Referát kontroly

Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Kolenič Branislav, JUDr. Mgr. 221 1 048/2441 130 branislav.kolenic@upsvr.gov.sk
kontrolór Maňka Milan Ing. 221 1 048/2441 132 milan.manka@upsvr.gov.sk
kontrolór Uličný Martin, Mgr. 221 1 048/2441 131 martin.ulicny@upsvr.gov.sk
kontrolór Bartók Ján, JUDr. 210 1 048/2441 115 jan.bartok@upsvr.gov.sk
späť