Oddelenie ekonomiky

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bruteničová Dana, PhDr. 308 3 044/2440181 dana.brutenicova@upsvr.gov.sk
OE Čechová Katarína, Ing. 306 3 044/2440171 katarina.furdzova@upsvr.gov.sk
OE Harych Alena, Mgr. 306 3 044/2440172 alena.harych@upsvr.gov.sk
OE Mičudová Oľga, Ing., PhD. 306 3 044/2440174 olga.micudova@upsvr.gov.sk
OE - podateľňa Skubíková Jarmila, Mgr. 303 3 044/2440190 jarmila.skubikova@upsvr.gov.sk
OE Pardel Ladislav, Mgr. 303 3 044/2440193 ladislav.pardel@upsvr.gov.sk
OE Zelenková Lucia, Ing. 307 3 044/2440170 lucia.zelenkova@upsvr.gov.sk
EO - všeobecná správa Cibáková Zdena, Mgr. 307 3 044/2440191 zdena.cibakova@upsvr.gov.sk
späť