Aktivačné centrum

Aktivačné centrum

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelania Spevák Peter, Mgr. 106 1 048/2440 330 peter.spevak@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Kupcová Marta, Bc. 103 1 048/2440 333 marta.kupcova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Jamnická Alena, Mgr. 104 1 048/2440 332 alena.jamnicka@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12, § 52, § 52a Porubská Michaela 104 1 048/2440 336 michaela.porubska@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12, § 52a Hetflajšová Lucia, Mgr. 104 1 048/2440 331 lucia.hetflajsova@upsvr.gov.sk
Vorbachová Tatiana 103 1 048/2440 334 tatiana.vorbachova@upsvr.gov.sk
§ 10, § 12 Haviernik Ivan, Ing. 104 1 048/2440 332 ivan.haviernik@upsvr.gov.sk
späť