Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Benčíková Alena, Mgr. 23B 2 043/2445170 alena.bencikova@upsvr.gov.sk
Bolibruchová Monika, Ing. 25B 2 043/2445194 monika.bolibruchova@upsvr.gov.sk
Gemeľa Milan 043/2445193 milan.gemela@upsvr.gov.sk
Graňáková Jarmila 25B 2 043/2445192 jarmila.granakova@upsvr.gov.sk
Janečková Terézia 24B 2 043/2445174 terezia.janeckova@upsvr.gov.sk
Frčová Petra, Mgr. Podateľňa 0 043/2445999 petra.frcova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Laštíková Martina, Mgr. 21B 2 043/2445195 martina.lastikova2@upsvr.gov.sk
Mudroňová Božena 25B 2 043/2445171 bozena.mudronova@upsvr.gov.sk
Parížová Mária, Ing. 24B 2 043/2445173 maria.parizova@upsvr.gov.sk
Tomaštíková Helena, Mgr. 24B 2 043/2445174 helena.tomastikova@upsvr.gov.sk
Uhliariková Marta, Ing. 25B 2 043/2445171 marta.uhliarikova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Lenka 22B 2 043/2445191 lenka.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Vrabčeková Elena, Mgr. 21B 2 043/2445190 elena.vrabcekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Šišková Dagmar, Mgr. 115 1 043/2447195 dagmar.siskova@upsvr.gov.sk
späť