Kontakty

vedenie ÚPSVaR Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Trebišov Dzielavský Martin Mgr. 304 II. +421 56 2446 100 martin.dzielavsky@upsvr.gov.sk
asistentka riaditeľa Kulinová Jana Ing. 304 II. +421 56 2446 101 jana.kulinova@upsvr.gov.sk
vedúca ekonomického oddelenia Kocáková Marta Mgr. 308 2 posch. +421 56 2446 700 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia OSP Germanová Jana Bc. 108 prízemie +421 56 2446 200 jana.germanova@upsvr.gov.sk
vedúci pracoviska Kráľovský Chlmec Kulcsár Bartolomej, Mgr. 17 prízemie +421 56 2444 200 bartolomej.kulcsar@upsvr.gov.sk
Odbor služieb zamestnanosti
riaditeľ odboru Brezina Štefan Ing. Mgr. 303 2 posch. +421 56 2446 300 stefan.brezina@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia AOTP a poradenstva Lukácsová Andrea Mgr. 307 2 posch. +421 56 2446 400 andrea.lukacsova@upsvr.gov.sk
Odbor sociálnych vecí a rodiny
riaditeľka odboru Juhásová Mária Mgr. 201 I. +421 56 2446 500 maria.juhasova4@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia RHNNVAŠSD Kučáková Alena Ing. 200 I. +421 56 2446 550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia PPKŤZP a PČ Horovská Beáta Ing. 206 I. +421 56 2446 670 beata.horovska@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia SPOD a SK - J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Suchoža Oskár Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
vedúci oddelenia Aktivačné centrum Poľacký Rastislav Mgr. prízemie +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
Osobný úrad
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Tóthová Beáta JUDr. 7 prízemie +421 56 2446 120 beata.tothova@upsvr.gov.sk
personálne - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Hrivňáková Martina Mgr. 4 prízemie +421 56 2446 122 martina.hrivnakova@upsvr.gov.sk
mzdové - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov Ždijová Mária Mgr. 7 prízemie +421 56 2446 123 maria.zdijova@upsvr.gov.sk

referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Johanides Richard JUDr. 318 2 posch. +421 56 2446 301 richard.johanides@upsvr.gov.sk
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Illeš Slavomír Ing. 119 prízemie +421 56 2446 203 slavomir.illes@upsvr.gov.sk
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Kusová Ingrid MVDr, 117 prízemie +421 56 2446 302 ingrid.kusova@upsvr.gov.sk
referent - pracovisko M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov Nagyová Iveta Ing. Ph.D. 119 prízemie +421 56 2446 302 iveta.nagyova@upsvr.gov.sk
referent - detašované pracovisko Hlavná 778/105, 077 01 Kráľovský Chlmec Némethová Lívia Mgr. 17 prízemie +421 56 2444 201 livia.nemethova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sprostredkovania práce, pracovisko Trebišov
vedúca oddelenia OSP Trebišov Germanová Jana Bc. 108 prízemie +421562446200 jana.germanova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. H, Z, Ž , obce Hrčeľ ; Dynisová Jana 133 prízemie +421562446209 jana.dynisova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. Dz, Dž, obce Kuzmice , Michaľany ; Dzurová Erika Ing. 133 prízemie +421562446211 erika.dzurova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. A, Á, B, N, Ň, obce Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa ; Fečojagerová Janka, Ing. 134 prízemie +421562446213 janka.fecojagerova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. R, S, obce Brezina, Zemplínske Hradište, Z. Branč ; Galgóczyová Lenka Ing. 133 prízemie +421562446214 lenka.galgoczyova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. L, Ľ, obce Byšta, Cejkov, Čerhov, Kašov, Kožuchov, Veľaty; Horňáková Helena Mgr. 116 prízemie +421562446303 helena.hornakova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. G, P, X, Y, obec Kazimír ; Juhásová Emília, Mgr. 116 prízemie +421562446205 emilia.juhasova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. CH, J, Q, obce Hraň, Luhyňa, Novosad ; Milovčiková Patrícia PhDr. 134 prízemie +421562446212 patricia.chovancova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. M, V, W, obce Sirník, Zemplínska Nová Ves, Úpor, Z. Klečenov ; Kmeťová Jaroslava Mgr. 133 prízemie +421562446207 jaroslava.kmetova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. C, Č, E, É, K, obec Čeľovce ; Kohutová Dajana Mgr. 134 prízemie +421562446216 dajana.kohutova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. I, Í, U, Ú, obce Lastovce, Slivník, Zemplínske Jastrabie ; Šimko Ján 133 prízemie +421562446210 jan.simko@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. D, Ď, O, Ó, T, Ť, obce Brehov, Plechotice, Stanča ; Širotníková Jozefína, Mgr. 116 prízemie +421562446201 jozefina.sirotnikova@upsvr.gov.sk
Trebišov písm. F, Š , obce Kysta, Nižný Žipov ; Taboříková Milada 134 prízemie +421562446208 milada.taborikova@upsvr.gov.sk
Referát sprostredkovania práce , pracovisko Sečovce
Dargov, V. Ozorovce, Višňov, Zemplínska Teplica, Sečovce písm. A, C, Č, E, J, S, Š, W; Ištok Vladimír, Mgr. 49 I. +421562447200 vladimir.istok@upsvr.gov.sk
samostatný radca Čižmárová Martina, Ing. 47 I. +421562447204 martina.cizmarova@upsvr.gov.sk
Dvorianky, Parchovany, Zbehňov, Sečovce písm. B, F, G, H, U, Ú, Z, Ž; Kocanová Anna, Mgr. 39 I. +421562447205 anna.kocanova@upsvr.gov.sk
Bačkov, Egreš, Hriadky, Stankovce, Trnávka, Sečovce písm. D, Ď, Dz, Dž, K, M, O, P; Koritková Františka 39 I. +421562447205 frantiska.koritkova@upsvr.gov.sk
Kravany, M. Ozorovce, Vojčice, Nový Ruskov, Sečovce písm. - CH, I, L, N, R, T, Ť, V; Zakuťanská Dana 47 I. +421562447204 dana.zakutanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce, pracovisko Kr.Chlmec
vedúci pracoviska OSP Kulcsár Bartolomej, Mgr. 17 prízemie +421562444200 bartolomej.kulcsar@upsvr.gov.sk
Dobrá, Pribeník, Kr. Chlmec písm.: B, Bačka písm.: L ; Abaháziová Magdaléna Bc. 3 prízemie +421562444205 magdalena.abahaziova@upsvr.gov.sk
Boľ, Soľnička, Kr. Chlmec písm. A, Á, I ; Leles písm. A, Á, G, K, S, Š, T, V, Z, Ž ; Bačka písm. B Boháčiková Terézia Mgr. 2 prízemie +421562444211 terezia.bohacikova@upsvr.gov.sk
M. Horeš, Kr. Chlmec písm.: D,E,F,G, Leles písm.: B,D,F ; Bačka písm. A, Á, V Botosová Beáta 3 prízemie +421562444205 beata.botosova@upsvr.gov.sk
V. Horeš, Kr. Chlmec písm.: J, O, P ,R, S, Š, U, V, Z, Ž; Bačka písm.: E, F, G, H, I, J K, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Z, Ž; . Pankovicsová Andrea Bc. 17 prízemie +421562444203 andrea.pankovicsova@upsvr.gov.sk
Svätá Mária, Vojka, Svinica, Kr. Chlmec písm.: K, Leles písm.: C, Č, I, J, L, M ; Sajková Annamária 4 prízemie +421562444212 annamaria.sajkova@upsvr.gov.sk
Rád, Poľany, Svätuše, Kr. Chlmec písm. : N,T , Bačka písm. : C, D ; Švistunová Beáta Mgr. 29 prízemie +421562444203 beata.svistunova@upsvr.gov.sk
Zatín , Kr. Chlmec písm.: H,L,M, Leles písm.: C,Č,H,L,M, Leles písm. H,N,O,P,R; Tamašová Mária 2 prízemie +421562444225 maria.tamasova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Čierna nad Tisou
M.Trakany, Čierna nad Tisou písm. : T,U,V,W,Z; Boronkaiová Erika Ing. č. 2 I. poschodie +421562443222 erika.boronkaiova@upsvr.gov.sk
V.Trakany , Čierna nad Tisou písm.: K ; Csomová Valéria Mgr. č. 1 I. poschodie +421562443223 valeria.csomova@upsvr.gov.sk
Čierna, Čierna nad Tisou písm.: A,Á,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J ; Szabóová Katarína č. 2 I. poschodie +421562443222 katarina.szaboova@upsvr.gov.sk
Čierna nad Tisou písm.: L,M,N,O,P,R ; Lengyelová Margita č. 2 I. poschodie +421562443219 margita.lengyelova@upsvr.gov.sk
Boťany, Čierna nad Tisou písm. S, Š ; Morovič Fehér Sandra Mgr. č. 2 I. poschodie +421562443221 sandra.morovicfeher@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom, Klín nad Bodrogom, Borša ; Gažová Jaroslava Bc. 3 1 +421562448213 jaroslava.gazova@upsvr.gov.sk
Zemplín, Ladmovce, Viničky, Černochov, Strážne, V.Kamenec, Bara ; Kovács Tímea Mgr. 2 1 +421562448214 timea.kovacsova@upsvr.gov.sk
Slov. Nové Mesto, M. Kamenec, Somotor ; Mulidránová Henrieta Mgr. 2 1 +421562448216 henrieta.mulidranova@upsvr.gov.sk

referát služieb pre zamestnávateľov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
cudzinci a povolenia na prácu Franerová Iveta Ing. 231 I. +421562446271 iveta.franerova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Dvorožňáková Lenka Mgr. 231 I. +421562446273 lenka.dvoroznakova@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest Madzin Ľubomír Ing. 231 I. +421562446272 lubomir.madzin@upsvr.gov.sk
agent voľných pracovných miest - obvod KCH, ČNT, SNB Dobošiová Andrea Mgr. budova DP Kr.Chlmec +421562444274 mobil. tel. číslo +421 915 912 177 andrea.dobosiova@upsvr.gov.sk

oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kučáková Alena Ing. 206 II. +421562446550 alena.kucakova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Bicáková Erika Mgr. 217 II. +421562446552 erika.bicakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Binková Iveta Mgr. 118 prízemie +421562446204 iveta.binkova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Dragulová Štefánia Bc. 207 II. +421562446558 stefania.dragulova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Hricová Anna Ing. 208 II. +421562446557 anna.hricova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Horňáková Monika Mgr. 118 prízemie +421562446204 monika.hornakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Jaremková Mária Mgr. 110 prízemie +421562446202 maria.jaremkova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Jíleková Monika Ing. 211 II. +421562446551 monika.jilekova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Lapšanská Štefánia Mgr. 214 I. poschodie +421562446556 stefania.lapsanska@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Maťašová Jana PhDr. 205 II. +421562446554 jana.matasova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Mihucová Kvetoslava Mgr. 211 II. +421562446555 kvetoslava.mihucova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Meško Rudolf Ing. 110 prízemie +421562446202 rudolf.mesko@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Patakyová Mária 111 prízemie +421562446206 maria.patakyova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Pačová Viera Ing. 205 II. +421562446554 viera.pacova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Peti Martin Mgr. 211 II. +421562446551 martin.peti@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Süčová Daniela Mgr. 217 II. +421562446552 daniela.sucova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Šlachtičová Eva Ing. 207 II. +421562446558 eva.slachticova@upsvr.gov.sk
obvod Trebišov Vaňková Ivana Ing. 208 II. +421562446559 ivana.vankova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt Zbojovský Pavol Mgr. 111 prízemie +421562446206 pavol.zbojovsky@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Čižmáriková Monika Mgr. 50 I. +421562447570 monika.cizmarikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Bajusová Mária Bc. 51 I. +421562447572 maria.bajusova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SE Bialoňová Matilda Mgr. 37 I. +421562447201 matilda.bialonova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SE Serbinová Katarína Mgr. 37 I. +421562447201 katarina.serbinova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Tomková Mária Bc. 53 I. +421562447568 maria.tomkova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Hurčíková Ingrid Mgr. 54 I. +421562447571 ingrid.hurcikova@upsvr.gov.sk
obvod Sečovce Marcinová Stela Mgr. 55 I. +421562447569 stela.marcinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Horovská Beáta, Ing. 200 I. +421 56 2446 670 Beata.Horovska@upsvr.gov.sk
Bočžice, Čeľovce, Čerhov, Dobrá, Kožuchov, Leles, M. Tŕňa, Sirník, Sečovce pism. A,B,C,Č, D,Ď, Dz, Dž, E, Trebišov písm. C,Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G,H,CH, Úpor, V. Tŕňa, Vojka, Zbehňov ; Diladiová Jana, Mgr. 218 I. +421 56 2446 674 Jana.Diladiova@upsvr.gov.sk
Boľ, Brezina, Černochov, Hraň, Klin nad Bodrogom, Malá Bara, Male Trakany , Parchovany, Sečovce písm.: K. L. M. Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Trebišov písm. T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Bara, Zemplín, Zemplínske Hradište ; Faiks Tomáš Mgr. 204 I. +421 56 2446 676 tomas.faiks@upsvr.gov.sk
Boťany, Dvorianky, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kravany, Ladmovce, Luhyňa, Milhostov, Novosad, Poľany, Rad, Soľnička, Stanča, Stankovce, Strážne, Svinice, Trebišov pism B, Trnávka, Veľaty , Viničky, Zatin ; Harmanová Martina Mgr. 204 I. +421 56 2446 675 martina.harmanova@upsvr.gov.sk
Bačka, Borša, Byšta, Kr. Chlmec pism.: S, Š, T, Ť, U,V, Z, Ž, Kuzmice, M. Horeš, Plechotice, Sl. Nové Mesto, Somotor, Trebišov písm. A, R,S,Š, V. Horeš ; Mináriková Dagmar, Ing. 204 I. +421 56 2446 672 Dagmar.Minarikova@upsvr.gov.sk
Albinov, Bačkov, Brehov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Malé Ozorovce M.Kamenec, Ruskov, Slivník, Trebišov písm. I,J,L,M,N,O,P, Veľké Ozorovce, V. Kamenec, Z.Branč, Z. Klečenov ; Stašová Alena, Mgr. 219 I. +421 56 2446 673 Alena.Stasova@upsvr.gov.sk
Biel, Kr.Chlmec písm. K,L,M, Michaľany, Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm. N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm. K, Vojčice ; Baba Viktória Ing. 219 I. +421 56 2446 673 Viktoria.Vidova@upsvr.gov.sk
Cejkov, Dargov, Hriadky, Kysta, Kr. Chlmec písm. A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,N,O,P,R, Lastovce, Sečovce písm. F,G,H,CH,I,J, V. Trakany, Z. Jastrabie , Z. Teplica, Višňov,; ; Kolesárová Martina Ing. 218 I. +421 56 2446 674 martina.kolesarova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP Kollárová Nikola, Mgr. 103 prízemie +421 56 2446 661 nikola.kollarova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Albinov, Bačkov, Božčice, Brehov, Čerhov, Čierna, Čierna n/Tisou, Egreš, Kožuchov, Leles, Malá Tŕňa, Malý Kamenec, Ruskov, Sečovce písm.: A, B, C, D, DZ, E, Sirník, Trebišov písm.: C, Č, D, Ď, DZ, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, T, Ť, U, V, Z, Ž, Veľká Tŕňa , Veľký Kamenec, Zbehňov, Zemplínsky Branč, Zemplínsky Klečenov, Lastovce, Zatín, Zemplínska Teplica ; ; Bojtiová Erika, Mgr. 107 prizemie +421 56 2446 664 Erika.Bojtiova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Lajčáková Slavomíra, Mgr. 104 prizemie +421 56 2446 663 Slavomira.Lajcakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bačka, Borša, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hrušov, Kašov, Kazimír, Kr. Chlmec písm.: S, Š, T, Ť, U, V, Z, Ž, Kravany , Ladmovce, Luhyňa, Malá Bara, Milhostov, Nová Vieska , Novosad, Plechotice, Poľany, Rad, Sl.Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Stanča , Stankovce, Strážne, Sv. Mária, Svinice, Trebišov písm.: A, R, S, Š, Trnávka, Več, Veľaty, Veľká Bara, Viničky, Višňov , Vojka , Z. Hradište ; Kušnírová Antónia, PhDr. 103 prizemie +421 56 2446 661 Antonia.Kusnirova@upsvr.gov.sk
Michaľany, Streda nad Bodrogom, Vojčice ; Szenczyová Lucia Mgr. 103 prízemie +421562446662 lucia.szenczyova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boľ, Brezina, Byšta, Černochov, Dobrá, Kuzmice, Lastovce, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Sečovce písm. : K, L, M, Svätá Mária, Svinice, Veľké Ozorovce, Zatín, Zemplínska Teplica, Zemplínske Hradište ; Šutľáková Patrícia Mgr. 107 prízemie +421 56 2446 671 patricia.sutlakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Boľ, Brezina, Byšta, Boťany, Černochov, Cejkov, Dargov, Hriadky, Klin n/Bodrogom, Malý Horeš, Parchovany, Slivník, Úpor, Veľký Horeš, Zemplín, Zemplínske Jastrabie ; Németová Antónia Mgr. 107 prízemie +421 56 2446 671 Antonia.Nemetova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti a preukazy ŤZP - Bieľ. Kr. Chlmec písm, : A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,R, Kysta, Kuzmice, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Nižný Žipov, Pribeník, Sečovce písm.: F,G,H,I,J,N,O,P,R,S,Š,T,Ť,U,V,Z,Ž, Svätuše, Trebišov písm.: B,K, Veľké Trakany , Veľké Ozorovce; Velebová Erika, Mgr. 103 prizemie +421 56 2446 660 Erika.Velebova@upsvr.gov.sk
DP Kráľ. Chlmec Pappová Andrea Mgr. informácie, nové žiadostí +421 56 2444 207 Andrea.Pappova@upsvr.gov.sk
Perháčová Simona Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Simona.Perhacova@upsvr.gov.sk
Mokrišová Jana, Bc. 216 I. +421 56 2446 677 Jana.Mokrisova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Kráľovský Chlmec - Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Liba Patrik PhDr., MBA, LL.M. 11 0 056/2444560 patrik.liba@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Bacskai Viktória Bc. pracovisko KCH -421 562443 566 viktoria.bacskai@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Bálintová Zuzana Bc. 15 0 056/2444566 zuzana.balintova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Geriová Anita Mgr. 10 0 056/2444562 anita.geriova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Pankovicsová Erika 10 0 056/2444562 erika.pankovicsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Murinová Veronika Ing. 16 0 056/2444559 veronika.murinova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Košarová Ľubica Ing. 16 0 056/2444565 lubica.kosarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kyčáková Judita Bc. 16 0 056/2444565 judita.kycakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Kovács Janíková Tímea Bc. 15 0 056/2444561 timea.kovacsjanikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Terebešiová Tímea Bc. 18 0 056/2444564 timea.terebesiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Lehocká Monika Ing. 18 0 056/2444561 monika.lehocka@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Szaxonová Edina Mgr. 4 I. 056/2444206 edina.szaxonova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Ujhaziová Andrea Bc. 8 I. 056/2444210 andrea.ujhaziova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Molnár Mikuláš Ing. 4 I. 056/2444204 mikulas.molnar@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Kotková Andrea Bc. 8 I. 056/2444202 andrea.kotkova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod KCH Šimkovič Judita Mgr. 4 I. 056/2444208 judita.hornyakova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SnB Sitkárová Martina Ing. pracovisko SnB I. 056/2248217 martina.sitkarova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod SnB Lejková Eleonóra Mgr. pracovisko SnB I. 056/2448215 eleonora.lejkova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Puškárová Diana Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2443560 diana.puskarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Lešková Beáta Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2443561 beata.leskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, RHNNVAŠSD Suszterová Denisa Mgr. pracovisko ČnT I. 056/2446561 denisa.suszterova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt - obvod ČnT Šalamonová Lívia Ing. pracovisko ČnT I. 056/2443223 livia.salamonova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Suchoža Oskár, Mgr. 128 I. +421 56 2445 600 oskar.suchoza@upsvr.gov.sk
sociálno-právna ochrana Ballová Jana, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 jana.ballova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela pre dospelých Bérešová Eva, Mgr. 118 I. +421 56 2445 604 eva.beresova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela Bukatová Marta, Mgr. 130 I. +421 56 2445 606 marta.bukatova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Dimunová Gabriela, Mgr. 120 I. +421 56 2445 608 gabriela.dimunova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Girmanová Anita, Mgr. 121 I. +421 56 2445 605 anita.girmanova@upsvr.gov.sk
sociálna - pravná ochrana Malackaničová Stanislava, Mgr. 122 I. +421 56 2445 603 stanislava.malackanicova@upsvr.gov.sk
sociálno - právna ochrana Mervová Žaneta Mgr. 119 I. +421 56 2445 610 zaneta.mervova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Neckarová Viktória, Mgr. 127 I. +421 56 2445 601 viktoria.neckarova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sirovcová Ivana , Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 ivana.sirovcova@upsvr.gov.sk
sociálno - pravná ochrana Sučová Lýdia, Mgr. 125 I. +421 56 2445 609 lydia.sucova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Šandorová Bibiana, PhDr. 125 I. +421 56 2445 602 bibiana.sandorova@upsvr.gov.sk
socíálno-pravná ochrana detí a sociálna kuratela Vaľovčin JOzef, Mgr. 130 I. +421 56 2445 607 jozef.valovcin.@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Bányácskiová Alžbeta Mgr. 13 I. +421 56 2444 610 alzbeta.banyackiova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Kráľ. Chlmec Szücsová Barbara, Mgr. 13 I. +421 56 2444 612 barbara.szucsova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Kášová Judita Mgr. I. +421 56 2444 611 judita.kasova@upsvr.gov.sk
detašovane pracovisko Čierna nad Tisou Gerenyiová Kinga dr.jur. I. +421 56 2443 611 kinga.makkaiova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lukácsová Andrea. Mgr. 307 2 posch. +421 56 2446 400 Andrea.Lukacsova@upsvr.gov.sk
§54 - Prax pre mladých ; §53 dochádzka za prácou ; Belej Milan 331 2 posch. +421 56 2446 410 Milan.Belej@upsvr.gov.sk
NP CnTP II. A3 Borščová Adriana, Ing. 330 2 posch. +421 56 2446 413 Adriana.Borscova@upsvr.gov.sk
§32, NP CnTP I. A5 Ďurová Anna, Mgr. 331 2 posch. +421 56 2446 412 Anna.Durova@upsvr.gov.sk
§52, §52a , NP Reštart Ferenčíková Agáta, Ing. 330 2 posch. +421 56 2446 418 Agata.Ferencikova@upsvr.gov.sk
ESF Grodzová Ingrid, Ing. 311 2 posch. +421 56 2446 405 Ingrid.Grodzova@upsvr.gov.sk
ESF Jakubová Anna Ing. 311 2 posch. +421 56 2446 406 Anna.Jakubova@upsvr.gov.sk
§52, §52a , Kántorová Eva MVDr. 330 2 posch. +421 56 2446 416 eva.kantorova@upsvr.gov.sk
§60 Kolesárová Dana, Mgr. 328 2 posch. +421 56 2446 408 Dana.Kolesarova@upsvr.gov.sk
§49 Minďarová Klaudia, Mgr. 310 2 posch. +421 56 2446 402 Klaudia.Mindarova@upsvr.gov.sk
ESF Neupauerová Andrea, Mgr. 312 2 posch. +421 56 2446 404 Andrea.Neupauerova@upsvr.gov.sk
§51a ; NP CnTP I. A5 Novotná Erika, Mgr. 331 2 posch. +421 56 2446 414 Erika.Novotna@upsvr.gov.sk
NP Zosuládenie Popadincová Katarína Ing. 330 2 posch. +421 56 2446 401 katarina.popadincova@upsvr.gov.sk
ESF Poľacká Slavomíra, Mgr. 311 2 posch. +421 56 2446 405 Slavomira.Polacka@upsvr.gov.sk
NP CnTP III. Slivková Viera, Bc. 328 2 posch. +421 56 2446 409 Viera.Slivkova@upsvr.gov.sk
ESF Snížiková Jana, Ing. 311 2 posch. +421 56 2446 403 Jana.Snizikova@upsvr.gov.sk
§60 Szalaiová Valéria, Ing. 328 2 posch. +421 56 2446 407 Valeria.Szalaiova2@upsvr.gov.sk
NP CnTP III. Šoltészová Dagmar, Mgr. 310 2 posch. +421 56 2446 417 Dagmar.Solteszova@upsvr.gov.sk
§53 Takáč Viktor Ing. 331 2 posch. +421 56 2446 411 Viktor.Takac@upsvr.gov.sk
ESF Vassova Mária Mgr. 312 2 +421 562446 415 Maria.Vassova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent NP - Trebišov Barilová Zuzana Ing. 233 I. +421 56 2446 314 zuzana.barilova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Berešová Stela Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 stela.beresova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Grünwaldová Jana, Mgr. 232 I. +421 56 2446 312 jana.grunwaldovaKadukova@upsvr.gov.sk
poradca NP Trebišov Kušnirik Jozef Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 jozef.kusnirik@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Gibilová Elizabeta Líza Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 elizabetaliza.gibilova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Princíková Kvetoslava, Mgr. 232 I. +421 56 2446 313 kvetoslava.princikova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Sotáková Miriam, Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 miriam.sotakova@upsvr.gov.sk
poradca Trebišov Váchalová Tatiana Mgr. 213 I. +421 56 2446 315 tatiana.vachalova@upsvr.gov.sk
referent NP - Trebišov Mazarová Lenka Ing. 233 I. +421 56 2446 314 lenka.mazarova@upsvr.gov.sk
referent NP - Trebišov Mňahunčáková Dominika Mgr. 233 I. +421 56 2446 314 dominika.mnahuncakova@upsvr.gov.sk
referent NP - Trebišov Semanova Iryna Mgr. 231 I. +421 56 2446 270 iryna.semanova@upsvr.gov.sk
referent NP - Trebišov Lučanská Andrea Mgr. 212 I. +421 56 2446 310 andrea.lucanska@upsvr.gov.sk
referent NP - Trebišov Kurnátová Ľudmila 212 I. +421 56 2446 310 ludmila.kurnatova@upsvr.gov.sk
poradca Sečovce Hrušovská Viera, Ing. I. +421 56 2447 315 viera.hrusovska@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Erdélyi Lívia, Mgr. I. +421 56 2444 317 livia.erdelyi@upsvr.gov.sk
poradca Kráľovský Chlmec Világiová Aneta, Mgr. I. +421 56 2444 317 aneta.vilagiova@upsvr.gov.sk
poradca Streda nad Bodrogom Szabó Zsolt, Mgr. I. +421 56 2448 316 zsolt.szabo@upsvr.gov.sk
poradca Čierna nad Tisou Brázdová Katarína Mgr. I. +421 56 2443 318 katarina.brazdova@upsvr.gov.sk
referent NP - Kr. Chlmec Gdovinová Petra Ing. I. +421 56 2444 320 petra.gdovinova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum - budova J. Záborského 8, 075 01 Trebišov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúcí oddelenia Poľacký Rastislav Mgr. č.221 II. +421 905 833 553 rastislav.polacky@upsvr.gov.sk
samostatný radca - hlavný koordinátor, Aktivačné centrum Mikundová Mária Mgr. č. 220 II. +421 915 781 353 maria.mikundova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bodnár Miroslav Ing. č.206 II. +421 918 368 708 miroslav.bodnar@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Eštuová Viera Bc. č. 219 II. +421 915 831 471 viera.estuova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Chromišin Juraj č. 226 II. +421 915 912 173 juraj.chromisin@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kročáková Klaudia Mgr. č. 206 II. +421 915 781 357 klaudia.krocakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kučák Marcel č. 202 II. +421 915 781 358 marcel.kucak@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor, Aktivačné centrum Krasnická Frederika č. 226 II. +421 915 781 361 frederika.krasnicka@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Laškotyová Gabriela č. 202 II. +421 918 368 707 gabriela.laskotyova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Megelová Monika č. 206 II. +421 918 368 705 monika.megelova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Michalčíková Anna č. 202 II. +421 915 781 356 anna.michalcikova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Andrea Bc. č. 205 II. +421 915 831 469 andrea.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Poláková Ivana č. 226 II. +421 918 368 703 ivana.polakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor, Aktivačné centrum Pustaiová Jana č. 205 II. +421 915 781 362 jana.pustaiova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Szegediová Monika č. 205 II. +421 918 368 710 monika.szegediova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Šoltésová Beáta č. 202 II. +421 918 368 709 beata.soltesova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Veľková Júlia Ing. č. 219 II. +421 915 831 470 julia.velkova.@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Zbojovský Miroslav č. 226 II. +421 915 912 179 miroslav.zbojovsky@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Bajuszová Katarína č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 831 473 katarina.bajuszova@upsvr.govsk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Pásztor Dionýz č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 912 176 dionyz.pasztor@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Kuliňáková Alexandra č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 918 368 706 alexandra.kulinakova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Palágyiová Edina č.6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 781 360 edina.palagyiova@upsvr.gov.sk
radca-koordinátor,Aktivačné centrum Vargová Silvia č. 6 UPSVaR Streda nad Bodrogom +421 915 831 468 silvia.vargova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kocáková Marta Mgr. 308 2 posch. +421 56 2446700 marta.kocakova@upsvr.gov.sk
Bajusová Veronika Ing. 333 2 posch. +421 56 2446702 veronika.bajusova@upsvr.gov.sk
Čiljaková Libuša Ing. 333 2 posch. +421 56 2446703 libusa.ciljakova@upsvr.gov.sk
Jozefiová Kristína Mgr. 332 2 posch. +421 56 2446708 kristina.jozefiova@upsvr.gov.sk
Grecula Mikuláš Ing. 324 2 posch. +421 56 2446709 mikulas.grecula@upsvr.gov.sk
Motýľová Gabriela Ing. 309 2 posch. +421 56 2446707 gabriela.motylova@upsvr.gov.sk
Naďová Petra Ing. 332 2 posch. +421 56 2445701 petra.nadova@upsvr.gov.sk
Kiš-Petyová Viola 318 2 posch. +421 56 2446706 viola.kis-petyova@upsvr.gov.sk
Parihuzová Petronela Ing. 332 2 posch. +421 56 2446704 petronela.parihuzova@upsvr.gov.sk
Pčolinský Peter 309 2 posch. +421 56 2446711 peter.pcolinsky@upsvr.gov.sk
Lovasová Iveta Mgr. 333 2 posch. +421 56 2446705 iveta.lovasova@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Hvozdíková Silvia Bc. 101 prízemie +421 56 2446713 silvia.hvozdikova@upsvr.gov.sk
pracovník podateľne Perduková Emília 101 prízemie +421 56 2446714 emilia.perdukova@upsvr.gov.sk
späť