Kontakty

Oddelenie služieb pre občana, Žilina

Hurbanova 16, Žilina Recepcia: 041/2440299
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Emil Rafaj 211 2 041/2440210 emil.rafaj@upsvr.gov.sk
Recepcia Bc. Ľubica Kucharovičová 201 2 041/2440299
Gbeľany, Terchová Mgr. Petra Krnáčová 204 2 041/2440322
Žilina 010 01 celé B, Horný Hričov Ing. Alena Bučová 204 2 041/2440322
Rosina, Žilina 010 01 ulice celén Š Ing. Iveta Gondová 204 2 041/2440322
Hričovské Podhradie, Lietavská Svinná, Babkov, Nezbudská Lúčka, Strečno Ing. Tatiana Babčanová 205 2 041/2440213
Žilina 010 09 Bytčica, Žilina - Vlčince 010 08 písm. N, Lietavská Lúčka Mgr. Renáta Kurková 205 2 041/2440213
Teplička nad Váhom, Višňové Jana Očenášová 206 2 041/2440212
Varín - mená priezvisk od A po K, info o koordinácií ŠSD Mgr. Monika Ovčíková 207 2 041/2440220
Varín - mená priezvisk od L až Ž, info o koordinácií ŠSD Bc. Lenka Mráziková 207 2 041/2440220
Žilina 010 01 ulice T – Ž, Kotrčiná Lúčka, Paština Závada, Stráža, Hôrky, Žilina Hájik 010 15 - ulice celé S Bc. Dana Hrmelová 207 2 041/2440324
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Linda Ficeková 209 2 041/2440104 0905550962
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Barbora Králiková 209 2 041/2440104
Žilina 010 15 Hájik A – K a Mikovíniho ulica, Lysica Veronika Dikošová 209 2 041/2440321
Žilina 010 01 ulice celé S, Solinky 010 07 Javorová, Smreková, Žilina 010 08 Vlčince L, Dolná Tižina, Ovčiarsko Mgr. Bernadeta Buchová 209 2 041/2440321
Žilina 010 08 O - S, Žilina 010 01 bez ulice Ing. Milan Jaroš 210 2 041/2440335
Žilina 010 08 Vlčince T – V, Dlhé Pole, Lietava Ing. Slavomíra Červencová 210 2 041/2440335
Žilina 010 01 Žilinská Lehota, Žilina 010 04 Závodie, Bánová, Krasňany Bc. Janka Hasková 212 2 041/2440211
Žilina 010 08 Vlčince A- K Zuzana Brežná 212 2 041/2440211
Žilina 010 07 Solinky - Gaštanová, Jaseňová Bc. Tomáš Čapek 213 2 041/2440223
Žilina 010 07 Solinky - Limbová, Osiková, Platanová, Porúbka, Mojš, Žilina - Hájik 010 15 M. Bela Marta Šimúnová 213 2 041/2440223
Žilina 010 01 H – J Dana Zimenová 221 2 041/2440332
Žilina 010 01 ulice K - N, Mojšová Lúčka, Svederník, Žilina 010 15 Hájik Petzvalova - mená priezvisk od A po K Simona Chuchútová 221 2 041/2440332
Divina, Divinka, Žilina 010 15 Hájik Petzvalova - mená priezvisk od L po Ž Daniela Školová 221 2 041/2440339
Žilina 010 03 celé PSČ – Považský Chlmec, Budatín, Zástranie, Zádubnie, Žilina 010 01 ulice celé P Bc. Katarína Mesiariková 222 2 041/2440314
Žilina 010 01 ulice C - G a O, Stráňavy Mgr. Lýdia Miková 222 2 041/2440314
Žilina 010 01 ulica 1.mája, celé A, Žilina – Vranie 010 14, Turie Mgr. Janka Pečalová 223 2 041/2440221
Žilina 010 07 Solinky, Dubová, 010 14 Brodno, Nededza, Podhorie, Žilina 010 01 ulice celé R Bc. Katarína Chovancová 223 2 041/2440214
Žilina 010 08 Vlčince ulice M, Z, Žilina 010 07 Solinky Borová, Juh - Kopanice, Prielohy, Pod Hniliskom, J.Tombora, M.Šinského, Zábrehy, Zadný Dielec, Dolný Hričov Mgr. Oľga Jamborová 214 2 041/2440217
Belá, Bitarová, Brezany Lutiše Anna Stráska 214 2 041/2440217
Referát služieb pre zamestnávateľa
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM, sieťový agent Mgr. Irena Zahatlanová 203 2 041/2440244
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM Mgr. Božena Šutá 203 2 041/2440222
agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM Ing. Andrea Danková 203 2 041/2440105
hromadné prepúšťanie, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, predchádzajúci súhlas na skončenie PM so zamestnancom so ZP Mgr. Beatrix Petríková 203 2 041/2440254

Odbor služieb zamestnanosti, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Ing. Zuzana Motlochová 322 3 041/2440240 zuzana.motlochova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúci oddelenia Ing. Roman Blažek 319 3 041/2440166 roman.blazek@upsvr.gov.sk
poskytovanie informácií zamestnávateľom o možnostiach využitia aktívnych opatrení trhu práce PhDr. Mária Beháňová 301 3 041/2440247 maria.behanova@upsvr.gov.sk
§§ 53f, 53g, 55, 56, 56a, 59, 60; NP „HRADY“ Bc. Miriama Benedikovičová 304 3 041/2440132 miriama.benedikovicova@upsvr.gov.sk
§ 50; NP „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – op. č. 2“ Mgr. Marta Cibuľková 305 3 041/2440242 marta.cibulkova@upsvr.gov.sk
NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“; „Úspešne na trhu práce“ (A1); „Pracuj v školskej kuchyni“ Mgr. Ľuboslava Čičková 302 3 041/2440251 luboslava.cickova@upsvr.gov.sk
NP „Reštart pre mladých UoZ 2“ Bc. Zuzana Chovanová 306 3 041/2440257 zuzana.chovanova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57; NP „Úspešne na trhu práce“ (A2) Denisa Chuchútová 303 3 041/2440256 denisa.chuchutova@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53b, 53c Mgr. Oľga Jamborová 303 3 041/2440249 olga.jamborova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Alena Kolbová 316 3 041/2440110 alena.kolbova@upsvr.gov.sk
§§ 32, 52, 52a Mgr. Michaela Koscová 302 3 041/2440248 michaela.koscova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Hana Kožíková 315 3 041/2440115 hana.kozikova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57; NP „Úspešne na trhu práce“ (A2) Ľubica Kubenová 303 3 041/2440253 lubica.kubenova@upsvr.gov.sk
§§ 53f, 53g, 55, 56, 56a, 59, 60 Monika Kurkinová 304 3 041/2440250 monika.kurkinova@upsvr.gov.sk
§§ 53, 53a, 53b, 53c Bc. Katarína Mesiariková 303 3 041/2440249 katarina.mesiarikova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Katarína Mičudová 315 3 041/2440113 katarina.micudova@upsvr.gov.sk
NP „Praxou k zamestnaniu“, NP „HRADY“,NP „Chceme byť aktívni na trhu práce 50+“ Ing. Anna Mišúthová 304 3 041/2440258 anna.misuthova@upsvr.gov.sk
§ 50j; NP „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – op. č. 1“ Mgr. Petra Nekorancová 305 3 041/2440255 petra.nekorancova@upsvr.gov.sk
§§ 53f, 53g, 55, 56, 56a, 59, 60 Mgr. Alena Oravcová 304 3 041/2440243 alena.oravcova@upsvr.gov.sk
NP „Reštart pre mladých UoZ 2“ Ing. Dana Pospíšilová 306 3 041/2440252 dana.pospisilova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Valéria Sokolíková 316 3 041/2440110 valeria.sokolikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúca oddelenia Mgr. Katarína Ondáková 220 2 041/2440230 katarina.ondakova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Mgr. Zuzana Ondrušeková 217 2 041/2440216 zuzana.ondrusekova@upsvr.gov.sk
Projekt pripravený na prácu Ing. Daniela Stodolová 219 2 041/2440241 daniela.stodolova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie Ing. Vladimíra Balážová 218 2 041/2440215 vladimira.balazova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo Mgr. Zuzana Božíková 217 2 041/2440216 zuzana.bozikova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individuálneho poradenstva pre dlhodobo evidovaných UoZ Mgr. Ivana Skaličanová 404 4 041/2440229 ivana.skalicanova@upsvr.gov.sk
NP Podpora individuálneho poradenstva pre dlhodobo evidovaných UoZ JUDr. Mária Hôrecká Fanová 404 4 041/2440229 maria.horeckafanova@uspvr.gov.sk
NP Podpora individuálneho poradenstva pre dlhodobo evidovaných UoZ Ing. Monika Rovňanová 404 4 041/2440229 monika.rovnanova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie Mgr. Soňa Winter 218 2 041/2440215 sona.winter@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Ing. Pavel Surovec 323 3 041/2440224 pavel.surovec@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Mária Kotúčová 323 3 041/2440224 maria.kotucova@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Adriana Haviarová 323 3 041/2440131 adriana.haviarova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúci oddelenia Ing. Kamil Kerata 422 4 041/2440260 kamil.kerata@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Mgr. Alena Mikundová 422 4 041/2440260
koordinátor Jana Ondrušková 402 4 041/2440262
koordinátor Bc. Katarína Ondrušová 402 4 041/2440262
koordinátor Ing. Jana Kubalová 405 4 041/2440264
koordinátor Mgr. Peter Randa 405 4 041/2440264
koordinátor Mgr. Gabriela Mušková 406 4 041/2440263
koordinátor Mgr. Lenka Ovečková 406 4 041/2440263
koordinátor Kristína Hrošovská 407 4 041/2440261
koordinátor Ing. Eva Kozáková 407 4 041/2440261
koordinátor Roman Piaček 406 4 041/2440263
EURES
EURES poradca Ing. Iveta Petruňová 210 2 041/2440316 iveta.petrunova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru JUDr. Katarína Závodská Chalmovská 112 1 041/2440300 Katarina.ZavodskaChalmovska@upsvr.gov.sk
RPPS – sociálny pracovník Henrieta Barošincová 411 4 041/2440387 Henrieta.Barosincova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Mária Fraňová 416 4 041/2440383 Maria.Ruzickova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Martina Keratová 417 4 041/2440382 Martina.Keratova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Zuzana Končalová 415 4 041/2440391 Zuzana.Koncalova@upsvr.gov.sk
NP -POD - koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Slavomíra Brezovská 216 1 041/2440304 Slavomira.Brezovska@upsvr.gov.sk
NP -POD - koordinátor ochrany detí pred násilím JUDr. Anna Zagrapanová 216 1 041/2440304 Anna.Zagrapanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Mgr. Milová Lenka 110 1 041/2440330 Lenka.Milova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Brodňanová Jaroslava 117 1 041/2440311 Jaroslava.Brodnanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Gašová Katarína 113 1 041/2440317 Katarina.Gasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Hricková Júlia 119 1 041/2440334 Julia.Hrickova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Hrošovská Viera 122 1 041/2440338 Viera.Hrosovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Hulinová Zuzana 118 1 041/2440313 Zuzana.Hulinova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Katarína Matejová 114 1 041/2440331 Katarina.Matejova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Valušiaková Janka 122 1 041/2440337 Janka.Valusiakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Veronika Bradová 123 1 041/2440320 Veronika.Bradova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Andrea Lovíšková 123 1 041/2440320 Andrea.Loviskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Loydlová Ivana 119 1 041/2440334 Ivana.Loydlova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Drahomíra Ďurčanová 114 1 041/2440336 Drahomira.Durcanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Peter Lacko 114 1 041/2440336 Peter.Lacko@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Mošková Veronika 114 1 041/2440331 Veronika.Moskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Pirohová Bibiána 117 1 041/2440312 Bibiana.Pirohova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Polesná Renáta 118 1 041/2440315 Renata.Polesna@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Rentka Martin 113 1 041/2440323 Martin.Rentka@upsvr.gov.sk
teamleader pre oblasť hmotnej núdze a náhradného výživného Ing. Skladányiová Alena 111 1 041/2440310 Alena.Skladanyiova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Struhárňanská Michaela 121 1 041/2440318 Michaela.Struharnanska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Suranová Magdaléna 121 1 041/2440333 Magdalena.Suranova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Mgr. Martin Mačinek 116 1 041/2440302 Martin.Macinek@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bc.Michaela Skaličanová 116 1 041/2440302 Michaela.Skalicanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Katarina Ondrišíková 120 1 041/2440303 Katarina.Ondrisikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Ivana Tirschelova 120 1 041/2440303 Ivana.Tirschelova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Vedúca oddelenia PhDr. Anna Danišková, PhD. 418 4 041/2440381 anna.daniskova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS - BY,CA,DK,NO, TS, RK Bc. Michaela Knapcová 410 4 041/2440370 Micaela.Knapcova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS - ZA,KNM,MT,TT,LM Mgr. Alena Pechová 410 4 041/2440373 Alena.Pechova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - C, J, R, V, W Mgr. Renáta Taldíková 409 4 041/2440372 Renata.Taldikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - Bo, G, H, CH Mgr. Ľubica Mičúchová 409 4 041/2440372 Lubica.Micuchova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - S, Š Mgr. Tatiana Tichá 412 4 041/2440379 Tatiana.Ticha@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - A, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, I, K (okrem Ka, Ko, Ku-Ky) Mgr. Annamária Klimanová 412 4 041/2440374 Annamaria.Klimanova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - B (okrem Bo), Ko PhDr. Zuzana Miklúšová 419 4 041/2440378 Zuzana.Miklusova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - L, O, T, U, Z, Ž, X PhDr. Blažena Prieložná 419 4 041/2440380 Blazena.Prielozna@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - Ku - Ky, N, P, Y Mgr. Helena Dubravíková 421 4 041/2440376 Helena.Dubravikova@upsvr.gov.sk
Kolízny opatrovník - Ka, M Mgr. Zuzana Mažgútová 421 4 041/2440377 Zuzana.Mazgutova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - Č, Ď, K, Ma, N, Z, Ž Mgr. Zuzana Dobroňová 413 4 041/2440384 Zuzana.Dobronova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - A, Bo, C, G (okrem Ga), CH, J, L, Ri, Š Mgr. Katarína Kaššová 413 4 041/2440390 Katarina.Kassova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - M (okrem Ma, Mo), R (okrem Ri), S Mgr. Katarína Pamulová 414 4 041/2440388 Katarina.Pamulova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - D, E, F, Ga, H, I, Mo Mgr. Jana Ridzoňová 414 4 041/2440375 Jana.Ridzonova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - O, P, T, Ť, U, V, W, X, Y Mgr. Janka Ozaniaková 408 4 041/2440369 Janka.Ozaniakova@upsvr.gov.sk
Ohrozená rodina, NRS, NS - B (okrem Bo) Mgr. Andrea Cíbová 408 4 041/2440369 Andrea.Cibova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, H PhDr. Katarína Koňuchová 420 4 041/2440386 Katarina.Konuchova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - G, CH, I, J, K, L, M, N Mgr. Dana Košová 420 4 041/2440385 Dana.Kosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž Mgr. Adela Šošková 420 4 041/2440385 Adela.Soskova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - sociálny pracovník Mgr. Alena Nezmeškalová 430 4 041/2440371 Alena.Nezmeskalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúca oddelenia PPNK a PČ Jana Vavrová, PhDr. 7 0 041/2440140 Janka.Vavrova@upsvr.gov.sk
K a PČ- preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD (A-K) Štaudingerová Jana, Bc. 2 0 041/2440142 Jana.Staudingerova@upsvr.gov.sk
K a PČ- preukazy ŤZP a ŤZP/S, patrkovacie preukazy, posudky ŠSD (L-Ž) Belová Mária 2 0 041/2440144 Maria.Belova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Monika Filipková, Mgr. 18 0 041/2440150 Monika.Filipkova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Marmorsteinová Katarína, Mgr. 18 0 041/2440150 Katarina.Marmorsteinova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Zaťková Ľubica, Mgr. 18 0 041/2440145 Lubica.Zatkova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Rejtová Iveta, Ing. 9 0 041/2440145 Iveta.Rejtova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Kokavcová Martina, Mgr. 7 0 041/2440146 Martina.Kokavcova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Hrušková Júlia, Mgr. 6 0 041/2440147 Julia.Hruskova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Daniela Hodoňová, Mgr. 7 0 041/2440319 Daniela.Hodonova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Matušková Darina, Mgr. 8 0 041/2440141 Darina.Matuskova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Plánková Jasmina, Mgr. 8 0 041/2440141 Jasmina.Plankova@upsvr.gov.sk
K a PČ -posudkový sociálny pracovník Nogáčková Ľubica, Mgr. 6 0 041/2440147 Lubica.Nogackova@upsvr.gov.sk
Teamleader PPnK Rolčeková Nikola, Ing. 106 1 041/2440350 Nikola.Rolcekova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená O,Š,Da,Su-Sž, Ž,(F, Da Rajec) Hodoňová Jeanette, Mgr. 107 1 041/2440219 Jeanette Hodonova@upsvr.gov.sk
K a PČ - písmená G,H,Če, (G Rajec) Žiaková Katarína, Mgr. 101 1 041/2440355 Katarina.Ziakova@upsvr.gov.sk
K a PČ - písmená A,B,Č (okrem Če), (A, Ba Rajec) Filipová Sylvia, Mgr. 101 1 041/2440352 Sylvia.Filipova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená D,Ď,E,F,I,J (okrem Da), (Ď, E,I Rajec) Gažová Andrea, Mgr. 107 1 041/2440219 Andrea.Gazova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená M, (B okrem Ba Rajec) Balcová Marta, Mgr. 102 1 041/2440353 Marta.Balcova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená J – Ž Rajec Peťková Jana, Ing. 102 1 041/2440354 Jana.Petkova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená T,U,V,W,Z , (H Rajec) Hrošovská Zdena, Ing. 103 1 041/2440351 Zdena.Hrosovska@upsvr.gov.sk
K a PČ - písmená R,C,CH,N,L,Kov, (C,Ch Rajec) Petra Valková 103 1 041/2440351 Petra.Valkova@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená K okrem Kov,(Č Rajec) Sádecká Anna 103a 1 041/2440357 Anna.Sadecka@upsvr.gov.sk
K a PČ – písmená P,S okrem Su-Sž,(D okrem Da Rajec) Planietová Aneta 103a 1 041/2440356 Aneta.Plankova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Holešová Soňa, Mgr. 116 1 041/2440302 Sona.Holesova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Bytča

Zámok 104, 014 01 Bytča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska JUDr. Anna Gerová 122 0 041/2447100 anna.gerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
Recepcia 125 0 041/2447313
Kolárovice, Predmier, Súľov-Hradná Mgr.Gablíková Veronika 227 1 041/2447213
Štiavnik L-Ž, Veľké Rovné - K,S,Š,Z,Ž Mgr.Jantáková Anna 227 1 041/2447161
Bytča - E,F,I,L,N,O, P,R,S,Š,T,V,W Mgr. Hromadíková Zuzana 223 1 041/2447211
Bytča -Be-By,G, K,M,U,Z,Ž Mgr. Kypusová Silvia 228 1 041/2447318
Bytča -A, Ba,C,Č,,D,Ď,Dz,Dž,H,Ch,J + Podateľňa Kúdelčíková Emília 228 1 041/2447318
Kotešová, Hlboké nad Váhom,Veľké Rovné-C,Č,T,U,V,W Danka Mináriková 121 1 041/2447212
Štiavnik A-K,Jablonové Mgr.Stanislava Macejíková 121 0 041/2447312
Petrovice, Maršová-Rašov Mgr. Pastuchová Anna 121 0 041/2447311
Hvozdnica,Veľké Rovné A-B,D-J,L-R Mgr. Šelmeková Anežka 224 1 041/2447212
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie, VPM Ing.Petrus Karol 229 1 041/2447215
Hmotná núdza, náhradné výživné ,dotácie, štátne sociálne dávky,EÚ,prísp.v NS - rozhodovacia činnosť
PHN-Veľké Rovné,Hvozdnica,ŠSD-F,G,M,N,I Mgr. Korcová Katarína 127 0 041/2447315
PHN-Bytča A-M,Pšurnovice,Jablonové,Kolárovice,ŠSD-H,O,J,U,Š Ing.Mária Gaňová 127 0 041/2447315
PHN-Bytča N-Z,Beňov,Petrovice,Hlboké,Maršová-Rašov,ŠSD-Ch,K,S,Ž Mgr. Mešterová Adriana 127 0 041/2447315
PHN-Štiavnik A-E,N-Z,Súľov,Hliník,ŠSD-C,Dz,Dž,L,P,R,V,Z Mgr. Gregušová Alena 231 1 041/2447319
PHN-Štiavnik F-M,Kotešová,Predmier,ŠSD-A,B,Č,D,Ď,E,T Ing. Elefantová Iveta 231 1 041/2447319
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Bytča, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník, Hlboké, Hrabové, Mgr. Hrobáriková Zuzana 137 0 041/2447314
Štiavnik, Veľké Rovné, Kotešová, Mgr. Marmanová Adriana 137 0 041/2447314
Hvozdnica, Petrovice, Jablonové, Kolárovice, Súľov-Hradná, Predmier, Maršová-Rašov PardDr. Rešová Melánia 137 0 041/2447314
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Malá Bytča, Pšurnovice Mgr. Novotná Helena 225 1 041/2447317
Štiavnik, Hvozdnica, Hrabové, Predmier, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové Raždíková Mária 136 0 041/2447216
Bytča,Hlboké, Hliník, Mikšová Slobodníková Mária 225 1 041/2447316
Terénná sociálna pracovníčka Mgr. Cudráková Anna 225 1 041/2447316
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Šípeková Mária 225 1 041/2447316
Psychológ RPPS Mgr.Barbora Frolová 230 1 041/2447320
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S Mgr.Elena Dodeková 126 0 041/2447148
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S Mgr.Daniela Bučová 126 0 041/2447148

Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Mgr. Zdenka Suriaková 22 2 041/2446100 zdenka.suriakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie služieb pre občana
Recepcia 9 1 041/2446321
Kysucký Lieskovec, Lodno - K až Ž, KNM - H Mgr. Svrčková Margita 10 1 041/2446214 margita.svrckova@upsvr.gov.sk
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Snežnica, KNM-S Mgr. Kopásková Mária 10 1 041/2446214 maria.kopaskova@upsvr.gov.sk
Nesluša, KNM- Z,Ž Mgr. Kelková Erika 11 1 041/2446317 erika.kelkova@upsvr.gov.sk
Radoľa, Rudina Mgr. Ševčíková Daniela 11 1 041/2446317 daniela.sevcikova@upsvr.gov.sk
Povina, Rudinská, KNM - V Bc. Králiková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.kralikova@upsvr.gov.sk
KNM - J, K, Rudinka Mgr. Mäkká Anna 14 1 041/2446217 anna.makka@upsvr.gov.sk
KNM - L,M,N,O,P,R, Lodno - A až J Mgr. Kopásková Veronika 16 1 041/2446313 veronika.kopaskova@upsvr.gov.sk
KNM A,B,C,Č,D,Ď,E, F, G,CH,U Mgr. Mečiaková Alena 16 1 041/2446313 alena.meciakova@upsvr.gov.sk
Ochodnica, Lopušné Pažite, KNM - Š,T Adamuško Pavol 16 1 041/2446314 pavol.adamusko@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné ,štátne soc. dávky a dotácie
Dávky v hmotnej núdzi -Nesluša, Rudinka, Povina, Horný Vadičov Štátne sociálne dávky - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G Mgr. Krkošková Lenka - HN, NV,ŠSD, dotácie 25 2 041/2446216 lenka.krkoskova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Ochodnica, Rudinská, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica Štátne sociálne dávky - M,U,V,Z,Ž, Ru - Ry, Ř Mgr. Zagrapanová Katarína - HN, NV,ŠSD, dotácie 25 2 041/2446216 katarina.zagrapanova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Kysucký Lieskovec, Lodno, Radoľa, Rudina, KNM -H,CH,I,J Štátne sociálne dávky - H,CH,I,L,N,O,P, Ra - Ro Tvrdá Monika - HN,NV,ŠSD 25 2 041/2446216 monika.tvrda@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Štátne sociálne dávky - S,Š,T Koordinácia dávok EÚ - L až Ž Mgr. Šlapková Alena - HN,NV,ŠSD, dávky EÚ 20 2 041/2446212 alena.slapkova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,K,L,P Štátne sociálne dávky - J,K Koordinácia dávok EÚ - A až K Ing. Pijáková Anna - HN,NV,ŠSD, dávky EU 20 2 041/2446212 anna.pijakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A až I, J,U Mgr. Anna Bugáňová 5 0 041/2446311 anna.buganova@upsvr.gov.sk
K,L,N,R,S,T,V PhDr. Ľuboslava Gavenčiaková 5 0 041/2446312 luboslava.gavenciakova@upsvr.gov.sk
M,O,P,Š,Z,Ž Ing. Božena Kuriaková 5 0 041/2446312 bozena.kuriakova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie
Správne konanie, VPM Ing. Josefa Gabrišová 21 2 041/2446213 josefa.gabrisova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM R až Ž, PhDr. Anna Podpleská, zástupkyňa vedúcej pracoviska 1 0 041/2446320 anna.podpleska@upsvr.gov.sk
Rudina, Rudinka, Rudinská, KNM G,H,CH,I,J,K Mgr. Andrea Gašincová 6 0 041/2446315 andrea.gasincova@upsvr.gov.sk
Povina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, KNM L až P, Mgr. Danka Heldová 2 0 041/2446316 danka.heldova@upsvr.gov.sk
Nesluša, Radoľa, KNM - A až F Mgr. Blanka Madigárová 6 0 041/2446315 blanka.madigarova@upsvr.bov.sk
Psychológ Mgr. Ľuptáková Mária 12 1 041/2446380 maria.luptakova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Lenka Palajová 2 0 041/2446316 lenka.palajova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Macejková 6 0 041/2446318 andrea.macejkova@upsvr.gov.sk
Psychológ RPPS Mária Ľuptáková 12 1 041/2446380 maria.luptakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená L-Ž/ Mgr. Soňa Myčkyová 3 0 041/2446152 sona.mickyova@upsvr.gov.sk
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená A-K/ Mgr. Silvia Koššová 3 0 041/2446152 silvia.kossova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Rajec

Nám. SNP 2/2, Rajec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Oddelenie služieb pre občana
Rajec ulice O – Z, Rajec bez ulice, Rajecké Teplice, Šuja Bc. Zuzana Chovanová 217 2 041/2442213
Rajec ulice 1. mája, A – N Bc. Ján Uhlárik 215 2 041/2442313
Čičmany, Konská, Kunerád, Malá Čierna, Zbyňov Ing. Lenka Albertová 214 2 041/2442312
Ďurčina, Fačkov, Rajecká Lesná, Veľká Čierna Alena Pechancová 218 2 041/2442212
späť