Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443310 ingrid.matlonova@upsvr.gov.sk
recepcia Martina Daňová 1 prízemie 044/2443112 martina.danova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BA, KM, KN, HA Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443510 marta.korcekova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom PO,PR,PU,PŠ,Puška,U,BR,Bi Adriana Burošová 11 prízemie 044/2443520 adriana.burosova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom CH,KU,KV,KY,KE,KI Bc. Iveta Bockova 9 prízemie 044/2443321 iveta.bockova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom J,DU, BE Janette Prosmanová Sliacka 3 prízemie 044/2443318 janette.prosmanovasliacka@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA,ME,MR Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MI,ML,MO,MU,MY,BU,BY Bc. Miroslava Bražinová 3 prízemie 044/2443315 miroslava.brazinova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom SA-SR,ŠU,SV Zuzana Solanská 5 prízemie 044/2443312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU),I,W, C Ľubica Osadská 5 prízemie 044/2443554 lubica.osadska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O,DA-DR,DV,DZ, PE-PL Bc. Martin Rusnák 2 prízemie 044/2443516 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom T,Ť,Z,Ž Mgr. Martina Chylová 4 prízemie 044/2443314 martina.chylova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L,BL,BO,Bô Mgr. Ľubica Oravcová 8 prízemie 044/2443404 lubica.oravcova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom ST,SU,SY,SZ,Č,N,Pušková Lýdia Ulrichová 8 prízemie 044/2443319 lydia.ulrichova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom A,V,KL Mgr. Lenka Hančíková 8 prízemie 044/2443513 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom KA,KR,Q,KO Bc. Zuzana Rosinská 9 prízemie 044/2443317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Ď,ĎŽ,E,F,PA Mgr.Ing. Tatiana Blahútová 10 prízemie 044/2443313 tatiana.blahutova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G,R Ing. Marta Priesolová 10 prízemie 044/2443518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom HE-HY PhDr. Anežka Luptáková 10 prízemie 044/2443320 anezka.luptakova@upsvr.gov.sk
späť