Kontakty

Oddelenie služieb pre občana, Žilina

Hurbanova 16, Žilina Recepcia: 041/2440299
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Emil Rafaj 211 2 041/2440210 emil.rafaj@upsvr.gov.sk
Recepcia Bc. Ľubica Kucharovičová 201 2 041/2440299
Gbeľany, Terchová Mgr. Petra Krnáčová 204 2 041/2440322
Žilina 010 01 celé B, Horný Hričov Ing. Alena Bučová 204 2 041/2440322
Rosina, Žilina 010 01 ulice celén Š Ing. Iveta Gondová 204 2 041/2440322
Hričovské Podhradie, Lietavská Svinná, Babkov, Nezbudská Lúčka, Strečno Ing. Tatiana Babčanová 205 2 041/2440213
Žilina 010 09 Bytčica, Žilina - Vlčince 010 08 písm. N, Lietavská Lúčka Mgr. Renáta Kurková 205 2 041/2440213
Teplička nad Váhom, Višňové Jana Očenášová 206 2 041/2440212
Varín - mená priezvisk od A po K, info o koordinácií ŠSD Mgr. Monika Ovčíková 207 2 041/2440220
Varín - mená priezvisk od L až Ž, info o koordinácií ŠSD Bc. Lenka Mráziková 207 2 041/2440220
Žilina 010 01 ulice T – Ž, Kotrčiná Lúčka, Paština Závada, Stráža, Hôrky, Žilina Hájik 010 15 - ulice celé S Bc. Dana Hrmelová 207 2 041/2440324
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Linda Ficeková 209 2 041/2440104 0905550962
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Barbora Králiková 209 2 041/2440104
Žilina 010 15 Hájik A – K a Mikovíniho ulica, Lysica Veronika Dikošová 209 2 041/2440321
Žilina 010 01 ulice celé S, Solinky 010 07 Javorová, Smreková, Žilina 010 08 Vlčince L, Dolná Tižina, Ovčiarsko Mgr. Bernadeta Buchová 209 2 041/2440321
Žilina 010 08 O - S, Žilina 010 01 bez ulice Ing. Milan Jaroš 210 2 041/2440335
Žilina 010 08 Vlčince T – V, Dlhé Pole, Lietava Ing. Slavomíra Červencová 210 2 041/2440335
Žilina 010 01 Žilinská Lehota, Žilina 010 04 Závodie, Bánová, Krasňany Bc. Janka Hasková 212 2 041/2440211
Žilina 010 08 Vlčince A- K Zuzana Brežná 212 2 041/2440211
Žilina 010 07 Solinky - Gaštanová, Jaseňová Bc. Tomáš Čapek 213 2 041/2440223
Žilina 010 07 Solinky - Limbová, Osiková, Platanová, Porúbka, Mojš, Žilina - Hájik 010 15 M. Bela Marta Šimúnová 213 2 041/2440223
Žilina 010 01 H – J Dana Zimenová 221 2 041/2440332
Žilina 010 01 ulice K - N, Mojšová Lúčka, Svederník, Žilina 010 15 Hájik Petzvalova - mená priezvisk od A po K Simona Chuchútová 221 2 041/2440332
Divina, Divinka, Žilina 010 15 Hájik Petzvalova - mená priezvisk od L po Ž Daniela Školová 221 2 041/2440339
Žilina 010 03 celé PSČ – Považský Chlmec, Budatín, Zástranie, Zádubnie, Žilina 010 01 ulice celé P Bc. Katarína Mesiariková 222 2 041/2440314
Žilina 010 01 ulice C - G a O, Stráňavy Mgr. Lýdia Miková 222 2 041/2440314
Žilina 010 01 ulica 1.mája, celé A, Žilina – Vranie 010 14, Turie Mgr. Janka Pečalová 223 2 041/2440221
Žilina 010 07 Solinky, Dubová, 010 14 Brodno, Nededza, Podhorie, Žilina 010 01 ulice celé R Bc. Katarína Chovancová 223 2 041/2440214
Žilina 010 08 Vlčince ulice M, Z, Žilina 010 07 Solinky Borová, Juh - Kopanice, Prielohy, Pod Hniliskom, J.Tombora, M.Šinského, Zábrehy, Zadný Dielec, Dolný Hričov Mgr. Oľga Jamborová 214 2 041/2440217
Belá, Bitarová, Brezany Lutiše Anna Stráska 214 2 041/2440217
Referát služieb pre zamestnávateľa
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM, sieťový agent Mgr. Irena Zahatlanová 203 2 041/2440244
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM Mgr. Božena Šutá 203 2 041/2440222
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM Ing. Andrea Danková 203 2 041/2440105
hromadné prepúšťanie, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, predchádzajúci súhlas na skončenie PM so zamestnancom so ZP Mgr. Beatrix Petríková 203 2 041/2440254

Odbor služieb zamestnanosti, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Ing. Zuzana Motlochová 322 3 041/2440240 zuzana.motlochova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúci oddelenia Ing. Roman Blažek 303 3 041/2440166 roman.blazek@upsvr.gov.sk
zástupkyňa vedúceho oddelenia; § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. v platnom znení (za oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF ďalej len "zákon"); NP „Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“ Mgr. Marta Cibuľková 305 3 041/2440242 marta.cibulkova@upsvr.gov.sk
NP „Praxou k zamestnaniu“; NP „HRADY“ Denisa Chuchútová 301 3 041/2440256 denisa.chuchutova@upsvr.gov.sk
§ 49 a § 57 zákona; NP „Úspešne na trhu práce“ (A2) Ľubica Kubenová 301 3 041/2440253 lubica.kubenova@upsvr.gov.sk
§ 52 a § 52a zákona Mgr. Michaela Koscová 302 3 041/2440248 michaela.koscova@upsvr.gov.sk
§ 32, § 53, § 53a, § 53b zákona Bc. Mesiariková Katarína 302 3 041/2440249 katarina.mesiarikova@upsvr.gov.sk
poskytovanie informácií zamestnávateľom o možnostiach využitia aktívnych opatrení na trhu práce PhDr. Mária Beháňová 303 3 041/2440247 maria.behanova@upsvr.gov.sk
NP „Šanca pre mladých“ Bc. Miriam Cesneková 303 3 041/2440247 miriam.cesnekova@upsvr.gov.sk
§ 51a, § 55, § 56, § 56a, § 59 zákona; NP „Úspešne na trhu práce“ (A1) Ing. Silvia Macúšová 304 3 041/2440132 silvia.macusova@upsvr.gov.sk
§ 55 a § 60 zákona Mgr. Alena Oravcová 304 3 041/2440243 alena.oravcova@upsvr.gov.sk
§ 55 a § 60 zákona Monika Kurkinová 304 3 041/2440250 monika.kurkinova@upsvr.gov.sk
§ 50j zákona; NP „Šanca na zamestnanie“ Mgr. Petra Nekorancová 305 3 041/2440255 petra.nekorancova@upsvr.gov.sk
§ 51 zákona; NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ (A1); NP „Reštart pre mladých UoZ“; NP „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ Mgr. Melánia Havrillová 306 3 041/2440252 melania.havrillova@upsvr.gov.sk
NP „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ Bc. Jana Michalcová 306 3 041/2440251 jana.michalcova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Hana Kožíková 404 4 041/2440115 hana.kozikova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Katarína Mičudová 404 4 041/2440113 katarina.micudova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Alena Kolbová 404 4 041/2440110 alena.kolbova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Valéria Sokolíková 404 4 041/2440110 valeria.sokolikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Mgr. Katarína Ondáková 220 2 041/2440230 katarina.ondakova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Mgr. Zuzana Ondrušeková 217 2 041/2440216
vzdelávanie a príprava pre trh práce Ing. Daniela Stodolová 219 2 041/2440241
Mgr. Zuzana Božíková 217 2 041/2440218
NP Vzdelávnaie mladých UoZ Mgr. Ivana Kotúčová 215 2 041/2440215
Referát správneho konania
správne konanie Ing. Pavel Surovec 323 3 041/2440224 pavel.surovec@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Mária Kotúčová 323 3 041/2440224 maria.kotucova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúci oddelenia Ing. Kamil Kerata 422 4 041/2440260 kamil.kerata@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Mgr. Alena Mikundová 422 4 041/2440260
koordinátor Jana Ondrušková 405 4 041/2440264
koordinátor Mgr. Michal Valíček 402 4 041/2440262
koordinátor Ing. Jana Kubalová 405 4 041/2440264
koordinátor Mgr. Peter Randa 405 4 041/2440264
koordinátor Mgr. Gabriela Mušková 406 4 041/2440263
koordinátor Mgr. Lenka Ovečková 406 4 041/2440263
koordinátor Kristína Hrošovská 407 4 041/2440261
koordinátor Ing. Eva Kozáková 407 4 041/2440261
koordinátor Roman Piaček 406 4 041/2440263
koordinátor Bc. Katarína Ondrušová 402 4 041/2440262
EURES
EURES poradca Ing. Iveta Petruňová 216 2 041/2440316 iveta.petrunova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru JUDr. Katarína Závodská Chalmovská 108 1 041/2440300 Katarina.ZavodskaChalmovska@upsvr.gov.sk
RPPS – sociálny pracovník Henrieta Barošincová 411 4 041/2440387 Henrieta.Barosincova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Mária Ružičková 416 4 041/2440383 Maria.Ruzickova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Martina Keratová 417 4 041/2440382 Martina.Keratova@upsvr.gov.sk
NP -POD - koordinátor ochrany detí pred násilím PaedDr. Emília Becová 123 1 041/2440304 Emilia.Becova@upsvr.gov.sk
NP -POD - koordinátor ochrany detí pred násilím JUDr. Anna Zágrapanová 123 1 041/2440304 Anna.Zagrapanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Mgr. Milová Lenka 110 1 041/2440330 Lenka.Milova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Brodňanová Jaroslava 117 1 041/2440311 Jaroslava.Brodnanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Gašová Katarína 113 1 041/2440317 Katarina.Gasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Hricková Júlia 119 1 041/2440334 Julia.Hrickova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Hrošovská Viera 122 1 041/2440338 Viera.Hrosovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Hulinová Zuzana 118 1 041/2440313 Zuzana.Hulinova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Katarína Matejová 121 1 041/2440333 Katarina.Matejova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Valušiaková Janka 122 1 041/2440337 Janka.Valusiakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Veronika Bradová 112 1 041/2440320 Veronika.Bradova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Michaela Hodásová 112 1 041/2440320 Michaela.Hodasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Loydlová Ivana 119 1 041/2440334 Ivana.Loydlova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Drahomíra Ďurčanová 114 1 041/2440336 Drahomira.Durcanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Peter Lacko 114 1 041/2440331 Peter.Lacko@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Mošková Veronika 114 1 041/2440331 Veronika.Moskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Pirohová Bibiána 117 1 041/2440312 Bibiana.Pirohova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Polesná Renáta 118 1 041/2440315 Renata.Polesna@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Rentka Martin 113 1 041/2440323 Martin.Rentka@upsvr.gov.sk
teamleader pre oblasť hmotnej núdze a náhradného výživného Ing. Skladányiová Alena 111 1 041/2440310 Alena.Skladanyiova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Struhárňanská Michaela 121 1 041/2440333 Michaela.Struharnanska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Suranová Magdaléna 121 1 041/2440333 Magdalena.Suranova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Martin Mačinek 116 1 041/2440302 Martin.Macinek@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bc.Michaela Skaličanová 116 1 041/2440302 Michaela.Skalicanova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Marmorsteinová Katarína 116 1 041/2440302 Katarina.Marmosteinova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Andrea Mikolaj Grolmusová 114 1 041/2440336 Andrea.Mikolajgrolmusova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Katarina Ondrišíková 120 1 041/2440303 Katarina.Ondrisikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Ivana Tirschelova 120 1 041/2440303 Ivana.Tirschelova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Vedúca oddelenia PhDr. Zuzana Miklúšová 419 4 041/2440378 zuzana.miklusova@upsvr.gov.sk
URČENÝ ÚRAD BY,CA,DK,NO,RK, Bc. Michaela Knapcová 410 4 041/2440370 Micaela.Knapcova@upsvr.gov.sk
URČENÝ ÚRAD ZA,KNM,MA,TT,LM Mgr. Alena Pechová 410 4 041/2440373 Alena.Pechova@upsvr.gov.sk
SPOD J, R - okrem Ri, V, W Mgr. Renáta Taldíková 409 4 041/2440372 Renata.Taldikova@upsvr.gov.sk
SPOD G, H, Bo Mgr. Ľubica Mičúchová 409 4 041/2440371 Lubica.Micuchova@upsvr.gov.sk
SPOD S, Š - okrem Ša-Šo Mgr. Tatiana Tichá 412 4 041/2440379 Tatiana.Ticha@upsvr.gov.sk
SPOD A, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, I Mgr. Annamária Klimanová 412 4 041/2440374 Annamaria.Klimanova@upsvr.gov.sk
SPOD K – okrem Ku – Ky, N Mgr. Zuzana Dobroňová 413 4 041/2440384 Zuzana.Dobronova@upsvr.gov.sk
SPOD C, Ch, L, Ri, Ša – Šo, X Mgr. Katarína Kaššová 413 4 041/2440384 Katarina.Kassova@upsvr.gov.sk
SPOD B – okrem Bo, Bi Mgr. Zuzana Miklúšová 419 4 041/2440378 Zuzana.Miklusova@upsvr.gov.sk
SPOD O, T, U, Z, Ž, Bi Mgr. Tereza Chudá 419 4 041/2440380 Tereza.Chuda@upsvr.gov.sk
SPOD Ku - Ky, P Mgr. Helena Dubravíková 421 4 041/2440376 Helena.Dubravikova@upsvr.gov.sk
SPOD M Mgr. Zuzana Mažgútová 421 4 041/2440377 Zuzana.Mazgutova@upsvr.gov.sk
OT NRS - psychológ Mgr. Barbora Frolová 403 4 041/2440369 Barbora.Frolova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Mgr. Katarína Pamulová 414 4 041/2440388 Katarina.Pamulova@upsvr.gov.sk
Rodinný asistent Mgr. Jana Ridzoňová 414 4 041/2440388 Jana.Ridzonova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Janka Ozaniaková 414 4 041/2440388 Janka.Ozaniakova@upsvr.gov.sk
OT VO – sociálny pracovník PhDr. Katarína Koňuchová 403 4 041/2440375 Katarina.Konuchova@upsvr.gov.sk
OT VO - psychológ Mgr. Mária Ľuptáková 403 4 041/2440375 Maria.Luptakova@upsvr.gov.sk
Kuratela A, B, C, Č, D, Ď, E, F, H Mgr. Dana Majerová 420 4 041/2440386 Dana.Majerova@upsvr.gov.sk
Kuratela G, CH, I, J, K, L, M, N Mgr. Dana Košová 420 4 041/2440385 Dana.Kosova@upsvr.gov.sk
Kuratela O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Mgr. Adela Šošková 420 4 041/2440385 Adela.Soskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK B Mgr. Andrea Cíbová 415 4 041/2440369 Andrea.Cibova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia PPNK a PČ Jana Vavrová, PhDr. 7 0 041/2440140 Janka.Vavrova@upsvr.gov.sk
K a PČ- preukazy ŤZP a ŤZP/S (A-G) Holešová Soňa,Bc. 2 0 041/2440142 Soňa.Holesova@upsvr.gov.sk
K a PČ- preukazy ŤZP a ŤZP/S ( H-K) Štaudingerová Jana, Bc. 2 0 041/2440142 Jana.Staudingerova@upsvr.gov.sk
K a PČ -preukazy ŤZP a ŤZP/S ( L-P) Belová Mária 3 0 041/2440144 Maria.Belova@upsvr.gov.sk
K a PČ -preukazy ŤZP a ŤZP/S ( R-Ž) Melišová Danka 3 0 041/2440144 Danka.Melisova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Monika Filipová, Mgr. 9 0 041/2440150 Monika.Filipova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Koššová Silvia, Mgr. 17 0 041/2440152 Silvia.Kossova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Mičkyová Soňa, Mgr. 17 0 041/2440152 Sona.Mickyova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Rejtová Iveta, Ing. 9 0 041/2440145 Iveta.Rejtova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Melišová Emília, Mgr. 21 0 041/2440148 Emilia.Melisova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Hrušková Júlia, Mgr. 6 0 041/2440147 Julia.Hruskova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Daniela Bučová, Mgr. 21 0 041/2440148 Daniela.Bucova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Matušková Darina, Mgr. 8 0 041/2440141 Darina.Matuskova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Plánková Jasmina, Mgr. 8 0 041/2440141 Jasmina.Plankova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Nogáčková Ľubica, Mgr. 6 0 041/2440147 Lubica.Nogackova@upsvr.gov.sk
Teamleader PPnK Rolčeková Nikola, Ing. 106 1 041/2440350 Nikola.Rolcekova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená O,Š,Da,Su-Sž, Ž,(F, Da Rajec) Lovíšková Andrea, Ing. 107 1 041/2440219 Andrea.Loviskova@upsvr.gov.sk
K a PČ - písmená G,H,Če, (G Rajec) Žiaková Katarína, Mgr. 101 1 041/2440355 Katarina.Ziakova@upsvr.gov.sk
K a PČ - písmená A,B,Č (okrem Če), (A, Ba Rajec) Filipová Sylvia, Mgr. 101 1 041/2440352 Sylvia.Filipova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená D,Ď,E,F,I,J (okrem Da), (Ď, E,I Rajec) Gažová Andrea, Mgr. 107 1 041/2440219 Andrea.Gazova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená M, (B okrem Ba Rajec) Balcová Marta, Mgr. 102 1 041/2440353 Marta.Balcova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená J – Ž Rajec Peťková Jana, Ing. 102 1 041/2440354 Jana.Petkova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená T,U,V,W,Z , (H Rajec) Hrošovská Zdena, Ing. 103 1 041/2440351 Zdena.Hrosovska@upsvr.gov.sk
K a PČ - písmená R,C,CH,N,L,Kov, (C,Ch Rajec) Petra Valková 103 1 041/2440351 Petra.Valkova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená K okrem Kov,(Č Rajec) Sádecká Anna 103a 1 041/2440357 Anna.Sadecka@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená P,S okrem Su-Sž,(D okrem Da Rajec) Planietová Aneta 103a 1 041/2440356 Aneta.Plankova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Zaťková Ľubica, Mgr. 116 1 041/2440302 Lubica.Zatkova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Mgr. Zdenka Suriaková 22 2 041/2446100 zdenka.suriakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
Recepcia 9 1 041/2446321
Kysucký Lieskovec, Lodno K až Ž Mgr. Svrčková Margita 10 1 041/2446214 margita.svrckova@upsvr.gov.sk
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Snežnica, Lodno A až J Mgr. Kopásková Mária 10 1 041/2446214 maria.kopaskova@upsvr.gov.sk
Nesluša A až R, Rudinka Mgr. Kelková Erika 11 1 041/2446317 erika.kelkova@upsvr.gov.sk
Nesluša S až Ž, KNM T,U,V,Z,Ž Mgr. Mäkká Anna 11 1 041/2446317 anna.makka@upsvr.gov.sk
Ochodnica, Lopušné Pažite Adamuško Pavol 12 1 041/2446314 pavol.adamusko@upsvr.gov.sk
KNM - L,M,N,O,P, Mgr. Kopásková Veronika 12 1 041/2446314 veronika.kopaskova@upsvr.gov.sk
Povina, Rudinská Bc. Králiková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.kralikova@upsvr.gov.sk
KNM H až K Lyseková Eva 14 1 041/2446217 eva.lysekova@upsvr.gov.sk
KNM F,R,S,Š Mgr. Balková Vincencia 16 1 041/2446313 vincencia.balkova@upsvr.gov.sk
KNM A,B,C,Č,D,Ď,E,G Mgr. Mečiaková Alena 16 1 041/2446313 alena.meciakova@upsvr.gov.sk
Rudina, Radoľa Mgr. Ševčíková Daniela 16 1 041/2446313 daniela.sevcikova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné ,štátne soc. dávky a dotácie
Dávky v hmotnej núdzi -Nesluša, Rudinka, Povina, Horný Vadičov Štátne sociálne dávky - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G Mgr. Krkošková Lenka - HN, NV,ŠSD, dotácie 25 2 041/2446216 lenka.krkoskova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Ochodnica, Rudinská, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica Štátne sociálne dávky - M,U,V,Z,Ž Mgr. Zagrapanová Katarína - HN, NV,ŠSD, dotácie 25 2 041/2446216 katarina.zagrapanova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Kysucký Lieskovec, Lodno, Radoľa, Rudina, KNM -H,CH,I,JŠtátne sociálne dávky - H,CH,I,L,N,O,P Tvrdá Monika - HN,NV,ŠSD 25 2 041/2446216 monika.tvrda@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Štátne sociálne dávky - R,S,Š,T Koordinácia dávok EÚ - L až Ž Mgr. Šlapková Alena - HN,NV,ŠSD, dávky EÚ 20 2 041/2446212 alena.slapkova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,K,L Štátne sociálne dávky - J,K Koordinácia dávok EÚ - A až K Ing. Pijáková Anna - HN,NV,ŠSD, dávky EU 20 2 041/2446212 anna.pijakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A až I, Mgr. Anna Bugáňová 3 0 041/2446311 anna.buganova@upsvr.gov.sk
K,L,N,R,S,T,U,V,Z,Ž PhDr. Ľuboslava Gavenčiaková 3 0 041/2446312 luboslava.gavenciakova@upsvr.gov.sk
J,M,O,P,Š Ing. Božena Kuriaková 3 0 041/2446312 bozena.kuriakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie
Správne konanie, VPM Ing. Josefa Gabrišová 21 2 041/2446213 josefa.gabrisova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM R až Ž, Nesluša A až P Mgr. Anna Podpleská, zástupkyňa vedúcej pracoviska 1 0 041/2446320 anna.podpleska@upsvr.gov.sk
Rudina, Rudinka, Rudinská, KNM A až K Mgr. Andrea Gašincová 6 0 041/2446315 andrea.gasincova@upsvr.gov.sk
Povina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, KNM L až P, Nesluša R až Ž Mgr. Danka Heldová 2 0 041/2446316 danka.heldova@upsvr.gov.sk
Sociálna pracovníčka - odborný tím-výchovné opatrenia Mgr. Blanka Madigárová 6 0 041/2446318 blanka.madigarova@upsvr.bov.sk
Psychológ - odborný tím- výchovné opatrenia Mgr. Miriama Vargová 6 0 041/2446318 miriama.vargova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Lenka Palajová 2 0 041/2446316 lenka.palajova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Macejková 6 0 041/2446315 andrea.macejkova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Bytča

Zámok 104, 014 01 Bytča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska JUDr. Anna Gerová 122 0 041/2447100 anna.gerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
Recepcia 125 0 041/2447313
Kolárovice, Súľov-Hradná, Bytča -L Mgr.Gablíková Veronika 227 1 041/2447213
Štiavnik L-Ž, Veľké Rovné - K,S,Š,Z,Ž Mgr.Jantáková Anna 227 1 041/2447161
Bytča - E,F,I,N,O, P,R,S,Š,T,V,W Mgr. Vaclavíková Andrea 223 1 041/2447211
Bytča -Be-By, K,M,U,Z,Ž Mgr. Kypusová Silvia 228 1 041/2447318
Bytča - Ba,Ch,D,Ď,Dz,Dž,H,J + Podateľňa Kúdelčíková Emília 228 1 041/2447318
Kotešová, Hlboké nad Váhom Danka Mináriková 121 1 041/2447312
Petrovice, Maršová-Rašov Mgr. Pastuchová Anna 121 0 041/2447312
Štiavnik A-K, Jablonové, Bytča - G Ing. Podolinská Alena 121 0 041/2447311
Veľké Rovné A-J, L-R, T,U,V,W,X,Y Mgr. Šelmeková Anežka 224 1 041/2447212
Služby pre občana,správne konanie,VPM Ing.Petrus Karol 229 1 041/2447215
Hmotná núdza, náhradné výživné ,dotácie, štátne sociálne dávky,EÚ,prísp.v NS - rozhodovacia činnosť
PHN-Veľké Rovné,Hvozdnica,ŠSD-F,G,M,N,I Mgr. Korcová Katarína 127 0 041/2447315
PHN-Bytča A-M,Pšurnovice,Jablonové,Kolárovice,ŠSD-H,O,J,U,Š Bc. Ondogreculová Oľga 127 0 041/2447315
PHN-Bytča N-Z,Beňov,Petrovice,Hlboké,Maršová-Rašov,ŠSD-Ch,K,S,Ž Mgr. Mešterová Adriana 127 0 041/2447315
PHN-Štiavnik A-E,N-Z,Súľov,Hliník,ŠSD-C,Dz,Dž,L,P,R,V,Z Mgr. Gregušová Alena 231 1 041/2447319
PHN-Štiavnik F-M,Kotešová,Predmier,ŠSD-A,B,Č,D,Ď,E,T Ing. Elefantová Iveta 231 1 041/2447319
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bytča, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník, Hlboké, Hrabové, Mgr. Hrobáriková Zuzana 137 0 041/2447314
Štiavnik, Veľké Rovné, Kotešová, Mgr. Marmanová Adriana 137 0 041/2447314
Hvozdnica, Petrovice, Jablonové, Kolárovice, Súľov-Hradná, Predmier, Maršová-Rašov PardDr. Rešová Melánia 137 0 041/2447314
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Malá Bytča, Pšurnovice Mgr. Novotná Helena 225 1 041/2447317
Štiavnik, Hvozdnica, Hrabové, Predmier, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové Raždíková Mária 136 0 041/2447216
Bytča,Hlboké, Hliník, Mikšová Slobodníková Mária 225 1 041/2447316
Terénná sociálna pracovníčka Mgr. Cudráková Anna 225 1 041/2447316
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Šípeková Mária 225 1 041/2447316
Psychológ - odborný tím -výchovné opatrenia Mgr. Kristína Ďurišová 230 1 041/2447320
Sociálna pracovníčka- odborný tím -výchovné opatrenia Mgr.Jarmila Bohačiaková 230 1 041/2447320
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S Mgr.Elena Dodeková 126 0 041/2447148
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S Mgr.Daniela Bučová 126 0 041/2447148

Pracovisko Rajec

Nám. SNP 2/2, Rajec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Oddelenie služieb pre občana
Rajec ulice O – Z, Rajec bez ulice, Rajecké Teplice, Šuja Bc. Zuzana Chovanová 217 2 041/2442213
Rajec ulice 1. mája, A – N Bc. Ján Uhlárik 215 2 041/2442313
Čičmany, Konská, Kunerád, Malá Čierna, Zbyňov Ing. Lenka Albertová 214 2 041/2442312
Ďurčina, Fačkov, Rajecká Lesná, Veľká Čierna Alena Pechancová 218 2 041/2442212
späť