Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Fejová Daniela, Mgr. MBA, LL.M 24A 2 043/2445101
Sekretariát Vnenčáková Lenka, Mgr. 24A 2 043/2445101 lenka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Adamec Ľubomír, Ing. 37A 3 043/2445130 lubomir.adamec@upsvr.gov.sk
Bandíková Andrea, Mgr. 37A 3 043/2445130 andrea.bandikova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úverová pomoc - infolinka Námestovo Tomagová Daniela, Bc. 11A 1 043/2445550 daniela.tomagova@upsvr.gov.sk
Úverová pomoc - infolinka Tvrdošín Lepišová Eva, Mgr. 114 1 043/2447511 eva.lepisova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Zagrapanová Lenka, Mgr. 11B 1 043/2445300 lenka.zagrapanova2@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Správne konanie Barta Pavol, Mgr. 20A 2 043/2445115 pavol.barta@upsvr.gov.sk
Správne konanie Kurhajcová Margita, Ing. 39A 3 043/2445110 margita.kurhajcova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Vranová Ema, JUDr. 20A 2 043/2445115 ema.vranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Kormaňáková Eva, Mgr. 9A 0 043/2445310 eva.kormanakova@upsvr.gov.sk
Rabča, Lokca Babinská Janka, Mgr. 4A 0 043/2445312 janka.babinska@upsvr.gov.sk
Námestovo, Oravská Jasenica Klinovská Ivana, Mgr. 6A 0 043/2445315 ivana.klinovska@upsvr.gov.sk
Rabčice, Zubrohlava, Ťapešovo, Vasiľov, Beňadovo Kubíková Nina, Ing. 3A 0 043/2445311 nina.kubikova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Klin, Bobrov Sladkovič Peter, Mgr. 2A 0 043/2445314 peter.sladkovic@upsvr.gov.sk
Sihelné, Oravské Veselé, Mútne, Vavrečka Snováková Zdena, Mgr. 7A 0 043/2445316 zdena.snovakova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Babín Tomašáková Kristína Mgr. 5A 0 043/2445317 kristina.tomasakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Trstená Brišáková Ivana, Mgr. 303 3 043/2447303 ivana.brisakova@upsvr.gov.sk
Nižná, Suchá Hora, Podbieľ, Hladovka Gasperová Zdena, Mgr. 302 3 043/2447555 zdena.gasperova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Čimhová, Zuberec, Liesek Ješšová Monika, Mgr. 301 3 043/2447402 monika.jessova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín A-L, Zabiedovo, Orav. B.Potok, Štefanov nad Oravou Obrtáčová Monika, Mgr. 313 3 043/2447553 monika.obrtacova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín M-Ž, Habovka, Vitanová Železňáková Helena, Mgr. 312 3 043/2447312 helena.zeleznakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Zákamenné
Novoť, Lomná, Krušetnica Beňušová Janka, Mgr. 3 2 043/2448311 janka.benusova@upsvr.gov.sk
Zákamenné Papánová Valéria, Mgr. 1 2 043/2448310 valeria.papanova@upsvr.gov.sk
Breza, Oravská Lesná Sobčáková Emília, Mgr. 4 2 043/2448551 emilia.sobcakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
Spoločne hľadáme prácu III. Graňáková Marianna, Mgr. 31B 3 043/2445319 marianna.granakova@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Krupa Peter, Mgr. 8A 0 043/2445501 peter.krupa@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Poláková Anna, Mgr. 8A 0 043/2445318 anna.polakova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Agenda služieb pre zámestnávateľa
Machajová Monika, Mgr. 304 3 043/2447313 monika.machajova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Jakubjaková Janka, Ing. 13B 1 043/2445400 janka.jakubjakova@upsvr.gov.sk
§32 ods. 12 písm.d) náhrada cestovných výdavkov, §52 príspevok na aktivačnú činnosť, §53 príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou Brišová Petra, Mgr. 12B 1 043/2445454 petra.brisova@upsvr.gov.sk
§55 chranené pracoviská a chranené dielne, §56 príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Frčová Elena, Mgr. 16B 1 043/2445410 elena.frcova@upsvr.gov.sk
32 ods. 12 písm.d) náhrada cestovných výdavkov, §52 príspevok na aktivačnú činnosť, §53 príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou Hajdúchová Jana, Mgr. 12B 1 043/2445401 jana.hajduchova@upsvr.gov.sk
§53g vyrovnávacie príspevky integračnému podniku, §53f umiestňovací príspevok Hládeková Gabriela, Mgr. 16B 1 043/2445452 gabriela.hladekova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Huráková Mária, Ing. 10B 1 043/2445220 maria.hurakova@upsvr.gov.sk
§55 chranené pracoviská a chranené dielne, §56 príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Jagelka Lukáš, Ing. 16B 1 043/2445410 lukas.jagelka@upsvr.gov.sk
§50j príspevok na podporu zamestnávania miestnej a regionálnej zamestnanosti Macalova Eva, Mgr. 14B 1 043/2445412 eva.macalova@upsvr.gov.sk
§49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 chranené pracoviská a chranené dielne - SZČO, §57 príspevok občanovi so ZP na prevázkovanie alebo vykonávanie SZČO, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta - SZČO, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Martvoňová Janka, Ing. 15B 1 043/2445453 janka.martvonova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Miklátková Monika, Mgr. 10B 1 043/2445222 monika.miklatkova@upsvr.gov.sk
agenda ESF, výbor pre otázky zamestnanosti Teleláková Oľga, Mgr. 10B 1 043/2445220 olga.telelakova@upsvr.gov.sk
§49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 chranené pracoviská a chranené dielne - SZČO, §57 príspevok občanovi so ZP na prevázkovanie alebo vykonávanie SZČO, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta - SZČO, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Tomášová Nicolette, Mgr. 15B 1 043/2445455 nicolette.tomasova@upsvr.gov.sk
§52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Vorčáková Miroslava, Mgr. 14B 1 043/2445451 miroslava.vorcakova@upsvr.gov.sk
§54 - "Chyť sa svojej šance" - aktivita č.2 - podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýh. UoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou praxe Vrábľová Katarína, Mgr. 14B 1 043/2445412 katarina.vrablova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Vrtielová Ivana, Mgr. 10B 1 043/2445222 ivana.vrtielova@upsvr.gov.sk
§54-"Chyť sa svojej šance" - aktivita č.3 - podpora zamestnávania znevýh. UoZ Žitňáková Emília, Mgr. 16B 1 043/2445411 emilia.zitnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
§49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 chranené pracoviská a chranené dielne - SZČO, §57 príspevok občanovi so ZP na prevázkovanie alebo vykonávanie SZČO, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta - SZČO, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - SZČO Bielopotocká Gabriela, Mgr. 305 3 043/2447451 gabriela.bielopotocka@upsvr.gov.sk
§32 ods. 12 písm.d) náhrada cestovných výdavkov, §52 príspevok na aktivačnú činnosť, §53 príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou, §53c príspevok na presťahovanie za prácou Majerčáková Jana, Mgr. 310 3 043/2447452 jana.majercakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Bôžek Štefan, Ing. 17A 1 043/2445450 stefan.bozek@upsvr.gov.sk
NP „Poradenstvom k zamestnaniu“ Kutliaková Mária, Mgr. 20B 2 043/2445458 maria.kutliakova@upsvr.gov.sk
NP „Poradenstvom k zamestnaniu“ Matušňáková Mária, Mgr. 20B 2 043/2445458 maria.matusnakova@upsvr.gov.sk
NP „Poradenstvom k zamestnaniu“ Paveleková Renáta, Mgr. 20B 2 043/2445457 renata.pavelekova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Skurčáková Jana, Mgr. 20B 2 043/2445456 jana.skurcakova@upsvr.gov.sk
NP „Poradenstvom k zamestnaniu“ Štefanides Erik, Mgr. 20B 2 043/2445458 erik.stefanides@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Vlžáková Gabriela, Mgr. 21A 2 043/2445512 gabriela.vlzakova@upsvr.gov.sk
NP ,,Zručnosti pre trh práce" Vrabčeková Katarína, Mgr. 21A 2 043/2445512 katarina.vrabcekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Pindiak Miroslav, Mgr. 309 3 043/2447250 miroslav.pindiak@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Námestovo
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov, príprava na NRS, aktualizácia prípravy na NRS a poradenstvo v oblasti NRS Pajtová Klára, Mgr. 32B 3 043/2445503 klara.pajtova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov Mikolajčík Simona, Mgr. 215 2 043/2447503 simona.zuffova@upsvr.gov.sk
Referát Aktivačné centrum
Hruštín, Babín, Vasiľov, Lokca, Zákamenné, Ťapešovo, Vavrečka, Klín, Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, Oravská Polhora, Sihelné Martvoň Jaroslav 34B 3 043/2445350 jaroslav.martvon@upsvr.gov.sk
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, Mútne, Beňadovo, Novoť, Oravská Lesná, Krušetnica, Lomná, Breza, Námestovo Vaterková Katarína, Mgr. 34B 3 043/2445351 katarina.vaterkova@upsvr.gov.sk
Štefanov nad Oravou, Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, Trstená, Liesek, Vitanová, Čimhová, Hladovka, Suchá Hora, Zábiedovo, Brezovica Mišudíková Janka 34B 3 043/2445350 michaela.polhorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Babín, Zákamenné Bubláková Oľga, Mgr. 13A 1 043/2445553 Olga.Bublakova@upsvr.gov.sk
Klin, Lokca, Zubrohlava Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445554 anna.balusikova@upsvr.gov.sk
Námestovo – mesto, Sihelné Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Breza, Mútne, Duľov Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Námestovo – Brehy (Veterná, Severná, Slnečná) Rabčice, Beňadovo, Oravská Jasenica Juriňáková Antónia, Mgr. 14A 1 043/2445515 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Dotácie Laštík Ján, PhDr. 11A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Rabča + náhradné výživné písm. od A po M Luscoňová Mária, Mgr. 14A 1 043/2445513 maria.lusconova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Oravské Veselé, Vasiľov Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na pohreb, Ťapešovo Tomagová Daniela, Mgr. 11A 1 043/2445550 daniela.tomagova@upsvr.gov.sk
Bobrov, Krušetnica, Lomná, Vavrečka + náhradné výživné písm. od N po Ž Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Novoť, Oravská Lesná Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
NP „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“ - koordinácia rodinných dávok EÚ Janckulíková Zuzana, Mgr. 37A 3 043/2445520 zuzana.janckulikova@upsvr.gov.sk
NP „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“ - koordinácia rodinných dávok EÚ Polhorská Michaela, Mgr. 37A 3 043/2445520 michaela.polhorska@upsvr.gov.sk
NP „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“ - práca v rodinnom prostredí Romaňáková Lucia, Bc. 33B 3 043/2445511 lucia.romanakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Beňadovo, Hruštín, Lokca, Námestovo Oravská Jasenica, Vasiľov Gluštíková Oľga, Mgr. 4B 0 043/2445516 olga.glustikova@upsvr.gov.sk
Babín, Bobrov, Oravské Veselé, Rabča, Sihelné, Ťapešovo Jašurová Marta 4B 0 043/2445518 marta.jasurova@upsvr.gov.sk
Klin, Mútne, Oravská Polhora, Rabčice, Vavrečka, Zubrohlava Vaterková Oľga, Mgr. 3B 0 043/2445517 olga.vaterkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Protušová Mária, Mgr. 36A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Dzureková Monika, Mgr. 35B 3 043/2445604 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana, náhradná rodinná starostlivosť Rabčice, Hruštín, Babín, Beňadovo, Mútne, Zubrohlava, Farská Gabriela, Mgr. 35A 3 043/2445604 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Zákamenné, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov, Príprava na NRS Gemeľová Emília, Mgr. 34A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana, náhradná rodinná starostlivosť, Or. Lesná, Novoť, Krušetnica, Lomná, Sihelné Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb pre všetky obce okresu Námestovo Loffayová Monika, Mgr. 35A 3 043/2445604 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých FO Makúchová Ľudmila, Mgr. 35B 3 043/2445606 ludmila.makuchova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela detí Náčinová Lucia, Mgr. 32A 3 043/2445601 Lucia.Nacinova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP RVO SPODaSK II Naništová Marcela, Mgr. 36B 3 043/2445 606 marcela.nanistova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana, náhradná rodinná starostlivosť Rabča, Vavrečka, Oravské Veselé Naništová Zuzana, Mgr. 33A 3 043/2445601 zuzana.nanistova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Pajtová Silvia, Mgr. 35B 3 043/2445605 silvia.pajtova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana, náhradná rodinná starostlivosť Klin, Bobrov, Or. Polhora Ťapešovo, Ratičáková Martina, Mgr. 33A 3 043/2445601 martina.raticakova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana, náhradná rodinná starostlivosť Námestovo Volčeková Denisa, Mgr. 34A 3 043/2445603 denisa.volcekova@upsvr.gov.sk
Breza + Kuratela detí Zábeľová Antónia, Mgr. 32A 3 043/2445602 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Novoť, Sihelné, Námestovo, Vavrečka Dulovcová Erika, Ing. 7B 0 043/2445643 erika.dulovcova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Bobrov, Babín, Lokca, Lomná, Zákamenné Farská Zdenka, Ing. 5B 0 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zubrohlava, Hruštín, Beňadovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica , Oravské Veselé, Vavrečka Mayerová Andrea, Mgr. 5B 0 043/2445645 andrea.mayerova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Klin, Oravská Polhora, Rabča Mokošáková Ľubica, Mgr. 7B 0 043/2445644 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Breza, Mútne, Krušetnica, Oravská Lesná, Rabčice, Vasiľov Vajdiarová Viera, Mgr. 2B 0 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti - Bobrov Toporová Valéria, PhDr. PhD. 1B 0 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Hruštín, Lokca, Mútne, Námestovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Rabčice Barčáková Michaela, Mgr. 2B 0 043/2445671 michaela.barcakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Babín, Beňadovo, Krušetnica, Lomná, Novoť, Vavrečka, Oravská Lesná, Vasiľov, Oravské Veselé, Zubrohlava Hopjaková Marta, Mgr. 1B 0 043/2445673 marta.hopjakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Klin, Oravská Polhora, Rabča, Zákamenné, Sihelné, Breza Lukačovská Zuzana, Mgr. 1B 0 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Babín, Beňadovo, Krušetnica, Lomná, Novoť, Vavrečka, Oravská Lesná, Vasiľov, Oravské Veselé, Zubrohlava, Bobrov Boorová Marianna, Mgr. 1B 0 043/2445672 marianna.boorova@upsvr.gov.sk
NP - Integrovaný prístup k výkonu soc. práce Kurňavková Anna, Mgr. 33B 3 043/2445511 anna.kurnavkova@upsvr.gov.sk
zamestnancami úradov Kšenzuliaková Michaela, Mgr. 33B 3 043/2445511 michaela.ksenzuliakova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Dagmar Chylová, Mgr. 109 1 043/2447500 dagmar.chylova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Tvrdošín mesto, Ústie n/Priehradou, Podbieľ Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
NP „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“ Dulovičová Renáta, Mgr. 102 1 043/2447554 renata.dulovicova@upsvr.gov.sk
Hladovka, Liesek, dotácie, náhradné výživné Kurátorová Marta, Mgr. 114 1 043/2447511 marta.kuratorova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na pohreb, Habovka Lepišová Eva, Mgr. 114 1 043/2447511 eva.lepisova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Nižná, O. B. Potok, Zábiedovo, náhradné výživné Pirožáková Eva, Bc. 112 1 043/2447551 eva.pirozakova@upsvr.gov.sk
Čimhová, Trstená, Zuberec Svobodová Jana, Bc. 113 1 043/2447552 jana.svobodova@upsvr.gov.sk
Medvedzie sídlisko, Medvedzie –dedina, Krásna Hôrka, Suchá Hora, Štefanov n/Oravou, Vitanová Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Hrnčiarová Eva, Mgr. 314 3 043/2447513 eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Perichtová Gabriela, Mgr. 315 3 043/2447314 gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Sidlisko Medvedzie - bytovky od 151/33 do 161/43, Nižná, Zemianska Dedina, Podbiel, Oravský Biely Potok, + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí, náhradná rodinná starostlivosť Gregorcová Eva, Ing 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Trstená mesto + Ústie, Hladovka, Štefanov,Zábiedovo, Brezovica + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Havková Iveta, Mgr. 111 1 043/2447602 iveta.havkova@upsvr.gov.sk
Sídlisko Medvedzie od bytovky 127/2 – 141/19, Krásna Hôrka, Liesek, Čimhová, Vitanová, Suchá Hora + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí, Maťošková Zuzana 101 1 043/2447603 zuzana.matoskova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín mesto, Trstená Západ,Habovka, Zuberec, kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Stančíková Oľga, Mgr. 106 1 043/2447604 olga.stancikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých fyzických osôb Tvarožková Soňa, Mgr. 101 1 043/2447603 sona.tvarozkova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP – kuratela detí Ulrichová Martina, Mgr. 106 1 043/2447604 martina.ulrichova@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín - Medvedzie, Trstená mesto, Štefanov, Or. B. Potok Gibasová Slávka, Ing. 103 1 043/2447641 slavka.gibasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zuberec, Habovka, Podbiel, Brezovica, Hladovka, Čimhová, Suchá Hora Korčušková Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.korcuskova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Nižná, Zemianska Dedina, Vitanová, Liesek, Trstená - Západ Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín, Krásna Hôrka, Zábiedovo, Ústie Melníková Tatiana, Mgr. 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti - Liesek, Zuberec, Habovka, O. Biely Potok, Podbiel, Nižná, Štefanov, Tvrdošín A-K Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová, Brezovica, Zábiedovo, Trstená,Ústie,Tvrdošín L-Z Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Benčíková Alena, Mgr. 23B 2 043/2445170 alena.bencikova@upsvr.gov.sk
Bolibruchová Monika, Ing. 26 2 043/2445194 monika.bolibruchova@upsvr.gov.sk
Gemeľa Milan 043/2445193 milan.gemela@upsvr.gov.sk
Graňáková Jarmila 26 2 043/2445192 jarmila.granakova@upsvr.gov.sk
Kvasňáková Daniela, Mgr. Podateľňa 0 043/2445999 daniela.kvasnakova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Vrabček Roman, Mgr. 21B 2 043/2445195 roman.vrabcek@upsvr.gov.sk
Mudroňová Božena 25B 2 043/2445171 bozena.mudronova@upsvr.gov.sk
Parížová Mária, Ing. 24B 2 043/2445173 maria.parizova@upsvr.gov.sk
Tarčáková Monika, Mgr. 24B 2 043/2445174 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
Tomaštíková Helena, Mgr. 24B 2 043/2445174 helena.tomastikova@upsvr.gov.sk
Uhliariková Marta, Ing. 25B 2 043/2445171 marta.uhliarikova@upsvr.gov.sk
Vrabčeková Elena, Mgr. 21B 2 043/2445190 elena.vrabcekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Šišková Dagmar, Mgr. 115 1 043/2447195 dagmar.siskova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - EURES Bolibruch Ferdinand, Mgr. 1B 0 043/2445303 ferdinand.bolibruch@upsvr.gov.sk
metodik Gráciková Jozefína, Ing. 11A 1 043/2445152 jozefina.gracikova@upsvr.gov.sk
metodik Grzybová Jana, Ing. 15A 1 043/2445151 jana.grzybova@upsvr.gov.sk
mzdové oddelenie Matisova Ľudmila, Mgr. 22B 2 043/2445179 ludmila.matisova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Murínová Eva, Mgr. 31A 3 043/2445502 eva.murinova@upsvr.gov.sk
personálne oddelenie Duchoňová Lujza, Bc. 22B 2 043/2445120 lujza.duchonova@upsvr.gov.sk
informatik Panek Miloš, Ing. 15A 1 043/2445010 milos.panek@upsvr.gov.sk
späť