2 I. poschodie +421562443219 margita.lengyelova@upsvr.gov.sk
Boťany, Čierna nad Tisou písm. S, Š ; Morovič Fehér Sandra Mgr č. 2 I. poschodie +421562443222 sandra.morovicfeher@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom, Klín nad Bodrogom, Borša ; Gažová Jaroslava Bc. 3 1 +421562448213 jaroslava.gazova@upsvr.gov.sk
Zemplín, Ladmovce, Viničky, Černochov, Strážne, V.Kamenec, Bara ; Kovács Tímea Mgr. 2 1 +421562448214 timea.kovacsova@upsvr.gov.sk
Slov. Nové Mesto, M. Kamenec, Somotor ; Mulidránová Henrieta Mgr. 2 1 +421562448216 henrieta.mulidranova@upsvr.gov.sk

referát služieb pre zamestnávateľov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
cudzinci a povolenia na prácu Franerová Iveta Ing. 231 I. +421562446271 iveta.franerova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Kántorová Eva MVDr. 231 I. +421562446270 eva.kantorova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Dvorožňáková Lenka Mgr. 231 I. +421562446273 lenka.dvoroznakova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Madzin Ľubomír Ing. 231 I. +421562446272 lubomir.madzin@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest - obvod KCH, ČNT, SNB Némethová Lívia Mgr. budova DP Kr.Chlmec +421562444274 mobil. tel. číslo +421 915 912 177 livia.nemethova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
poradca Trebišov Lukácsová Andrea, Mgr. 212 I. +421 56 2446 310 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Berešová Stela Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 stela.beresova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Dušička Dominik Mgr. 232 I. +421 56 2446 311 dominik.dusicka@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Sotáková Miriam, Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 miriam.sotakova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Váchalová Tatiana Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 tatiana.vachalova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Grünwaldová Jana, Mgr. 232 I. +421 56 2446 312 jana.grunwaldovaKadukova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Mazarová Lenka Ing. 233 I. +421 56 2446 314 lenka.mazarova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Štefaňáková Lucia Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 lucia.pilisiova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Oleňák Michal Ing. 233 I. +421 56 2446 314 michal.olenak@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Hrušovská Viera, Ing. I. +421 56 2447 315 viera.hrusovska@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Kačuráková Lenka Ing. I. +421 56 2447 200 lenka.kacurakova@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Vaľovčin Jozef Mgr. I. +421 56 2447 315 jozef.valovcin@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Erdélyi Lívia, Mgr. I. +421 56 2444 317 livia.erdelyi@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Kulcsár Bartolomej, Mgr. I. +421 56 2444 317 bartolomej.kulcsar@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Boháčiková Terézia Mgr. I. +421 56 2444 320 terezia.bohacikova@upsvr.gov.sk
koordinátor vzdelávania Kr. Chlmec Vargová Evelína I. +421 56 244 4 320 evelina.vargova@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Szabó Zsolt, Mgr. I. +421 56 2448 316 zsolt.szabo@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Ballová Regína Mgr. I. +421 56 2448 316 regina.ballova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Brázdová Katarína Mgr. I. +421 56 2443 318 katarina.brazdova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Gdovinová Petra Ing. I. +421 56 2443 221 petra.gdovinova@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Cziferiová Aneta Mgr. I. +421 56 2443 319 aneta.cziferiova@upsvr.gov.sk

oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kučáková Alena Ing. 200 II. +421562446550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Binková Iveta Mgr. 118 prízemie +421562446204 iveta.binkova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Černáková Simona Mgr. 208 II. +421562446559 simova.cernakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Čičik Matúš Ing. 110 prízemie +421562446202 matus.cicik@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Hricová Anna Ing. 208 II. +421562446557 anna.hricova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Horňáková Monika Mgr. 118 prízemie +421562446204 monika.hornakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Jíleková Monika Ing. 211 II. +421562446551 monika.jilekova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Liba Patrik PhDr. 214 II. +421562446556 patrik.liba@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Lešková Beáta Mgr. 207 II. +421562446558 beata.leskova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Maťašová Jana PhDr. 205 II. +421562446554 jana.matasova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Mihucová Kvetoslava Mgr. 211 II. +421562446555 kvetoslava.mihucova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Meško Rudolf Ing. 110 prízemie +421562446202 rudolf.mesko@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Patakyová Mária 111 prízemie +421562446206 maria.patakyova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Pačová Viera Ing. 205 II. +421562446554 viera.pacova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Peti Martin Mgr. 211 II. +421562446551 martin.peti@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Süčová Daniela Mgr. 217 II. +421562446552 daniela.sucova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Šlachtičová Eva Ing. 207 II. +421562446558 eva.slachticova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Vaško Tabačková Patrícia Ing. 217 II. +421562446552 patricia.vaskotabackova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Vaňková Ivana Ing. 208 II. +421562446559 ivana.vankova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Zbojovský Pavol Mgr. 111 prízemie +421562446206 pavol.zbojovsky@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Čižmáriková Monika Mgr. 50 I. +421562447570 monika.cizmarikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Bajusová Mária Bc. 51 I. +421562447572 maria.bajusova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SE Bialoňová Matilda Mgr. 37 I. +421562447201 matilda.bialonova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Mergešová Martina Mgr. 52 I. +421562447573 martina.mergesova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SE Serbinová Katarína Mgr. 37 I. +421562447201 katarina.serbinova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Tomková Mária Bc. 53 I. +421562447568 maria.tomkova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Hurčíková Ingrid Mgr. 54 I. +421562447571 ingrid.hurcikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Marcinová Stela Mgr. 55 I. +421562447569 stela.marcinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Bočžice, Cejkov, Čeľovce, Čerhov, Dobrá, Kožuchov, Lastovce, Leles, M. Tŕňa, Sečovce pism. A,B,C,Č, D,Ď, Dz, Dž, E, Trebišov písm. C,Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G,H,CH, Úpor, V. Tŕňa, Vojka, Zbehňov ; Diladiová Jana, Mgr. 218 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Boťany, Dvorianky, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kr. Chlmec písm. : A,B,C,Č, D, E, F, Kravany, Ladmovce, Luhyňa, Milhostov, Novosad, Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Strážne, Svinice, Trebišov pism B, Trnávka, Veľaty , Viničky, Zatin ;; Faiks Tomáš Mgr. 204 I. +421 556 2446 675 Tomas.Faiks@upsvr.gov.sk
Bačka, Borša, Byšta, Kr. Chlmec pism.: S, Š, T, Ť, U,V, Z, Ž, Kuzmice, Kysta, M. Horeš, Plechotice, Sl. Nové Mesto, Somotor, Trebišov písm. A, R,S,Š, Več, V. Horeš, Z. Jastrabie ; Mináriková Dagmar, Ing. 204 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Boľ, Brezina, Byšta, Hraň, Klin nad Bodrogom, Malá Bara, Male Trakany , Sečovce písm.: K. L. M. Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Trebišov písm. T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Bara, Zemplín, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište ; Nagyová Iveta Ing. Ph.D. 204 I. +421 56 2446 676 Iveta.Nagyova@upsvr.gov.sk
Albinov, Bačkov, Brehov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Hriadky, Malé Ozorovce M.Kamenec, Ruskov, Sečovce písm.: F, G,H, Ch, I, J, Slivník, Trebišov písm. I,J,L,M,N,O,P, Veľké Ozorovce, Veľké Trakany, V. Kamenec, Z.Branč, Z. Klečenov ; Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Biel, Dargov, Kr.Chlmec písm. K,J,M, Michaľany, Nižný Žipov, Parchovany, Pribeník, Sečovce písm. N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm. K, Višňov, Vojčice ; Vašková Mária Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Maria.Vaskova4@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Albinov, Bačkov, Božčice, Brehov, Čerhov, Čierna n/Tisou, Egreš, Kožuchov, Leles, Malá Tŕňa, Malý kamenec, Ruskov, Sečovce písm.: A, B, C, D, DZ, E, Sirník, Trebišov písm.: C, Č, D, Ď, DZ, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Tŕňa , Veľký Kamenec, Zbehňov, Zemplínsky Branč, Zemplínsky Klečenov ; Bojtiová Erika, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Lajčáková Slavomíra, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bačka, Borša, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kr. Chlmec písm.: S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž, Kravany , Ladmovce, Luhyňa, Malá Bara, Milhostov, Nová Vieska , Novosad, Plechotice, Poľany, Rad, Sl.Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Stanča , Stankovce, Strážne, Trebišov písm.: A, R, S, Š, Trnávka, Več, Veľaty, Veľká Bara, Viničky, Višňov, Vojka Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boľ, Brezina, Byšta, Černochov, Dobrá, Kuzmice, Lastovce, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Sečovce písm. : K, L, M, Svätá Mária, Svinice, Veľké Ozorovce, Zatín, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište ; Neradová Alžbeta, Mgr. 107 I. +421 56 2446 662 Alzbeta.Tamasova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boťany, Cejkov, Dargov, Hriadky, Klin n/Bodrogom, Malý Horeš, Michaľany, Parchovany, Slivník, Streda n/Bodrogom, Úpor, Veľký Horeš, Zemplín, Zemplínske Hradište ; Németová Antónia Mgr. 107 I. +421 56 2446 671 Antonia.Nemetova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bieľ. Kr. Chlmec písm, : A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,R, Kysta Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm.: F,G,H,I,J,N,O,P,R,S,Š, T,Ť, U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm.: B,K, Veľké Trakany , Vojčice; Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec Pappová Andrea Mgr. informácie, nové žiadostí +421 56 2444 207 Andrea.Pappova@upsvr.gov.sk
Perháčová Simona Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Simona.Perhacova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Kráľovský Chlmec - Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, vedúca RHNNVAŠSD Kuncová Ivana Mgr. 11 0 056/2444560 ivana.kuncova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Pankovicsová Erika 10 0 056/2444562 erika.pankovicsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Geriová Anita Mgr. 10 0 056/2444562 anita.geriova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Murinová Veronika Ing. 16 0 056/2444559 veronika.murinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Košarová Ľubica Ing. 16 0 056/2444559 lubica.kosarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kyčáková Judita Bc. 16 0 056/2444559 judita.kycakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kovács Janíková Tímea Bc. 15 0 056/2444561 timea.kovacsjanikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Ondová Alexandra Mgr. 15 0 056/2444565 alexandra.ondova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Bálintová Zuzana Bc. 15 0 056/2444566 zuzana.balintova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Terebešiová Tímea Bc. 18 0 056/2444564 timea.terebesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Lehocká Monika Ing. 18 0 056/2444561 monika.lehocka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Szpisák Diana Mgr. 18 0 056/2444565 diana.spisakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Szaxonová Edina Mgr. 4 I. 056/2444206 edina.szaxonova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Ujhaziová Andrea Bc. 8 I. 056/2444210 andrea.ujhaziova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Molnár Mikuláš Ing. 4 I. 056/2444212 mikulas.molnar@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Kotková Andrea Bc. 8 I. 056/2444202 andrea.kotkova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Hornyáková Judita Mgr. 4 I. 056/2444208 judita.hornyakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SnB Sitkárová Martina Ing. pracovisko SnB I. 056/2248217 martina.sitkarova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SnB Lejková Eleonóra Mgr. pracovisko SnB I. 056/2448215 eleonora.lejkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Puškárová Diana Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2443560 diana.puskarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kašková Bettina pracovisko ČnT I. 056/2443561 bettina.kaskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Suszterová Denisa Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2446561 denisa.suszterova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod ČnT Šalamonová Lívia Ing. pracovisko ČnT I. 056/2443223 livia.salamonova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Suchoža Oskár, Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana Ballová Jana, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 jana.ballova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre dospelých Bérešová Eva, Mgr. 118 I. +421 56 2445 604 eva.beresova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela Bukatová Marta, Mgr. 130 I. +421 56 2445 606 marta.bukatova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Dimunová Gabriela, Mgr. 120 I. +421 56 2445 608 gabriela.dimunova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Dvorovčíková Katarína Mgr. 119 I. +421 56 2445 610 katarina.dvorovcikova@upsvr.gov.sk
socíálno-pravná ochrana detí a sociálna kuratela Krištof Matúš, Mgr. 130 I. +421 56 2445 607 matus.kristof@upsvr.gov.sk
sociálna - pravná ochrana Malackaničová Stanislava, Mgr. 122 I. +421 56 2445 603 stanislava.malackanicova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Neckarová Viktória, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 viktoria.neckarova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sačuriová Kristína Bc. +421 56 2444 612 kristina.sacuriova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sirovcová Ivana , Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 ivana.sirovcova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sučová Lýdia, Mgr. 121 I. +421 56 2445 605 lydia.sucova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Šandorová Bibiana, PhDr. 125 I. +421 56 2445 602 bibiana.sandorova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Michalková Dana, Mgr. 1 prízemie +421 56 2445 640 dana.michalkova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Bányácskiová Alžbeta Mgr. 13 I. +421 56 2444 610 alzbeta.banyackiova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Szücsová Barbara, Mgr. 13 I. +421 56 2444 563 barbara.szucsova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Kášová Judita Mgr. I. +421 56 2444 611 judita.kasova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Gerenyiová Kinga dr.jur. I. +421 56 2443 611 kinga.makkaiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych optatrení trhu práce a ESF

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horovská Beáta, Ing. 220 II. +421 56 2446 400 Beata.Horovska@upsvr.gov.sk
§51 - Absol . prax., Belej Milan 106 I. +421 56 2446 410 Milan.Belej@upsvr.gov.sk
NP CnTP II. A3 Borščová Adriana, Ing. 226 II. +421 56 2446 413 Adriana.Borscova@upsvr.gov.sk
§32, NP CnTP I. A5 Ďurová Anna, Mgr. 102 I. +421 56 2446 412 Anna.Durova@upsvr.gov.sk
§52, §52a , NP Reštart Ferenčíková Agáta, Ing. 205 II. +421 56 2446 418 Agata.Ferencikova@upsvr.gov.sk
ESF Grodzová Ingrid, Ing. 101 I. +421 56 2446 405 Ingrid.Grodzova@upsvr.gov.sk
§52, §52a, §50j , NP Reštart Horňáková Helena, Mgr. 205 II. +421 56 2446 416 Helena.Hornakova@upsvr.gov.sk
§54 -Praxou ..., §50 Jurková Antónia, Mgr. 226 II. +421 56 2446 415 Antonia.Jurkova@upsvr.gov.sk
ESF Jakubová Anna Ing. 101 I. +421 56 2446 406 Anna.Jakubova@upsvr.gov.sk
§60 Kolesárová Dana, Mgr. 206 II. +421 56 2446 408 Dana.Kolesarova@upsvr.gov.sk
§49 Minďarová Klaudia, Mgr. 227 II. +421 56 2446 402 Klaudia.Mindarova@upsvr.gov.sk
ESF Neupauerová Andrea, Mgr. 101 I. +421 56 2446 404 Andrea.Neupauerova@upsvr.gov.sk
§51a ; NP CnTP I. A5 Novotná Erika, Mgr. 102 I. +421 56 2446 414 Erika.Novotna@upsvr.gov.sk
NP Zosuládenie Pásztorová Veronika, Mgr. 226 II. +421 56 2446 401 Veronika.Pasztorova@upsvr.gov.sk
ESF Poľacká Slavomíra, Mgr. 101 I. +421 56 2446 406 Slavomira.Polacka@upsvr.gov.sk
NP CnTP III. Slivková Viera, Bc. 206 II. +421 56 2446 409 Viera.Slivkova@upsvr.gov.sk
§60 Szalaiová Valéria, Ing. 206 II. +421 56 2446 407 Valeria.Szalaiova2@upsvr.gov.sk
NP CnTP III. Šoltészová Dagmar, Mgr. 227 II. +421 56 2446 417 Dagmar.Solteszova@upsvr.gov.sk
§53 Takáč Viktor Ing. 106 I. +421 56 2446 411 Viktor.Takac@upsvr.gov.sk
ESF Vassova Mária Mgr. 101 I. +421 562446 404 Maria.Vassova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúcí oddelenia Poľacký Rastislav Mgr. č.2 Allianz-prízemie +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bodnár Miroslav Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 708 miroslav.bodnar@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor, Aktivačné centrum Engel Róbert Ing. č. 1 Allianz-prízemie +421 915 781 353 robert.engel@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Eštuová Viera Bc. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 471 viera.estuova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Fedoršová Andrea Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 353 andrea.fedorsova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Iván Ladislav č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 361 ladislav.ivan@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Chromišin Juraj č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 173 juraj.chromisin@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kollárová Nikola č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 467 nikola.kollarova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kročáková Klaudia Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 357 klaudia.krocakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kučák Marcel č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 358 marcel.kucak@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor, Aktivačné centrum Kušnirik Jozef Mgr. č. 1 Allianz-prízemie jozef.kusnirik@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Lajoš Štefán Mgr. č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 174 stefan.lajos@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Laškotyová Gabriela č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 707 gabriela.laskotyova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Majerová Terézia Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 175 terezia.majerova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Megelová Monika č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 705 monika.megelova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Michalčíková Anna č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 356 anna.michalcikova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Andrea Bc. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 469 andrea.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Ivana č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 703 ivana.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor, Aktivačné centrum Pustaiová Jana č.1 Allianz-prízemie +421 915 781 362 jana.pustaiova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Szegediová Monika č.1 Allianz-prízemie +421 918 368 710 monika.szegediova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Šoltésová Beáta č. 1 Allianz-prízemie +421 918 368 709 beata.soltesova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Veľková Júlia Ing. č.1 Allianz-prízemie +421 915 831 470 julia.velkova.@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Zbojovský Miroslav č.1 Allianz-prízemie +421 915 912 179 miroslav.zbojovsky@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bajuszová Katarína č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 831 473 katarina.bajuszova@upsvr.govsk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Baloghová Zuzana č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 918 368 704 zuzana.baloghova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Pásztor Dionýz č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 912 176 dionyz.pasztor@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kuliňáková Alexandra č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 918 368 706 alexandra.kulinakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Palágyiová Edina č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 781 360 edina.palagyiova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Vargová Silvia č. 6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 831 468 silvia.vargova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kocáková Marta Mgr. 203 2 posch. +421 56 2445701 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
Bajusová Veronika Ing. 202 2 posch. +421 56 2445702 veronika.bajusova@upsvr.gov.sk
Čiljaková Libuša Ing. 218 2 posch. +421 56 2445703 libusa.ciljakova@upsvr.gov.sk
Iľková Katarína Ing. 8 prízemie +421 56 2445709 katarina.ilkova@upsvr.gov.sk
Majovská Mária 203 2 posch. +421 56 2445707 maria.majovska@upsvr.gov.sk
Motýľová Gabriela Ing. 203 2 posch. +421 56 2445707 gabriela.motylova@upsvr.gov.sk
Kiš-Petyová Viola 204 2 posch. +421 56 2445706 viola.kis-petyova@upsvr.gov.sk
Raganová Marta JUDr. 204 2 posch. +421 56 2445708 marta.raganova@upsvr.gov.sk
Lovasová Iveta Mgr. 202 2 posch. +421 56 2445705 iveta.lovasova@upsvr.gov.sk
Romančák Roman 202 2 posch. +421 56 2445704 roman.romancak@upsvr.gov.sk
Grecula Mikuláš Ing. 8 prízemie +421 56 2445709 mikulas.grecula@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Hvozdíková Silvia Bc. 101 prízemie +421 56 2446713 silvia.hvozdikova@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Perduková Emília 101 prízemie +421 56 2446714 emilia.perdukova@upsvr.gov.sk
späť