ÚPSVaR Košice, Staničné námestie č.9, 040 01 Košice

ke@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Ing. Michal Michalov, MBA
sekretariát riaditeľa Turanska Andrea, Mgr. 613 6 055/2440101 0915766100 Andrea.Turanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie ekonomiky
vedúca oddelenia Ing. Silvia Veseleňáková. 608 6 055/2440179 0915766102 Silvia.Veselenakova@upsvr.gov.sk
verejné obstarávanie a majetok Ing. Alica Lacková 515 5 055/2440202 0918877845 Alica.Lackova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Ing. Gabriel Dovica 505 5 055/2440180 0915766101 Gabriel.Dovica@upsvr.gov.sk
späť