Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Liptovský Mikuláš</strong>

Oznamy úradu a novinky

Viac peňazí pre zdravotne znevýhodnené deti a nový projekt odľahčovacej služby

09. 07. 2024 viac
Vyššie príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu

09. 07. 2024 viac
Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

03. 07. 2024 viac
Práca namiesto dávok. Kto odmietne pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi

03. 07. 2024 viac
Sprevádzanie náhradných rodín

03. 07. 2024 viac
Dotácia na stravu: Rezort práce pokračuje v podpore rodín

27. 06. 2024 viac
Projekt Vzdelávanie mladých dospelých

27. 06. 2024 viac
PLÁN VYKONÁVANIA OPATRENÍ NA ROK 2025
PLÁN VYKONÁVANIA OPATRENÍ
NA ROK 2025

27. 06. 2024 viac
NP Finančné stimuly - Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľom a súčasne aj ZUoZ (Práca na skúšku)

Za ÚPSVR Liptovský Mikuláš vybavuje:

Stanislava Kanderová
oddelenie AOTP a poradenstva
044/2440 452
stanislava.kanderova@upsvr.gov.sk

26. 06. 2024 viac
Národné víza – zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v záujme SR 2

20. 06. 2024 viac
Nové projekty z oblasti služieb zamestnanosti

NÁRODNÉ PROJEKTY
10. 06. 2024 viac
Štipendium pre talentovaných domácich študentov
Štipendium pre talentovaných domácich študentov

Podávanie žiadostí o štipendium pre talentovaných domácich študentov pre akademický rok 2024/2025 je už spustené!

Otvorené bude do 1.7.2024 do 23:59 (SELČ), preto si podanie žiadosti nenechávaj na poslednú chvíľu. 

Ak máš o štipendium záujem, pozorne si prečítaj informácie, vytvor si svoj používateľský profil a následne si podaj záväznú žiadosť. 

Štipendium pre talenty - PortalVS.sk

08. 06. 2024 viac
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie
ÚVEROVÁ POMOC
INFOLINKA  za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                    Liptovský Mikuláš
044/2440555
08. 06. 2024 viac
BEZPLATNÉ DLHOVÉ PORADNE
08. 06. 2024 viac
Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

08. 06. 2024 viac
Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
08. 06. 2024 viac
UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí
08. 06. 2024 viac
POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
08. 06. 2024 viac
Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

08. 06. 2024 viac
Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

08. 06. 2024 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac