Kontakty

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Daňo Jozef, Mgr. 24A 2 043/2445101 jozef.dano@upsvr.gov.sk
sekretariát Stašáková Erika, Mgr. 24A 2 043/2445101 erika.stasakova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly
Adamec Ľubomír, Ing. 37A 3 043/2445133 lubomir.adamec@upsvr.gov.sk
Bandíková Andrea, Mgr. 37A 3 043/2445130 andrea.bandikova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Zagrapanová Lenka, Mgr. 11B 1 043/2445300 lenka.zagrapanova2@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
Správne konanie Barta Pavol, Mgr. 20A 2 043/2445115 pavol.barta@upsvr.gov.sk
Správne konanie Matušňáková Mária, Mgr. 39A 3 043/2445110 maria.matusnakova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Vranová Ema, JUDr. 20A 2 043/2445115 ema.vranova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce
vedúca oddelenia Kormaňáková Eva, Mgr. 9A 0 043/2445310 eva.kormanakova@upsvr.gov.sk
Námestovo, Oravská Jasenica Babinská Janka, Mgr. 4A 0 043/2445312 janka.babinska@upsvr.gov.sk
Mútne, Rabčice, Zubrohlava Graňáková Marianna, Mgr. 5A 0 043/2445317 marianna.granakova@upsvr.gov.sk
Oravské Veselé, Vavrečka,Or. Polhora Gruchaľáková Zuzana, Ing. 2A 0 043/2445314 Zuzana.gruchalakova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Klin, Vasiľov, Beňadovo, Klinovská Ivana, Mgr. 6A 0 043/2445315 ivana.klinovska@upsvr.gov.sk
Babín, Sihelné, Lokca Kubíková Nina, Ing. 3A 0 043/2445311 nina.kubikova@upsvr.gov.sk
Ťapešovo, Bobrov, Rabča Snováková Zdena, Mgr. 7A 0 043/2445316 zdena.snovakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Trstená Brišáková Ivana, Mgr. 303 3 043/2447303 ivana.brisakova@upsvr.gov.sk
Nižná, Suchá Hora, Podbieľ, Hladovka Gasperová Zdena, Mgr. 302 3 043/2447555 zdena.gasperova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Čimhová, Zuberec, Liesek Ješšová Monika, Mgr. 301 3 043/2447402 monika.jessova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín A-L, Zabiedovo, Orav. B.Potok, Štefanov nad Oravou Obrtáčová Monika, Mgr. 313 3 043/2447553 monika.obrtacova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín M-Ž, Habovka, Vitanová Železňáková Helena, Mgr. 312 3 043/2447312 helena.zeleznakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Zákamenné
Breza, Oravská Lesná Beňušová Janka, Mgr. 3 2 043/2448311 janka.benusova@upsvr.gov.sk
Novoť, Lomná, Krušetnica Papánová Valéria, Mgr. 1 2 043/2448310 valeria.papanova@upsvr.gov.sk
Zákamenné Sobčáková Emília, Mgr. 3 2 043/2448311 emilia.sobcakova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Krupa Peter, Mgr. 8A 0 043/2445501 peter.krupa@upsvr.gov.sk
nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov Poláková Anna, Mgr. 8A 0 043/2445318 anna.polakova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Agenda služieb pre zámestnávateľa
Juričáková Simona, Ing. 304 3 043/2447313 simona.juricakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
vedúca oddelenia Jakubjaková Janka, Ing. 13B 1 043/2445400 janka.jakubjakova@upsvr.gov.sk
§32 ods. 12 písm.d) náhrada cestovných výdavkov, §52 príspevok na aktivačnú činnosť, §53 príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou, §53c príspevok na presťahovanie za prácou Brišová Petra, Mgr. 12B 1 043/2445454 petra.brisova@upsvr.gov.sk
§55 chranené pracoviská a chranené dielne, §56 príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Frčová Elena, Mgr. 16B 1 043/2445410 elena.frcova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) - Nestrať prácu, vzdelávaj sa Hajdúchová Jana, Mgr. 12B 1 043/2445401 jana.hajduchova@upsvr.gov.sk
§53g vyrovnávacie príspevky integračnému podniku, §53f umiestňovací príspevok Hládeková Gabriela, Mgr. 16B 1 043/2445452 gabriela.hladekova@upsvr.gov.sk
§55 chranené pracoviská a chranené dielne, §56 príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Jagelka Lukáš, Ing. 16B 1 043/2445410 lukas.jagelka@upsvr.gov.sk
§50j príspevok na podporu zamestnávania miestnej a regionálnej zamestnanosti Macalova Eva, Mgr. 14B 1 043/2445412 eva.macalova@upsvr.gov.sk
§49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 chranené pracoviská a chranené dielne - SZČO, §57 príspevok občanovi so ZP na prevázkovanie alebo vykonávanie SZČO, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta - SZČO, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Martvoňová Janka, Ing. 15B 1 043/2445453 janka.martvonova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Miklátková Monika, Mgr. 10B 1 043/2445222 monika.miklatkova@upsvr.gov.sk
§49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 chranené pracoviská a chranené dielne - SZČO, §57 príspevok občanovi so ZP na prevázkovanie alebo vykonávanie SZČO, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta - SZČO, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Slobodová Eva, Mgr. 15B 1 043/2445455 eva.slobodova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Šimulčíková Judita, Ing. 10B 1 043/2445220 judita.simulcikova@upsvr.gov.sk
agenda ESF, výbor pre otázky zamestnanosti Teleláková Oľga, Mgr. 10B 1 043/2445220 olga.telelakova@upsvr.gov.sk
§52a príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Vorčáková Miroslava, Mgr. 14B 1 043/2445451 miroslava.vorcakova@upsvr.gov.sk
§54 - "Chyť sa svojej šance" - aktivita č.2 - podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýh. UoZ a mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou praxe Vrábľová Katarína, Mgr. 14B 1 043/2445412 katarina.vrablova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Vrtielová Ivana, Mgr. 10B 1 043/2445222 ivana.vrtielova@upsvr.gov.sk
§54-"Chyť sa svojej šance" - aktivita č.3 - podpora zamestnávania znevýh. UoZ Žitňáková Emília, Mgr. 16B 1 043/2445411 emilia.zitnakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
§49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 chranené pracoviská a chranené dielne - SZČO, §57 príspevok občanovi so ZP na prevázkovanie alebo vykonávanie SZČO, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta - SZČO, §60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - SZČO Bielopotocká Gabriela, Mgr. 305 3 043/2447451 gabriela.bielopotocka@upsvr.gov.sk
§32 ods. 12 písm.d) náhrada cestovných výdavkov, §52 príspevok na aktivačnú činnosť, §53 príspevok na dochádzku za prácou, §53a príspevok na podporu mobility za prácou, §53c príspevok na presťahovanie za prácou Majerčáková Jana, Mgr. 310 3 043/2447452 jana.majercakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Bôžek Štefan, Ing. 17A 1 043/2445450 stefan.bozek@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS Huráková Mária, Ing. 11A 1 043/2445512 maria.hurakova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 5 – pomáhame odídencom Kutliaková Mária, Mgr. 20B 2 043/2445458 maria.kutliakova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 5 – pomáhame odídencom Slovík Ján, Ing. 20B 2 043/2445458 jan.slovik@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Skurčáková Jana, Mgr. 20B 2 043/2445456 jana.skurcakova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 1 písm. d) - Nestrať prácu, vzdelávaj sa Štefanides Erik, Mgr. 20B 2 043/2445457 erik.stefanides@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Vlžáková Gabriela, Mgr. 11A 1 043/2445512 gabriela.vlzakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
§ 54 ods. 5 – pomáhame odídencom Paveleková Renáta, Mgr. 202 2 043/2447453 renata.pavelekova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Pindiak Miroslav, Mgr. 309 3 043/2447250 miroslav.pindiak@upsvr.gov.sk
§ 54 ods. 5 – pomáhame odídencom Tomašáková Kristína, Mgr. 202 2 043/2447453 kristina.tomasakova@upsvr.gov.

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Skurčák Peter, Mgr. 30A 3 043/2445500 peter.skurcak@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Námestovo
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov, príprava na NRS, aktualizácia prípravy na NRS a poradenstvo v oblasti NRS Pajtová Klára, Mgr. 32B 3 043/2445503 klara.pajtova@upsvr.gov.sk
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov Hládeková Jana, Mgr. 32B 3 043/2445504 jana.hladekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
poradenstvo v oblasti osobných partnerských, manželských výchovných, rodinných problémov Pajtová Klára, Mgr. 215 2 043/2447503 klara.pajtova@upsvr.gov.sk
Referát Aktivačné centrum
Hruštín, Babín, Vasiľov, Lokca, Zákamenné, Ťapešovo, Vavrečka, Klín, Bobrov, Zubrohlava, Rabča, Rabčice, Oravská Polhora, Sihelné Martvoň Jaroslav 34B 3 043/2445350 jaroslav.martvon@upsvr.gov.sk
Oravská Jasenica, Oravské Veselé, Mútne, Beňadovo, Novoť, Oravská Lesná, Krušetnica, Lomná, Breza, Námestovo Vaterková Katarína, Mgr. 34B 3 043/2445351 katarina.vaterkova@upsvr.gov.sk
Štefanov nad Oravou, Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, Trstená, Liesek, Vitanová, Čimhová, Hladovka, Suchá Hora, Zábiedovo, Brezovica Polhorská Michaela, Mgr. 34B 3 043/2445350 michaela.polhorska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúca oddelenia Sivoňová Katarína, Ing. 10A 1 043/2445510 katarina.sivonova@upsvr.gov.sk
Babín, Zákamenné Bubláková Oľga, Mgr. 13A 1 043/2445553 Olga.Bublakova@upsvr.gov.sk
Klin, Lokca, Zubrohlava Balušíková Anna, Mgr. 12A 1 043/2445551 anna.balusikova@upsvr.gov.sk
Námestovo – mesto, Sihelné Dominová Daniela, Mgr. 12A 1 043/2445552 daniela.dominova@upsvr.gov.sk
Hruštín, Breza, Mútne, Duľov Gargašová Janka, Mgr. 13A 1 043/2445553 janka.gargasova@upsvr.gov.sk
Námestovo – Brehy (Veterná, Severná, Slnečná) Rabčice, Beňadovo, Oravská Jasenica, Ťapešovo Juriňáková Antónia, Mgr. 14A 1 043/2445515 antonia.jurinakova@upsvr.gov.sk
Dotácie Laštík Ján, PhDr. 11A 1 043/2445550 jan.lastik@upsvr.gov.sk
Rabča + náhradné výživné písm. od A po M Luscoňová Mária, Mgr. 14A 1 043/2445513 maria.lusconova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Oravské Veselé, Vasiľov Murínová Darina, Mgr. 12A 1 043/2445551 darina.murinova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Tarčáková Monika, Mgr. 33B 3 043/2445511 monika.tarcakova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Tomagová Daniela, Bc. 11A 1 043/2445550 daniela.tomagova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom – poradca - tlmočník Sokach Marianna, Mgr. 3B 0 043/2445517 marianna.sokach@upsvr.gov.sk
Bobrov, Krušetnica, Lomná, Vavrečka + náhradné výživné písm. od N po Ž Tomašíková Valéria, PhDr. 14A 1 043/2445513 valeria.tomasikova@upsvr.gov.sk
Novoť, Oravská Lesná Troppová Renáta, Mgr. 12A 1 043/2445514 renata.troppova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Beňadovo, Hruštín, Lokca, Námestovo Oravská Jasenica, Vasiľov Gluštíková Oľga, Mgr. 4B 0 043/2445516 olga.glustikova@upsvr.gov.sk
Babín, Bobrov, Oravské Veselé, Rabča, Sihelné, Ťapešovo Jašurová Marta 4B 0 043/2445518 marta.jasurova@upsvr.gov.sk
Klin, Mútne, Oravská Polhora, Rabčice, Vavrečka, Zubrohlava Vaterková Oľga, Mgr. 0 3B 043/2445517 olga.vaterkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca oddelenia Protušová Mária, Mgr. 36A 3 043/2445600 maria.protusova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Dzureková Monika, Mgr. 35B 3 043/2445604 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Rabčice, Hruštín, Babín, Beňadovo, Mútne Farská Gabriela, Mgr. 35A 3 043/2445604 gabriela.farska@upsvr.gov.sk
Zákamenné, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov, Príprava na NRS Gemeľová Emília, Mgr. 34A 3 043/2445603 emilia.gemelova@upsvr.gov.sk
Oravská Lesná, Novoť, Krušetnica, Lomná + Kuratela plnoletých FO Loffayová Monika, Mgr. 35A 3 043/2445604 monika.loffayova@upsvr.gov.sk
Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo Havková Iveta, Mgr. 33A 3 043/2445601 iveta.havkova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých FO Makúchová Ľudmila, Mgr. 35B 3 043/2445606 ludmila.makuchova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela detí Náčinová Lucia, Mgr. 32A 3 043/2445601 Lucia.Nacinova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí Pajtová Silvia, Mgr. 35B 3 043/2445605 silvia.pajtova@upsvr.gov.sk
Oravská Polhora, Bobrov, Zubrohlava, Klin Ratičáková Martina, Mgr. 33A 3 043/2445601 martina.raticakova@upsvr.gov.sk
Rabča, Oravské Veselé, Sihelné Volčeková Denisa, Mgr. 34A 3 043/2445603 denisa.volcekova@upsvr.gov.sk
Breza + Kuratela detí Zábeľová Antónia, Mgr. 32A 3 043/2445602 antonia.zabelova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
vedúca oddelenia Kavoňová Gabriela, Mgr. 6B 0 043/2445640 gabriela.kavonova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Bobrov, Babín, Lokca, Lomná, Zákamenné Farská Zdenka, Ing. 5B 0 043/2445642 zdenka.farska@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Novoť, Sihelné, Námestovo, Vavrečka Dulovcová Erika, Ing. 7B 0 043/2445643 erika.dulovcova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zubrohlava, Hruštín, Beňadovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica , Oravské Veselé, Vavrečka Mayerová Andrea, Mgr. 5B 0 043/2445645 andrea.mayerova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Klin, Oravská Polhora, Rabča Mokošáková Ľubica, Mgr. 7B 0 043/2445644 lubica.mokosakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Breza, Mútne, Krušetnica, Oravská Lesná, Rabčice, Vasiľov Vajdiarová Viera, Mgr. 2B 0 043/2445641 viera.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti Toporová Valéria, PhDr. PhD. 1B 0 043/2445670 valeria.toporova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Hruštín, Lokca, Mútne, Námestovo, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Rabčice Barčáková Michaela, Mgr. 2B 0 043/2445671 michaela.barcakova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Klin, Oravská Polhora, Rabča, Zákamenné, Sihelné, Breza Lukačovská Zuzana, Mgr. 1B 0 043/2445672 zuzana.lukacovska@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Babín, Beňadovo, Krušetnica, Lomná, Novoť, Vavrečka, Oravská Lesná, Vasiľov, Oravské Veselé, Zubrohlava, Bobrov Boorová Marianna, Mgr. 1B 0 043/2445672 marianna.boorova@upsvr.gov.sk
NP - Integrovaný prístup k výkonu soc. práce Kurňavková Anna, Mgr. 33B 3 043/2445511 anna.kurnavkova@upsvr.gov.sk
zamestnancami úradov Kšenzuliaková Michaela, Mgr. 33B 3 043/2445511 michaela.ksenzuliakova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Dagmar Chylová, Mgr. 109 1 043/2447500 dagmar.chylova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze,náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
NP Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Bandíková Slávka, Mgr. - NP 102 1 043/2447554 slavka.bandikova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín mesto, Ústie n/Priehradou, Zuberec Beňová Katarína, Ing. 112 1 043/2447551 katarina.benova@upsvr.gov.sk
Čimhová, Podbiel, Trstená Dulovičová Renáta, Mgr. 114 1 043/2447511 renata.dulovicova@upsvr.gov.sk
Habovka, Hladovka, Liesek, dotácie, náhradné výživné Kurátorová Marta, Mgr. 114 1 043/2447511 marta.kuratorova@upsvr.gov.sk
Brezovica, Nižná, O. B. Potok, Zábiedovo, náhradné výživné Pirožáková Eva, Mgr. 112 1 043/2447551 eva.pirozakova@upsvr.gov.sk
Medvedzie sídlisko, Medvedzie –dedina, Suchá Hora, Štefanov n/Oravou, Vitanová Turčáková Daniela, Mgr. 113 1 043/2447552 daniela.turcakova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD
Hrnčiarová Eva, Mgr. 314 3 043/2447513 eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk
Perichtová Gabriela, Mgr. 315 3 043/2447314 gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Trstená mesto + Ústie, Hladovka, Štefanov,Zábiedovo, Brezovica + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Čičmanová Oľga, Mgr. 111 1 043/2447602 olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk
Sidlisko Medvedzie - bytovky od 151/33 do 161/43, Nižná, Zemianska Dedina, Podbiel, Oravský Biely Potok, + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Gregorcová Eva, Ing 111 1 043/2447602 eva.gregorcova@upsvr.gov.sk
Sídlisko Medvedzie od bytovky 127/2 – 141/19, Krásna Hôrka, Liesek, Čimhová, Vitanová, Suchá Hora + kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Klokočková Alena, Mgr. 110 1 043/2447601 alena.klokockova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - sociálnoprávna ochrana detí, Maťošková Zuzana 101 1 043/2447603 zuzana.matoskova@upsvr.gov.sk
Tvrdošín mesto, Trstená Západ,Habovka, Zuberec, kuratela plnoletých fyzických osôb a kuratela detí Stančíková Oľga, Mgr. 106 1 043/2447604 olga.stancikova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - kuratela plnoletých fyzických osôb Tvarožková Soňa, Mgr. 101 1 043/2447603 sona.tvarozkova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP – kuratela detí Ulrichová Martina, Mgr. 106 1 043/2447604 martina.ulrichova@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových ćinností
Peňažné príspevky na kompenzáciu
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín - Medvedzie, Trstená mesto, Štefanov, Or. B. Potok Gibasová Slávka, Ing. 103 1 043/2447641 slavka.gibasova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Zuberec, Habovka, Podbiel, Brezovica, Čimhová, Hladovka, Suchá Hora Lepišová Eva, Mgr. 103 1 043/2447641 eva.lepisova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Nižná, Zemianska Dedina, Vitanová, Liesek, Trstená - Západ Letrich Juraj 104 1 043/2447642 juraj.letrich@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu - Tvrdošín, Krásna Hôrka, Zábiedovo, Ústie Melníková Tatiana, Mgr. 104 1 043/2447642 tatiana.melnikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti
Posudkové činnosti - Liesek, Zuberec, Habovka, O. Biely Potok, Podbiel, Nižná, Štefanov, Tvrdošín A-K Kovalíková Eva, Mgr. 105 1 043/2447671 eva.kovalikova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti - Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová, Brezovica, Zábiedovo, Trstená,Ústie,Tvrdošín L-Z Kozáková Elena, Ing. 105 1 043/2447671 elena.kozakova@upsvr.gov.sk
NP - Integrovaný prístup k výkonu soc. práce zamestnancami úradov Obtulovičová Janka, Mgr. 102 1 043/2447554 janka.obtulovicova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Benčíková Alena, Mgr. 23B 2 043/2445170 alena.bencikova@upsvr.gov.sk
Bolibruchová Monika, Ing. 26 2 043/2445194 monika.bolibruchova@upsvr.gov.sk
Gemeľa Milan 043/2445193 milan.gemela@upsvr.gov.sk
Graňáková Jarmila 26 2 043/2445192 jarmila.granakova@upsvr.gov.sk
Kvasňáková Daniela, Mgr. Podateľňa 0 043/2445999 daniela.kvasnakova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Vrabček Roman, Mgr. 21B 2 043/2445195 roman.vrabcek@upsvr.gov.sk
Mudroňová Božena 25B 2 043/2445171 bozena.mudronova@upsvr.gov.sk
Parížová Mária, Ing. 24B 2 043/2445173 maria.parizova@upsvr.gov.sk
Tomaštíková Helena, Mgr. 24B 2 043/2445174 helena.tomastikova@upsvr.gov.sk
Uhliariková Marta, Ing. 25B 2 043/2445171 marta.uhliarikova@upsvr.gov.sk
Vajdiarová Lenka 24B 2 043/2445174 lenka.vajdiarova@upsvr.gov.sk
Vrabčeková Elena, Mgr. 21B 2 043/2445190 elena.vrabcekova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Tvrdošín
Šišková Dagmar, Mgr. 115 1 043/2447195 dagmar.siskova@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP - EURES Bolibruch Ferdinand, Mgr. 1B 0 043/2445303 ferdinand.bolibruch@upsvr.gov.sk
metodik Gráciková Jozefína, Ing. 11A 1 043/2445150 jozefina.gracikova@upsvr.gov.sk
metodik Grzybová Jana, Ing. 15A 1 043/2445151 jana.grzybova@upsvr.gov.sk
mzdové oddelenie Matisova Ľudmila, Mgr. 22B 2 043/2445179 ludmila.matisova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Murínová Eva, Mgr. 31A 3 043/2445502 eva.murinova@upsvr.gov.sk
personálne oddelenie Duchoňová Lujza, Bc. 22B 2 043/2445120 lujza.duchonova@upsvr.gov.sk
informatik Panek Miloš, Ing. 15A 1 043/2445153 milos.panek@upsvr.gov.sk
späť