Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 041/2440330, 041/2440310

Odbor služieb zamestnanosti, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informácie Vrátnica prízemie 041/2440999
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúci oddelenia Ing. Tatiana Babčanová 201 2 041/2440210 tatiana.babcanova@upsvr.gov.sk
Hričovské Podhradie, Lietavská Svinná, Babkov, Porúbka, Nezbudská Lúčka, Strečno, 010 07 Žilina ul. Javorová, 010 08 Žilina - Vlčince ulice R, S, 010 01 Žilina bez ulice písm. I, J Romana Remeková 221 2 041/2440213 romana.remekova@upsvr.gov.sk
Belá, Lutiše, 010 07 Žilina- Solinky ulica Platanová, 010 01 Žilina ulica Predmestská, 010 01 Žilina bez ulice písm. L, Ľ, N, O Ing. Silvia Žatkuliaková 221 2 041/2440228 silvia.zatkuliakova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ulice T- Ž, 01015 Žilina - Hájik ulice písmeno S, 010 07 Žilina Solinky ulica Smreková, 010 08 Žilina - Vlčince ulice G, 010 09 Žilina – Bytčica, Dlhé Pole, 010 01 Žilina bez ulice priezviská V, W, Z, Ž, Y Bc. Dana Hrmelová 206 2 041/2440324 dana.hrmelova@upsvr.gov.sk
01008 Žilina – Vlčince ulice A - F, P, Rosina Martina Jankovičová 206 2 041/2440211 martina.jankovicova@upsvr.gov.sk
Varín, Kotrčiná Lúčka, Ovčiarsko, Lysica, 010 01 Žilina bez ulice priezviská C, Č Ing. Lenka Mráziková 207 2 041/2440220 lenka.mrazikova@upsvr.gov.sk
Svederník, Marček, Višňové, 010 01 Žilina ulice Š, 010 08 Žilina - Vlčince ulice Tatranská, Trenčianska, L - Ľ, 010 07 Žilina - Solinky ulica Limbová, 010 01 Žilina bez ulice priezviská P, R Mgr. Katarína Filáček 207 2 041/2440321 katarina.filacek@upsvr.gov.sk
010 03 Žilina Považský Chlmec, Budatín, Zástranie, Zádubnie, 010 01 Žilina ulice P (okrem Predmestská), ulice G, 010 08 Žilina - Vlčince ulice Z, Ž, K, 010 01 Žilina bez ulice priezviská G Mgr. Valéria Kabatiarová 207 2 041/2440226 valeria.kabatiarova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilinská Lehota, 010 04 Žilina -Závodie, Bánova, obec Krasňany, Brezany, 010 01 Žilina ulice S, 010 01 Žilina bez ulice priezviská A, B, F Bc. Janka Hasková 212 2 041/2440209 janka.haskova@upsvr.gov.sk
010 08 Žilina – Vlčince ulice písmeno N, M, Lietavská Lúčka, Dolný Hričov, Peklina, Mojš, Bitarová, 010 01 Žilina bez ulice písm. T, Ť, U Ing. Mária Zavadzanová 212 2 041/2440203 maria.zavadzanova@upsvr.gov.sk
Žilina 010 07 Solinky - Gaštanová, Jaseňová, 010 15 Žilina - Hájik ulica Petzvalova (priezviská A - K), Lietava, Lietavská Závadka, Paština Závada Bc. Tomáš Čapek 213 2 041/2440223 tomas.capek@upsvr.gov.sk
Gbeľany, Terchová, 010 01 Žilina ulica 1. mája Bc. Nikola Šišovská 213 2 041/2440326 nikola.sisovska@upsvr.gov.sk
010 15 Žilina – Hájik ul. A – K (okrem ul. Korzo), Mikovíniho, E. Filu, obec Hôrky, obec Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina bez ulice priezviská D, Ď, E Mgr. Barbora Čibenková 214 2 041/2440217 barbora.zavadska@upsvr.gov.sk
Turie, 010 01 Žilina ulice L – N, 010 07 Žilina - Solinky ulica Osiková, 010 01 Žilina bez ulice priezviská M, 010 08 Žilina - Vlčince ulice U, V, W ulica Trnavská Alžbeta Klagová 214 2 041/2440217 alzbeta.klagova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ulice H - K, 010 15 Žilina - Hájik ulica Korzo, 010 01 Žilina bez ulice priezviská K Dana Zimenová 217 2 041/2440332 dana.zimenova@upsvr.gov.sk
Divina, Divinka, 010 15 Žilina ulica Petzvalova (priezviská L – Ž), 010 15 Žilina ul. Mateja Bela Daniela Školová 217 2 041/2440339 daniela.skolova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ul. B (okrem Bratislavská), Horný Hričov, 010 07 Žilina - Solinky juh: Kopanice, Prielohy, Pod Hniliskom, J. Tombora, M. Šinského, Zábrehy, Zadný Dielec, ulica Borová, 010 08 Žilina - Vlčince ulice J, O, 010 15 Žilina - Hájik ulica Korzo, 010 01 Žilina bez ulice priezviská Š Andrea Balážová 222 2 041/2440222 andrea.balazova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ulice C – F, ulica Bratislavská, Stráňavy, Dolná Tižina , 010 01 Žilina bez ulice priezviská S Ivana Gambošová 222 2 041/2440314 ivana.gambosova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ulice A, O, 010 14 Žilina - Vranie, Teplička nad Váhom, 010 01 Žilina bez ulice písm. H, CH Mgr. Janka Pečalová 223 2 041/2440221 janka.pecalova@upsvr.gov.sk
010 01 Žilina ulice R, 010 07 Žilina Solinky ul. Dubová, 010 14 Žilina - Brodno, 010 08 Žilina - Vlčince ulice Tulská, T. Vansovej, obce Stráža, Nededza, Podhorie Bc. Katarína Chovancová 223 2 041/2440214 katarina.chovancova@upsvr.gov.sk
Recepcia - potvrdenia o evidencii, žiadosti AOTP, dožiadania Ing. Silvia Tomašcová prízemie 041/2440299 silvia.tomascova@upsvr.gov.sk
Recepcia - potvrdenia o evidencii, žiadosti AOTP, dožiadania Michaela Tandárová prízemie 041/2440298 michaela.tandarova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
spolupráca so zamestnávateľmi Mgr. Iveta Hranicová 203 2 041/2440777 iveta.hranicova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM, sieťový agent, informačné karty Ing. Zuzana Motlochová 203 2 041/2440240 zuzana.motlochova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM, informačné karty Mgr. Igor Hikker 203 2 041/2440240 igor.hikker@upsvr.gov.sk
Hromadné prepúšťanie, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP, predchádzajúci súhlas na skončenie PM zamestnávateľa s občanom so ZP, spolupráca so zamestnávateľmi, informačné karty Mgr. Gabriela Gaňová 203 2 041/2440263 gabriela.ganova@upsvr.gov.sk
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Katarína Hrmová Sušienková 202 2 041/2440104 katarina.hrmovasusienkova@upsvr.gov
Povolenia pre cudzincov, informačné karty Mgr. Lucia Repkovská 202 2 041/2440555 lucia.repkovska@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest, nahlasovanie VPM, informačné karty, povinný podiel zamestnávania občanov so ZP Mgr. Veronika Sihlovcová 203 2 041/2440263 veronika.sihlovcova@upsvr.gov.sk
Schvaľovateľ 1. stupňa VPM Ing. Andrea Danková 401 4 041/2440105 andrea.dankova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia, § 50 Mgr. Marta Cibuľková 305 3 041/2440242 marta.cibulkova@upsvr.gov.sk
odborné poradenstvo PhDr. Mária Beháňová 219 2 041/2440247 maria.behanova@upsvr.gov.sk
§53, §53a Mgr. Bernadeta Buchová 303 3 041/2440253 bernadeta.buchova@upsvr.gov.sk
NP "Podpora opatrovateľskej služby", § 32 Mgr. Ľuboslava Čičková 302 3 041/2440251 luboslava.cickova@upsvr.gov.sk
Poskytovanie informácií zamestnávateľom k príspevkom AOTP (okrem CHD a CHP), NP "PUPN" Bc. Zuzana Chovanová 306 3 041/2440257 zuzana.chovanova@upsvr.gov.sk
§53, §53a Mgr. Romana Nalevanko 303 3 041/2440245 romana.nalevanko@upsvr.gov.sk
§53, §53a Mgr. Oľga Jamborová 303 3 041/2440249 olga.jamborova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Alena Sedláková 316 3 041/2440110 alena.kolbova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Hana Kožíková 315 3 041/2440115 hana.kozikova@upsvr.gov.sk
§§ 49, 57 Petra Kucharovičová 303 3 041/2440256 petra.kucharovicova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 56a, 60 Monika Kurkinová 304 3 041/2440250 monika.kurkinova@upsvr.gov.sk
ESF Mgr. Katarína Mičudová 315 3 041/2440113 katarina.micudova@upsvr.gov.sk
NP "Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike", NP "Investičná pomoc pre sociálne podniky" Ing. Anna Mišúthová 301 3 041/2440258 anna.misuthova@upsvr.gov.sk
§§ 19a, 19b, 55, 59, Ing. Anna Nováková 322 3 041/2440255 anna.novakova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 56, 56a, 60 Mgr. Alena Oravcová 304 3 041/2440243 alena.oravcova@upsvr.gov.sk
Poskytovanie informácií zamestnávateľom k príspevkom AOTP (okrem CHD a CHP), NP "PUPN" Ing. Dana Pospíšilová 306 3 041/2440252 dana.pospisilova@upsvr.gov.sk
ESF Ing. Valéria Sokolíková 316 3 041/2440110 valeria.sokolikova@upsvr.gov.sk
§ 59 Ing. Helena Bolová 301 3 041/2440132 helena.bolova@upsvr.gov.sk
§19a, 19b, 55, 59 Mgr. Zuzana Martinčeková 322 3 041/2440255 zuzana.martincekova@upsvr.gov.sk
§§ 55, 60, NP "Aktivácia ZUoZ" Mgr. Katarína Dorociaková 304 4 041/2440888 katarina.dorociakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva
Odborné poradenstvo Mgr. Katarína Ondáková 220 2 041/2440230 katarina.ondakova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Mgr. Zuzana Ondrušeková 217 2 041/2440216 zuzana.ondrusekova@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo k zamestnaniu (Profesijné poradenstvo k zamestnaniu pre UoZ)" Mgr. Rebeka Chodelková 217 4 041/2440218 rebeka.adamcikova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Ing. Zuzana Ovečková 219 2 041/2440241 zuzana.oveckova@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo k zamestnaniu (Profesijné poradenstvo k zamestnaniu pre UoZ)" Mgr. Soňa Winter 218 2 041/2440215 sona.winter@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo PhDr. Mária Beháňová 219 2 041/2440247 maria.behanova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo Mgr. Michaela Ondríková 217 2 041/2440216 michaela.ondrikova@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo k zamestnaniu pre MUoZ" Mgr. Ivana Skaličanová 210 2 041/2440231 ivana.skalicanova@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo k zamestnaniu pre MUoZ" Ing. Mária Chovancová 210 2 041/2440231 maria.chovancova@upsvr.gov.sk
NP "IP ZUoZ" Ing. Katarína Vaňková 404 4 041/2440206 katarina.vankova@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo k zamestnaniu pre SZČO" Mgr. Margita Smrekovská 209 2 041/2440232 margita.smrekovska@upsvr.gov.sk
NP "Poradenstvo k zamestnaniu (Profesijné poradenstvo k zamestnaniu pre UoZ)" Ing. Monika Rovňanová 404 4 041/2440207 monika.rovnanova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie Bc. Katarína Mesiariková 323 3 041/2440225 katarina.mesiarikova@upsvr.gov.sk
správne konanie Mgr. Adriana Haviarová 323 4 041/2440131 adriana.haviarova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí, Žilina

Hurbanova 16, Žilina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru JUDr. Chalmovská Závodská Katarína 112 1 041/2440300 Katarina.ZavodskaChalmovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie podpory opatrovateľskej služby - infolinka ( NP), vedúci oddelenia Ing. Miroslav Mikula 108 1 041/2440224, 0907/196899 miroslav.mikula@upsvr.gov.sk
Oddelenie podpory opatrovateľskej služby - infolinka ( NP) Ing. Zuzana Škrobianová 108 1 0915/831 394 zuzana.skrobianova@upsvr.gov.sk
RPPS – sociálny pracovník Referát poradensko psychologických služieb Barošincová Henrieta 411 4 041/2440387 Henrieta.Barosincova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Fraňová Mária/zástup Mgr. Mitanová Lenka 416 4 041/2440383 Lenka.Mitanova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Drahniaková Mária 417 4 041/2440382 Maria.Drahniakova@upsvr.gov.sk
RPPS - psychológ Mgr. Studená Gabriela 415 4 041/2440208 Gabriela.Studena@upsvr.gov.sk
Referát aktivačných činností
koordinátor Ing. Jana Kubalová 405 4 041/2440264 jana.ubalova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Ing. , Mgr. Hreusová Veronika 406 4 041/2440261 veronika.hreusova@upsvr.gov.sk
koordinátor Piaček Roman 405 4 041/2440264 roman.piacek@upsvr.gov.sk
koordinátor Jaroslava Jandzíková 406 4 041/2440261 jaroslava.jandzikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Mgr. Milová Lenka 110 1 041/2440330 Lenka.Milova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Pavlína Ničová 117 1 041/2440311 pavlina.nicova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Gašová Katarína 113 1 041/2440317 Katarina.Gasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Hrošovská Viera 122 1 041/2440338 Viera.Hrosovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Hulinová Zuzana 118 1 041/2440313 Zuzana.Hulinova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Matejová Katarína 114 1 041/2440331 Katarina.Matejova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Valušiaková Janka 122 1 041/2440337 Jana.Valusiakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Hodasová Michaela 123 1 041/2440320 Michaela.Hodasova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Bradová Veronika 123 1 041/2440320 Veronika.Bradova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Stanislava Borová 119 1 041/2440334 Stanislava.Borova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Loydlová Ivana 119 1 041/2440334 Ivana.Loydlova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Bc. Drahomíra Ďurčanová 114 1 041/2440336 Drahomira.Durcanova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Lacko Peter 114 1 041/2440336 Peter.Lacko@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Mošková Veronika 114 1 041/2440331 Veronika.Moskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Tavačová Anna 117 1 041/2440312 anna.tavacova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Polesná Renáta 118 1 041/2440315 Renata.Polesna@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Rentka Martin 113 1 041/2440323 Martin.Rentka@upsvr.gov.sk
teamleader pre oblasť hmotnej núdze a náhradného výživného Ing. Skladányiová Alena 111 1 041/2440310 Alena.Skladanyiova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Struhárňanská Michaela 121 1 041/2440318 Michaela.Struharnanska2@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Suranová Magdaléna 121 1 041/2440333 Magdalena.Suranova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP IPV Mgr.Brezániová Anna 407 4 041/2440260 Renata.Chudjakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Ing. Tirschelova Ivana 120 1 041/2440303 Ivana.Tirschelova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mgr. Košová Danka 121 1 041/2440325 Danka.Kosova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Mgr. Veronika Dikošová 204 2 041/2440399 Veronika.Dikosova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Mgr. Alena Mikundová 204 2 041/2440399 Alena.Mikundova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Andrea Blahutová 204 2 041/2440499 Anna.Macurova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu Simona Gežová 204 2 041/2440499 Simona.Gezova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu - pracovisko Rajec Bc. Jána Uhlárik pracovisko Rajec 041/2442313 Jan.Uhlarik@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Vedúca oddelenia PhDr. Danišková Anna , PhD. 418 4 041/2440381 Anna.Daniskova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS - CA, MT, Turč. T., DK, NO, TS, RK, BB, TT, PO, KE Mgr. Šošková Adela 410 4 041/2440370 Adela.Soskova@upsvr.gov.sk
SPROSTREDKOVANIE NRS - ZA, KNM, BY, LM, BA, TN, NR Mgr. Hollá Katarína 410 4 041/2440373 Katarina.Holla@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - C, J, R, Ř Mgr. Taldíková Renáta 409 4 041/2440372 Renata.Taldikova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - H, CH Mgr. Mičuchová Ľubica 409 4 041/2440371 Lubica.Micuchova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - S + Ke, Ki, Kl/kľ Mgr. Tichá Tatiana 412 4 041/2440379 Tatiana.Ticha@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Ku-Ky + Č Mgr. Dobroňová Zuzana 413 4 041/2440384 Zuzana.Dobronova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Š + Kr Mgr. Kaššová Katarína 413 4 041/2440390 Katarina.Kassova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - B (okrem Bo, Bi) PhDr. Miklúšová Zuzana 419 4 041/2440378 Zuzana.Miklusova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - N, P, Y + Km, Kn Mgr. Dúbravíková Helena 421 4 041/2440376 Helena.Dubravikova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Ma - Mo Mgr. Mažgútová Zuzana 421 4 041/2440377 Zuzana.Mazgutova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - Bo, Bi, L/Ľ, X, Z, Ž + A Mgr. Cíbová Andrea 408 4 041/2440369 Andrea.Cibova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - G, O, T/Ť, U, Q Mgr. Ozaniaková Janka 408 4 041/2440368 Janka.Ozaniakova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - I, Ko, Mr-My, V, W Mgr. Bobuľová Daniela 414 4 041/2440388 Daniela.Bobulova@upsvr.gov.sk
SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ - D/Ď, Dz/Dž, E, F + Ka Mgr. Miroslava Blahovcová 414 4 041/2440375 Miroslava.Blahovcova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - A - H Mgr. Nezmeškalová Alena 420 4 041/2440386 Alena.Nezmeskalova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - CH - N Mgr. Bolibruchová Tatiana 420 4 041/2440386 Tatiana.Bolibruchova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti a plnoleté FO - O - Ž PhDr.Koňuchová Katarína 420 4 041/2440385 Katarina.Konuchova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Kalinová Miriam 422 4 918918079 Lenka.Mudra@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Tudlová Zuzana 422 4 918987682 Zuzana.Tudlova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúci oddelenia Mgr. Rafaj Emil 17 0 041/2440140 Emil.Rafaj@upsvr.gov.sk
žiadosti o preukazy ŤZP, ŤZP/S, PP a žiadosti o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - písmená ( L-Z) Belová Mária 3 0 041/2440144 Maria.Belova@upsvr.gov.sk
žiadosti o preukazy ŤZP, ŤZP/S, PP a žiadosti o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - písmená (A-K) Melišová Danka 2 0 041/2440142 Danka.Melisova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená P, S (okrem St, Su, Sv, Sy, Sz, Sž) Mgr. Kokavcová Martina 7 0 041/2440146 Martina.Kokavcova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A - Kr Mgr.Bučová Daniela Bytča 0 041/2447148 Daniela. Bucova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - psímená Ks - Ž Mgr.Dodeková Elena Bytča 0 041/2447148 Elena.Dodekova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A - L Mgr.Koššová Silvia KNM 0 041/2446152 Silvia.Kossova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená M - Ž Mgr. Mičkyová Soňa KNM 0 041/2446152 Sona.Mickyova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ-posudkový sociálny pracovník - písmená Mgr. Zdenka Chúpková 9 0 041/2440145 zdenka.chupkova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ-posudkový sociálny pracovník - písmená D, Ď, F, J Mgr. Zaťková Ľubica 9 0 041/2440145 Lubica.Zatkova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená O, St, Su, Sv, Sy, Sz, Sž, Š, Ž Mgr. Marmosteinová Katarína 18 0 041/2440151 Katarina.Marmorsteinova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená A, B, Č Mgr. Čuláková Kožová Jaroslava 6 0 041/2440147 Jaroslava.Culakovakozova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmeno K (okrem Kov, Ky) Mgr. Hodoňová Daniela 7 0 041/2440319 Daniela.Hodonova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmená R, Ř, C, CH, N, Ň, Ľ, L, E, É Mgr. Matušková Darina 8 0 041/2440143 Darina.Matuskova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ- posudkový sociálny pracovník - písmená T, Ť, U, Ú, V, W, Z, Kov Mgr. Gáplovská Lenka 18 0 041/2440152 Lenka.Gaplovska@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - písmeno M Mgr. Plánková Jasmina 8 0 041/2440141 Jasmina.Plankova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -posudkový sociálny pracovník - G, H, I, Í Mgr. Nogáčková Ľubica 6 0 041/2440148 Lubica.Nogackova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -teamleader Žilina Ing. Hrošovská Zdena 106 1 041/2440350 Zdena.Hrosovska@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená G,H Ing. Ondrišíková Katarína 101 1 041/2440355 Katarina.Ondrisikova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená A,B,Č (A, Ba Rajec) Mgr. Filipová Sylvia 101 1 041/2440352 Sylvia.Filipova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená M, (B okrem Ba Rajec) Mgr. Duchoňová Zuzana 102 1 041/2440353 Zuzana.Duchonova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ písmená J -Ž Rajec Ing. Peťková Jana 102 1 041/2440354 Jana.Petkova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená R,C,CH,N,L,Kov, (C, Č, CH, G Rajec) Mgr. Ďuricová Petra 103 1 041/2440358 Petra.Duricova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená Da, O, Su, Sv, Sy, Sz, Sž, Š, Ž, (F, Da Rajec) Ing. Marková Zuzana 103 1 041/2440359 Zuzana.Markova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená T, Ť, U,V,W,Z (H Rajec) Mgr. Budová Michaela 103a 1 041/2440351 Michaela.Budova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená K okrem Kov Mgr. Kocúrová Linda 103a 1 041/2440357 Linda.Kocurova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená P,S okrem Su,Sv,Sy,Sz,Sž, (D okrem Da Rajec) Bc. Štaudingerová Jana 107 1 041/2440356 Jana.Staudingerova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ -písmená D,Ď,E,F,I,J (Ď, E, I Rajec) Mgr. Gažová Andrea 107 1 041/2440219 Andrea.Gazova@upsvr.gov.sk
PPnK a PČ- pismena K ( okrem Kov) Mgr. Ľubomíra Debnárová 103 0 041/2440357 Lubomira.Debnarova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP Mgr. Hanuliak Martin 407 4 041/2440260 Martin.Hanuliak@upsvr.gov.sk

Pracovisko Bytča

Hlinkova 1220, 014 01 Bytča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Mgr. Stanislava Macejíková 214 1 041/2447100 stanislava.macejikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie soprostredkovania práce
Bytča - A, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, J, E, F, G, I, L, N, O, P, R, S, Š, T, V, W Mgr. Zuzana Hromadíková 212 1 041/2447211 zuzana.hromadikova@upsvr.gov.sk
Kolárovice, Petrovice, Predmier Erika Kopuníková 213 1 041/2447213 erika.kopunikova@upsvr.gov.sk
Štiavnik, podateľňa Emília Kudelčíková 211 1 041/2447212 emilia.kudelcikova@upsvr.gov.sk
Bytča - B, H, Ch, K, M, U, Z, Ž Bc. Kristína Chlebinová 212 1 041/2447318 kristina.chlebinova@upsvr.gov.sk
Hvozdnica, Jablonové, Súľov, Maršová - Rašov, Hlboké nad Váhom Mgr. Silvia Kypúsová 213 1 041/2447311 silvia.kypusova@upsvr.gov.sk
Kotešová, Veľké Rovné Dana Mináriková 211 1 041/2447312 dana.minarikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie
Správne konanie, voľné pracovné miesta Mgr. Anežka Šelmeková 211 1 041/2447320 anezka.selmekova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné, štátne sociálne dávky, dotácie
Bytča - N-Z, Pšurnovice, Veľké Rovné, Kotešová, Štiavnik - A-E, N-Z, Petrovice, Súľov, Jablonové, Maršová-Rašov Mgr. Anna Jantáková 210 1 041/2447161 anna.jantakova@upsvr.gov.sk
Bytča - A-M, Beňov, Hlboké nad Váhom, Hrabové, Hliník nad Váhom, Kolárovice, Hvozdnica, Štiavnik - F-M, Predmier Karin Privarčáková 210 1 041/2447161 karin.privarcakova@upsvr.gov.sk
PHN - Bytča A - M, Pšurnovice, Jablonové, Kolárovice, ŠSD - H, J, Mi - Mo, N, U, Š, O Ing. Mária Gaňová 208 1 041/2447315 maria.ganova@upsvr.gov.sk
PHN - Bytča N - Z, Beňov, Petrovice, Hlboké, Maršová-Rašov, Veľké Rovné, Hvozdnica, ŠSD -F, Ch, K, Me,Mr,Mu,S, Ž Mgr. Adriana Mešterová 208 1 041/2447315 adriana.mesterova@upsvr.gov.sk
PHN - Štiavnik A - E, N - Z, Súľov - Hradná, Hliník nad Váhom, ŠSD - C, Dz, Dž, L, Ma,Ml,My,P, R, V, Z Mgr. Alena Gregušová 208 1 041/2447319 alena.gregusova@upsvr.gov.sk
PHN - Štiavnik F - M, Kotešová, Predmier, ŠSD - A, B, Č, D, Ď, E, G, T Ing. Iveta Elefantová 208 1 041/2447319 iveta.elefantova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Recepcia 104 0 041/2447215
Bytča, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník nad Váhom, Hlboké nad Váhom, Hrabové Mgr. Zuzana Hrobáriková 209 1 041/2447314 zuzana.hrobarikova@upsvr.gov.sk
Veľké Rovné, Kotešová, Štiavnik Ing. Martina Štefániková 209 1 041/2447313 martina.stefanikova@upsvr.gov.sk
Predmier, Maršová - Rašov, Jablonové, Súľov- Hradná, Petrovice, Kolárovice, Hvozdnica Mgr. Katarína Štrbová 209 1 041/2447314 katarina.strbova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Štiavnik, Hvozdnica, Hrabové, Predmier, Maršová-Rašov, Súľov-Hradná, Jablonové Mgr. Anna Cudráková 222 1 041/2447216 anna.cudrakova@upsvr.gov.sk
Bytča, Hlboké nad Váhom, Hliník nad Váhom, Mikšová Mária Slobodníková 222 1 041/2447316 maria.slobodnikova@upsvr.gov.sk
Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Veľké Rovné, Malá Bytča, Pšurnovice PhDr. Jarmila Korabíková 222 1 041/2447317 jarmila.korabikova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Katarína Bondorová 224 1 041/2447217 katarina.bondorova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Mária Ďuriková 224 1 041/2447217 maria.durikova2@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Mária Šípeková 224 1 041/2447217 maria.sipekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy : A - Kr Mgr.Daniela Bučová 103 0 041/2447148 daniela.bucova@upsvr.gov.sk
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP, parkovacie preukazy : Ks -Ž Mgr. Elena Dodeková 103 0 041/2447148 elena.dodekova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Kysucké Nové Mesto

Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mesto
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca pracoviska PhDr. Ľuboslava Gavenčiaková 22 2 041/2446100 luboslava.gavenciakova@upsvr.gov.sk
Sprostredkovania práce
Radoľa, Rudina, Rudinka, Dolný Vadičov, KNM-I,J,L,N Mgr. Kelková Erika 11 1 041/2446317 erika.kelkova@upsvr.gov.sk
KNM-M,N,O,P,R,S,Š Bc.Miroslava Mrvečková 11 1 041/2446317 miroslava.mrveckova@upsvr.gov.sk
Povina, Horný Vadičov, KNM -K, V, W Bc. Králiková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.kralikova@upsvr.gov.sk
Nesluša, KNM-G,H Mgr. Ševčíková Daniela 14 1 041/2446217 daniela.sevcikova@upsvr.gov.sk
Kysucký Liesnovec, Ochodnica Bc.Tamara Mikolášová 16 1 041/2446313 tamara.mikolasova@upsvr.gov.sk
KNM - A, B, C, Č, D, Ď, E, F, CH, U, Lopušné Pažite, Lodno Mgr. Alena Mečiaková 16 1 041/2446314 alena.meciakova@upsvr.gov.sk
Rudinská, Snežnica, KNM-T,Z,Ž Ing. Stanislava Kašíková 16 1 041/2446313 stanislava.kasikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa, správne konanie
Správne konanie,VPM Ing. Martina Lipková 21 2 041/2446213 martina.lipkova@upsvr.gov.sk
Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
Hmotná núdza: KNM-B,E,F,G,P, Nesluša,Rudinka,Rudinská,Povina, Ochodnica, Horný Vadičov, Dolný Vadičov,Lopušné Pažite, Snežnica ŠSD-A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,M,U,V,Z,Ž,Kac-Kinier,Kiss-Krali, Koordinácia dávok EÚ- A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,L.M,U,V,Z, Kac-Kinier,Kiss-Krali Mgr. Anna Mäkka 6 0 041/2446321 anna.makka@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza: KNM-A,C,Č,D,Ď,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž, Kysucký Lieskovec,Lodno,Radoľa, Rudina ŠSD- H,CH,I,J,L,N,O,P,R,S,Š,T,Ť, Kralo-Kyz Koordinácia dávok EÚ- H,CH,I,J,N,O,P,R,S,Š,T,Ť, Kralo-Kyz Marcela Jancová 6 0 041/2446322 marcela jancova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (prídavky na deti...)
Dávky v hmotnej núdzi -Nesluša, Rudinka, Povina, Horný Vadičov, KNM- E,F,G,P Štátne sociálne dávky - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, Kac-Kinier Koordinácia dávok EÚ : A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, Kac-Kinie Mgr. Krkošková Lenka - HN, NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 25 2 041/2446215 lenka.krkoskova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Ochodnica, Rudinská, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Snežnica, KNM-B Štátne sociálne dávky - M,U,V,Z,Ž, Kiss-Krali Koordinácia dávok EÚ: L, M,U, V, Z,Ž , Kiss- Krali Mgr. Zagrapanová Katarína - HN, NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 25 2 041/2446216 katarina.zagrapanova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - Kysucký Lieskovec, Lodno, Radoľa, Rudina, KNM -C,Č, D,Ď,H, CH ,I,J ŠSD: H, CH, L, O, P, Kralo-Kyz Koordiánácia dávok EÚ: H, CH,P, Kralo-Kyz Mgr. Lenka Jurčíková - HN,NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ 20 2 041/2446212 lenka.jurcikova@upsvr.gov.sk
Dávky v hmotnej núdzi - A,K,L,M, N, O, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž ŠSD - I,J, N, R, S, Š, T,Ť Koordinácia dávok EÚ -I,J, N, O, R, S, Š, T,Ť Ing. Michaela Maťko - HN,NV,ŠSD, dotácie, dávky EÚ, zástupkyňa vedúcej pracoviska 20 2 041/2446212 michaela.matko@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, J Bc. Monika Bučková 5 0 041/2446311 monika.buckova@upsvr.gov.sk
K,N,R,S,T,U, V Ing. Adriána Capková 5 0 041/2446312 adriana.capkova@upsvr.gov.sk
L, M,O,P,Š,Z,Ž Ing. Božena Kuriaková 5 0 041/2446312 bozena.kuriakova@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Rudina, Rudinka, Rudinská, KNM- G,H,CH,I,J,K Mgr. Andrea Gašincová 12 1 041/2446315 andrea.gasincova@upsvr.gov.sk
Povina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno, KNM L,M,N,O,P,R Mgr. Danka Heldová 9 1 041/2446316 danka.heldova@upsvr.gov.sk
Nesluša, Radoľa, KNM - A ,B,C,Č,D,Ď,E, F Mgr. Blanka Madigárová 10 1 041/2446318 blanka.madigarova@upsvr.gov.sk
Horný Vadičov, Snežnica, Lopušné Pažite, KNM-S,Š,T,U,V,Z,Ž Mgr. Denisa Smreková 10 1 041/2446318 denisa.smrekova@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Monika Drončovská 2 0 041/2446214 monika.droncovska@upsvr.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Polková 2 0 041/2446214 andrea.polkova@upsv.gov.sk
Terénna sociálna pracovníčka Mgr. Štefánia Strapáčová 2 0 041/2446214 stefania.strapacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená L-Ž/ Mgr. Soňa Mičkyová 3 0 041/2446152 sona.mickyova@upsvr.gov.sk
posudkový sociálny pracovník, preukazy ŤZP a ŤZP/S, parkovacie preukazy, posudky ŠSD /písmená A-K/ Mgr. Silvia Koššová 3 0 041/2446152 silvia.kossova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Rajec

Nám. SNP 2/2, Rajec
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie sprostredkovania práce
Kamenná Poruba, Kľače, Stránske, Rajecké Teplice, Poluvsie, Rajec ulice M,S,Š Ing. Mária Dubcová 6 príz. 041/2442312 maria.dubcova@upsvr.gov.sk
Čičmany, Konská, Kunerad, Malá Čierna, Zbyňov, Rajec ulice A - H, N, O, P Ing. Lenka Albertová 6 príz. 041/2442312 lenka.albertova@upsvr.gov.sk
Ďurčina, Fačkov, Rajecká Lesná, Veľká Čierna, Šuja, Jasenové, Rajec ulice 1. mája, J - L, R, V, Z Alena Pechancová 15 príz. 041/2442212 alena.pechancova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
referát prvého kontaktu - pracovisko Rajec Bc. Ján Uhlárik 13 príz. 041/2442313 Jan.Uhlarik@upsvr.gov.sk
späť