Oddelenie služieb pre občana

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443310 ingrid.matlonova@upsvr.gov.sk
recepcia Martina Daňová 1 prízemie 044/2443112 martina.danova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MI, ML, MO, MU, MY, BU, BY Bc. Miroslava Molčíková 3 prízemie 044/2443315 miroslava.molcikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom J, BE Janette Prosmanová Sliacka 3 prízemie 044/2443318 janette.prosmanovasliacka@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA, ME, MR Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom T, Ť, Z, Ž Mgr. Martina Chylová 4 prízemie 044/2443314 martina.chylova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom SA-SR, ŠU, SV Zuzana Solanská 5 prízemie 044/2443312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU), I, W, C Ľubica Osadská 5 prízemie 044/2443554 lubica.osadska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O, D Bc. Martin Rusnák 6 prízemie 044/2443516 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom N, ST, SU, SY, SZ, Č, Pušková Lýdia Ulrichová 6 prízemie 044/2443319 lydia.ulrichova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom A, V, KL Mgr. Lenka Hančíková 8 prízemie 044/2443513 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L, BL, BO, Bô, Balog/ová Mgr. Mária Dora 8 prízemie 044/2443404 maria.dora@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom CH, KU, KV, KY, KE, KI Bc. Iveta Bockova 9 prízemie 044/2443321 iveta.bockova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom KA, KR, Q, KO Bc. Zuzana Rosinská 9 prízemie 044/2443317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom HE-HY, PE-PL, PY PhDr. Anežka Luptáková 10 prízemie 044/2443320 anezka.luptakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Ď, ĎŽ, E, F, PA, Bartoš/ová Mgr. Ľubica Oravcová 10 prízemie 044/2443313 lubica.oravcova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G, R Ing. Marta Priesolová 10 prízemie 044/2443518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom PO, PR, PU, PŠ, Puška, U, BR, Bi Adriana Burošová 11 prízemie 044/2443520 adriana.burosova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BA, KM, KN, HA Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443510 marta.korcekova@upsvr.gov.sk
späť