Oddelenie služieb pre občana

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babičová Ida, Mgr. 30 príz. 057/2440 200 ida.babicova@upsvr.gov.sk
RECEPCIA Meričková Beáta 2a príz. 057/2440 250 beata.merickova@upsvr.gov.sk
Ď, E, F, N, Ň Jablonská Jana 2 príz. 057/2440 202 jana.jablonska@upsvr.gov.sk
Ba, Ga, O, Si, Va - Vň Bednářová Renáta 3 príz. 057/2440 203 renata.bednarova@upsvr.gov.sk
dožiadania, oznámenia o vyradení UoZ, projekt PNP, zaraďovanie absolventov na AP, PN-ky, zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti č. 1 Taňkošová Emília, Mgr. 3a príz. 057/2440 204 emilia.tankosova@upsvr.gov.sk
Ch, Ma, So - Sť Tokárová Silvia, Mgr. 5a príz. 057/2440 205 silvia.tokarova@upsvr.gov.sk
Be, Č, Ha Mgr. Ondrej Bartko 6 príz. 057/2440 206 ondrej.bartko@upsvr.gov.sk
Ku - Kž, Pa, Re, Sj - Sk Habiňáková Silvia 6 príz. 057/2440 206 silvia.habinakova@upsvr.gov.sk
Je - Ju, Sb - Sh, T, Ť Čiráková Anna 7 príz. 057/2440 207 anna.cirakova@upsvr.gov.sk
Ľ, Sl, Š, Z, Ž Onkocová Jaroslava, Mgr. 8 príz. 057/2440 208 jaroslava.ontkocova@upsvr.gov.sk
Da, La, Le, Pb - Pž Papajová Adriana, Mgr. 8a príz. 057/2440 209 adriana.papajova@upsvr.gov.sk
Ko - Kr, Mj - Mž, Sa Mihoková Alena, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 alena.mihokova@upsvr.gov.sk
A, Hb - Hž, U, W, Q Timáková Vladimíra, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 vladimira.timakova@upsvr.gov.sk
De - Dy, I, Li, Lj Karoľová Oľga, Ing. 26 príz. 057/2440 211 olga.karolova@upsvr.gov.sk
Bokočová Adriana, Mgr. 26 príz. 057/2440 211 adriana.bokocova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, Ka - Kj, Lo, Lő, Ri Haratimová Iveta, Mgr. 27 príz. 057/2440 212 iveta.haratimova@upsvr.gov.sk
Bi - Bž, C, Sm - Sň, Ru, Ry Kovalčíková Lýdia 28 príz. 057/2440 215 lydia.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Gb - Gž, Ra, Su, Vo - Vž Adamová Jana, Mgr. 4 príz. 057/2440 213 jana.adamova@upsvr.gov.sk
Ja, Kl - Kň, Me, Mi, Sv - Sž, Ro Kovalčinová Ingrid, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 ingrid.kovalcinova@upsvr.gov.sk
agent VPM + HP Rusňáková Iveta, Mgr. 10a príz. 057/2440 271 iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk
agent VPM, informačné karty, zamestnávanie cudzincov Hrib Ladislav, Mgr. 10a príz. 057/2440 271 ladislav.hrib@upsvr.gov.sk
agent VPM + PPZP, zastupovanie vedúcej v čase jej neprítomnosti č. 2 Gribaničová Stanislava, Mgr. 10 príz. 057/2440 272 stanislava.gribanicova@upsvr.gov.sk
agent VPM + krízový manažment Sabol Martin, Ing. 10 príz. 057/2440 272 martin.sabol@upsvr.gov.sk
EURES poradca Hiľovská Miroslava, Mgr. 32 príz. 057/2440 170 miroslava.hilovska@upsvr.gov.sk
späť